Digwyddodd yr ergyd

 • Oriau 4 heb drydan,
 • Dim teledu, dim radio, dim newyddion.

Roedd sianel y llywodraeth yn darlledu bod yr arlywydd wedi’i arestio.

Yna rhoddodd y gorau i ddarlledu, a gadawodd yr holl sianeli radio a theledu.

Ychydig funudau'n ddiweddarach gwnaeth awyrennau'r llu awyr eu cyrch.

11: 00 am. Hysbysodd y goruchaf lys cyfiawnder yn y gadwyn fod y gorchymyn i gipio’r blychau pleidleisio wedi’i anfon.

11: 30 am. Rhybuddiodd y Goruchaf Dribiwnlys Etholiadol ei fod yn gwarantu etholiadau ar gyfer mis Tachwedd o 2009

12: 35 Darllenodd y gyngres genedlaethol ymddiswyddiad ysgrifenedig gan yr arlywydd, gan ddweud ei fod yn ei wneud i gadw trefn. Hysbysodd ei fod wedi derbyn a dirprwyo comisiwn i baratoi prosiect, ac atal y sesiwn am funudau 10.

Yn rhyngwladol, mae fersiynau dryslyd, oherwydd nid yw'r lelos hyn wedi cael yr anrhydedd o gyfathrebu'r hyn sy'n digwydd yn ffurfiol. Mae Telesur yn cyfathrebu mai coup d'etat ydyw.

Mae'n ymddangos bod y llythyr ymddiswyddo o'r 25 ym mis Mehefin.

12: 50 Mae'r arlywydd yn hysbysu nad yw wedi arwyddo unrhyw ymddiswyddiad, sy'n gynllwyn.

Ymddengys mai Facebook yw'r ffordd orau o glecs, oherwydd mae'r cyfryngau ar goll yn fwy na'r arfer 🙂

1: 00 yp, mae llif yn arddull La Mala Hora yn cwympo, nid yw'n cymryd yn hir i'r egni fynd i ffwrdd.

2: 25 yp, derbyniodd y gyngres yr ymddiswyddiad ac fel y dywed rheol y gyfraith, mae'r llywydd cyngresol yn cymryd gorchymyn

Adroddir am farwolaeth dirprwy, arweinydd undeb a oedd yn ôl pob golwg yn gwrthwynebu'r arestiad.

Yna nid yw'n coup, sy'n olyniaeth gyfansoddiadol oherwydd bod yr arlywydd yn gweithredu y tu allan i'r gyfraith.

Cyrffyw, byddaf o gwmpas ... cyn belled nad ydyn nhw'n cymryd y rhyngrwyd oddi wrthyf eto

Diolch am aros. Bydd amser i geofumar, gyda llai o bwysau.

I ddarllen eithafion:

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Manuel/Zelaya/6408/

http://www.proceso.hn/

Mae'r ddrama wedi'i hanner cam, mae yna lawer o gwestiynau heb eu hateb o'r ddau ben mai dim ond y stori all egluro.

7 Yn ymateb i "Digwyddodd y coup"

 1. Wel y bai yn gorwedd gyda'r mel a'i cronies gysylltiedig â'r diafol oligarchs Honduras fwy sofran CHAVEZ Ferrari, Canahuati, Facussé, Nasser fel pob Indiaid nad sydd wedi ein gweld mewn tlodi DDUW WE atafaelu unconfessed

 2. Helo, diolch am wylio Juan.
  Mae yna lawer o ddryswch ar y lefel ryngwladol, am y tro mae'n well gen i aros allan o anghyfreithlondebau'r cyn-arlywydd, mympwyoldeb ei wallgofrwydd, coups, nad ydyn nhw, nad ydyn nhw'n ergydion, olyniaeth gyfansoddiadol, ychydig o garisma'r olynydd, ac ati.

  Oherwydd am y foment, y cyrffyw ar ôl 9pm, yr ofn o allu ysgrifennu'r hyn rydych chi'n ei feddwl yn rhydd, yr ofn y bydd Chavez yn ei oresgyn ar ochr Nicaragua, bod gan y gymuned ryngwladol lawer o ddryswch o'r hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd, a'r flaenoriaeth dros ddiogelwch teulu ... mae'n gwneud i mi feddwl beth mae llawer o ffrindiau wedi'i wneud yn ystod y misoedd diwethaf: cymryd pasbortau a fisâu ar gyfer y teulu a chwilio am gyrchfannau eraill ...

  Ond rwyf am gredu bod y gwledydd hyn yn cael cyfle i ailadeiladu eu hunain, bod y siociau hyn er mwyn i bobl gael gwell cyfleoedd ... ac yn olaf i adael inni weithio.

 3. Coup treisgar. Dyna a wnaeth y Bwrdd Etholiadol ynghyd â Goruchaf Lys «Cyfiawnder» a’r Gyngres yn defnyddio’r fyddin (nad ydynt yn America Ladin yn dal i ddysgu mai nhw bob amser yw «Idiots Defnyddiol» y cynllwynwyr coup ac yna nhw yw’r rhai sy’n mynd i dreialu ac i'r carchar am dorri hawliau dynol).
  Cywilydd ar y bobl hyn sy'n defnyddio sefydliadau democrataidd i gymryd coups.
  Mae America Gyfan yn mynd i droi ei chefn ar y grupetes bachistaidd hyn nad ydyn nhw'n derbyn na ellir cynnal eu cyfoeth yn nhrallod eraill.
  Nid oes Brenhinoedd heb Bynciau ... Y gwir yw bod y cynllwynwyr yn annealladwy iawn os mai'r unig esgus a ganfuwyd oedd datgan Ymgynghoriad Poblogaidd yn anghyfreithlon i weld a wnaed Refferendwm Di-rwymo yn y dyfodol i weld o'r diwedd a yw'n ddiweddarach o hyd, gellid diwygio'r Cyfansoddiad. Yn amlwg maen nhw wedi dychryn bod y bobl yn mynegi eu hunain. Dyna pam heddiw maen nhw am orfodi braw. Gobeithio nad oes mwy o farw….

  Foneddigion, os yw llywodraeth yn ddrwg, yna arhoswch tan y flwyddyn nesaf (mae gan Zelaya y mandad tan yr 2010), a phleidleisiwch un arall. Ac os yw mwyafrif eich pobl yn dewis yr "un drwg," dyna mae'r mwyafrif ei eisiau. Democratiaeth yw hynny.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.