Mae EOS yn eich galluogi i gyflawni tasgau prosesu delweddau yn y porwr

Mae'r rhan fwyaf o'r tasgau dadansoddi delweddau sy'n gofyn am feddalwedd Erdas Imagine neu ENVI bellach ar-lein diolch i EOS Platform (Y Llwyfan EOS). Mae'r gwasanaeth cwmwl arloesol newydd hwn a ddechreuwyd gan EOS Data Analytics i weithwyr proffesiynol GIS yn ateb annatod ar gyfer chwilio, dadansoddi, storio a gweledol symiau mawr o ddata geo-ofodol.

Diolch i Lwyfan EOS fe gewch fynediad at ecosystem o bedair cynnyrch EOS sy'n ategu ei gilydd ac yn darparu set bwerus o offer ar gyfer dadansoddwyr geosofad.

Mae data'r delweddau yn cael eu storio Storio EOS yn seiliedig ar y cwmwl ac ar gael ar gyfer prosesu delweddau neu ar gyfer dadansoddi synhwyro o bell ar unrhyw adeg; gall hwn fod yn ffeil defnyddiwr crai, delwedd a gafwyd oddi wrth LandViewer neu ffeil allbwn o Prosesu EOS.

Mae o leiaf dau reswm pam prosesu delweddau yw prif ased y llwyfan: prosesu symiau mawr o ddata yn rhedeg ar-lein ac yn cynnig hyd at 16 llifau gwaith gyda llawer mwy yn dod yn fuan. Yn ogystal, gall defnyddwyr gael y nodweddion cartograffig gorau Gweledigaeth EOS ar gyfer delweddu data fector ac, fel y'i cyhoeddwyd ar gyfer y dyfodol, ei ddadansoddiad.

Llwyfan data agnostig

O ran data rasteredig, gallwch weithio gydag amrywiaeth o setiau data lloeren ac awyr yn LandViewer, EOS Processing a EOS Storage. Yn ogystal, gall defnyddwyr hefyd lwytho eu ffeiliau GeoTiff, JPEG, 2000 JPEG eu hunain a chyflwyno'r algorithmau prosesu data GIS drwy'r API neu o'r rhyngwyneb we. EOS Vision yw eich offeryn ar gyfer gweithrediadau data fectorol gyda chysondeb â sawl fformat (ESRI Shapefile, GeoJSON, KML, KMZ).

Y pecyn cyflawn ar gyfer prosesu delweddau

Prosesu EOS yn darparu profiad gwych gyda'u prosesu llif gwaith 16 yn cynnwys ffrâm poblogaidd offer (ymasiad, reprojection, tarddiad), dadansoddiad o synhwyro o bell, ffotogrametreg ac algorithmau cloddio nodweddion patent na ellir dod o hyd i unrhyw le arall. Paratowch eich data ar gyfer y dadansoddiad LiDAR sydd ar ddod a modelu 3D bydd ar gael cyn bo hir.

Preprocessing tasgau fel canfod cwmwl neu gymorth graddnodi radiometrig chi mireinio'r data crai ar gyfer dadansoddi yn y dyfodol: Gallwch gywiro delweddau yn dibynnu ar effeithiau atmosfferig a lefelau gwirioneddol y disgleirdeb neu adlewyrchiaeth y pridd.

Canfod gwrthrych, newid canfod a dosbarthu

Mae'r rhwydweithiau niwral gwrthgyffrous, a gyfansoddwyd yn flaenorol gan EOS i dynnu nodweddion y delweddau, yn caniatáu ichi wneud cais ar ddulliau arloesol i ganfod gwrthrychau a olrhain newidiadau o ofod.

Gyda dim ond set o ddelweddau aml-dymor a llif gwaith canfod newid, gallwch olrhain sut mae datgoedwigo anghyfreithlon yn symud dros amser.

Gall canfod Edge ddangos union ffiniau eich tir amaethyddol i'r picsel olaf.

Mae'n bosibl cyfrifo traffig parcio'r canolfannau siopa mwyaf gyda'r algorithm canfod car.

Y gorau o'r dadansoddiad sbectol

 cynnyrch EOS Llwyfan yn gydnaws â bron pob math o synhwyro o bell ac mae'r defnyddiwr yn gallu dewis o restr hir o fynegeion sbectrol i gyfrifo ar y hedfan. Yn ychwanegol at y set gyflawn o mynegeion llystyfiant (NDVI, Reci, ARVI, Savi, AVI, ac ati), mae mynegeion i ddarlunio nodweddion tirwedd (dŵr, eira a rhew, NDWI, NDSI) a llosgi ardaloedd (NBR ). Y peth gorau yw cael y rhyddid i arbrofi gyda bandiau sbectrol a gallant greu cyfuniadau arfer o fandiau sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Addasu a dadansoddi

Mae rhyngwyneb syml Prosesu EOS yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli prosesu llif gwaith yn unol ag anghenion busnes y defnyddiwr. Gallwch chi osod y paramedrau ar gyfer prosesu a defnyddio'r llif gwaith hwnnw dro ar ôl tro i awtomeiddio tasgau dadansoddol aml-amlder. Bydd y diweddariadau nesaf yn ychwanegu'r nodwedd o greu algorithmau arferol o'r gweithrediadau prosesu data sydd ar gael.

Amaethyddiaeth, coedwigaeth, olew a nwy a mwy o ddiwydiannau

Mae'r tandem o gynhyrchion EOS yn cynnig ateb o angenrheidrwydd llwyr i unigolion, cwmnïau a sefydliadau o sawl sector.

Gyda mynegeion llystyfiant a nodweddion dosbarthiad cnydau, gall agronomeg fonitro amodau cnwd yn barhaus i ganfod clefydau planhigion, plâu neu sychder. Gall arbenigwyr coedwigaeth asesu'r niwed a achosir gan danau, monitro cyflwr coedwigoedd neu orfodi cyfyngiadau logio.

Mae Platform EOS yn opsiwn gwych ar gyfer cynllunio rhanbarthol a threfol, gan ei fod yn helpu defnyddwyr i nodi dosbarthiadau clawr tir i greu map llystyfiant. Yn ogystal, gallwch wneud rhestr gyflawn o nodweddion trefol megis adeiladau, ffyrdd a nodweddion pwysig eraill yn y rhanbarth.

Gall y platfform ymgymryd â rheoli trychineb trwy fesur maint llifogydd neu ddod o hyd i derfynau tân. O ran olew a nwy, mae'n gallu nodi llwyfannau olew ac asesu'r effaith amgylcheddol.

EOS Data Analytics yn defnyddio i gwrdd â gwahanol fertigol gyda llwyfan sengl, gyda dadansoddiad profi'n wyddonol, gwasanaethau cefnogi ac yn creu cynnyrch a allai ychwanegu gwerth at bell data synhwyro o ddarparu canlyniadau ar lefel arbenigol ar gyfer eich busnes yn seiliedig cwmwl.

Dadansoddwch botensial llawn data arsylwi'r Ddaear gyda Llwyfan EOS, yn uniongyrchol yn eich porwr: https://eos.com/platform

Mae un Ymateb i "EOS yn caniatáu ichi redeg tasgau prosesu delweddau yn y porwr"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.