... am nawr ...

Dim ond pan fydd y hiraeth o newid cyd-destun yn dechrau dechrau ... Rwy'n rhannu un o'r ffarweliau gorau a welais gyda chi o un o'm mentoriaid.

chi egeomatesGan nad oeddwn am eich cynnwys chi yn y post ffarwel cyffredinol a sefydliadol (rydych chi'n beth arall) nodais i chi:

Gan mai ni yw'r 09: 30 o'r diwrnod 28 ym mis Mehefin y flwyddyn 2013 ar ôl genedigaeth ein Harglwydd, mae'r sawl sydd wedi llofnodi isod yn terfynu ei gyfnod aros yn y swyddfa a leolir yn Honduras.

Mae fy mymryn o ragdueddiad i natur teimladau ac arddangosfeydd rhwygo yn adnabyddus iawn, er bod rhaid i mi gyfaddef symudiad mewnol o boen ac anghysur trwy ymddwyn yn ddiffuant. Ac ym mhob man rydych chi'n gadael rhywbeth a rhywbeth rydych chi'n ei gymryd. Mae'r ail yn bethau da, y cyntaf rwy'n gobeithio hynny hefyd.

Rwy'n pleidleisio gyda brwdfrydedd na allaf wadu ei bod wedi bod yn bleser gweithio gyda phob un ohonoch, ac er eich bod yn weithwyr proffesiynol gwych, ni all pob un ohonoch anwybyddu eich bod yn bobl well (ffaith sy'n cael ei dangos yn yr hyn y bu'n rhaid i chi ei ddioddef â mi ).

Nid wyf yn dymuno pob lwc i chi, oherwydd mae'n siŵr y bydd gennych chi. Cadwch eich traed ar y ddaear a pheidiwch â gwerthu drychau (mae'r peth pwysig bob amser yn bwysig mewn unrhyw wlad) ac mae'r Vasco Sbaeneg yn gwybod rhywbeth am hynny.

Hug fawr i chi i gyd, a'ch gweld chi

Agur eta laster ikusiko dugu

Bydd gen i amser yn y bore cynnar i baratoi rhywbeth gyda'r teimlad sy'n dod â ysgwyd Bywyd Herba pan mai dim ond chwibanau'r gwylwyr sy'n swnio, a theimlo'r teledu gan gofio bod y sianel leol eisoes wedi anfon ei phobl i orffwys.

Dywedais bob amser mai'r unig ffordd i adael rhywbeth rydych chi'n ei wneud, a'ch bod yn gwerthfawrogi cymaint ... yw dod o hyd i rywbeth arall sydd mor gyffrous i gelf geofumar, yr unig ffordd rwy'n gwybod - i'r eithaf-. Ac mae'r foment honno wedi cyrraedd heddiw bod cylch yn cau ac mae un newydd yn dechrau.

Am nawr, nid oes llawer mwy i'w ddweud. Mae yna edau i gysylltu, perthnasoedd i'w hailgylchu, cyfeillgarwch i'w cadw ... nid yw hyn yn ddim byd newydd. O'r newydd: Mae integreiddio tîm amlddisgyblaethol lefel uchel, dylunio system yn Paradigma, gan ddefnyddio metrigau 3 a meddwl am ddod ag ef i realiti y Model Parth Gweinyddu Tir ... yn ddigon o adrenalin i wahanu'r ffin rhwng mwg coffi a'r fersiwn gywasgedig yr ysbrydoliaeth

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.