Cynhyrchion ESRI, beth ydyn nhw?

Dyma un o'r cwestiynau y mae llawer o bobl yn gofyn amdanynt eu hunain, ar ôl confensiwn ESRI, rydym yn dod â'r holl faint o gatalogau braf iawn, ond ar sawl achlysur maent yn achosi dryswch ynghylch yr hyn rydw i'n ei feddiannu yn yr hyn yr wyf am ei wneud. Diben yr adolygiad hwn yw darparu synthesis o gynhyrchion ESRI, eu swyddogaetholdeb a'u pris ar gyfer gwneud penderfyniadau gan ddefnyddwyr sy'n bwriadu eu caffael.

Yn yr adran hon, fe welwn y cynnyrch sylfaenol, byddwn yn dadansoddi'r estyniadau mwyaf cyffredin yn ddiweddarach, er bod ESRI yn dal i werthu fersiynau 3x (sy'n dal i gael eu defnyddio, byddwn yn canolbwyntio ar y fersiynau diweddaraf (9.2)

Amdanom ArcGIS

image Mae ArcGIS yn gasgliad integredig o gynhyrchion ESRI a gynlluniwyd i adeiladu, cynnal a manteisio ar system wybodaeth ddaearyddol (GIS), gan gynnwys bwrdd gwaith, gwasanaeth gweinydd, gwe a symudol symudol. Deallir bod cwmnïau'n prynu nifer o'r cynhyrchion hyn yn dibynnu ar yr hyn sydd ei angen arnynt, sef y cynhyrchion sylfaen ArcGIS:

ArcGIS 9.2

image Mae hwn yn set o offer ar gyfer defnydd bwrdd gwaith, yn gyffredinol i adeiladu data, golygu, dadansoddi a chynhyrchu cynhyrchion ar gyfer argraffu neu gyhoeddi.

Bwrdd Gwaith ArcGIS yn gyfwerth â AutoCAD yn y diwydiant AutoDesk neu Microstation yn Bentley; Mae'n ddefnyddiol i swyddi cyffredin yn yr ardal GIS, os ydych chi eisiau gwneud pethau mwy arbenigol, mae yna estyniadau neu geisiadau eraill, gelwir hyn scalability yn amrywio o ArcReader, ac yn ymestyn i ArcView, ArcEditor ac ArcInfo. (Er bod ein cyfaill yn dweud Xurxo, nid oes llawer o arian gan fod y cais yr un fath â rhyngwyneb gwahanol) Mae pob un o'r graddfeydd hyn yn cynnwys galluoedd blaengar sy'n ategu estyniadau eraill.

Peiriant ArcGIS yn lyfrgell o gydrannau ar gyfer datblygu bwrdd gwaith, gyda pha raglenwyr y gall adeiladu cydrannau â swyddogaethiadau wedi'u haddasu. Drwy ddefnyddio EngineGIS Engine, gall datblygwyr ymestyn ymarferoldeb i geisiadau presennol neu greu ceisiadau newydd ar gyfer eu sefydliadau eu hunain neu eu hailwerthu i ddefnyddwyr eraill.

Defnyddir ArcGIS Server, ArcIMS ac ArcSDE i greu a gweithredu cymwysiadau sy'n seiliedig ar weinydd, sy'n rhannu gweithredoedd GIS naill ai o fewn mewnrwyd neu sy'n cael eu gwasanaethu i'r cyhoedd drwy'r Rhyngrwyd. Gweinyddwr ArcGIS yn gais canolog a ddefnyddir i adeiladu ceisiadau GIS o ochr y gweinydd ac sy'n cael eu defnyddio gan ddefnyddwyr o fewn cwmni a rhyngwynebau o'r we. ArcIMS Mae'n wasanaeth map ar gyfer cyhoeddi data, mapiau neu fetadata ar y we gan ddefnyddio protocolau safonol ar y Rhyngrwyd. ArcSDE yn weinydd data datblygedig i gael mynediad at systemau rheoli gwybodaeth ddaearyddol mewn cronfeydd data perthynol. (Cyn i ni wneud un cymhariaeth o'r rhain Gwasanaethau IMS)

ArcPad ynghyd â dyfais symudol di-wifr yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i ymgynghori neu gasglu data a gwybodaeth yn y maes, sy'n cael ei ddefnyddio'n briodol i ddyfeisiau GPS neu PDAs. Defnyddir ArcGIS Desktop a EngineGIS Engine sy'n rhedeg ar laptop neu dabled i gyflawni tasgau sydd angen casglu, dadansoddi a gwneud penderfyniadau data.

Mae'r holl raglenni hyn yn defnyddio'r syniad geodatabase, sef y safonol o ganolfannau gwybodaeth ddaearyddol a ddefnyddir gan ArcGIS (Fformat sy'n nodweddiadol iawn o ESRI, gyda chyfyngiad ei newidiadau cyson rhwng y fersiynau). Defnyddir y geodatabase i gynrychioli gwrthrychau tiriogaethol y byd go iawn yn ArcGIS a'u storio mewn cronfa ddata. Mae'r geodatabase yn gweithredu rhesymeg busnes fel set o offer i gael mynediad at a rheoli data gwybodaeth ddaearyddol.

ArcView 9.2

image ArcView yw'r system ESRI sylfaenol i ddelweddu, rheoli, creu a dadansoddi data daearyddol. Gan ddefnyddio ArcView, gallwch ddeall cyd-destun y data daearyddol, gan eich galluogi i weld y berthynas rhwng haenau a nodi patrymau ymddygiad. Mae ArcView yn helpu llawer o sefydliadau i wneud penderfyniadau'n gyflym.

ArcView yw'r system rheoli data bwrdd gwaith mwyaf poblogaidd (GIS) ledled y byd oherwydd ei bod yn ffordd hawdd o ddefnyddio data. Gyda llawer o symboleg a galluoedd daearyddol, gallwch chi greu mapiau o ansawdd uchel yn hawdd. Mae ArcView yn gallu ategu'r broses o reoli data, golygu sylfaenol a thasgau anhygoel gan wahanol bobl mewn sefydliad. Gall bron bron unrhyw ddarparwr data daearyddol wneud eich gwybodaeth ar gael mewn fformatau ArcView cydnaws. A'r ffaith y gellir integreiddio'r data o wahanol ffynonellau, gellir cychwyn y prosiectau yn y ffordd briodol gyda'r data sydd ar gael yn lleol neu ar y Rhyngrwyd. Mae pris trwydded ArcView yn mynd am $ 1,500 ar gyfer cyfrifiadur a $ 3,000 ar gyfer trwydded fel y bo'r angen. Mae yna rai hefyd prisiau arbennig ar gyfer bwrdeistrefi.

Mae ArcView yn symleiddio dadansoddiad cymhleth a thasgau wrth reoli data, gan ganiatáu delweddu tasgau fel modelau gweledol o fewn llif gwaith rhesymegol. Mae ArcView yn hawdd ei ddefnyddio gan ddefnyddwyr anarbenigol, a bydd defnyddwyr uwch yn gallu manteisio ar ei offer arbenigol ar gyfer cartograffeg, integreiddio data a dadansoddi gofodol. Gall datblygwyr addasu ArcView gan ddefnyddio ieithoedd a ddefnyddir yn gyffredin yn y diwydiant rhaglennu. Mae ArcView yn offeryn delfrydol ar gyfer gwaith bwrdd gwaith, ymhlith ei nodweddion arbennig gellir crybwyll:

 • Rheoli data daearyddol ar gyfer gwneud penderfyniadau gwell
 • Gweld a dadansoddi data gofodol mewn ffyrdd newydd
 • Adeiladu casgliadau newydd o ddata daearyddol yn rhwydd ac yn gyflym
 • Creu mapiau ar gyfer cyhoeddi neu ddosbarthu ansawdd uchel
 • Rheoli ffeiliau, cronfeydd data a data Rhyngrwyd o un cais
 • Addaswch y rhyngwynebau yn ôl tasgau'r defnyddwyr y mae angen eu hintegreiddio i'r gwaith.

ArcEditor 9.2

image Mae ArcEditor yn system gyflawn ar gyfer ceisiadau GIS i olygu a thrin data daearyddol. Mae ArcEditor yn rhan o'r pecyn ArcGIS ac mae'n cynnwys holl ymarferoldeb ArcView ac mae hefyd yn cynnwys rhai offer i olygu gwybodaeth.

Mae gan ArcEditor y fantais o gefnogi defnyddwyr un a lluosog sy'n gweithio mewn prosesau cydweithredol. Mae set o offer yn ymestyn eu gallu i lanhau a bwydo data, yn ogystal ag ar gyfer rheoli topolegau cymhleth a chynnal data wedi'i fersiynu. Pris trwydded ArcEditor yw $ 7,000.

Dyma rai o'r swyddogaethoedd y gellir eu gweithredu gydag ArcEditor:

 • Creu a golygu nodweddion GIS gydag offer golygu fector "CAD style"
 • Adeiladu cronfeydd data daearyddol cyfoethog o weithredoedd deallus
 • Modelau cymhleth, llif gwaith aml-ddefnyddiwr
 • Adeiladu a chynnal uniondeb gofodol gan gynnwys perthnasau topoleg rhwng nodweddion daearyddol
 • Rheoli ac archwilio geometregau ar ffurf systemau rhwydwaith
 • Cynyddu cynhyrchedd yn y rhifyn
 • Rheoli amgylchedd dylunio treulgar gyda data gydag addasiadau wedi'u fersiynau
 • Cynnal uniondeb gofodol rhwng haenau thematig a grymuso rhesymeg addasu system sy'n canolbwyntio ar brosesau rhybuddio wrth gynnal a diweddaru data.
 • Ymgysylltu â data wedi'i ddatgysylltu, golygu yn y maes a chydamseru dilynol.

ArcInfo 9.2

image Ystyrir ArcInfo yw'r system fwyaf cyflawn ar gyfer rheoli gwybodaeth ddaearyddol (GIS) sydd ar gael o linell ESRI. Mae hyn yn cynnwys holl ymarferoldeb ArcView ac ArcEditor, yn ychwanegol mae hefyd yn cynnwys cydrannau uwch-geoprocessio a galluoedd trosi data ychwanegol. Mae defnyddwyr GIS proffesiynol yn defnyddio ArcInfo ar gyfer adeiladu, modelu, dadansoddi ac arddangos data o'r mapiau ar y sgrîn a'r cynhyrchion argraffu terfynol neu ddosbarthu. Pris trwydded ArcInfo yw $ 9,000.

ArcInfo, gyda'i swyddogaethau o fewn yr un pecyn (allan o'r blwch) â'r gallu i greu a rheoli system GIS gymhleth. Mae'r swyddogaeth hon yn hygyrch o dan ryngwyneb sy'n cael ei ystyried yn “hawdd ei ddefnyddio”, neu o leiaf y gellir ei gydnabod gan ei drylediad mawr sydd wedi lleihau'r cynnyrch cromlin dysgu o'i boblogrwydd. Mae'r nodweddion hyn yn rhai y gellir eu haddasu a'u hymestyn trwy fodelau, sgriptio a rhaglenni arfer.

 • Adeiladu modelau geoprocessio cymhleth ar gyfer endidau cysylltiedig, dadansoddi data ac integreiddio gwybodaeth.
 • Gweithredu ardystio fector, agosrwydd a dadansoddiad sefydlog.
 • Cynhyrchu digwyddiadau ar hyd priodoleddau llinellol a digwyddiadau gorgyffwrdd â phriodoleddau haen gwahanol.
 • Trosi data i wahanol fformatau ac oddi yno.
 • Adeiladu data cymhleth a modelau dadansoddi, tynnu a sgriptiau i ddefnyddio prosesau GIS.
 • Cyhoeddi mapiau cartograffig gan ddefnyddio arddangosfeydd estynedig, dylunio, argraffu a chymhwyso technegau rheoli data.

...uwchraddio... Roedd y fersiynau cychwynnol o ArcInfo wedi'u seilio ar guddfannau ffiniau canolid, yn debyg i resymeg Daearyddiaeth Microstatig a gelwir y rhain yn guddiadau (gallai gwrthrych rannu nodweddion gwahanol). Nid oes gan y fersiynau 9.2 y rhesymeg hwnnw bellach, ond yn hytrach addasodd y cysyniad o ffeil siâp.

...uwchraddio... Er bod gan ESRI arfau mwyaf poblogaidd ar y farchnad, mae prisiau yn dueddol o fod yn ffactor sy'n cyfyngu ar gyfer llawer yn dewis y :) chlytia llygad, ond yn werth y sôn am achub y ffaith bod cwmni mawr yn cynnal sefydlogrwydd duedd technolegol (er nad yw'r ateb gorau), drwg bynnag bo angen sy'n sicrhau gostwng gromlin ddysgu ... aunqeu mae yna opsiynau eraill.

Yn y swydd nesaf byddwn yn dadansoddi'r prif Estyniadau ArcGIS.

I brynu cynhyrchion ESRI, gallwch chi ymgynghori GeoTechnologies yn America Ganol a Geo Systems yn Sbaen

15 Ymatebion i "gynhyrchion ESRI, beth ydyn nhw?"

 1. Angen Angel, rhaid i chi gysylltu ag ESRI a gofyn am y drwydded, yswiriant mae gennych rif y cynnyrch yn y blwch gwreiddiol ac yn sicr eich bod wedi ei gofrestru ar ôl anfon e-bost at ESRI, felly mae'n rhaid ei gofrestru yn eich enw

 2. Os yw'ch trwydded yn wreiddiol, pan fyddwch chi'n gosod, mae yna opsiwn i osod rheolwr y drwydded, sy'n gosod y llyfrgelloedd angenrheidiol. Fodd bynnag, deallaf y dylai cefnogaeth ESRI eich helpu gyda hyn.

  Cofion

 3. Yn gyntaf oll, llongyfarchiadau ar y pagima, mae gen i gwestiwn, edrychwch mae gen i drwydded arcview 8.3, ond fformatiwch y maq. ac yn anffodus collais ffeil sy'n defnyddio'r gweinydd trwydded, ac nid wyf yn gwybod sut i'w hadfer, mae'n drwydded arnofio ar gyfer peiriannau 3 ac horita oherwydd nid oes gen i sut i weithio, mae gen i holl ddisgiau'r rhaglen, ond does dim byd yn dod, diolch ymlaen llaw.

 4. Nath:
  Wel, mae yna sawl peth arall y gallwch chi ei wneud gyda'r ceisiadau eraill.

  Os gallwch chi gwmpasu'r hyfforddiant, peidiwch â cholli'r cyfle, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd cwrs o'r hyn y gallwch chi droi i mewn i gynnyrch a'ch bod chi'n gallu caffael y drwydded.

  Am yr hyn a wnewch, gall ArcMap fod yn fwy na digon, os mai'r hyn sydd gennych yw gwaith desg. Creu mapiau, eu hargraffu, eu dangos, eu diweddaru.

  Os ydych chi eisoes am reoli data i'w gyhoeddi ar y we, y cam yw mynd i ArcIMS, er i'r datblygiad TG hwn ac mae llawer o arian yn gysylltiedig oherwydd bod y trwyddedau'n ddrud.

  I bwrpasau cipio data yn y maes, gyda phoced neu PDA ac yna'r llwytho i lawr ar y cyfrifiadur, y cam yw mynd i ArcPad.

  I bwrpas dangos gwelediadau mewn dimensiynau 3, hedfan aer efelychu a'r pethau crazy, y cam fyddai mynd i ddadansoddiad ArcGlobe a 3D

  Dibynnu ar yr ydych am ac yn y gallwch ei wneud ... ond os ydych yn talu nad yw'r cyrsiau yn eu colli, ac os gallant brynu trwyddedau, byddai'n gosb Arc2Earth, nad yw'n ddrud iawn ac yn eich galluogi i gysylltu â Google Earth

  cyfarchiad

 5. Diolch, os ydw i'n deall yn dda ... Mae'r Arc Gis yn edrych y tu mewn i'r Arc Reader, Arc Scen, Arc Globe, Catalog Arc a'r Map ARc sy'n gweithio pan enwir hefyd Arc View.
  Rwyf yn newydd yn defnyddio'r meddalwedd, ond rwy'n credu fy mod wedi aros yn sownd yn y Map Arc, beth arall y gallaf ei archwilio a'i gyflawni gyda'r offer eraill?
  Nawr mae gen i gyfle i ofyn am rai cyrsiau ond beth? Gallaf ofyn i ehangu fy ngwybodaeth. I fod yn fwy union o waith gyda phwyntiau sefydliadau ledled fy ngwlad a beth arall y gallaf gael y sudd i'r rhaglenni hyn?

  mil diolch

 6. Helo!

  Nid yr un peth yw'r lle gorau i ofyn i hyn, felly rwyf yn nwylo'r safonwr am leoliad gwell.

  Yn ArcGis, pan fyddwch yn ymyrryd ac yna'n ceisio ei dorri, mae'n colli llawer o ddatrysiad, a fyddai unrhyw un yn gwybod sut y gellid ei wneud i'w gadw mor edrych â phosib?

  Diolch yn fawr iawn

 7. Rydych chi'n ei wneud trwy reolwr y drwydded

  O'ch bwrdd gwaith ffenestri:
  cartref / rhaglenni / ArcGIS / rheolwr trwydded / offer rheolwr trwydded

  yna yn y panel sy'n cael ei actifadu, rydych chi'n mynd i "statws gweinydd" ac yna'n dewis "rhestru pob trwydded weithredol" a phwyso'r botwm "perfformio statws ymholiad"

  Dylwn restru'r trwyddedau sydd ar gael.

  ... os nad yw'r ArcGIS yn cael ei gracio ...

 8. mae rhywun yn gwybod drwy orchymyn sut i wybod faint o drwyddedau y mae gweinyddwr trwydded arcgis wedi ei alluogi

 9. ... fydd safon ESRI ... ei safon, ei safon ei hun, ei safon unigryw ...

  yn fyr, safon neb.

  cyfarch a diolch am yr anogaeth, gyrraedd eiliadau nad oeddwn am orffen y swydd

 10. Beth mae'n rhaid iddo fod wedi ei gostio i ysgrifennu swydd mor hir, helaeth a manwl am y teulu ESRI!

  Gyda llaw, doeddwn i ddim yn gwybod bod ArcPAD wedi cyrchu Geo-gronfeydd data "safonol"

  Courage, yn awr gyda'r teulu Intergraph, y teulu MapInfo, ...!

  A fydd bywyd y tu allan i feddalwedd perchnogol?

 11. Rydych chi'n iawn am y pris, os ydyn nhw'n taro'n galed. Diolch am eglurhad arcinfo, efallai mai ychydig iawn o bobl a sylweddolodd sut y diflannodd ESRI y cysyniad gwreiddiol o orchuddion o'r gweithfan gychwynnol.

  Pan fyddaf yn dychwelyd o fy nghamau, byddaf yn edrych i wneud rhai eglurhadau.

  cyfarchiad

 12. Mae dau sylw:

  «... gelwir hyn yn scalability yn amrywio o ArcReader, ac yn ymestyn i ArcView, ArcEditor ac ArcInfo ...»

  Dyn, dyna'n ddoniol, y gellir ei datgelu yw os ydych chi'n talu ichi adael i chi ddefnyddio'r feddalwedd gyda mwy neu lai o ymarferoldeb? Y gwahaniaeth rhwng ArcGIS Desktop yn y modd ArcView y yn y modd ArcInfo O ran swyddogaeth, mae'n rhyfeddol, ond mae'r meddalwedd yr un peth. Mae'n debyg pe bai'n rhaid i chi dalu ychydig o fonysau ar ôl gallu talu'r tymheru y bydd y car eisoes yn cario neu'n gallu defnyddio'r 5ª march ar ôl talu'r car.

  Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus gyda'r polisi enwi hwn, oherwydd NID yw ArcInfo 9.2 y hen Stondin Gwaith Arc / INFO pwerus a ddefnyddiwyd yn bennaf gan consol a defnyddiodd y topology Arc-Node traddodiadol. Yr ArcInfo hwn yw'r hyn a ddywedais o'r blaen, y car gyda'r pumed offer galluogi.

  "Mae'r holl raglenni hyn yn defnyddio'r syniad geodatabase, sef safon y canolfannau gwybodaeth ddaearyddol a ddefnyddir gan ArcGIS."

  Safonol? Mae'r fformat hon ar gau, heb fanylebau cyhoeddus a bod hynny'n newid gyda phob fersiwn newydd. Rydym chronfa ddata ddaearyddol byth glas gydnaws personol, busnes, sy'n seiliedig yn ffeiliau (our?) Ac: agored (heb ddweud edit, dim ond ar agor !!!) A 8.3 9 chronfa ddata ddaearyddol yn ArcGIS ailddefnyddio despídete yn 8.3 ...

  Wel, ie, mae gan ESRI yr offer gorau ar y farchnad y gellir eu caniatáu ... heb sôn am y polisi prisio ESRI rhan fwyaf groveling tuag at eu integreiddwyr, mae'r dystiolaeth yno: dim yn hytrach na chlywed y Prif Swyddog Gweithredol ESRI Sbaen yn y ford gron ar y IGN gyhoeddwyd ym Youtube ychydig wythnosau yn ôl, gadarnhau gwbl fod ESRI yn addasu ei brisiau i'r cwsmer ac mae ganddo bob hawl, wrth gwrs cynnig prisiau bod cwmnïau sy'n byw yn rhannol i werthu ac addasu cynhyrchion ESRI, ddim yn gallu cynnig, aros gyda briwsion y farchnad. Dychmygwch sut yr wyf yn troi ymlaen gyda'r pethau hyn ...

  Cyfarchion!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.