Blogiau a mwy o flogiau

Y mis hwn daeth PC Magazine yn llwythog iawn o gynnwys yn fy steil, ar wahân i fod y ffarwel olaf i Nadia Molina yn ôl pob golwg, mae'n canolbwyntio llawer ar bwnc blogiau sy'n cynnig cyngor ac athroniaeth o'r hyn sydd wedi dod yn ffenomen ddiddorol o'r Gwe. Yn argyhoeddiadol iawn y dadansoddiad gwahaniaethol rhwng ...

Ysgrifennwr Byw, albwm lluniau

Gweld pa ymarferoldeb diddorol y mae Live Writter wedi'i ychwanegu at gofnod yr oriel luniau yn fersiwn 14.0. Yn y Blogger hwn (Google) a Wordpress mae wedi llusgo ar ôl trwy beidio â darparu platfform bwrdd gwaith (swyddogol) sy'n hwyluso blogio heb orfod bod yn gysylltiedig â'r platfform. Am y tro bydd Microsoft yn ...

Rheoli gwybodaeth, yr ymagwedd Systemig

Ychydig ddyddiau yn ôl dywedais wrthych mai fy asgwrn caled eleni yw systemateiddio profiadau prosiect sydd wedi cymryd dwy flynedd i mi wrth weithredu'r cadastre trefol. Y llynedd fe wnaethon ni gymryd y cam cyntaf trwy ddiploma systematoli gyda'r nod o greu galluoedd lleol, arbrofi a syrthio i ...

TABL CYNNWYS

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadeiladu, yn edrych i ddidoli'r pynciau a ddefnyddir fwyaf yn y Blog; er yn y swydd hon gallwch weld y rhestr o'r holl raglenni y mae Geofumadas wedi siarad amdanynt. Dadlwythwch AutoCAD AutoCAD Blocks Awgrymiadau 3D Sifil AutoCAD gydag Integreiddio AutoCAD gydag Integreiddio Excel â Hyfforddiant GIS a llawlyfrau ...

Mae hynny wedi fy nghalonogi

Ydy, mae'n wythnos o redeg ... Yfory yw cyflwyniad y cynnyrch i'r cyhoedd, lle mae disgwyl i sefydliadau cydweithredol, partneriaid Rhaglen, meiri trefol a swyddogion y Gofrestrfa Tir Genedlaethol ... mae yna broses gymdeithasoli i fynd ag ef i'r wasg yn ddiweddarach. Dyma hefyd yr achrediad gan y sefydliad sy'n ardystio yn fy "Diploma mewn Systematization" ... ...

Adeiladwyr Humor

    Aeth prif adeiladwr i'r siop caledwedd a chymryd dau gerdyn ail-lenwi ar gyfer ei ffôn symudol o'r silff. Mae'r ariannwr yn ymateb: - A yw'ch ffôn symudol ymlaen? -No -Sorry, meddai'r ariannwr. Os na ddangoswch imi fod gennych ffôn symudol, ni allaf werthu'r cardiau i chi. Mae hyn yn seiliedig ar y ...

Globe mewn dwg

Mae'r ffeil hon yn cynnwys glôb gyda delwedd wedi'i gosod fel deunydd ar ei wyneb. Fe'i postiwyd i ddechrau ar flog Shaan Hurley. Sut wnaethon nhw hynny? Fe wnaethant greu gwrthrych sfferig 3D. Yna fe wnaethant greu deunydd newydd, yn seiliedig ar y ddelwedd hon. Yna fe wnaethant ei gymhwyso fel deunydd i'r sffêr, gan ddiffinio tafluniad silindrog. Ar gyfer…

Yr hyn a adawodd Mehefin ni

Roedd mis Mehefin yn fis, a fel y gwelais lawer o blogwyr yn gwneud sylwadau, gostyngodd yr ystadegau ... er yn bersonol credaf fod newid dns gweinyddwyr Cartesia.org hefyd wedi dylanwadu arnynt, maent yn dal i gael eu mynegeio mewn peiriannau chwilio Google ac rwy'n amau ​​bod rhai Mae cosb hefyd yn y fantol oherwydd cyfryngau cymdeithasol. Rhy…

Rhifau gwyrdd

Y mis hwn mae PC Magazine wedi cyrraedd gyda thema cyfrifiaduron gwyrdd, ffasiynol iawn ... mae'n dangos y strategaethau gwyrdd y mae datblygwyr technoleg yn eu cynnal i chwilio am ddiogelwch ecolegol. Rwyf wedi bod yn ddarllenydd prynwr y cylchgrawn hwn ers i mi gofio, fe wnes i ddioddef gyda'r newid golygydd er fy mod i eisoes wedi addasu i Nadia ...

Mae'r Blog hwn yn fy mhen!

Dylai hawl blog i ddweud pethau ddod i ben o ran y rhai a allai deimlo tramgwydd ... mae i fod. Ond o'i ddweud i'w wneud mae yna lawer o bellter, nid yn unig am nad yw'r we yn cael ei rheoleiddio yn yr ystyr hwn, ond oherwydd nad oes ffiniau rhyngwladol yn bodoli; felly mae'r ddeddfwriaeth a'r ...

Yn olaf yn ôl

Ugh, rydw i o'r diwedd yn ôl o fy nhaith i Guatemala, diwrnod hir ond addysgiadol, y CD y mae Sefydliad Lincoln wedi'i roi inni yw'r gorau ... Tu mewn ... o amgylch yr ardal fyw y deuthum o hyd i fasnachfraint Mecsicanaidd ohoni suchi ... a chan nad oeddent yn teimlo'n flin am roi gwallt arnaf, yr wyf yn gobeithio oedd ...

Happy February 29, crynodeb o'r mis

Wel, mae diwedd y mis yn fyrrach ond yn llamu. Dyma grynodeb o'r hyn a gyhoeddwyd mewn 29 diwrnod caled rhwng teithiau a gwaith ... gobeithio bod mis Mawrth yn well. Triciau ar gyfer cartograffeg Trosi cyfesurynnau UTM i ddaearyddol gydag Excel Trosi o Ddaearyddol i UTM yn Excel Sut i greu'r grid cydlynu Sut i newid amcanestyniad ...

Fforymau Trafod Bentley

Daeth rhywun yn ddiweddar yn gofyn ble mae defnyddwyr Microstation, neu'r gwahanol gymwysiadau Bentley yn dod o hyd i help. Dyma restr o'r gwahanol fforymau trafod, lle gofynnir cwestiynau a defnyddwyr eraill yn ymateb: Defnyddwyr mewn ieithoedd neu wledydd eraill bentley.espanol (Sbaeneg) bentley.mx (Mecsico) bentley.general (Saesneg) bentley.general.de (Almaeneg) bentley.general.fr (Ffrangeg) bentley.general.jp (Japaneaidd)…

Fy swydd gyntaf

Dywedodd ffrind, y mae'n braf siarad ag ef am fodelau gofodol, bod yn rhaid i chi ysmygu'n wyrdd er mwyn ysgrifennu am y pwnc hwn. Felly mae'r enw geofumadas, yr un a ddechreuodd yn 2007, bellach gyda rhai lleoedd sy'n ailadrodd y cynnwys o dan dechnoleg syndiceiddio. Gan yr awdur, gallwch chi wybod llawer wrth ichi ddarllen ...