Cofrestru digwyddiadau

Dydd Mercher, Hydref 16, 2019 - Dydd Gwener, Hydref 18, 2019

8: 00am - 5: 30pm

Dyma'r Cyngres Technoleg ac Arloesedd Ibero-America ar gyfer y Diwydiant Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu, digwyddiad sy'n dwyn ynghyd y gweithwyr proffesiynol a'r cwmnïau sy'n arwain datblygiad y sector ac sy'n gyfeirnod ledled y byd.

Y Gyngres CACh CITI Ei brif amcan yw bod yn fan cyfarfod ar gyfer Penseiri, Peirianwyr, Adeiladwyr, Datblygwyr a Buddsoddwyr am dridiau, mewn man lle mae technoleg ac arloesi yn cydgyfeirio trwy arddangosfeydd a dadleuon o syniadau, cysyniadau, methodolegau a phrosesau, o blaid Diwydiant AEC.

Yn ei ail rifyn, byddwn yn mynd i'r afael â'r Dinasoedd smart o bynciau fel: Adeiladu 4.0, Modelu Gwybodaeth Adeiladu y Dylunio Rhithwir ac Adeiladu (BIM / VDC), Gweithgynhyrchu Integredig Cyfrifiadurol (CIM), Dal Realiti, Realiti Estynedig, Rheoli Prosiectau, Rheoli Cyfleusterau, Cynaliadwyedd, Deunyddiau Adeiladu y
Systemau Adeiladol.

Lleoliad Digwyddiad

Gwesty'r Rock Hard Guadalajara
Ignacio L. Vallarta 5145, Camino Real,
Zapopan, Jalisco, 45040

Ffioedd Digwyddiadau

AM DDIM