Mae GRAPHISOFT yn ehangu BIMcloud fel gwasanaeth i argaeledd byd-eang

Mae GRAPHISOFT, arweinydd y byd ym maes datrysiadau meddalwedd modelu gwybodaeth (BIM) ar gyfer penseiri, wedi ehangu argaeledd BIMcloud fel gwasanaeth ledled y byd i helpu penseiri a dylunwyr i gydweithredu ar y symudiad heddiw i weithio gartref yn Yn yr amseroedd anodd hyn, mae'n cael ei gynnig am ddim am 60 diwrnod i ddefnyddwyr ARCHICAD trwy ei siop we newydd. BIMcloud fel ...

Geomateg a Gwyddorau Daear yn 2050

Mae'n hawdd rhagweld beth fydd yn digwydd mewn wythnos; Mae'r agenda fel arfer yn cael ei thynnu, bydd digwyddiad yn cael ei ganslo am amser hir a bydd un arall annisgwyl yn codi. Mae rhagfynegi'r hyn a allai ddigwydd mewn mis a hyd yn oed blwyddyn fel arfer yn cael ei fframio mewn cynllun buddsoddi ac nid yw'r treuliau chwarterol yn amrywio fawr ddim, er bod angen rhoi'r gorau i'r ...

Geofumadas - ar dueddiadau yn y foment ddigidol hon

Sut y gall Mynd yn Ddigidol Wrthdroi Eich Heriau Peirianneg Nid yw amgylcheddau data cysylltiedig yn siarad am y mater yn unig, maent hefyd yn dod i lawr y ffordd yn eich prosiectau adeiladu. Mae bron pob gweithiwr proffesiynol peirianneg, pensaernïaeth ac adeiladu (AEC) yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o gynyddu maint yr elw a lleihau atebolrwydd ...

Dinasoedd digidol - sut y gallwn fanteisio ar dechnolegau fel yr hyn y mae SIEMENS yn ei gynnig

Cyfweliad Geofumadas yn Singapore gydag Eric Chong, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Siemens Ltd. Sut mae Siemens yn ei gwneud hi'n haws i'r byd gael dinasoedd doethach? Beth yw eich prif offrymau sy'n galluogi hyn? Mae dinasoedd yn wynebu heriau oherwydd newidiadau a ddaeth yn sgil megatrends trefoli, newid yn yr hinsawdd, globaleiddio a demograffeg. Yn eu holl gymhlethdod, maent yn cynhyrchu ...

Digital Twin - Athroniaeth ar gyfer y chwyldro digidol newydd

Ganwyd hanner y rhai a ddarllenodd yr erthygl hon gyda thechnoleg yn eu dwylo, yn gyfarwydd â thrawsnewidiad digidol fel rhywbeth a roddwyd. Yn yr hanner arall ni yw'r rhai a welodd sut y cyrhaeddodd oes y cyfrifiadur heb ofyn am ganiatâd; cicio'r drws a thrawsnewid yr hyn a wnaethom yn lyfrau, papur neu derfynellau cyntefig ...

Lansiodd FES Arsyllfa India yn GeoSmart India

(LR) Is-gadfridog Girish Kumar, Syrfëwr Cyffredinol India, Usha Thorat, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, FES a chyn Ddirprwy Lywodraethwr Banc Wrth Gefn India, Dorine Burmanje, Cyd-gadeirydd, Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Fyd-eang y Y Cenhedloedd Unedig (UN-GGIM) a Jagdeesh Rao, Prif Swyddog Gweithredol, FES, yn ystod lansiad yr Arsyllfa ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Cyrsiau AulaGEO - Cynnig yn ôl math o feddalwedd a disgyblaeth BIM

Gweler y manylion
methodoleg bim

#BIM - Cwrs cyflawn y fethodoleg BIM

Yn y cwrs uwch hwn rwy'n dangos i chi gam wrth gam sut i weithredu methodoleg BIM mewn prosiectau a sefydliadau. Gan gynnwys modiwlau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs ail-edrych

#BIM - Cwrs Revit Autodesk - hawdd

Mor hawdd â gweld arbenigwr yn datblygu cartref - eglurwyd gam wrth gam Dysgu AutoDesk Revit mewn ffordd hawdd ....
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs strwythur robot

#BIM - Cwrs Dylunio Strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Robot AutoDesk

Canllaw cyflawn ar ddefnyddio Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio strwythurau concrit a dur ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs arbenigo mewn strwythurau gydag etabs

#BIM - Cwrs Arbenigedd mewn Peirianneg Strwythurol gydag ETABS

Cysyniadau sylfaenol adeiladau concrit, gan ddefnyddio ETABS Amcan y cwrs yw rhoi'r offer sylfaenol i'r cyfranogwr ...
Mwy ...
Gweler y manylion
2453960_32fc_3

#BIM - Cwrs ETABS ar gyfer Peirianneg Strwythurol - Lefel 1

Dadansoddi a dylunio adeiladau - Lefel sero ar lefel uwch. Amcan y cwrs yw rhoi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
2453934_9f15_2 (1)

#BIM - Cwrs ETABS ar gyfer Peirianneg Strwythurol - Lefel 2

Dadansoddi a dylunio adeiladau sy'n gwrthsefyll daeargryn: gyda'r meddalwedd CSI ETABS Amcan y cwrs yw darparu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio pensaernïaeth

#BIM - Cwrs Sylfeini Pensaernïaeth gan ddefnyddio Revit

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Revit ar gyfer creu prosiectau ar gyfer adeiladau Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar roi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs strwythur ail-edrych

#BIM - Cwrs Peirianneg Strwythurol gan ddefnyddio Revit

  Canllaw dylunio ymarferol gyda Model Gwybodaeth Adeiladu wedi'i anelu at ddylunio strwythurol. Lluniwch, dyluniwch a dogfennwch eich ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs prosiect strwythurol

#BIM - Cwrs Prosiect Strwythurol (Strwythur Revit + Robot + Steel)

Dysgu defnyddio Revit, Dadansoddiad Strwythurol Robot a Advance Steel ar gyfer dyluniad strwythurol adeiladau. Lluniadu, dylunio a dogfennu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
revit cwrs mep

#BIM - Cwrs ASE Revit (Mecaneg, Trydan a Phlymio)

Llunio, dylunio a dogfennu eich prosiectau systemau gyda Revit MEP. Rhowch y maes dylunio gyda BIM (Adeilad ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad dur datblygedig

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio Sefydliad adeilad cyflawn, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau Meintioli ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio cwrs cyfleusterau glanweithiol mep

#BIM - Systemau hydrosanitary gan ddefnyddio Revit MEP

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra. Croeso i'r cwrs hwn ar Gosodiadau Glanweithdra gyda Revit MEP ....
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs dynamo bim

#CODE - Cwrs Dynamo ar gyfer prosiectau peirianneg BIM

Dylunio Cyfrifiadurol BIM Mae'r cwrs hwn yn ganllaw cyfeillgar a rhagarweiniol i fyd dylunio cyfrifiadol gan ddefnyddio Dynamo, platfform ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad mainc gwaith ansys

#CODE - Cyflwyniad i'r Cwrs Dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon. Mwy a mwy o beirianwyr ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs arcgis 10

#GIS - Cwrs ArcGIS 10 - o'r dechrau

Rydych chi'n hoffi GIS, felly yma gallwch chi ddysgu ArcGIS 10 o'r dechrau a chael tystysgrif. Mae'r cwrs hwn yn 100% ...
Mwy ...
Gweler y manylion
1927556_8ac8_3

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS - o'r dechrau

Dysgu ArcGIS Pro Easy - mae'n gwrs sydd wedi'i gynllunio ar gyfer selogion systemau gwybodaeth ddaearyddol, sydd eisiau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis uwch

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgu defnyddio nodweddion uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis a qgis

#GIS - ArcGIS Pro a chwrs QGIS 3 - ar yr un tasgau

Dysgu GIS gan ddefnyddio'r ddwy raglen, gyda'r un model data Rhybudd Crëwyd y cwrs QGIS yn Sbaeneg yn wreiddiol, ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs hecras ac arcgis

#GIS - Cwrs modelu a dadansoddi llifogydd - gan ddefnyddio HEC-RAS ac ArcGIS

Darganfyddwch botensial Hec-RAS a Hec-GeoRAS ar gyfer modelu sianeli a dadansoddi llifogydd #hecras Mae'r cwrs ymarferol hwn ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs qgis

#GIS - Cwrs 3 QGIS gam wrth gam o'r dechrau

Cwrs QGIS 3, rydyn ni'n dechrau ar sero, rydyn ni'n mynd yn uniongyrchol i'r pwynt nes ein bod ni'n cyrraedd lefel ganolradd, ar y diwedd ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs nesaf

#GIS - Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 1

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 1

Pwyntiau, arwynebau ac aliniadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i Dopograffeg ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 2

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 2

Cynulliadau, arwynebau, croestoriadau, ciwbio. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 3

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 3

Aliniadau uwch, arwynebau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 4

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 4

Esboniadau, draeniau misglwyf, plotiau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
ailadrodd modelu

Model Tir Digidol #LAND - AutoDesk Recap a Regard3D

Creu modelau digidol o ddelweddau, gyda meddalwedd am ddim a gyda Recap Yn y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu creu e ...
Mwy ...

Cyrsiau AulaGEO - Y cynnig hyfforddi gorau mewn Geo-Beirianneg

Gweler y manylion
methodoleg bim

#BIM - Cwrs cyflawn y fethodoleg BIM

Yn y cwrs uwch hwn rwy'n dangos i chi gam wrth gam sut i weithredu methodoleg BIM mewn prosiectau a sefydliadau. Gan gynnwys modiwlau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs ail-edrych

#BIM - Cwrs Revit Autodesk - hawdd

Mor hawdd â gweld arbenigwr yn datblygu cartref - eglurwyd gam wrth gam Dysgu AutoDesk Revit mewn ffordd hawdd ....
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs strwythur robot

#BIM - Cwrs Dylunio Strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Robot AutoDesk

Canllaw cyflawn ar ddefnyddio Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio strwythurau concrit a dur ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs arbenigo mewn strwythurau gydag etabs

#BIM - Cwrs Arbenigedd mewn Peirianneg Strwythurol gydag ETABS

Cysyniadau sylfaenol adeiladau concrit, gan ddefnyddio ETABS Amcan y cwrs yw rhoi'r offer sylfaenol i'r cyfranogwr ...
Mwy ...
Gweler y manylion
2453960_32fc_3

#BIM - Cwrs ETABS ar gyfer Peirianneg Strwythurol - Lefel 1

Dadansoddi a dylunio adeiladau - Lefel sero ar lefel uwch. Amcan y cwrs yw rhoi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
2453934_9f15_2 (1)

#BIM - Cwrs ETABS ar gyfer Peirianneg Strwythurol - Lefel 2

Dadansoddi a dylunio adeiladau sy'n gwrthsefyll daeargryn: gyda'r meddalwedd CSI ETABS Amcan y cwrs yw darparu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio pensaernïaeth

#BIM - Cwrs Sylfeini Pensaernïaeth gan ddefnyddio Revit

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Revit ar gyfer creu prosiectau ar gyfer adeiladau Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar roi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs strwythur ail-edrych

#BIM - Cwrs Peirianneg Strwythurol gan ddefnyddio Revit

  Canllaw dylunio ymarferol gyda Model Gwybodaeth Adeiladu wedi'i anelu at ddylunio strwythurol. Lluniwch, dyluniwch a dogfennwch eich ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs prosiect strwythurol

#BIM - Cwrs Prosiect Strwythurol (Strwythur Revit + Robot + Steel)

Dysgu defnyddio Revit, Dadansoddiad Strwythurol Robot a Advance Steel ar gyfer dyluniad strwythurol adeiladau. Lluniadu, dylunio a dogfennu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
revit cwrs mep

#BIM - Cwrs ASE Revit (Mecaneg, Trydan a Phlymio)

Llunio, dylunio a dogfennu eich prosiectau systemau gyda Revit MEP. Rhowch y maes dylunio gyda BIM (Adeilad ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad dur datblygedig

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio Sefydliad adeilad cyflawn, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau Meintioli ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio cwrs cyfleusterau glanweithiol mep

#BIM - Systemau hydrosanitary gan ddefnyddio Revit MEP

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra. Croeso i'r cwrs hwn ar Gosodiadau Glanweithdra gyda Revit MEP ....
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs dynamo bim

#CODE - Cwrs Dynamo ar gyfer prosiectau peirianneg BIM

Dylunio Cyfrifiadurol BIM Mae'r cwrs hwn yn ganllaw cyfeillgar a rhagarweiniol i fyd dylunio cyfrifiadol gan ddefnyddio Dynamo, platfform ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs rhagarweiniol i raglennu

#CODE - Cwrs Cyflwyniad Rhaglennu

  Dysgu rhaglennu, hanfodion rhaglennu, siartiau llif a ffug-godiau, rhaglennu o'r dechrau Gofynion: Yn dymuno dysgu Gwybod ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad mainc gwaith ansys

#CODE - Cyflwyniad i'r Cwrs Dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon. Mwy a mwy o beirianwyr ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs arcgis 10

#GIS - Cwrs ArcGIS 10 - o'r dechrau

Rydych chi'n hoffi GIS, felly yma gallwch chi ddysgu ArcGIS 10 o'r dechrau a chael tystysgrif. Mae'r cwrs hwn yn 100% ...
Mwy ...
Gweler y manylion
1927556_8ac8_3

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS - o'r dechrau

Dysgu ArcGIS Pro Easy - mae'n gwrs sydd wedi'i gynllunio ar gyfer selogion systemau gwybodaeth ddaearyddol, sydd eisiau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis uwch

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgu defnyddio nodweddion uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis a qgis

#GIS - ArcGIS Pro a chwrs QGIS 3 - ar yr un tasgau

Dysgu GIS gan ddefnyddio'r ddwy raglen, gyda'r un model data Rhybudd Crëwyd y cwrs QGIS yn Sbaeneg yn wreiddiol, ...
Mwy ...
Gweler y manylion
geolocation gyda mapiau google html

#GIS - Cwrs Geolocation ar gyfer Android - gan ddefnyddio html5 a Google Maps

Dysgwch sut i weithredu mapiau google yn eich cymwysiadau symudol gyda phonegap a'r google javascript API Yn hyn ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs Hecras

#GIS - Cwrs Modelu Llifogydd - HEC-RAS o'r dechrau

Llwybrau a dadansoddi llifogydd gyda meddalwedd am ddim: HEC-RAS Mae HEC-RAS yn rhaglen o Gorfflu Peirianwyr y Fyddin ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs hecras ac arcgis

#GIS - Cwrs modelu a dadansoddi llifogydd - gan ddefnyddio HEC-RAS ac ArcGIS

Darganfyddwch botensial Hec-RAS a Hec-GeoRAS ar gyfer modelu sianeli a dadansoddi llifogydd #hecras Mae'r cwrs ymarferol hwn ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs qgis

#GIS - Cwrs 3 QGIS gam wrth gam o'r dechrau

Cwrs QGIS 3, rydyn ni'n dechrau ar sero, rydyn ni'n mynd yn uniongyrchol i'r pwynt nes ein bod ni'n cyrraedd lefel ganolradd, ar y diwedd ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs nesaf

#GIS - Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 1

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 1

Pwyntiau, arwynebau ac aliniadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i Dopograffeg ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 2

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 2

Cynulliadau, arwynebau, croestoriadau, ciwbio. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 3

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 3

Aliniadau uwch, arwynebau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 4

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 4

Esboniadau, draeniau misglwyf, plotiau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs google earth

#LAND - Cwrs Google Earth - o'r dechrau

Dewch yn wir arbenigwr Google Earth Pro a manteisiwch ar y ffaith bod y rhaglen hon bellach yn rhad ac am ddim. Ar gyfer unigolion, gweithwyr proffesiynol, athrawon, ...
Mwy ...
Gweler y manylion
synwyryddion pell

#LAND - Cwrs Cyflwyniad Synhwyro o Bell

  Darganfyddwch bŵer synhwyro o bell. Profwch, teimlo, dadansoddi a gweld popeth y gallwch ei wneud heb fod yn bresennol ....
Mwy ...
Gweler y manylion
ailadrodd modelu

Model Tir Digidol #LAND - AutoDesk Recap a Regard3D

Creu modelau digidol o ddelweddau, gyda meddalwedd am ddim a gyda Recap Yn y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu creu e ...
Mwy ...
Gweler y manylion
mewngofnodi

Meistr mewn Geometrau Cyfreithiol.

Beth i'w ddisgwyl gan y Meistr mewn Geometreg Gyfreithiol. Trwy gydol hanes, penderfynwyd bod cadastre ...
Mwy ...
   

Mae Plex.Earth Timeviews yn darparu'r delweddau lloeren diweddaraf yn AutoCAD i weithwyr proffesiynol AEC

Lansiodd Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), Timeviews ™, gwasanaeth unigryw yn y farchnad AEC fyd-eang, sy'n gwneud y Delweddau lloeren cyfoes mwyaf fforddiadwy a hawdd eu cyrraedd yn AutoCAD. Ar ôl partneriaeth strategol ...

15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG - Diwrnod 2

Ymdriniodd Geofumadas yn bersonol â thridiau 15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG yn Valencia. Ar yr ail ddiwrnod, rhannwyd y sesiynau yn 4 bloc thematig fel y diwrnod blaenorol, gan ddechrau gyda gvSIG Desktop, yma roedd popeth yn ymwneud â'r newyddion ac integreiddiadau i'r system yn agored. Mae siaradwyr y bloc cyntaf, ...