O ryddid a sofraniaeth - mae bron popeth yn barod ar gyfer 9 Jornadas gvSIG

Cyhoeddwyd seminarau gvSIG rhyngwladol, a gynhelir yn ystod wythnos olaf mis Tachwedd a Valencia.

O'r ail ddiwrnod, defnyddiwyd slogan bob amser sy'n nodi'r ymagwedd y bydd cyfathrebu corfforaethol y dydd yn ei gael. Gan wneud ychydig o ôl-weithredol, dyma'r testunau o'r dyddiau o'r flwyddyn. 2006:

diwrnodau gvsig

 • Realities Adeiladu
 • Cydgrynhoi a symud ymlaen
 • Symud ymlaen gyda'n gilydd
 • Rydym yn parhau i dyfu
 • Gwybod i drawsnewid
 • Mynd i'r afael â mannau newydd
 • Cynhyrchu dyfodol, technoleg, cydnaws a busnes

Ac ar gyfer eleni, y thema «Cwestiwn Sovereigiaeth".

Credwn ei fod yn ddiddorol yr esblygiad y mae'r offeryn a'i strategaeth ryngwladoli ymosodol wedi ei chael. Yn sicr, ni ddychmygai neb yn 2006 ein bod wedi dod i weld offeryn a adeiladwyd ar Java i'w ddefnyddio am ddim mor boblogaidd yn y cyd-destun Sbaenaidd ... a thu hwnt.

Mae'n drueni peidio â gallu cyhoeddi mwy o wybodaeth am y digwyddiad, oherwydd dim ond datganiad cyfyngedig y gwyddys amdano ar hyn o bryd; sydd yn ein barn ni fel argraff gyntaf yn gofyn am gydbwyso ei ddulliau technegol ac ideolegol er mwyn sicrhau gwelededd niwtral mewn llawer o gyd-destunau o feddwl Sbaenaidd ac Eingl-Americanaidd.

Pedwerydd Cynhadledd America Ladin

Y rhai sydd ar fin digwydd, mewn ychydig wythnosau yn unig yw dydd Iau Cynhadledd America Ladin a'r Caribî (LAC), sef yr un Terceras Diwrnodau Ariannin Bydd y rhain yn dod o 23 i 25 ym mis Hydref Buenos Aires, o dan yr arwyddair «Mae gwybodaeth yn rhoi rhyddid»

Yma, nodwch achosion defnydd gwahanol sy'n werthfawr iawn am eu hamrywiaeth. Gallwch weld sut mae prosiectau Brasil yn lleoli yn raddol eu hunain bron fel mater arferol mewn sefyllfa lle mae'r iaith yn prin yn ein gwahanu ond yn ymarferol mae wedi amlygu rhwystr sylweddol.

Alvaro Angiux yn dangos rhai o'r nodweddion newydd gvSIG 2 a gwneud cyflwyniad diddorol ar y model gvSIG, a ddylai dreiddio y ymwybyddiaeth i ddeall gvSIG fel mwy na meddalwedd; Yn sicr hyd yn hyn mae'n rhaid ei bod yn anodd ei werthu mewn rhai gwledydd cyhyd â nad oes digon o brofiadau i ddangos ei weithrediad ac yn enwedig cyn belled â bod cymunedau lleol yn cael eu lleihau. Credwn y bydd yn rhaid mynnu gan mai dyma'r llwybr y mae'r sefydliad wedi'i ddewis fel pennawd; yn mynnu y bydd canlyniadau yn dod, a bydd nifer o'r rhain yn gosod y naws o fel ailddyfeisio'r cysyniad mewn sefyllfaoedd gwahanol, gan fod y portffolio yn dod yn strategaethau cytbwys nid pan fydd gennym ddigon o wartheg godro, ond pan fyddwn yn nodi cynhyrchion a fydd yn serennu.

Nid yw'r model Ffynhonnell Agored yn hawdd, yn rhannol oherwydd nad yw'r hanesion llwyddiant yn hysbys iawn. Wordpress yw un ohonynt. 10 mlynedd yn ôl pe bai rhywun wedi siarad am y model WordPress, ychydig iawn fyddai wedi credu neu ymdrechion bet; heddiw mae'n un o'r achosion mwyaf llwyddiannus o fodel yn y gymuned, er nad yw defnyddwyr yn gwybod ychydig neu ddim oni bai eu bod yn blogwyr neu eu bod yn gyfrifol am sefydlu gwefan ac yn ymdrechu i ddarllen; felly ar gyfer diwylliant cyffredinol mae'r llinellau canlynol yn ei grynhoi:

 • Mae WordPress yn rheolwr gwybodaeth yn enwedig ar gyfer rheoli cynnwys ar y Rhyngrwyd, a elwir yn CMS.
 • Mae'r cyhoeddiadau a welwch, a elwir yn erthyglau, yn cael eu gwasanaethu trwy WordPress. Nid oes unrhyw un yn poeni am hynny, ond er mwyn i chi wybod, mae cyhoeddi'r erthygl hon yn costio 26 munud i mi rhwng ysgrifennu, mewnosod y delweddau a rhoi adolygiad cynnwys iddo, heb orfod poeni mwy nag ysgrifennu. Mewn amseroedd eraill, roedd yn rhaid i ni wybod llawer am reoli cynnwys html a chyda'r cyfan na fyddem byth yn fodlon.
 • Mae WordPress am ddim, does neb yn talu i'w ddefnyddio. Beth nad yw'n awgrymu bod cael y wefan hon yn rhad ac am ddim o dreuliau; talu doler fisol 8 ar gyfer cynnal Geofumadas a 15 y flwyddyn ar gyfer y parth geofumadas.com; Nid WordPress yw hwn ond y cwmni sy'n darparu'r gwasanaeth hwn. Felly, heddiw mae miliynau o safleoedd wedi'u rheoli gyda WordPress ac felly mae llawer o gwmnïau sy'n cynnig y gwasanaeth cynnal gyda MySql a PHP swyddogaethol y mae eu hangen ar y system redeg. Byddai llawer yn cynnig y llety i mi am lai na'r hyn yr wyf yn ei dalu, ond penderfynais aros gyda'r gwasanaeth hwn oherwydd fy mod yn fodlon.
 • Mae'r ategion yn nodweddion ychwanegol, mae miliynau wedi'u hadeiladu am ddim gan gymuned fawr sy'n eu gwneud bron am gariad celf. Ond hefyd mae miloedd o bobl yn ymroddedig i wneud ychwanegion, sy'n costio rhwng ddoleri 4 a 15. Mae rhai 6 o'r ategion y mae Geofumadas yn eu defnyddio yn cael eu talu, ac nid wyf wedi rhoi gwariant ar eu cyfer ers iddynt warantu nodweddion o ansawdd uchel ychwanegol. Er enghraifft, un i wasanaethu fel templedi, un i sicrhau nad wyf yn ail-darnia y cyfrif, un i fonitro ymwelwyr ar-lein, un i anfon bwletinau newyddion, un ar gyfer rheoli baneri cwsmeriaid ... ac yn y blaen yn wahanol yn dibynnu ar yr hyn y mae'r safle yn ei feddiannu i weithredu mewn ffordd iach, ond hefyd fel y gallaf ymroddi fy hun i'm busnes sy'n ysgrifennu.
 • Mae'r templed yn costio i mi ddoleri 39, er bod llawer yn rhad ac am ddim, roeddwn i'n hoffi hyn a hoffwn dalu amdano.

Dyma sut mae'r ecosystem WordPress yn gweithio; Mae'r craidd fel y cyfryw yn rhad ac am ddim, mae gan bawb y cyfle i wneud busnes gan ystyried ei fod yn ffynhonnell agored. Mae rhai yn gwneud templedi, ategion eraill, eraill sy'n gwerthu gwasanaethau cymorth, eraill sy'n ei ddefnyddio i gyfathrebu. Yn olaf, mae wedi dod yn fusnes diddorol lle mae gan bawb y cyfle i ddefnyddio eu creadigrwydd i leoli eu gwasanaethau neu gynhyrchion.

Ble mae'r gyfrinach? Yn y gymuned ac, wrth gwrs, yn y rhyddid i wneud yr hyn rydych chi ei eisiau gyda'r mewnbwn heb gyfyngiadau pellach nag esblygiad yr amgylchedd technolegol nad yw'n caniatáu i ni wneud breuddwydion a gorfodi i ni gael eu diweddaru.

Mae llwyddiant mawr yn hyn o beth ac mae'r holl fodelau sy'n seiliedig ar wasanaethau (SOA) yn dechrau o'r ffaith fod y busnes bob amser yr un peth, beth sy'n amrywio yw'r amgylchedd a'r prosesau sy'n newid yn gyson. 7,000 o flynyddoedd yn ôl yr hyn oedd dyn oedd i gyfnewid gwasanaethau; roedd gan un ceirw marw a'r gwreiddiau eraill, a beth oeddent yn ei wneud oedd cyfnewid; gyda'r rhyddid i wneud yr hyn yr ydych ei eisiau gyda'r cynnyrch. Roedd llwyddiant bob amser yn yr un busnes: os oedd cymuned. Y mwyaf, gorau. Mae amser wedi datblygu ac mae'r farchnad fwyaf heddiw yn wybodaeth, a meddalwedd yn unig yw: gwybodaeth. Mae ymgorffori'r model cod rhad ac am ddim yn integreiddio'r gymuned i ddemocratoli gwybodaeth.

Felly, llwyddiant yw deall bod y busnes bob amser yr un peth. Mae'n digwydd fel gyda gweinyddu tir; Os ydym am gymhlethu bywyd, mae yna lawer o ffyrdd, gan feddwl am ba feddalwedd, y safon IDE, y model LADM, os ydych chi'n defnyddio hil, fel petai'n marw. Mae'r ymdrech wrth geisio cofio bod y busnes bob amser yr un peth; y stori ein bod yn gwybod, mae Duw yn rhoi Adda ac Efa yng Ngardd Eden, a'r peth cyntaf iddo eu gomisiynwyd oedd i weinyddu'r wlad, gyda chyfyngiad ardal a oedd pren y bywyd ... yna atafaelu a'i daflu nhw allan ... yn fyr; nid yw'r busnes yn newydd. Ond wrth gwrs, mae'r amgylchedd wedi newid mewn agweddau normadol ac mae'r broses yn amrywio yn ôl yr offeryn a ddefnyddir.

Felly, mwy na chwestiynu'r llwybr y mae gvSIG wedi'i chymryd i adeiladu ei fodel o'r gymuned; Rydym yn llongyfarch y bwriad gan nad oes angen pecynnau meddalwedd pecyn y byd hwn a werthir yn yr archfarchnad. Defnyddir syniadau arloesol, ac os ydynt yn seiliedig ar agweddau megis integreiddio'r gymuned, democratoli gwybodaeth, mae hynny'n iawn.

Wrth gwrs, nid yw'r model Ffynhonnell Agored yn gopi / peidio; mae'n rhaid i gvSIG integreiddio cysyniadau na fyddwn yn gweld canlyniadau yn y tymor agos; nid ym mhob gwlad yn y conau deheuol. Mae cystadleuaeth fasnachol yn fwy cymhleth, ond er gwaetha'r amheuon a allai godi heddiw ... rhaid inni gofio ei fod yn gweithio. Peidio â buddsoddi llawer o arian ynddo, yn hytrach i fod yn ddisgybledig ac yn gyson yn yr hyn a gredwn ... er bod segment o'r gymuned yn cwestiynu'r ffordd. Yn sicr, ni fyddai neb heddiw yn gweld bod busnes mawr yn gwneud cynnyrch perchnogol i gystadlu â WordPress; er bod, mae'n haws i fyw gyda'r un hwn nag yn ei erbyn.

Mae'n normal, bod yr ansicrwydd yn cael ei fenthyca yn y tymor hir. Beth fyddai'n digwydd os bydd yn diflannu? ond o'r ansicrwydd yn y technolegau nid oes neb yn cael ei achub. Felly cyn belled ag y bo'n bosibl, rhaid inni gefnogi'r model a hyrwyddir gan gvSIG, gan geisio deall nad yw'n meddu ar feddalwedd na ddylid ei dalu amdano.

Ar hyn o bryd, QGIS a gvSIG yw'r ymarferion meddalwedd cleientiaid gorau am ddim ar gyfer y cyfrwng geosodol, ar gyfer hyn ni ddylent ailadrodd yr hyn y mae eraill yn ei wneud eisoes; golygu peidio cystadlu â'i gilydd, ond ategu'r hyn maent raster GLASWELLT a SEXTANTE a Openlayers cyhoeddi, GeoServer a MapServer, ac felly mae'r gadwyn yn parhau o fwy cynaliadwy i'r mwyaf agored i niwed; nid oherwydd nad oes ganddo allu gwych ond oherwydd y gymuned sy'n lleihau ac nad yw'n tyfu.

Ar hyn o bryd, maent wedi gwneud yn eithaf da, fodd bynnag, mewn parhad â'r llinell rhydd i hanner erthygl; mae'n gyfleus i adnewyddu agweddau i helpu:

Busnes yw rheoli gwybodaeth

Ni fydd trwy fynnu lliw o gydwybod gvSIG yn fwy ffyddlon. Yn bell o ddenu'r rhai sydd eisoes wedi eu hargyhoeddi, gall achosi gofid am y teimlad bod y cydbwysedd rhwng y technegol a'r ideolegol yn cael ei golli. Rwy'n mynnu na fydd pawb yn ei weld felly, ond mewn sawl cyd-destun byddant yn ennill yr ymadrodd "bod yn rhy Taliban" yn gallu ei osgoi.

Mae'n bosibl cynnal hunaniaeth a ffocws rhyddid sy'n rhagdybio meddalwedd am ddim, ond mae'n ddoeth cael ei gydbwyso. Yn siŵr bod hyn yn newid o wlad i wlad, ond nid yw'r ffaith o fynd i eithafion yn ychwanegu cwsmeriaid newydd i'r cynnyrch ac yn lle hynny bydd yn creu gwrthdaro o uffern gyda meddalwedd perchnogol a fydd yno am byth ac yn gorfod byw. Peidiwch ag anghofio na all y rhai sy'n ysgrifennu, rydym yn ei wneud yn breifat ac yn rhad ac am ddim, gael awduron unigryw os ydynt am ymddangos ar dudalennau cyntaf y safleoedd mwyaf dylanwadol. Efallai y byddwch am ei anwybyddu, ond gallwch syrthio ar ben y Stallman, lle mae Linux yn dal i fod y gorau rydym wedi gweld ond lleihau i niche yn rhy bell oddi wrth y cyhoedd cyffredin. Mae'n cael ei adnabod fel Linux, mae'n rhagoriaeth par offeryn bellach yn defnyddio'r safleoedd mwyaf masnachol, ond byddai'n rhaid i ni wneud rydym yn ei wneud gyda'r farchnad GIS, os ydych yn cadw mewn amgylchedd o gurus neu chwilio am yr hyn yr ydym wedi cytuno yn y dyddiau diwethaf: y GIS mae'n rhaid iddo fod yn rhan o'r diwylliant cyffredinol.

O'r camgymeriadau y mae'n rhaid i chi eu dysgu, mae'n rhaid ichi wrando ar Siapan dysg; a gweld sut mae cenhedlaeth gyfan bellach yn creu fersiwn anghywir o rôl Japan yn yr Ail Ryfel Byd; i gyd am beidio â chael eu cydbwyso rhwng dechrau a styfnigrwydd.

Heb roi'r gorau i'r flaenoriaeth yn y model, mae angen cydbwyso rheolaeth yr hyn sydd eisoes wedi'i gyflawni. Byddai'n briodol buddsoddi rhywfaint o farchnata i hyrwyddo potensial yr hyn y gall gvSIG ei wneud, sut mae wedi tyfu, faint o ddefnyddwyr sy'n ei ddefnyddio, faint y gellir ei wneud gyda'i ategion, ac ati.

Maent eisoes wedi ei wneud ond gellid gwneud mwy o ymdrech i weld sut mae'r defnyddiwr yn canfod atebion i'w cwestiynau sylfaenol yn haws. Mae cynnwys y deunydd ar y wefan gvSIG drosodd, ond gellir hwyluso'r gwelededd. Rhoddaf rai enghreifftiau ar gyfer hyn:

 • Mae swyddog gwneud penderfyniadau mewn cyflwr o Mecsico yn gofyn am ddewis pa meddalwedd am ddim ddefnyddir i wrthsefyll y pwysau o feddalwedd perchnogol sydd wedi cael ei ddefnyddio ers blynyddoedd bron 15 425 adrannau yn y stentiau wladwriaeth. Fe'ch hysbysir i chi astudio achos gvSIG, felly darganfyddwch yr adran astudiaethau achos (outreach.gvsig.org) ac edrychwch am y gair catastr ... cannoedd o ganlyniadau. Dewiswch yn ôl gwlad, ac yna yn gweld bod yna brofiad ym Mecsico a gyflwynwyd yn ddiweddar yn y seithfed gynhadledd ... mae'n ymddangos yn werthfawr ond wedyn yn gweld bod y cyswllt yn dangos bod ei dorri (http://geovirtual.mx/).

Rhaid hwyluso profiad y defnyddiwr sy'n ceisio gwybodaeth i wneud penderfyniad yn yr amser byr o sylw sydd gennym yn ystod yr argraff gyntaf. Efallai y gellid cael baner yn dda-weithiedig a allai arwain at lif o atebion i:?? Pam dewis gvSIG, Pa estyniadau gvSIG caniatáu i mi i wneud y trefniadau hynny atebion eraill yn rhoi i mi, Ble alla weld tabl cymharu yn dangos pam mynd gan gvSIG? Ble mae hanesion llwyddiannus yn fy ngwlad? Beth yw'r camau 10 rhaid i mi ddilyn i reidio fy ateb? Beth ydw i'n ei wneud gyda'm datblygiad cyfredol? Beth mae'n edrych fel yr hyn yr wyf am ei wneud? Pan Java, C ++ pryd, pryd y gall PHP? ... ac felly ddatblygu yn fod ymatebion arbenigol penodol yn y gymuned yn cael eu hadeiladu gyda safon uchel.
Cymeradwywn cwmpas sydd gan y gymuned fawr o ddefnyddwyr a'u holl gyfraniadau, ond y ffordd y mae yn awr gynnwys strwythuredig yn cael ei wneud ar gyfer y defnyddiwr sy'n bodoli eisoes, yn debyg i'r hyn sy'n digwydd gyda'r gynhadledd, sy'n ymddangos i fod yn ei anelu at ddefnyddwyr sydd eisoes yn bodoli. Collir ymatebion gwerthfawr i restrau mewn edafedd ddiddiwedd sydd bron yn amhosib i gyrraedd yn effeithlon. Bydd anawsterau newydd i ddatrys eu problemau uniongyrchol. Byddai buddsoddi mewn cynnwys ar gyfer defnyddwyr newydd yn ddefnyddiol i sicrhau rheolaeth well o'r wybodaeth a gasglwyd eisoes.

Nid yw hyn yn golygu ein bod yn y gorau, dim ond dweud pa mor dda rydym wedi ei wneud ond datblygu cynnwys er mwyn ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin defnyddiwr newydd. Mae'r gweddill, gallwch ddarllen cyhoeddiadau sydd wedi dod allan bob dydd, arferion gorau, rhestrau dosbarthu ... ond mewnbwn, yn cymryd canran fach o arian mae'n ei gostio i ddatblygu dydd ac yn eich helpu i wybod beth mae ein cynnyrch a model Mae'n dda

rheoli gwybodaeth Gwell awgrymu gweler sut mae cannoedd o gyflwyniadau yn cynnwys cyflwyniadau, sy'n flasus i fod yn real, gellir eu trefnu effeithlon ag achosion o ddefnydd arbennig i wasanaethu fel cyfeiriad y tu hwnt i'r diwrnod. Heb sôn am y recordiadau o'r cyflwyniadau a'r atebion a ddatryswyd drwy'r rhestrau dosbarthu. Mae llawer mwy os ydych yn darlunio potensial gorau gvSIG sef y gymuned, er mwyn sicrhau bod y defnyddiwr newydd yn gwybod pwy a sut i ddatrys yr amheuon pan fydd ei angen arnynt.

Ychydig ddyddiau yn ôl mae'r meddalwedd chwaer, QGIS, yn ei wneud. Mae'n sicrhau nad yn unig y mae'n offeryn da ond mae hefyd yn ymddangos yn dda. Mae'r ddelwedd yn gwerthu, ac os yw'r ddelwedd yn adlewyrchu realiti yr hyn sydd gennych, fe fyddwch chi'n gallu gosod eich hun fel cynnyrch da i bawb. Nid yw marchnata prynwriaeth, yn yr un blynyddoedd 7,000 busnes golchi yn ôl bod yn dda cloron fel eu bod yn edrych yn lân er nad oes unrhyw un erioed wedi defnyddio brws dannedd.

O'r enghraifft WordPress mae yna bethau i'w dysgu; heb golli'r weledigaeth o ryddid y mae gvSIG yn ei ddilyn ein bod yn deall yn fwy gweledigaethol.

Ac yn dda, i roi'r gorau i'r mater y byddwn yn siarad amdano'n ddiweddarach, dyma rai pynciau y byddwn yn eu gweld yn ystod yr Ariannin.

 • Newyddion GvSIG 2
 • Datblygu System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) ar gyfer monitro basn
 • Cymhariaeth o G Desktop Desktop Tools. Astudiaeth Achos: Cynlluniau Cynllunio Tiriogaethol
 • Penderfynu ar Scope y Gwasanaeth Post Cyffredinol yn Uruguay
 • Cymhwyso gwaith estyniad gwledig yn Paraná / gvSIG a gymhwyswyd i geotechnoleg
 • Gwerthusiad o fodelau rhyngosod ar gyfer cyfrifo ar wahân yn rhanbarth O'Higgins
 • Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a gymhwyswyd fel Technolegau Addysgol mewn prosesau Ffurfio a Diweddariad Addysgol ar gyfer Cadwraeth Natur
 • System gwybodaeth ddaearyddol i leoli deunydd llyfryddol mewn llyfrgelloedd â chasgliadau agored
 • Cofrestr y Wladwriaeth o Goedwigoedd Cyhoeddus Amapá
 • Ateb Geomatig am Ddim ar gyfer Cludiant Intermodal
 • System Goruchwylio Ffytosanolol ar gyfer cais maes
 • Y defnydd o gvSIG wrth nodi pwyntiau strategol ar gyfer gosod ffatri
 • Methodoleg i ymhelaethu ar ddiagnosis corfforol ac amgylcheddol rhyddid gvsig
 • Atlas y Pampa: canolfannau ar gyfer archebu tiriogaethol
 • Atlas daearyddol a lloeren dalaith Pampa - yr Ariannin
 • Roedd y defnydd o ddata gofodol yn canolbwyntio ar fonitro dyddodiad
 • Delimiad o'r mannau llifogydd gyda gvSIG a sextant ym mwrdeistref Sete Barras
 • Costanera Geoportal o Villa María. Talaith Cordoba
 • Seilwaith data gofodol yn y Gyfarwyddiaeth Ystadegau Cyffredinol a Chyfrifiadau Chubut - IDE DGEyC
 • Amlgyfrwng digidol Atlas SABEN: "Sácama, hardd gan natur"
 • Esblygiad strwythur cadastral talaith La Pampa
 • Y prosiect gvSIG a meddalwedd am ddim yn fframwaith y Lluoedd Arfog
 • Llunio'r amgylchedd gyda gvSIG
 • Fframwaith Geo ar gyfer Sefydliadau Mawr
 • Creu a rheoli cronfa ddata trefol gyda gvSIG. Achos o fwrdeistref Monte Hermoso, prov. o Buenos Aires}
 • Y defnydd o gvSIG yn yr amcangyfrif o gynhyrchu bionwy yn Basn Sanga Ajuricaba

Yn fyr, yn dda iawn i reoli'r wybodaeth y maent yn ei gynrychioli'n well ... er mwyn sicrhau bod y rheini sydd erioed wedi defnyddio gvSIG yn ei weld; ac yn credu mai dim ond meddalwedd ydyw.

I wybod mwy am y dyddiau o'r Ariannin

I wybod mwy am y dyddiau o Valencia

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.