Rhagori ar Google Earth, o gyfesurynnau UTM

Gadewch i ni weld yr achos:

Rwyf wedi mynd i'r cae i adeiladu eiddo, fel y dangosir yn y tabl canlynol ac rwyf am ei ddelweddu yn Google Earth, gan gynnwys ychydig o luniau yr wyf wedi'u cymryd

Mae athrylith y templed yn cynnwys un yn unig:

 • Yn trosi'r Cyfesurynnau UTMi Ddaearyddol mewn fformat degol, gan mai Google sydd ei angen
 • Mae'n eich galluogi i ffurfweddu enw ffeil cyrchfan
 • Rhowch enw'r haen o kml
 • Ailysgrifennwch ffeil sy'n bodoli eisoes, hyd yn oed os yw eisoes wedi'i gynhyrchu
 • Mae'n caniatáu defnyddio tagiau html yn y disgrifiad, megis delweddau, hypergysylltiadau, ac ati.

yn rhagori i UTM google ddaear

Mae'r templed yn barod ar gyfer dewis y spheroid, rydym yn gwybod bod rhaid i ni ddewis WGS84 ar gyfer Google Earth.

 • Yn y golofn gyntaf, rydyn ni'n cofnodi'r data y bydd Google yn ei arddangos label.
 • Yn y ddau nesaf mae'r UTM yn cydgysylltu, gan ofalu bod ein system wedi'i ffurfweddu i ddefnyddio'r coma a'r pwynt fel y gwahanydd degol fel y gwahanydd miloedd. Felly ni chaniateir cyfesuryn fel 599.157,90 dylid ei ysgrifennu fel 599157.90
 • Yn y golofn nesaf rydyn ni'n mynd i mewn i'r parth. Dim ond trwy ei roi ar y llinell gyntaf, bydd y lleill yn cael eu newid. Er y gellir eu newid â llaw rhag ofn bod y data o fewn dau barth. Yn yr un modd yr hemisffer; yn yr achos hwn, rwy'n defnyddio data o Bogotá, felly rwy'n defnyddio Parth 18 a Hemisffer y Gogledd.
 • Ac yn olaf y disgrifiad, sef yr hyn y byddem yn ei weld pan fyddwn yn clicio ar y pwynt yn Google Earth.

Sut i lwytho'r cyfesurynnau hyn i Google Maps ac yna eu lawrlwytho i Google Earth

Llwytho

Cam 1. Dadlwythwch y templed porthiant data.  I ddefnyddio'r enghraifft rydym wedi'i dangos yn y delweddau y gallwch chi eu gwneud lawrlwythwch y templed hwn.

Cam 2. Llwythwch y templed i fyny. Drwy ddewis y templed gyda'r data, bydd y system yn rhybuddio os oedd data na ellid ei ddilysu; Ymysg y dilysiadau hyn mae:

 • Os yw'r colofnau cydlynu yn wag
 • Os oes gan y cyfesurynnau gaeau rhifol
 • Os nad yw'r parthau rhwng y 1 a'r 60
 • Os yw'r maes hemisffer yno mae rhywbeth gwahanol na Gogledd neu Dde.

Mae'r data disgrifiad yn cefnogi cynnwys html, fel yr un a ddangosir yn yr enghraifft sy'n cynnwys arddangos delwedd. Byddai'n dal i gefnogi pethau fel dolenni i lwybrau ar y Rhyngrwyd neu ddisg leol y cyfrifiadur, fideos, neu unrhyw gynnwys cyfoethog.

Cam 3. Delweddwch y data yn y tabl ac ar y map.

Ar unwaith caiff y data ei lanlwytho, bydd y tabl yn dangos y data alffaniwmerig a'r map y lleoliadau daearyddol; Fel y gwelwch, mae'r broses lanlwytho yn cynnwys trawsnewid y cyfesurynnau hyn yn fformat daearyddol fel sy'n ofynnol gan Google Maps.

Ar ôl i'r eicon gael ei ryddhau, gellir gweld a llywio'r pwyntiau a roddir ar Google Street View drosto. Trwy glicio ar yr eiconau gallwch weld y manylion.

Cam 4. Ail-luniwch y data. Yn ddiofyn mae'r llwyth data yn WGS84, fel y'i defnyddir gan Google. Ond mae'r swyddogaeth hon yn caniatáu ichi newid i system gydlynu amcanol arall ac adnewyddu'r map. Er enghraifft, rydw i'n newid i Clarke 1866 ac yn gweld bod y fertigau'n cael eu hail-daflunio ar y map.

 

Yma gallwch weld y templed sy'n gweithio mewn fideo.


Cam 5. Dadlwythwch y map Kml gan ddefnyddio'r gwasanaeth gTools.

Rydych chi'n nodi cod lawrlwytho ac yna mae gennych chi'r ffeil y gallwch chi ei gweld yn Google Earth; Mae'r rhaglen yn dangos ble i gael cod lawrlwytho y gallwch ei lawrlwytho hyd at 400 gwaith, heb unrhyw gyfyngiad ar faint o fertigau a all fod ym mhob dadlwythiad gan ddefnyddio'r API gTools. Mae'r map yn dangos y cyfesurynnau o Gooogle Earth yn unig, gyda'r golygfeydd model tri dimensiwn wedi'u actifadu.

 

Opsiwn arall: Trosi'r cyfesurynnau i ffeil kml gan ddefnyddio macro Excel

yn rhagori i UTM google ddaear

Ar ôl i'r data tablau gael ei lenwi, mae enw'r ffeil kml a'r cyfeiriad lle bydd yn cael ei storio yn ymddangos ar y dde. yn yr achos hwn mae'n ymddangos fel C: \ Race 25 X.kml

 • Yn y rhes isaf rydym yn ysgrifennu'r enw y bydd yr haen yn y ffeil kml, yn yr achos hwn:  Arolwg Ras 25 X
 • Y canlyniad yw hyn: trwy gyffwrdd â phwynt gallwch arddangos y disgrifiad o'r golofn Excel ddiwethaf.
 • Yn olaf, ar ôl i ni fod yn barod, gwasgwn y botwm gwyrdd, a dylai'r ffeil fod wedi'i gynhyrchu.

Y canlyniad, wrth ei agor yn Google Earth yw'r canlynol. Edrychwch ar enw'r haen, fel rydyn ni'n ei galw, ac yna mae'r pwyntiau gyda'i disgrifiad; mae eu cyffwrdd yn codi arddangosfa o fanylion. Os yw'r gwrthrychau neu labeli Maen nhw'n fawr iawn, gellir eu haddasu yn Google Earth trwy glicio'r dde ar yr haen a dewis eiddo.

yn rhagori i UTM google ddaear

Sut i ychwanegu'r llun i kml

Mae hyn yn syml, mae'n debyg, yn nhermau'r banc lefel, yr wyf am roi delwedd y plât gwastad, yna yn y gell sy'n cyfateb i'r disgrifiad Rwy'n ysgrifennu:

yn rhagori i UTM google ddaearTerfyn eiddo, banc ar lefel Cadastre

Yn yr un modd, os ar y pwynt yr wyf wedi galw Photo, yr wyf am osod ffotograff o ffasâd y tŷ, mae'r weithdrefn yn debyg.

Rhybuddion:

 • Os oes angen i chi fewnosod mwy o resymau, byddwch yn gwneud copïau o'r rhai presennol fel eu bod yn mynd gyda'r fformiwla.
 • Does dim rhaid i chi ychwanegu colofnau, os gwnewch chi, gall roi'r gorau i weithio.
 • Mae'n ofynnol eich bod yn derbyn gweithrediad macros wrth agor y ffeil Excel
 • Os yw'n anfon neges gwall atoch, gallai fod nad oes gan y cyfeiriadur C: ganiatâd ysgrifennu, gallwch roi cynnig ar ffolder arall fel C: \ users \ downloads \ cyhyd â bod y ffolder yn bodoli.

utm i lawrlwytho google earth

O'r fan hon fe allant eu llwytho i lawr y ffeil kml fel y dylai fod.

Mae lawrlwytho'r templed yn Excel yn gofyn am gyfraniad symbolaidd, y gallwch chi ei wneud ag ef Paypal neu gerdyn credyd.

Rhag ofn mai'r hyn sydd gennych yw cyfesurynnau daearyddol y math Lledred, Hydred, ac rydych chi am ei anfon i Google Earth, y templed yw hwn.

 


 


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


Problemau cyffredin

Efallai y bydd un o'r digwyddiadau canlynol yn ymddangos wrth ddefnyddio'r cais:


Gwall 75 - Ffeil llwybr.

Mae hyn yn digwydd oherwydd nad yw'r llwybr sydd wedi'i ddiffinio lle mae'r ffeil kml i'w chadw yn hygyrch neu nad oes unrhyw ganiatâd ar gyfer y weithred hon.

Yn ddelfrydol, dylech roi llwybr ar ddisg D, sydd â llai o gyfyngiadau na disg C. Enghraifft:

D:

Mae'r pwyntiau'n dod allan yn Pegwn y Gogledd.

Mae hyn fel arfer yn digwydd, oherwydd yn ein ffenestri, fel y nodwyd yn y cyfarwyddyd i'r templed weithio, rhaid sefydlu'r cyfluniad rhanbarthol yn y panel rhanbarthol:

 • -Pwynt, ar gyfer gwahanydd degolion
 • -Coma, ar gyfer gwahanyddion miloedd
 • -Coma, ar gyfer gwahanydd rhestrau

Felly, dylai data fel: Dylai mil saith gant ac wyth deg metr gyda deuddeg centimetr gael ei weld fel 1,780.12

Mae'r ddelwedd yn dangos sut mae'r cyfluniad hwn yn cael ei wneud.

Dyma ddelwedd arall sy'n dangos y cyfluniad yn y panel rheoli.

Unwaith y bydd y newid wedi'i wneud, caiff y ffeil ei chynhyrchu eto ac yna, bydd y pwyntiau'n ymddangos lle mae'n cyfateb yn Google Earth.

Os oes gennych gwestiwn, ysgrifennwch at y gefnogaeth e-bost golygydd@geofumadas.com. Mae bob amser yn nodi'r fersiwn o ffenestri rydych chi'n eu defnyddio.

114 Ymatebion i "Excel i Google Earth, o gyfesurynnau UTM"

 1. Helo.
  Cael tocyn YMA virker ikke. Hvor kan jeg får tak i den?
  Nid yw cael tocyn YMA yn gweithio. Ble alla i ei gael?

 2. Helo, a allech chi rannu demo neu gymhwysiad prawf dros dro "Excel i Google Earth, o gyfesurynnau UTM", dim ond at ddibenion addysgol ac yn y broses rwy'n hyrwyddo'ch cais. Diolch yn fawr

 3. Ewch i'r lleoliadau rhanbarthol yn eich Windows a gosodwch y pwynt fel gwahanydd pwynt degol a'r coma fel gwahanydd miloedd.

  Os oes gennych amheuon o hyd, ysgrifennwch at yr e-bost cefnogi a ddaeth gyda phrynu'r templed.

 4. Prynhawn da

  Mae hefyd yn mynd â mi i Begwn y Gogledd ac mae'r cwmwl pwynt yn Asunción del Paraguay

  A allwch chi fy helpu os gwelwch yn dda?

 5. Saudações Ulisses.
  Neu mae problem yn ffurfweddiad rhanbarthol o'ch system weithredol.
  Rhaid i chi warantu bod gwag yn cael ei roi, fel gwahanydd milhar, gwag fel gwahanydd rhestr neu fel gwahanydd pwynt degol.
  I gael cefnogaeth i brynu model, anfonwch e-bost o gefnogaeth sy'n cyd-fynd â'r pryniant.

 6. Dilynwch argymhellion y wefan, mewnosodwch wybodaeth a dychweliad neu wall »Gwall Microsoft Visual Basic» Gwall yn yr amser gweithredu «13»: Math Incompatíveis.

 7. Hello Alejandro.
  Y rheswm pam yr ydych yn anfon y data i'r polyn, yw oherwydd mae'n rhaid i chi wneud y cyfluniad hwn yn eich ffenestri:

  Y pwynt, fel gwahanydd o filoedd
  Y coma, fel gwahanydd degolion
  Y coma, fel gwahanydd rhestr.

  Os oes gennych unrhyw amheuaeth, rydym wedi anfon e-bost atoch.

 8. Mae'n gwneud dim cyfrifiadau da, yr ydych yn anfon i Begwn y Gogledd, yr wyf wedi gwneud hynny hyd yn oed gyda'r data i ddod wrth iddo yn excel a ydych yn anfon Begwn y Gogledd, mae'n ymddangos yn jôc sy'n cobreis am rywbeth ac yn uwch nad yw'n gweithio, gobaith datrys y broblem.

  Os na fyddaf yn mynnu dychwelyd fy arian.

 9. Helo Carlos.
  Mae'r gwall 76 fel arfer yn gysylltiedig â'r ffolder yr ydych yn mynd i'r afael â hi lle mae'r ffeil i'w greu.
  Mae'n ddelfrydol eich bod yn defnyddio llwybr mewn cyfeiriadur D: ac nid C: oherwydd sawl gwaith nad oes gennych ganiatâd ysgrifenedig uniongyrchol yn C:
  Mae hefyd yn syniad da i adolygu'r lleoliadau pwynt rhanbarthol fel gwahanu degol a chwm fel gwahanydd miloedd.
  Unrhyw amheuaeth rydych chi'n ei ddweud wrthyf.

 10. mae'r cyfluniad sydd gennych yn gywir.
  Ydych chi'n ei gael ar y lefel Excel neu'r cyfluniad ffenestri rhanbarthol?

  Er mwyn hwyluso'r gefnogaeth, gallwch ei wneud i'r golygydd e-bost (at) geofumadas. com

 11. Helo,
  Diolch am anfon y ddolen i mi. Nawr, beth bynnag y mae'n ei wneud, mae'n fy anfon at y Gogledd Pole.
  Rwy'n rhoi'r UTM N cyntaf ac E yn ddiweddarach, ac yna'n ôl. Mae gen i filoedd wedi eu gwahanu gan gymas a degolion fesul pwynt.
  Daw'r cyfesurynnau o Ogledd Chile (19 s).
  Alguna sugerencia?

 12. Fe'ch hanfonwyd at y swyddfa bost, y broblem yw eich bod wedi ysgrifennu'r post yn anghywir,
  arqueosur.cjhile.

  Rydym wedi ei anfon at yr e-bost cywir yr ydych wedi'i ysgrifennu.

  Cofion

 13. Helo!
  Talais ddwywaith am y cynnyrch ac ni wnes i erioed wedi derbyn y templed.
  Allwch chi ei gael i mi, os gwelwch yn dda?
  Rhif y trafodiad yw 5SV58331V3337363F

 14. Helo, dywedaf wrthych fy mod eisoes wedi eich talu ond ni wnaethoch roi'r opsiwn imi ei lawrlwytho. talu o PayPal i enw Carolina Trujillo a'r rhif derbynneb oedd 797849290 × 9052642

 15. Bore da,

  Yr wyf eisoes wedi anfon y templed i'r post, gan esbonio ychydig o'n hachos ynddo.

  Diolch yn fawr iawn a gorau o ran.

 16. Mae'r templed wedi'i osod i gau i bwyntiau 500.
  Er mwyn ei ymestyn i fwy o bwyntiau, mae angen addasu'r cod. Anfonwch y templed at olygydd @ geofumadas a byddwn yn ei ehangu.

 17. Bore da,

  Rydym yn ceisio ehangu'r daenlen, ond wrth agor y ffeil .kml gyda google earth, dim ond y data sy'n cyfateb i resi gwreiddiol y daenlen y byddwn yn ei gael. Sut y gellid ei ehangu i gyflwyno'r nifer o bwyntiau sydd eu hangen arnom? A oes gennych chi gyfyngiad o bwyntiau i'w nodi?

  Diolch a.

 18. Fe wnaethant fy sgriwio gyda'r ffeil, talais y "cyfraniad symbolaidd" ddwywaith ac ni chefais y ffurflen.

 19. Mae'r camgymeriad 75 yn nodi nad oes gan y llwybr yr ydych yn ei roi hawliau ysgrifennu, yn hytrach na'i wneud yn uniongyrchol ar ddisg C, rhowch gynnig ar gyfeiriad arall, naill ai is-daflen neu ddisg E

 20. Fy annwyl, newidiais yr opsiwn semicolon ym mhanel rheoli ffenestri, ac mae'r broblem yn parhau.

  «Gwall dim tempo de execução '75':
  Erro o fynediad i ffordd / archifau ».

  Eitemau kml neu archifol: c: \ Gyrfa 25 X.kml
  Manylyn: Arolwg 25 X

  Helpwch fi i ddatrys y broblem hon.

 21. Mae hyn yn rhoi gwall wrth brosesu'r cydlynu.
  Gwall 75

  Y dot (.) Ac mae'r coma (,) fel a ganlyn.
  Enghraifft:
  E: 711.777,080
  N: 8.620.815,130

  Ceisiais ei newid trwy newid mascara excel, ond nid oedd yn gweithio.

  Sut ydw i'n datrys y broblem hon ???

 22. Da.

  Y llwybrau sy'n berthynol i'r trawstiau i ffeiliau, fel enghraifft

  ffeil: /// C: /Users/geofumadas/Pictures/005c_got.png

  Ffordd hawdd o ddod o hyd i lwybrau, agor google chrome, ac oddi yma rydych chi'n defnyddio «ctrl + o» ac yna'n edrych am y ffeil. Yn yr url fe welwch y llwybr.

 23. Bore da eto,

  Diolch yn fawr iawn am y cymorth, rydym wedi datrys y bug hwnnw, fodd bynnag, ein cwestiwn nawr yw sut i gyflwyno delweddau yn y pwyntiau'n lleol. Pa lwybr y dylem ei gyflwyno?

  Diolch a.

 24. Bore da Gustavo.

  Gwiriwch hynny yn y ffurfweddiad rhanbarthol o'ch cyfrifiadur, mai gwahanu'r miloedd yw'r coma a chyfluniad degolion yw'r pwynt.

  Os yw'n dal i achosi problemau, ysgrifennwch at y golygydd, gan anfon eich ffeil gyda'r wybodaeth a roesoch.
  (olygydd yn com geofumadas)

  Cyfarchion i Oviedo

 25. Bore da,

  Rwyf wedi prynu templed Excel, wrth gynhyrchu'r ffeil KML, fe'i cynhyrchir ond nid yw'r cydlynu yn Google Earth yn ymddangos ar eich gwefan, mae'n ein cymryd bob tro i'r un pwynt (North Pole).
  Yr ydym ni yng ngogledd Sbaen a'n syniad yw defnyddio'r templed i ganfod y pwyntiau a gymerwyd a'u lluniau priodol.

  A cyfarch.

 26. Helo,
  Rwyf eisoes wedi gwneud y taliad trwy Paypal, ond nid wyf wedi derbyn unrhyw gyswllt i lawrlwytho'r templed. Rwyf wedi gwirio sbam ac nid yw'n ymddangos ychwaith. Am ba hyd y mae'n ei gymryd i gael y post?
  Diolch yn fawr.

 27. Ac i gwblhau adnabod y trafodion a wnaed trwy PayPal yw:
  89913009CK146464D y 4EA41369WT0868807.
  Arhoswch am ateb prydlon.
  Am y foment ... diolch

 28. Foneddigion Geofumadas.com, rwyf wedi talu trwy PayPal y cynnyrch "EXCEL A GOOGLE EARTH FROM UTM COORDINATES" ac ar adeg lawrlwytho'r rhaglen yn fy anfon yn ôl i PayPal, a bod y $ 4.99 USD wedi'i godi trwy gamgymeriad eto.
  Ni chredaf hynny i gael y cynnyrch bendigedig hwn, mae'n rhaid i mi dalu bron $ 10.00 USD.
  Dywedwch wrthyf beth i'w wneud i lawrlwytho'r rhaglen neu faint y mae'n rhaid i mi ei aros os byddent yn fy anfon at fy post personol; beth i'w wneud i adennill y taliad ychwanegol a wneuthum i'w enw.

 29. Prynwch y templed a doeddwn i ddim yn cyrraedd y post, fel y gwnaf i anfon yr un peth i mi, Diolch.

 30. Hi Luis.
  Newid y llwybr lle bydd y ffeil yn cael ei gadw.
  Yn ddelfrydol, nid yw ar ddisg C, ond ar ddisg D, oherwydd weithiau nid yw ysgrifennu ar gael yn C

 31. Prynhawn da.

  Roedd gen i broblem gyda gyriant caled y PC a bu'n rhaid imi ei newid. Roeddwn i eisiau defnyddio'r ffurflen i basio UTM i Google Earth ac mae'n rhoi'r neges ganlynol i mi

  Mae Gwall Amser Rhedeg 76 wedi digwydd

  Ni chanfuwyd y llwybr.

  A allech chi fy helpu?

  diolch

 32. Helo José Luis
  Gwneir y templed hwn i fewnbynnu data UTM. Gellid ychwanegu nodweddion i fod yn raddau degol neu'n raddau / munud / eiliad.
  Ydw, gallwch chi ychwanegu delweddau.
  Addaswch y math o eicon ... nid yw yn swyddogaeth y templed cyfredol.

  Mae addasu templed o dan yr amodau rydych chi'n eu disgwyl ... yn costio US $ 50.

 33. hi g! Ar adegau, fe'ch cynorthwyodd i mi lwytho fy ffeiliau i google ddaear, mae gennyf ddiddordeb yn y templed excel hwn ac rwy'n fodlon talu'r swm y gofynnwyd amdano, ond yr wyf am egluro rhai cwestiynau:
  1-Gellir ei addasu i ddefnyddio graddau, cofnodion ac eiliadau neu raddau degol.
  2-Gallaf addasu'r math o eicon trwy gydlynu.
  3 - gallaf, ar ryw adeg, ychwanegu delweddau.
  Beth fyddai'n ei gostio pe bai'r addasiadau hyn wedi'u gwneud?

  Diolch am eich cyfraniadau ,,,,,,

 34. helo nos da fy mhroblem yw fy mod wedi dod allan gyntaf pan fyddaf yn ei roi i greu "gwall gweithredu 75" kml ac yna gwnes yr hyn a ddywedasant fy mod yn cael "gwall gweithredu 76" y gallaf ei wneud

 35. Yn benodol, mae'n eu cyfieithu i lledred 32400.000000 a hydred -1.000000 ° Gan ddefnyddio'r un cyfesurynnau mewn cyfrifianellau trosi, fodd bynnag, rwy'n gwirio bod y mwynglawdd gwreiddiol yn iawn, ers i mi olygu'r pwynt yn google earth, rwy'n rhoi cyfesurynnau'r gyfrifiannell, ac mae'n fy gosod yn dda. Diolch yn fawr

 36. Beth bynnag rydw i'n ei wneud (rydw i wedi ffurfweddu popeth fel bod y degolion yn mynd gyda chyfnod a miloedd gyda choma) bob amser yn mynd â fi i'r cyhydedd. Mae'r hydred dwi'n meddwl sy'n dda i mi, ond y lledred yw 0. Yn benodol, rhoddais y data UTM ED50 hwn nad yw'n wgs84 sy'n perthyn i Ogledd Sbaen (Navarra), ac a ddaeth i ben yn systematig yng Ngwlff Guinea.
  Pagomotzeta 567,825.00 475,170.00 30 N.

 37. Roedd fy nghyfrif pal tâl wedi'i gysylltu â chyfrif e-bost arall a byddwn yn ei werthfawrogi os byddwch wedi ei anfon at y cyfeiriad e-bost hwn y byddaf yn anfon y neges ohono. Diolch yn fawr iawn

 38. Yn fwyaf tebygol, rydych chi'n cael trafferth gyda'r symbol miloedd.
  Ceisiwch fynd â'r cyfesurynnau UTM talgrwn hynny, heb gyfnodau neu gomiau i weld a yw'r broblem hon.
  Yna byddwch chi'n mynd i leoliadau rhanbarthol eich peiriant ac yn gwneud y newid. Mae'n ofynnol i chi ddefnyddio'r coma fel gwahanydd miloedd a gwahanydd rhestr; y pwynt fel gwahanydd degol.

 39. da,
  Rwyf wedi creu'r ffeil ond wrth edrych arni yn y ddaear mae'n fy anfon i'r polyn N. Rwy'n dweud wrthych: cafodd y cyfesurynnau UTM a ddefnyddiaf eu trawsnewid o gyfesurynnau mewn lledred a hydred, ond gan ddefnyddio'r datwm ED50 yn lle'r WGS84. Oes rhaid i mi eu pasio o'r blaen yn y fformat UTM a ddefnyddir yn Excel? Beth bynnag, cymerais, hyd yn oed pe na baent yn cyfateb, na fyddai'r bwlch yn uchel iawn, oherwydd os cymharaf rai cyfesurynnau yr wyf yn eu defnyddio ag ED50 â hwy yn WGS84 (maent yn dod o Sbaen), mae'r gwrthbwyso ychydig fetrau, ond ar y map Rwy'n credu na allwch weld unrhyw beth, nid hyd yn oed y labeli yn y golofn "labeli". Unrhyw syniad lle dwi'n anghywir? mae'r camau a'r fformat degol yn ymddangos yn gywir (y parth yw'r 29 na?).
  Diolch ichi. Diolch!

 40. Ysgrifennais am drosi o ddaearyddol i UTM, ond rwy'n cael trafferth gyda'r ffeil i gynhyrchu'r ffeil i fynd i Google os yw'n cynhyrchu'r ffeil ond mae'r holl bwyntiau'n aros gyda 180grades 0minutes 0.00Seconds North a gyda Latitude 74 graddau 0 Minutes a 0.00 eiliadau Nid yw'r Gorllewin ychwaith yn dangos y pwynt ar y map. Rwy'n gwerthfawrogi a allwch fy helpu. Gloria Dominguez

 41. Cadarnhewch fi pam na chefais y templed i'w lawrlwytho i ffeiliau google earth, i basio cyfesurynnau daearyddol i UTM. Diolch yn fawr GEDL

 42. Diolch am ateb, gwnes yr hyn a ddywedwyd wrthyf. Parhaodd y broblem, fodd bynnag, yna newidiais yr enw a neilltuwyd i'r ffeil kml i'w allforio a gwella'r peth. O gefnogaeth ffrind, newidiais o «\ SIMV \ MAPAS.000.000.000.kml» i «\ SIMV \ MAPS \ test.kml». Nawr nid yw'n ei anfon i'r ffolder a neilltuwyd i'w allforio ond o'r diwedd cynhyrchir y ffeil, mae yn yr un ffolder lle mae'r daenlen yn rhagori.
  Rwy'n gobeithio y gallwch chi adnabod y bug, rwy'n gweithio'n dda ar y ffenestri ond rwy'n gweithio ar Mac yn awr, ac os oes gennych unrhyw awgrymiadau, byddwn yn gwerthfawrogi hynny. Diolch eto.

 43. Ceisiwch ddefnyddio enw a llwybr hawdd, er enghraifft:

  c: maps.kml

  Sicrhewch fod gennych yr hawl i ysgrifennu at y cyfeiriadur hwnnw, gan geisio creu ffeil yno o'r porwr mac.

 44. Rwy'n ceisio ei ddefnyddio ar Mac, mae'n dweud wrthyf pan fyddaf yn ei gynhyrchu: "Mae gwall '52' ar amser redeg, enw ffeil anghywir neu rif ffeil wedi digwydd."
  Mae'n rhoi pedwar opsiwn i mi, y cyntaf i ffwrdd, dim ond mewn gwirionedd y gallaf ddewis unrhyw un o'r tri olaf:
  1 Parhewch 2 Gorffen 3.Depuration 4.Help
  Rwy'n dewis Debug ac mae ffenestr yn ymddangos sy'n dweud:

  Is-generateKML ()
  '
  'GenerateKML Macro
  'Macro wedi'i olygu ar gyfer Geofumadas
  ……

  ...
  Gorffennwch Os

  .
  ...
  '
  Is-End

 45. Mae angen i mi lwytho darlun dwg i google ddaear, fel y gwnaf, y darlun yw echel llwybr mewn cydlynydd utm

 46. Gall fod yn:

  C: / mapiau /

  Y mwyaf ymarferol yw, o'r porwr Rhyngrwyd, edrychwch am y cyfeiriad i weld y llwybr, oherwydd os oes gennych enw llwybr gyda lle gwag fel: «fy nogfennau», rhaid i chi ei ysgrifennu fel y mae'n ymddangos yn URL y porwr.

 47. Helo allwch chi fy helpu i gael "gwall rhedeg 75" rhowch enghreifftiau i mi o "lwybrau" ar gyfer creu'r ffeil kml erbyn. enghraifft o fy nogfennau neu mewn lawrlwythiadau neu ar y bwrdd gwaith. Diolch yn fawr

 48. Edrychwch ar y post SPAM, weithiau mae sneak y neges sy'n dod gyda'r ddolen i lawrlwytho uniongyrchol.
  Y naill ffordd neu'r llall rydym wedi ei hanfon ymlaen yn uniongyrchol i'ch e-bost.

  Cofion

 49. Rwyf wedi gwneud taliad gan Paypal ond nid yw'r ffeil wedi'i lwytho i lawr, os oes angen iddyn nhw. o'r trafodyn yn cael ei anfon.

 50. Yr unig ffordd sydd gennym, yw defnyddio PayPal neu gerdyn debyd / credyd sy'n gysylltiedig â PayPal.

 51. Amcangyfrifon:

  Rwy'n gofyn am brynu cais Excel i Google Eaarth ar frys, ond dim ond cerdyn debyd sydd gennyf.
  Beth ddylwn i ei wneud, os oes ganddynt unrhyw gysylltiad ym Metiw, i wneud trosglwyddiad banc.

  Os gwelwch yn dda, mae arnaf angen y cais gyda URGENTY.

  Yn gywir,

  José Rivera - Lima, PERU.

 52. Anfonwch gyfeiriad y llun yr ydych yn ei ddefnyddio i brofi ac i weld beth sy'n digwydd.

  Weithiau mae'n gwestiwn bod y llwybr wedi'i adeiladu'n wael. Un ffordd o weld sut beth yw'r llwybr hwnnw yw agor y ffeil ddelwedd o'r porwr, clicio ar y dde ar y ddelwedd a dewis agor gyda ... a dewis y porwr; felly rydych chi'n edrych ar y llwybr uchod.

 53. Ceisiais ychwanegu'r llun o lwybr lleol ond nid yw'n gweithio, pan fyddaf yn cofnodi'r ddedfryd fel y dywedir ychwanegir y llun ar wahân ac nid fel rhan o'r elfen dot. Hefyd, pan geisiaf arddangos y ddelwedd, dim ond y ffrâm sy'n mynd allan, ond nid y llun.

 54. Helo Golygydd, mae angen i mi siarad â chi am dempled yr ydych wedi ei werthu, a allwch chi fy ateb yn y sgwrs?

 55. Wel, yn ymarferol y delfrydol yw ei agor gyda rhaglen GIS a'i allforio i kml.

  Os nad yw'n anghyfleus, anfonwch hi at fy post a byddaf yn dweud wrthych a allaf eich helpu chi, gan fy mod i'n brysur yn edrych ar y ffordd y mae'r tablau.

  editor@geofumadas.com

 56. Ble alla i gael help wedi'i bersonoli gan yr archwilydd ... Mae angen eich help arnaf ar frys, does dim ots a yw'n costio i chi, diolch.

 57. Pwynt o ddiddordeb: Aceros actpan
  Lledred: Hydred 20.654443: -103.377499
  Fertigau: (20.662213, -103.372706) (20.662213, -103.382293) (20.654444, -103.387087) (20.646674, -103.382293) (20.646674, -103.372706)
  Dyma beth rydw i eisiau ei droi'n fersiwn pwyntiau o ddiddordeb google earth, y peth yw bod angen i mi wagio mewn mwy na 600 pwynt o ddiddordeb mewn fformat kml? Nid wyf yn gwybod a ydych chi'n egluro ...

 58. Helo ... mae'n ddrwg gen i fod angen i mi drosi ffeil gyflawn o bwyntiau o ddiddordeb gyda'u cyfesurynnau i fformat kml i'w gweld yn google earth ... gall rhywun fy arwain, diolch.

 59. Fe wnes i wirio eto a'ch bod yn sicr yn gywir, yn y lleoliadau rhanbarthol, dylai'r pwynt fod yn wahanydd degol, y coma gwahanu miloedd a'r rhestrau gwahanu coma.
  Yn barod, diolch am y cyfraniad!

 60. Mae'n debyg bod gwrthddweud rhwng yr unedau Excel a'r unedau y mae'n cael eu hanfon atynt.

  Gallwch weld y panel rheoli hwnnw, lleoliadau rhanbarthol. Gwiriwch fod y pwynt yn wahanydd degol a'r coma gwahanydd miloedd, ac mae'r coma hefyd yn gwahanydd rhestr.

 61. Ysgrifennais nhw wrth iddynt ddweud wrthyf:
  792713.85 yn y X cydlynu
  1127836.33 yn y cydlyniad Y
  Ac mae yna ffenestr sy'n dweud:
  Digwyddodd 'Gwall' 13 'ar amser rhedeg.
  cwblhau, dadfennu neu helpu.
  Nid yw'r mathau'n cyfateb »
  Beth alla i ei wneud?

 62. Dyma fformat y pwyntiau.

  Dylech ysgrifennu'r data ar y ffurflen:

  792713.85 yn y X cydlynu
  1127836.33 yn y cydlyniad Y

  Rhowch gynnig arni Oherwydd mai'r templed yw ystyried y atalnodau i wahanu'r miloedd a'r pwyntiau i wahanu'r degolion; Rhaid i chi ei ddefnyddio felly.

 63. Dyma fy nghydlynau,
  VD-0 792.713,85 1.127.836,33 19 N.
  VD-1 792.680,07 1.127.822,15 19 N.
  VD-2 792.528,78 1.127.833,33 19 N.
  VD-3 792.301,83 1.127.895,05 19 N.
  VD-4 792.191,63 1.127.895,05 19 N.
  a phan fyddaf yn gwneud y weithdrefn, anfonwch fi i Indonesia ac mae'r cyfesurynnau hyn o Weriniaeth Bolivarian Venezuela, unrhyw awgrymiadau?

 64. Clirio'r gwall:

  Gwall amser rhedeg '75':
  Gwall Mynediad Llwybr / Ffeil

  Roedd hyn oherwydd fy mod wedi cyfyngu mynediad i yrru C: mae newid y llwybr yn ei gynhyrchu heb unrhyw broblem. Byddaf yn ceisio gwneud yr un sy'n cynhyrchu'r polygon.

 65. Rydych chi'n eu cyrraedd yn ôl, gwelwch fod eich archeb yn Gogledd, Dwyrain (Lat, Long)
  tra yn y templed mae hi yn nwyrain y Gogledd (Long, Lat).

  Rhaid i chi gael gwared ar y comas, felly fe'u cofnodir fel rhifau.

  Fe wnes i brofion ac mae'n disgyn yn eich ardal chi, ceisiwch eto a gadewch i mi wybod.

  Mae'n debyg y bydd yn rhaid i mi wneud diweddariad fel bod gorchymyn y cydlynu yn lat, sy'n aml y defnydd mwyaf cyffredin fel arfer.

 66. Yma rwy'n gadael i chi rai cydlynu a gymerwyd yn y maes yn y Weriniaeth Dominicaidd gyda'r paramedrau canlynol:
  WGS-84
  UTM-19N

  Gogledd ddwyrain
  2,099,499.093 509,926.812
  2,099,453.102 509,943.188
  2,099,423.255 509,948.407
  2,099,378.479 509,940.967

  Pan geisiais eu codi, fe wnaethon nhw syrthio yn Ne America.

  Diolch ymlaen llaw ... !!

 67. Awgrymaf eich bod yn adolygu'r canlynol:

  Dwyn i gof bod orthoffotos Google Earth wedi'u dadleoli, gyda amrywiadau gwahanol. Felly wrth gynhyrchu cyfesurynnau rydych chi'n eu hadnabod, gyda'r templed, gwiriwch yr hyn y mae Google Earth yn ei gydlynu, i weld a yw'n cyfateb i'r hyn rydych chi wedi'i allforio o'r templed â Datum WGS84.

  Yr hyn sy'n bwysig i'w ddilysu yw pe bai'r cydlynydd yn cyd-fynd, fel arall mae ganddo gwall cyfrifo.

  Os yw'r cyfesuryn yn cyd-fynd, ond wedi'i wrthbwyso o'r llun, gallai fod y gwall o'r ddelwedd. Y naill ffordd neu'r llall, awgrymaf eu bod yn riportio'r gwallau y maent yn eu canfod, gan fy mod wedi cynhyrchu'r templed i'w ddefnyddio am ddim ond mae'n gofyn eu bod yn rhoi adborth imi gydag arsylwadau.

  Y cam nesaf fyddai cynhyrchu'r polygon, a gwelwn mewn erthygl arall.

 68. Mae'n rhoi'r argraff nad oes gennych hawl i ysgrifennu at y cyfeirlyfr C:
  Rhowch gynnig ar lwybr o fewn dogfennau fy nhefnydd.

 69. Ydych chi'n siŵr eich bod yn defnyddio WGS84?
  Gwiriwch, nid wyf yn gwybod a oes gan y system yn eich gwlad rywbeth ffug.

  Faint yw'r dadleoli?

 70. Geo-matic.

  Wedi'i ysmygu, oherwydd i ysgrifennu am y materion hyn mae'n rhaid i chi ysmygu sigâr marijuana ... Hehe.

 71. Roeddwn yn perfformio'r broses o lwytho lluniau o gyfeiriadur lleol ac ni allaf ei orffen yn foddhaol, pe gallech chi ddibynnu mwy ar sut i wneud hynny fel y bu'n gweithio trwy lwytho lluniau o gyfeiriadur gwe.

  Hefyd, nodais gyfesurynnau ym Mharth 19N a chwympodd y data yn llwyr.

  Diolch, Mil!

 72. Noson dda Gabriel,

  Yn fy nghyfeiriad o gyfesurynnau UTM, gyda chylch 19, y Hemisffer y Gogledd, yn benodol yn y Weriniaeth Ddominicaidd, mae'n disgyn yn y parth ac yn y cyfesurynnau hynny. Ailadroddais y broses ar sawl achlysur, roedd data gwahanol a'r canlyniad yr un peth. Diolch ymlaen llaw am fynychu fy mhryder.

  Cofion

  Wander Santana

 73. Byddaf yn meddwl amdano, rwy'n credu mai fersiwn 2 o'r templed hwn ydyw, yn union fel y gwnaethom yr un sy'n anfon pwyntiau a phwyntiau i AutoCAD

 74. Rwy'n cael y gwall:
  Gwall amser rhedeg '75':
  Gwall Mynediad Llwybr / Ffeil

  Ai am fod rhaid i ni yn gyntaf gynhyrchu ffeil wag?
  Byddaf yn ceisio deall sut mae macros yn gweithio, oherwydd mae'n ymddangos i mi y bydd yn gymharol haws cynhyrchu polygon gyda'r fertigau a gofnodwyd o hyn. Cofion gorau…

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.