Datblygu meddalwedd am ddim fel peiriant o newid

Mae bron popeth yn barod ar gyfer America Ladin a Charibïaidd 7as gvSIG, a gynhelir ym Mecsico.

Rydym yn ei chael yn werthfawr ychwanegiad graddol sefydliadau cyhoeddus, sydd ers blwyddyn wedi cael ei reoli gan feddalwedd perchnogol, proses a ddechreuwyd yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd o weithredu prosiectau cyllido rhyngwladol sy'n tueddu i fod ynghlwm wrth ddefnyddio brandiau penodol. Nid yw'n hawdd newid hyn, os ystyriwn y gwendid yn y weinyddiaeth gyhoeddus o ran cylchdroi adnoddau dynol cymwys a mewnlifiad môr-ladrad, sef yr elfen hyrwyddwr arall.

Mae'r ffaith bod y digwyddiadau hyn yn cael eu trefnu o'r academi yn hynod werthfawr, yn yr achos hwn Cyfadran Daearyddiaeth yr UAEM.

Gvsig

Fel thema, «Datblygu meddalwedd am ddim fel sbardun i newid«, Yn eithaf priodol ar gyfer y cyd-destun Mesoamericanaidd, wedi arfer clywed y term« datblygiad »ac sy'n dwyn i gof ymdrechion aflwyddiannus i orfodi cynlluniau nad ydynt wedi'u haddasu i'r cyd-destun. Mae symud model OpenSource fel cymhelliant i ddarparu man cyfarfod i dechnegwyr, ymchwilwyr, datblygwyr, arbenigwyr a defnyddwyr yn gyffredinol, yn bwynt diddorol nad oes unrhyw un wedi bod yn ei hyrwyddo fel hyn hyd yn hyn. Disgwylir y bydd y derbyniad lleol yn cynhyrchu ffabrig yn raddol sy'n cynnal y cydbwysedd rhwng cynaliadwyedd ac “elw”, na ddylai unrhyw un ei ofni ac sydd, yn anffodus, yn angenrheidiol i bawb ei ennill.

Mae'r pynciau'n fwy na chyfoethog a defnyddiol ar gyfer cyd-destun cyfan America Ladin: gridiau trydan, archeoleg anghysbell, gwrthdrawiadau ar y ffyrdd, amddiffyn sifil, diagnosis troseddol, ehangu trefol. Siawns nad yw'r Gymdeithas gvSIG yn ymwybodol bod cymaint o gyfoeth yn cario'r risg o gael ei atomized heb edau gyffredin sy'n cyfarwyddo ymdrech strategol a bwriadol i ddatblygu atebion at ddefnydd generig, heb gofio bod y problemau yn y cyd-destun hwn bron yr un fath.

Mae dadlau yn dda, yn agored, yn addysgu. Mae'n ymddangos yn bwysig i ni fod gvSIG yn weladwy o achosion defnydd llwyddiannus. Awgrymwn y dylid rhoi mwy o rym i fwyell systematizing profiadau a phrosesau, gan gofio bod llechi glân newidiadau sefydliadol yn y lleoedd hyn yn gwneud i ymdrechion golli'r ymyl. Hefyd oherwydd ei bod yn arferiad hynafol o'r tiroedd hyn i ailddyfeisio dŵr cynnes, weithiau oherwydd diffyg systematization, eraill oherwydd balchder.

Geomateg am ddim yw'r holl gynddaredd, ac mae hynny'n dda. Y tu hwnt i'r ardaloedd geo-ofodol, mae gan yr academi weithwyr proffesiynol sy'n gallu betio ar gyflenwad strategol i'r rhan dechnegol, i lanio'r mwg gofodol ar bennau'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau sy'n mynd â'r offeryniaeth i bolisïau cyhoeddus. 

Yr apwyntiad yw Awst 26, 27 a 28. Mae'n rhaid i chi frysio oherwydd er bod mynediad am ddim, mae lle yn brin.

Am y tro cyntaf dwi'n bwrw ymlaen â'r papurau sy'n cael eu dosbarthu mewn dwy ystafell gyfochrog:

Dydd Iau 27 o Awst

Cymhwyso gvSIG mewn cemeg amgylcheddol: geogyfeiriant blu llygredd mewn lagŵn a gwerthuso risg wenwynig ac amgylcheddol dynol

gvSIG wrth weithredu modiwl cartograffig y Rhwydwaith Cymhwyso Symudol y Rhwydwaith Rheoli Gwybodaeth ar Newid Hinsawdd

Cyfuno mapiau corwynt a'u potensial ar gyfer delweddu perthnasoedd thematig gofod

Cymhwysiad symudol yn Java ar gyfer arolwg gwybodaeth ddaearyddol

Penderfynu ar Barthau Posibl ar gyfer Rhywogaethau Llysiau o Bwysigrwydd Economaidd ym Mecsico. Astudiaeth achos Gwenith Dros Dro (Triticum aestivum L.), trwy ddefnyddio gvSIG

Datblygu offeryn i gyfrifo Seryddiaeth Azimuth yn gvSIG

Cynnig methodolegol ar gyfer datblygu mynegai sensitifrwydd gofodol penodol

Llif gwaith ar gyfer cyhoeddi cynhyrchion cartograffig o ffynonellau agored

Adnabod cylchedau byr neu agosrwydd at ddosbarthu a gwerthu cynhyrchion amaethyddol. Cynnig gyda meddalwedd am ddim.

System Gwybodaeth Ddaearyddol y

Dinesig Jesús María

nano-Geomarketing

Prosiect Repubikla. Mapio, delweddu a lawrlwytho offeryn drwyddo

o OSM

Penderfynu ar leoliad canolfannau dosbarthu newydd trwy gais dadansoddi

gofodol, gan ddefnyddio system gwybodaeth ddaearyddol gvSIG ac iaith optimeiddio Pyomo

gvNIX: Datblygu geoportals yn gyflym ar gyfer delweddu a rheoli data

gvSIG na Gestão dos trefol uslas multiplas dim Complexo Estuarino Lagunar. Ilha Comprida-Cananéia / São Paulo / Brasil

gvCity. Rhestr eiddo trefol a chyfranogiad dinasyddion gyda meddalwedd am ddim.

 

Rheoli ffyrdd trwy gvSIG Roads

Dydd Gwener 28 o Awst

Lleoliad y pwyntiau gorau ar gyfer adeiladu ffynhonnau ymdreiddio yn ardal orllewinol yr Ardal Ffederal

Sgript ar gyfer gvSIG ar gyfer targedu daearyddol troseddol yn seiliedig ar algorithm troseddeg Rossmo

Amcangyfrif o gostau difrod posibl pendant llifogydd i mewn

ardaloedd tai Gwladwriaeth Mecsico

2000-2012.

Nodweddu awtoniadur cellog ar gyfer y cynrychiolaeth o'r dirwedd drefol o Culiacán, Sinaloa. Mecsico

Dylunio a gweithredu llwyfan i gefnogi rheolaeth tiriogaethol cyfundrefnol yn CONAFOR

Prototeip yn Python ar gyfer modelu data geo-ofodol

Cynllunio a gweithredu Isadeiledd Data Gofodol fel sail i'r Arsyllfa

Cynaliadwyedd Amgylcheddol a Thiriogaethol

Cyflwr Sinaloa, Mecsico

Integreiddio a gweithredu a Geoportal on Health (GEO-HEALTH) trwy ddefnyddio meddalwedd am ddim a phosibiliadau defnyddio trwy gvSIG

 

Methodoleg ar gyfer monitro'r ehangu trefol ledled y byd

 

Datblygu SIG WEB mewn meddalwedd am ddim diagnosis troseddol

Y Banc Cyflogaeth Cenedlaethol: Safbwynt daearyddol. Rhaglen ailddosbarthu'r swydd gyntaf ym Mecsico drwy'r cysyniad o Time Bank.

Gweithredu Isadeiledd

Data Gofodol yn IUCN Mesoamerica

Usoção do gvSIG em Projetos de Defesa Sifil

Vale do Ribeira - São Paulo / Brazil

Defnyddio GIS wrth astudio gwrthdrawiadau ar y ffyrdd. Jujuy, yr Ariannin

Dysgu cydweithredol ac addysg boblogaidd yn y

Cymuned GvSIG

Cynhyrchu ffeiliau Mapfile (.map) ar gyfer creu ceisiadau gyda MapServer trwy gefnogaeth gvSIG

Prospecting Archeolegol Anghysbell ym Mecsico: Achosion Señorío de Palenque ac El Tajín

 

Rheoli rhwydweithiau trydanol gyda chydweithrediad trydan gvSIG Tio Pujio

mwy o wybodaeth

Er mwyn bod yn ymwybodol, awgrymwn ddilyn tudalen y Cymdeithas GvSIG

Un Ymateb i "Datblygu Meddalwedd Am Ddim fel peiriant newid"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.