…am nawr…

Dim ond pan fydd yr hiraeth o newid cyd-destun yn dechrau crafu ... Rwy'n rhannu un o'r hwyl fawr a welais gan un o fy mentoriaid.

 

chi egeomatesGan nad oeddwn am eich cynnwys yn yr e-bost ffarwelio cyffredinol a sefydliadol (rydych chi'n rhywbeth arall) rwy'n nodi:

Gan mai ni yw'r 09: 30 o'r diwrnod 28 ym mis Mehefin y flwyddyn 2013 ar ôl genedigaeth ein Harglwydd, mae'r sawl sydd wedi llofnodi isod yn terfynu ei gyfnod aros yn y swyddfa a leolir yn Honduras.

Mae fy rhagdueddiad bach i sentimentaliaeth ac arddangosfeydd dagreuol yn hysbys iawn, er, trwy arlliw o fod yn onest, rhaid imi gyfaddef symudiad mewnol o boen ac anesmwythyd. A'ch bod chi ym mhob man yn gadael rhywbeth a rhywbeth gyda chi. Mae'r ail yn bethau da, y cyntaf dwi'n gobeithio hefyd.

Rwy'n pleidleisio gyda brwdfrydedd na allaf wadu ei bod wedi bod yn bleser gweithio gyda phob un ohonoch, ac er eich bod yn weithwyr proffesiynol gwych, ni all pob un ohonoch anwybyddu eich bod yn bobl well (ffaith sy'n cael ei dangos yn yr hyn y bu'n rhaid i chi ei ddioddef â mi ).

Nid wyf yn dymuno pob lwc ichi, oherwydd mae'n siŵr y bydd gennych chi hynny. Dim ond eich bod chi'n parhau â'ch traed ar lawr gwlad ac nad ydyn nhw'n gwerthu drychau bach i chi (y peth pwysig yw'r peth pwysig mewn unrhyw wlad bob amser) ac mae Sbaenwyr y Basg yn gwybod rhywbeth am hynny.

Hug fawr i chi i gyd, a'ch gweld chi

Agur eta laster ikusiko dugu

Bydd gen i amser yn y bore cynnar i baratoi rhywbeth gyda'r teimlad sy'n dod â ysgwyd Bywyd Herba pan mai dim ond chwibanau'r gwylwyr sy'n swnio, a theimlo'r teledu gan gofio bod y sianel leol eisoes wedi anfon ei phobl i orffwys.

Dywedais bob amser, mai'r unig ffordd i adael rhywbeth rydych chi'n ei wneud, a'ch bod chi'n gwerthfawrogi cymaint ... yw dod o hyd i rywbeth arall sydd mor gyffrous i'r grefft o geosmoking yn yr unig ffordd rwy'n gwybod - i'r eithaf. Ac mae'r foment honno wedi dod dim ond heddiw pan mae cylch yn cau ac un newydd yn dechrau.

Am y tro, nid oes llawer mwy i'w ddweud. Mae yna edafedd i'w cysylltu, perthnasoedd i'w hailgylchu, cyfeillgarwch i'w cadw ... nid yw hyn yn ddim byd newydd. Beth sy'n newydd: Integreiddio tîm amlddisgyblaethol lefel uchel, dylunio system ym Mharadigm, defnyddio Metrics 3 a meddwl dod â'r Model Parth Gweinyddu Tir yn realiti ... mae'n ddigon adrenalin i wahanu'r ffin rhwng mwg coffi a'r fersiwn gyddwysedig o Yr ysbrydoliaeth.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.