Cofrestru digwyddiadau

Masnachol UAV Expo Americas

Dydd Llun, Hydref 28, 2019 - Dydd Mercher, Hydref 30, 2019

12: 00am - 12: 00am

Masnachol UAV Expo Americas, Hydref 28-30 yn Las Vegas, yw prif sioe fasnach a chynhadledd Gogledd America sy'n canolbwyntio ar integreiddio a gweithredu Systemau Awyrennau Di-griw masnachol gyda mwy o arddangoswyr nag unrhyw ddigwyddiad drôn masnachol arall.

Ymhlith y diwydiannau a gwmpesir mae Adeiladu; Ynni a Chyfleustodau; Coedwigaeth ac Amaeth; Seilwaith a Thrafnidiaeth; Mwyngloddio ac Agregau; Gwasanaethau Diogelwch Cyhoeddus a Brys; Diogelwch; ac Arolygu a Mapio.

Fe'i cyflwynir gan Commercial UAV News a'i drefnu gan Diversified Communications, cynhyrchydd digwyddiadau byd-eang sydd hefyd yn trefnu Commercial UAV Expo Europe, GeoBusiness Show, Fforwm Mapio LiDAR Rhyngwladol. Expo Am Ddim

Defnyddiwch god SAVE100CB i gael gostyngiad cynhadledd $ 100 yn www.expouav.com

Lleoliad Digwyddiad

Ffioedd Digwyddiadau

AM DDIM