Blwyddyn arall, carreg filltir arall, profiad rhyfeddol arall ... Dyna oedd YII2019 i mi!

Pan ddywedwyd wrthyf y byddwn yn cael cyfle arall i fod yn rhan o ddigwyddiad Seilwaith mwyaf y flwyddyn, fe barodd imi sgrechian â llawenydd. Roedd YII2018 yn Llundain, y tu hwnt i fod yn un o fy hoff gyrchfannau gwyliau, yn brofiad rhyfeddol gyda chyfweliadau eithriadol gyda swyddogion gweithredol gorau Bentley Systems, Topcon ac eraill, darlithoedd deinamig ...

Gwasanaethau cwmwl iTwin newydd ar gyfer Peirianneg Seilwaith Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn dod i mewn i'r brif ffrwd: cwmnïau peirianneg a pherchen-weithredwyr. Rhoi Dyheadau Gefeilliaid Digidol ar Waith SINGAPORE - Y Flwyddyn mewn Seilwaith 2019 - Hydref 24, 2019 - Cyflwynodd Bentley Systems, Corfforedig, darparwr byd-eang meddalwedd cynhwysfawr a gwasanaethau cwmwl efeilliaid digidol, wasanaethau cwmwl newydd ...

Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi cael eu segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn a oedd yn draddodiadol yn llifau; llinol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau. Heddiw, er syndod ...

Gtools - trawsnewidiadau Excel, google Earth ac AutoCAD

JOHN DOE / DATBLYGWR PHP Beth rydw i'n ei wneud am hwyl? Penwythnosau i ffwrdd gyda ffrindiau. Heddwch, eithaf a lle i fod yn greadigol.
JANE DOE / DYLUNYDD GRAFFIG Beth ydw i'n ei wneud am hwyl? Hongian allan gyda fy ffrind gorau bron yn unrhyw le.
DYLUNYDD JACK DOE / ARWEINYDD Beth…

Dim mwy o fannau dall â swyddogaethau Mosaig

Heb amheuaeth, yr achos gorau wrth weithio gyda delweddau lloeren yw dod o hyd i'r delweddau mwyaf addas ar gyfer achos defnyddio, dyweder, Sentinel-2 neu Landsat-8, sy'n cwmpasu eich maes diddordeb yn ddibynadwy (AOI); felly, mae'n galluogi cael data cywir a gwerthfawr yn gyflym o ganlyniad i'w brosesu. Weithiau bydd rhai ...

STAAD - creu pecyn dylunio cost-effeithiol wedi'i optimeiddio i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Wedi'i leoli ym mhrif leoliad Sarabhai, mae K10 Grand yn adeilad swyddfa arloesol sy'n gosod safonau newydd ar gyfer gofod masnachol yn Vadodara, Gujarat, India. Mae'r ardal wedi gweld twf cyflym mewn adeiladau masnachol oherwydd ei agosrwydd at y maes awyr a'r orsaf reilffordd leol. Llogodd K10 VYOM Consultants fel ...

Sut i godi adeiladau 3D yn Google Earth

Mae llawer ohonom yn gwybod offeryn Google Earth, a dyna pam yr ydym wedi gweld ei esblygiad diddorol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, i ddarparu atebion cynyddol effeithiol inni yn unol â datblygiadau technolegol. Defnyddir yr offeryn hwn yn gyffredin i leoli lleoedd, dod o hyd i bwyntiau, tynnu cyfesurynnau, mewnbynnu data gofodol i berfformio rhyw fath o ...

#GIS - Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi eu gwneud yn ArcGIS Pro, wedi'u gwneud gyda meddalwedd am ddim. -Cynhwyswch ddata CAD i GIS - Theing seiliedig ar gyfrifiad-Cyfrifiadau wedi'u seilio ar reolau - Cynllun argraffiad -Cyfesurynnau cydgysylltu o Excel-Awgrymiadau cyfrifo - Delweddau casglu Pob ffeil ...

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio adeilad cyflawn Sylfaen, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau a Dyluniadau Meintioli Mae'r hyfforddwr yn egluro agweddau ar ddehongli lluniadau strwythurol a sut y gellir eu cyflawni mewn modelu tri dimensiwn. Mae sut i greu cynlluniau print yn cael ei egluro a'i ddeall yn raddol ...

Model Tir Digidol #LAND - AutoDesk Recap a Regard3D

Creu modelau digidol o ddelweddau, gyda meddalwedd am ddim a gyda Recap Yn y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu creu a rhyngweithio â modelau digidol. -Creu modelau 3D gan ddefnyddio delweddau, fel y dechneg ffotogrametreg drôn. -Defnyddiwch feddalwedd rhad ac am ddim Regard3D a MeshLab -Defnyddiwch hi gan ddefnyddio AutoDesk Recap, -Gwnewch ef gan ddefnyddio Bentley ContextCapture, -Generate point cloud ...

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgwch sut i ddefnyddio swyddogaethau uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ArcGIS Pro. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys agweddau datblygedig ArcGIS Pro: Trin delweddau lloeren (Delweddu), cronfeydd data gofodol (Geodatabse), Rheoli cwmwl pwynt LiDAR, Cyhoeddi cynnwys gydag ArcGIS Online, Ceisiadau am ...

#GIS - Cwrs ArcGIS 10 - o'r dechrau

Rydych chi'n hoffi GIS, felly yma gallwch chi ddysgu ArcGIS 10 o'r dechrau a chael ardystiad. Mae'r cwrs hwn wedi'i baratoi 100% gan grewr "blog Franz", os ydych chi wedi ymweld â'r dudalen honno byddwch chi'n gwybod, os ydych chi'n mynd i ddysgu, os na, gwnewch hynny cyn cychwyn. Yn cynnwys ymarferion a'r llyfr: Fundamentals of GIS. Ydw…