Trosi UTM cyfesurynnau i Excel daearyddol

Yn y swydd flaenorol, roeddem wedi dangos taflen Excel i gydlynu trawsnewid Daearyddol i UTM o ddalen a oedd wedi poblogaidd Gabriel Ortiz.

Ystyriwch nawr offeryn sy'n gwneud yr un broses o chwith, hy cael cyfesurynnau UTM fformat (Universal Traverso Mercator) a gwybod yr ardal, a'r lledredau daearyddol drawsnewid hydoedd.

Gadewch i ni ddechrau cyfarwyddo â hyn: fel Google Earth, byddai gyfesurynnau'r Palacio de los Deportes ym Mecsico yn X = 489513.59, Y = 2,145,667.38 o ystyried bod Google Earth yn defnyddio fel WGS84 datwm. (Er nad ydych yn gwybod, i weld UTM cyfesurynnau rydych yn arfau yn unig / opsiynau / vista3D / dangos lat / hir)

image

Mewn cyfesurynnau daearyddol, byddai hyn yn Long = -8 ° -5 '-59 », lat = 19 ° 24', (i arddangos y grid yn google Earth mae'n dod yn« view / grid »)

image

Rwy'n argymell eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r math hwn o wirio a deall sut mae cyfesurynnau UTM yn gweithio i gael y gorau o'r offeryn yn Excel.

Rwyf wedi gwneud y daflen hon Byddai hynny'n ddefnyddiol iawn i ffrind a fu'n brydlon yn edrych i anfon rhywfaint o ddata a oedd mewn UTM i Google Earth.

lat google ddaear

1. Sut i fynd i mewn i ddata

caeau melyn casglu'r cyfesurynnau XY, a hefyd yr ardal, dylai hyn fod yn ddigon i ofalu fel enghraifft Mexico, meysydd sy'n amrywio o 16 21 un cyfesurynnau fel y gallwch fod mewn gwahanol ardaloedd.

lat google ddaear

Mae'r un peth yn digwydd gyda'r hemisffer, fel yn achos Colombia, Ecuador a Brasil sydd â meysydd yn yr hemisffer gogleddol a deheuol.

Hefyd yn y rhan uchaf yw'r esffero cyfeirio y cynhyrchwyd y cyfesurynnau UTM, nid dyma'r cyfesurynnau allbwn, ond yn hytrach ar gyfer y cyfesurynnau mewnbwn.

2. Mae'r canlyniadau allbwn

image

Y colofnau gwyrdd yw'r cyfesurynnau daearyddol, bydd y cydlynu yn y dwyrain o'r meridian Greenwich yn gadarnhaol, bydd y dwyrain i'r gorllewin yn negyddol.

3 Sut i'w hanfon i Google Earth

Roeddem eisoes wedi gweld rhai ffyrdd i anfon ffeil excel i Google Earth, yn ddaearyddol ac yn UTM, felly edrychwch, os ydych chi am anfon y cyfesurynnau UTM i AutoCAD, mae'r templed Excel hwn yn eich galluogi i wneud hynny.

Lawrlwythiadau Geoutm

 

Yma gallwch lawrlwytho'r templed i drosi cyfesurynnau UTM i Ddaearyddol.

Gallwch ei brynu gyda hi cerdyn credyd.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

 

 


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


 

 

109 Ymatebion i "Trosi cyfesurynnau UTM i ddaearyddol gydag Excel"

 1. Mae'r holl farnau blaenorol gyda dyddiadau'r gorffennol, ar gyfer heddiw Medi'r flwyddyn 2020, fel y mae fersiynau o'r fath, mae technoleg yr eiliad honno'n wahanol i ddyddiad heddiw, a fydd yn parhau mewn grym, a oes amrywiadau?

 2. Gyda llaw, darganfyddais y wefan hon yn unig ac rwyf wedi fy swyno. Mae'n rhaid i mi golli ychydig arno o hyd, ond mae'n edrych yn wych.

 3. Hoffwn wybod am pan roddais i mewn i'r un grid ddaearyddol rwyf yn pleidleisio gwahanol ganlyniadau er enghraifft

 4. q rhaglen ar gyfer ffenestri windows Vista neu ragoriaeth. Gallaf ei ddefnyddio a'i lawrlwytho'n rhad ac am ddim i drosi'r cydlynu yn fflat i ddaearyddol neu viseversa, diolchaf ymlaen llaw y sylw at y presennol.

  Yn gywir,

  Efrain Peña Borda

 5. Bore da;

  Hoffwn wybod, os gyda'ch bwrdd, gallaf drosi (o UTM i DAEARYDDIAETH) lawer o gydlynu ar yr un pryd. Mae llawer yn hoffi 1000.

  Yr wyf yn disgwyl eich ateb prydlon, diolch.

 6. Mae gen i ddiddordeb personol yn y templed exel i drosi cyfesurynnau GTM I UTM A FFURFLENNI
  Anfonwch templed rhif cyfrif cyfrif i mi

 7. Helo, mae gen i ddalen ragor i symud o raddau degol i raddau, munudau, eiliadau.
  Cysylltwch â mi

 8. Helo José Luis
  Dim problem, mae'r templed yn cynnwys colofnau lle mae'n cefnogi'r mewnbwn mewn fformat degol.
  Ar ôl i chi ei brynu, cysylltwch â ni a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud hynny.

 9. Annwyl, yr hyn rydw i ei eisiau yw gallu graffio'r cyfesurynnau yn MicroStation V8i, ond mae fy HandHeld yn eu dal ataf mewn graddau degol LAT W89.14298 N13.71391, a rhaid i mi eu trosi i XY, mae'r templed excel yn gofyn amdanynt mewn Graddau, munudau ac Eiliadau.
  Gall fy helpu gyda hyn. Diolch ichi

 10. Yn gyntaf, diolch am eich diddordeb.
  Gwiriwch yr hyn yr ydych yn chwilio amdano, gan fod y templed hwn yn trosi o UTM i ddaearyddol ond mae yna dempledi eraill sy'n siŵr o wneud yr hyn rydych chi ei eisiau.

  Edrychwch ar y ddolen hon y templedi eraill sydd ar gael.
  http://geofumadas.com/descargas-utiles/

 11. Gallwch ddefnyddio'r daenlen i drosi cyfesurynnau daearyddol i mewn
  Cyfesurynnau UTM ac fel

 12. Gan fod y templed yn gweithio heb anghyfleustra

  Os byddwch yn gadael enghraifft i ni, gallwn adolygu.
  Beth yw'r cyfesurynnau y gwnaethoch chi eu nodi, pa faes, pa ganlyniadau ydych chi'n eu cynhyrchu, ym mha wlad rydych chi ac rydyn ni'n gwirio i weld beth sy'n digwydd. Peidiwch â bod yn fater o enwad gwahanu miloedd neu ddegolion.

 13. Hi, prynais y ffurflen, rwyf yn gosod y cydlynu i'w trosi ond fe'i hanfonais oddi ar y cyfandir. Efallai ei bod yn yr ardal, yn y daflen hon yn rhoi parth 15, ar gyfer Chile pa faes y dylwn ei roi?

 14. Helo, mae angen i mi drawsnewid cyfesurynnau mewn graddau degol i gydlynu mewn graddau, cofnodion ac eiliadau.

 15. Siawns eich cyfesuryn Ac mae'n ddrwg, oherwydd bod lledred yn cychwyn yn Ecwador a phan fydd yn cyrraedd El Salvador mae'n rhif sy'n fwy na miliwn. Edrychwch arno oherwydd mae'n debyg bod y broblem.

 16. Yn y wlad hon, mae'r amrywiadau hydred mewn graddau yn amrywio rhwng 87 ° a 89 ° ac mae'r lledred rhwng 13 ° a 14 ° yn wlad yng Nghanol America

 17. Ie ond ni fyddem yn gwybod beth i'w ddweud. Sut ydych chi'n gwybod y dylai hynny roi?
  Pa Ddata a ddefnyddiwyd gennych?

  Cofnodwch y cyfesurynnau yma mewn metrau, a byddwn yn ceisio ein trosyddydd i weld a ydych yn gofalu amdano.

 18. edrych, defnyddio trawsnewidydd cyfesuryn o fetrau i raddau a'r canlyniadau y dylwn eu rhoi yw hydred 89 ° a lledred 13 °, ond rhoddodd i mi lledred 89 ° a 2 ° i ddefnyddio parth 16 a hemisffer y gogledd orllewin mae angen i mi wybod beth mae'n ei wneud.

 19. mae fersiwn calon google sy'n derbyn i nodi pwyntiau gyda chyfesurynnau UTM yw 6.2.1.6014 (beta)

 20. Rydych yn clicio ar y ddolen sy'n dweud:

  Yma gallwch chi ei lawrlwytho

  Neu ar y botwm sy'n dweud "prynu nawr"

 21. Ni allaf ddod o hyd i'r ffordd i anfon y ddoleri 2 ac rwyf angen i mi lawrlwytho'r daflen waith honno ar y cyd.

 22. Iawn ac a oes unrhyw bosibilrwydd o gael map o Venezuela sy'n dweud wrthyf o ba bwynt y mae'r spindles neu'r parthau?

 23. Hi, mae gennyf rai amheuon. mae'r cyfesurynnau UTM yr un fath AGFAN? yw bod angen i mi wybod pa feysydd y mae Venezuela wedi eu rhannu, a allwch chi fy helpu â hynny os gwelwch yn dda?

 24. Mewn rhai achosion gall ddigwydd bod y lawrlwythiad yn stopio, neu fod y Proxi rydych chi'n cysylltu ohono yn blocio'r lawrlwythiad. Fodd bynnag, os bydd hyn yn digwydd, gallwch ei hysbysu trwy'r post.

  Fe wnaethom anfon y templed i'ch e-bost.

  Cyfarch.

 25. Yn methu, nid yw Google Earth yn derbyn mewnbwn cydlynu mewn fformat UTM. Y peth mwyaf ymarferol yw eich bod chi'n ei wneud gyda rhaglen GIS fel Microstation, gvSIG neu QGis, ac yna ei allforio i kml i'w weld yn Google Earth.

 26. Hi, edrych, mae gen i ddiddordeb yn y cyfesurynnau. Hoffwn wybod sut rydw i mewnbwn fy nghydlynau i Google Earth ymlaen llaw, Gracesco, y cymorth.

 27. Helo Miguel. O ran eich cwestiwn:
  -Y cyfesurynnau y mae Google Earth yn eu dangos a'r rhai rydych chi'n cyfeirio atynt yw'r rhai a elwir yn UTM. Mae'r system hon yn rhannu'r cyfandir yn barthau 60 sy'n mynd o bolyn i bolyn, graddau 6 o hyd yr un. I gyfeiriad y Dwyrain, mae gan 500,000 bob parth fel y Meridian canolog ac felly mae'n cynyddu neu'n gostwng nes iddo gyrraedd terfyn y parth, felly mae cyfesuryn Dwyrain yn cael ei ailadrodd ym mhob parth, ond nid yw byth yn negyddol. Yn yr ystyr Gogleddol, mae'n dechrau ar sero o'r cyhydedd, tuag at begwn y gogledd ac yn hemisffer y de mae'n cychwyn wrth y polyn nes iddo gyrraedd y cyhydedd.

  Mae'r system hon yn achosi anawsterau mewn gwledydd sy'n ymwneud â mwy nag un parth, yn achos Colombia mae rhwng y parthau 17, 18 a 19. Yn ogystal, mae ganddo'r hynodrwydd o gael segment yn hemisffer y gogledd ac un arall yn hemisffer y de.
  Felly mae'r gwledydd yn penderfynu dewis gwreiddiau ffug, i leihau cymhlethdod hyn, a dyna pam nad yw'n bosibl i'r cydlynu gyd-fynd â'r rhai a ddangosir gan Google Earth.
  I wneud yr addasiadau, mae'r Sefydliadau Daearyddol yn darparu gwybodaeth fel hyn:

  http://www.unalmed.edu.co/~janaya/clase3/cambio_coord_datum.htm

  Gallwch hefyd edrych ar y dolenni hyn:

  http://www.unalmed.edu.co/~janaya/clase3/clase3.htm
  http://geofumadas.com/entendiendo-la-proyeccin-utm/

 28. Bore da

  Ar ôl mynd i mewn i'r wefan, oherwydd yr oeddwn yn chwilio am wybodaeth y cydlynu a fanylir isod:

  Yn y map o Colombia a baratowyd gan IGAC (Instituto Geografico Agustin Codazzi), nid yw cydlynu y map a grybwyllir yn cyd-fynd â chydlynu map Google Earth:

  Er enghraifft, mae'r cyfesurynnau map o Colombia, i leoli union fan a'r lle i ychydig i'r de o Puerto Wilches 1021223E, 1302614N Nid yw'r cyfesurynnau gallu lleoli y map o Google Earth, gallai egluro y gwahaniaeth hwn?
  Yn ogystal, fel achos chwilfrydig, gan gymryd o fap Google Earth, yn fwy penodol yn adran Nariño, gwelir bod y cyfesurynnau sy'n mynd o'r Gorllewin i'r Dwyrain, rydym yn cymryd achos Tumaco, wedi'u lleoli yn 748650 E, os ydym yn parhau gyda'r un cyfesurynnau tuag at y Dwyrain, mae'n drawiadol wrth gyrraedd 833969E ac mae'n newid ychydig yn ddiweddarach i 166030E. Mae hefyd yn digwydd bod yn Google Earth o'r cyhydedd i'r Gogledd yn dechrau yn 0.0, fodd bynnag yn IGAC mae ganddo ei gyfesuryn ei hun yn y cyhydedd.
  I gloi, sut y gellir trosi o gyfesurynnau IGAC i Google Earth?
  Diolch o flaen llaw am eich cymorth gwerthfawr wrth egluro'r sefyllfa ddryslyd hon.

 29. Addasiad da iawn o waith Gabriel Ortis, Roeddwn i'n arfer ei fod yn Win XP, ond yr wyf yn newid i W7 ac y gallwn i barhau i'w ddefnyddio, mae'n ddefnyddiol iawn i dreulio pwyntiau i ffeil KML sy'n darllen google ddaear, os byddwch yn rhoi e-bost yr wyf yn anfon ataf addasu.

  diolch

 30. Rwyf wedi ei brofi gyda phwyntiau cydlynu Cartograffeg Genedlaethol Venezuela ac mae'n rhoi'r un canlyniad. diolch

 31. Helo,

  Diolch yn fawr iawn am eich cyfraniad.

 32. Vitos, i wneud yr addasiad yn y cefn, neu o Daearyddol i UTM, gallwch wirio y ddolen Geofumadas hwn

 33. Mae'r cyfraniad mawr hwnnw, yn gweithio'n berffaith ym mron pob achos, ond gan gyfyngwyr y dull. Diolch am ei rannu ar y we.
  Cyfarch mawr!

 34. 1 Giga Diolch am y cyfraniad y blog hwn, yn fwy na rhagorol, clickcidades (Dyfeisiwch llongyfarchiadau informatic !!) yn gallu lawrlwytho'r daenlen Excel daearyddol i UTM, ond mae'r cyswllt a roddir yma ni allai, hy UTM daearyddol, mae rhai gyfarwyddeb arbennig?. Diolch yn fawr.

 35. Mae'n offeryn rhagorol ...
  Mae yna bobl sydd weithiau'n gymedrol iawn ac nad ydyn nhw'n hoffi rhannu eu gwybodaeth ond dwi'n gweld eich bod chi'n hael ... diolch am eich teclyn ...
  ewch ymlaen

 36. Mae'n rhaid gen i ddelwedd o Bs. Fel., Yr Ariannin gyda phwyntiau a gafwyd o google earth, a oes unrhyw un yn gwybod beth yw'r spheroid a'r datwm y mae Google Earth yn ei ddefnyddio a pha ardal o Ariannin ydyw? I wneud y georeferencing, mae Erdas yn gofyn imi am y data hwnnw.
  Diolch yn fawr

 37. Hi! Cyfraniad da iawn. Fodd bynnag, a allech chi roi'r fformiwla i mi ei wneud gyda chyfrifiannell?
  diolch

 38. Amcana UTM chi, copïwch y cyfesurynnau yn y tabl Excel, gan nodi pa ardal yn a dod yn ddaearyddol gan well'll eu cael yn yr ardal arall, os digwydd wedyn i UTM yn yr ardal arall, yn cymryd y cyfesurynnau a rhesins daearyddol trosi i UTM, gan ddewis y parth arall.

 39. Hi, mae gen i set o ddata a gymerwyd mewn utm yn y parth 16 ond mae angen i mi eu newid i parth 15 sut rwy'n ei wneud

  diolch

 40. da iawn eich techneg, ond mae angen i mi wybod sut i wneud y newid, ond nid digidol rwy'n peirianneg Stoy cynhyrchu anifeiliaid myfyriwr sy'n astudio cadwraeth pridd a dŵr, yn y mater hwn yr wyf yn gofyn i ddangos y cyfrifiadau a phenderfynu ar y camgymeriad rhwng y ddau cyfesurynnau, nid sut i'w gwneud. allen nhw fy helpu? Y peth pwysicaf yw cyfrifo'r gwall rhwng y ddau gydlyniad !!
  diolch ymlaen llaw !!

 41. Hi! Deuthum i mewn i'r gronfa ddata o gyfesurynnau daearyddol er mwyn eu trosglwyddo'n wastad ond nid yw'r canlyniad yr wyf yn ei gael yn yr hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Mae angen y trawsnewidiad hwn arnaf ar gyfer cydlynu yn Colombia. Pa newid y dylwn ei wneud?

 42. helo! Mae rhywun yn gwybod sut y gallaf fynd o UTM i Geisiadau (graddau) ond mewn degolion, nid mewn munudau neu eiliadau.

  A oes unrhyw offeryn mewn excel a fydd yn caniatáu i mi wneud hyn?

  diolch am eich amser, ac unwaith eto geofumadas gwych ..!

 43. Geofumadas gwych a Gabriel Ortiz, diolch am eich diddordeb chi o ran helpu eraill! o Peru, rwy'n eich cyfarch ...!
  oer

 44. GWAITH DA A GWNEUD RHAI BLYNYDDOEDD GYDA EICH GWYBODAETH A MAE'N DA IAWN Onest 'n bert da, yr wyf yn GENNYCH BROBLEM GYDA TRAWSNEWID gyfesurynnau UTM neu ddaearyddol A PLANE, SY'N ANGEN PLOT YN Y MAES Â GWEITHREDU BYW NEU PLANE SEILIEDIG AR BASE PWYNTIAU DATA YN Y MAES A FFISEGOL UTM cyfesurynnau neu CWRS daearyddol AC AGOS AT DDILYSU Y cyfesurynnau UTM NEWYDD gWALL, gall OJALA fy helpu

 45. Mae rhaglen Flyer UTM, i wneud y trosiadau hynny yn google, fe'u rhoddwyd i mi, ond roedd wedi dod i ben eisoes, gallwch chi fy helpu a'm rhoi i mi, fel na fydd yn dod i ben.

 46. Mae angen i mi gael y rhaglen Flyer UTM i symud o gyfesurynnau UTM NAD 27 Central i Geographicica yn Google Maps

 47. Rwy'n dyfalu bod hynny'n golygu: Parth 18, x = 338552 y = 9065052 yn hemisffer y de. Rhowch gynnig arni ar y templed. Byddwch yn meddiannu datwm

 48. DYMUNWCH EICH HELPU I CHI CONVERT CORDENATES UTM I DDATA CORDIAU DAEARYDDOL FEL DILYN:
  WEST LENGTH 18L0338552
  UTM XATWX DE-DDATBLYGU DE

 49. Diolch am fy helpu i wneud fy ngwaith.
  orllewin 18L0338552
  South latitude UTM 9065052

 50. Rwyf wedi gotten e-bost gan Mario Sanchez yn dweud wrthym fod i hwyluso eu gwaith (yn astudio ymddygiad bori defaid gan mwclis GPS-GPRS) Ychwanegodd cyfres o dablau i fynd o raddau degol i'r sexagesimal awtomatig ac mae hyn yn canlyniad yn cael ei fewnosod yn uniongyrchol i mewn i'r templed egeomates a ddangosir yn y swydd hon.

  Yn ogystal, mae wedi ychwanegu rhai fformiwlâu i gyfrifo'r pellter rhwng dau gydlyniad ac os oes ar gael yr amser o gymryd y cyfesurynnau hefyd mae cyflymder y dadleoliad ar gael.

  Credai efallai y gallai fod yn ddefnyddiol i rywun fel ei fod yn ei anfon ac yma mae ganddyn nhw'r ffeil gyda'r gosodiadau.

 51. Gwiriwch y enwebiad a ofynnir gan gyfrifiannell Gabriel Ortiz

  Ffurfiau mynegiant dilys:
  434156.35 4804758.33 102.44 (mae pob safle ar linell, X cyntaf ac yna Y. Z yn ddewisol.)
  433785.44 4803721.57
  Defnyddiwch le neu tab i wahanu'r cydlynydd X a Y, ac yn eich achos Z.

  Os ydych chi'n rhoi'r coma, mae hynny'n eich poeni.

 52. Mae angen i mi drawsnewid cyfesurynnau X, Y i gyfesurynnau UTM

  Rwyf wedi mewnbynnu'r data yn y CONVERSOR COORD CARORDOGRAFFIG o «Gabriel Ortiz». ond nid yw'n taflu'r data yr wyf yn ei gymharu ag ef.

  A allai rhywun fy helpu?

  Mae'r data fel a ganlyn: X = 622,552.17 / Y = 2,062,181.26

  Y data sydd i'w ddychwelyd yw: N 64 ° 24 ′ 46.02 ″ E.

  ond nid yw hyn yn dod pan fyddwch chi'n mynd i mewn iddo.

  Y HUSO yr wyf yn eich cyflwyno chi yw: 15 sy'n cyfateb i Campeche, Mex.

  Beth ydw i'n ei wneud yn anghywir?

  Diolch am y cymorth ymlaen llaw.

 53. trawsnewidydd ardderchog a'r dull gorau o addysgu, ond i ddiolch i'r gwaith gwych hwn. diolch yn fawr iawn

 54. Mae hyn yn eithriadol o ddull addysgu. anfonwch hi at yr e-bost hwn. diolch yn fawr iawn

 55. Mae hynny'n wych i brentis fel fi. ud. A fyddech chi'n garedig anfon yr e-bost hwn ataf? Diolch yn fawr a dymuniadau gorau gyda'r dysgeidiaeth ddoeth hynny.

 56. Anahí,
  Os ydych chi'n rhoi yn y Ddewislen / Gweld / Grid mae'r parthau'n ymddangos, cyhyd â'ch bod wedi gweithredu'r UTM mewn Tools / Options / 3d View.

 57. Pa waith da, mae'n helpu llawer, cwestiwn ar gyfer Bolivia fel y dangosodd yr amrywiad cydlynu UTM yn y rhanbarthau 19, 20 a 21.
  Rwyf am i chi fy helpu i ddod o hyd i'r graff i ddangos y cydlynwyr ym mhob parth i'r myfyrwyr.

 58. yn gyntaf eich llongyfarch am y gwahanol swyddi rydych chi'n eu gwneud yn ail am y cwmpas o ddarparu'ch gwybodaeth 'i bobl eraill sydd, fel fi, heb lawer o wybodaeth, mwy na digon o resymau ichi symud ymlaen lwc.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.