Fforwm Geospatial Latin America

Fforwm geospatial Lladin America Mae dyddiad digwyddiad a gyhoeddwyd ychydig fisoedd yn ôl ac yr ydym yn betio arno gyflawniadau sylweddol eisoes yn agos iawn. Rydym yn cyfeirio at y Fforwm Geo-ofodol America Ladin cyntaf, i'w gynnal ym Mrasil dan y thema "Dod â safbwyntiau byd-eang i gamau gweithredu lleol".

Mae'n arwydd gwych o'r hyn yr ydym i gyd yn ei ddisgwyl gan y wlad hon fel pŵer sy'n datblygu yr ydym yn rhannu cyd-destun tebyg ag ef. Er ein bod yn wahanol yn idiomatically, rydym yn ymwybodol bod y sefyllfa fyd-eang y mae Brasil yn ei chymryd yn ei throi'n troi'n polyn datblygu sydd ag effaith bron ar unwaith ar y sector America Ladin, ac mae'r digwyddiad teg hwn yn mynnu bod rhaid i Brasil wneud ei twf

geospatial latinamerica forum

Mae'r digwyddiad yn ceisio gwneud yr ymdrechion y mae pob un ohonom yn ei wneud yn ein hamgylcheddau yn weladwy, boed hwy o ffocws academaidd, cais cyhoeddus neu gyd-destun preifat ond fel camau ar y cyd dylent fod yn cyfrannu at heriau byd-eang ein hetifeddiaeth i genedlaethau'r dyfodol.

geospatial latinamerica forum

O ganlyniad i'r digwyddiad hwn, rydym yn gobeithio y gallwn weld y tu hwnt i fentrau cyd-destunol creadigrwydd Sbaenaidd, cyflwr cyffredinol y thema geo-ofodol fel deinamig sydd wedi peidio â chael ei ystyried yn fapiau wedi'u peintio ac yn cael ei fabwysiadu'n raddol fel offeryn ar gyfer y gwneud penderfyniadau Disgwylir hefyd y bydd cydlifiad gwahanol sectorau o'r cyfandir yn helpu i wella cynaliadwyedd yr amgylchedd yr ydym i gyd yn elwa ohono, yn gyflenwyr offer megis gweithgynhyrchwyr cynnyrch, darparwyr gwasanaethau a sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r byd academaidd a'r llywodraeth.

Cynhelir y digwyddiad yn Rio de Janeiro, o'r 17 i'r 19 o Awst 2011, rydym yn cymryd yn ganiataol y bydd yn cael ei gynnal yn flynyddol, yn ogystal â chyfranogiad cynyddol mewn agweddau sefydliadol. Mae'r digwyddiad yn cael ei hyrwyddo gan Datblygiad GIS, sefydliad sy'n cyhoeddi GeoIntelligence a Geospatial World ac sy'n arwain bron i 10 o ddigwyddiadau fel hwn mewn gwahanol ranbarthau o'r byd, mewn cyfeiliant yn yr achos hwn o Sefydliadau Daearyddiaeth / Ystadegaeth Brazilian a Pereira Passos.

geospatial latinamerica forumYn ogystal, mae cwmnïau'n cefnogi'r digwyddiad fel noddwyr, yn eu plith AutoDesk, Bentley, Trimble, Digital Globe, Hexagon, ymysg eraill.

Yn ôl y disgwyl, mae'r fforwm yn cynnwys cyfres o seminarau, pyrsiau, symposiwm, sesiynau technegol a mannau arddangos. Mae'r wefan yn cyflwyno rhai o arddangoswyr a chyfranogwyr gwahanol fannau'r digwyddiad sy'n cynnwys pobl sydd â chyfranogiad sylweddol o wledydd America ac Ewrop.

Yr agenda derfynol nad ydym wedi'i gweld, ond mae'n gadael i ni ddychryn y rôl y bydd mentrau OpenSource sydd â llawer i'w ddweud yn ei chwarae. Os yw'n ddigwyddiad heb ragfarn a chyda didwylledd rhwng cyfranogiad cyhoeddus preifat, byddwn yn sicr yn gweld profiadau gyda chymysgeddau yn haeddu cael eu gwerthfawrogi. Hefyd os ystyrir bod sefydliadau yn hoffi gita, OGC y CP-IDEA.

Rydym hefyd yn ymwybodol, fel ymarferiad cyntaf, y byddwch chi'n teimlo bod canllawiau wedi'u geni o'r cyflwyniadau, yr awgrymiadau a'r tueddiadau sy'n cael eu hadlewyrchu ar ôl y digwyddiad. O ganlyniad i ail-addasu, yn sicr byddwn yn gweld yr angen am fwy o ledaenu yn y sector Sbaenaidd, atal rhagfarnau posibl i wahanol fodelau busnes ac wrth gwrs fersiwn Sbaeneg o ystyried mai iaith frodorol cyfran fawr o'r gynulleidfa darged .

Gwobrau am ragoriaeth geosodol

Yn ogystal, mae'r digwyddiad yn cynnwys dyfarnu'r mentrau gorau mewn arloesi, addasu neu weithredu technolegau yn yr ardal geo-ofodol sydd â mwy o arwyddocâd yn America Ladin. Er nad yw categorïau na meini prawf ar gyfer prisio ar gael ar hyn o bryd, gallwn gymryd yn ganiataol y gwelwn gynigion gwerthfawr iawn mewn meysydd fel Amaethyddiaeth, Gwybodaeth Busnes, Trafnidiaeth, Mwyngloddio, Ynni, Llywodraeth, DRhA, Adnoddau Naturiol a Chynllunio Tiriogaethol.

Am nawr, gellir eu henwebu y ddolen hon. Rydym yn awgrymu bod pob cwmni a sefydliad y llywodraeth yn cynnig eu hymdrechion, gan fod eu systemateiddio a'u lledaenu yn gwarantu cynaliadwyedd y model busnes geo-ofodol yn ein cyd-destun ein bod yn siŵr bod gan lawer i'w ddangos i'r byd.

Gweler mwy o Fforwm Geospatial America Ladin

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.