Daeargrynfeydd yn Google Earth

Ychydig ddyddiau yn ôl yr oeddwn yn sôn amdano platiau tectonig bod USGS wedi trefnu i ddychmygu mewn kml syml o 107 k, ac yn hyn o beth mae'n rhaid i ni gydnabod bod Google Earth wedi newid ein bywydau felly mae'n bosibl gweld gyda greddf syml y rhai nad ydynt yn arbenigwyr yn y maes.

Mae'r haen hon o ddaeargrynfeydd yn eich galluogi i weld gwybodaeth am y daeargrynfeydd a ddefnyddir yn awr gan y cyfryngau i roi gwybodaeth lai o ddryslyd.

Dyma achos y daeargryn a ddigwyddodd yn Honduras y 28 hwn o Fai 2009, i'r gogledd o ynys Roatán; mae'r cylch wedi'i farcio mewn gwyn yn dangos y XWUMX cilomedr o gwmpas lle disgwylir iddo achosi difrod difrifol daeargryn o lai na graddau 100 ar raddfa Richter.

daeargryn yn honduras

Tra bod yr holl fai hwn a elwir y Motagua, sy'n croesi Guatemala ac yn gwahanu platiau'r Caribî a Gogledd America yn rhwygo, ar y map, mae'r holl adran honno wedi'i rhannu'n segmentau bach lle mae effaith y sioc yn wahanol. Er enghraifft, y llinell wedi'i marcio mewn melyn yw'r silff gyfandirol, ac yna adran wedi'i marcio mewn coch ac yna'r llinell werdd sy'n cyfateb i'r llwyfan cefnforol. Achosir y methiannau rhwygo hyn gan ehangiad gwely'r môr a'i ganlyniad mewn miliynau o flynyddoedd yw cribau tanforol tarddiad folcanig; Arsylwch sut mae ynysoedd y bae o ganlyniad i'r ffenomen hon ac yn gyfochrog â'r nam.

Er bod Honduras wedi dioddef daeargryn 7.4 (yn ôl USGS), nid yw 10 wedi cael ei feintio'n farw eto ar ôl dau ddiwrnod, oherwydd roedd yr uwchganolbwynt ar blatfform y cefnfor (ar 10 cilomedr o ddyfnder), pe bai wedi bod ar y silff gyfandirol, wedi bod yn ddifrifol oherwydd difrod y methiannau rhwygo yw bod ei uwchganolbwynt fel arfer yn agos at yr wyneb. Mae daeargrynfeydd o faint tebyg wedi gadael canlyniadau angheuol fel yn achos Nicaragua (graddau 6.2, 5 cilometr o ddyfnder, 10,000 marw) neu El Salvador (graddau 7.7, 39 o ddyfnder, 1,259 wedi marw); Maent wedi bod yn y parth isgludo ac yn agosach at ganolfannau trefol mawr.

Gwelwch y gallwch hefyd weld yr enghreifftiau a ddigwyddodd ddoe:

 • Yn yr un fai, 4.8 yr un diwrnod
 • Yn agosach at arfordir 4.5
 • Ger Olanchito, 4.6, mae hyn ar dir mawr.

Trwy ddewis pwynt yr uwchganolbwynt gallwch weld nodweddion eraill fel y map dwysedd, sy'n dangos mewn lliwiau y mannau lle roedd mwy o symud ar y tir mawr. Yn rhy ddrwg bod hwn yn USGS yn cynnal map gydag oedi, o tua 7,000 metr ond pe baech chi'n hela yn union byddech chi'n gweld yr ardaloedd wedi'u marcio mewn oren sy'n syrthio ar ffin adrannau Yoro a Cortés, sy'n cael eu gwahanu gan Afon Ulúa. lle cwympodd pont El Progreso.

daeargryn yn honduras

Yn bendant, mae Rhyngrwyd a Google Earth wedi newid y ffordd o weld y byd, o ran hynny, gallwch ei weld eisoes yn adran Wikipedia wedi'i neilltuo i Daeargrynfeydd 2009, er dibenion eraill croeshoesom ni i'r ddau.

Atebion 9 i "Daeargrynfeydd yn Google Earth"

 1. Hoffwn wybod yn benodol am fai y motagua, os ydyw. mae rhywfaint o gofnod ar fethiant o'r fath, heblaw am y daeargryn 76, hoffwn wybod ...

 2. Rwyf wedi bod yn chwilio am wybodaeth seismolegol daeargryn yn Chile, yn enwedig seismogramau o'i gymharu â daeargrynfeydd diweddar eraill yn y byd ac nid wyf wedi llwyddo i gyflawni'r pwrpas eto. Yn anffodus, mae popeth yn hen iawn, yn enwedig yn yr amser hwn pan fyddwn yn defnyddio canlyniadau cyflym iawn. Byddaf yn parhau i chwilio ar y We.-

 3. rhoi i mi panig daeargrynfeydd, kisiera gwybod os oes rhywbeth i ddwylo gallu rhagweld daeargrynfeydd q q q yn ei wneud nad oes un achos d.

 4. Bydd atgynyrchiadau'n parhau ond nid gyda'r un dwyster. Mae yna rai sy'n dweud y gallai fod daeargryn cryfach ond nid yw'n ymddangos bod y theori honno wedi'i seilio.

 5. Mae'r syniad yn dda, y merched yn dysgu ... Dwi ddim yn gweld unrhyw synnwyr os ydych chi am wneud rhywbeth yn y tymor hir. Yn hwyr neu'n hwyrach byddwch am ddefnyddio Google fel offeryn cynaliadwyedd a byddwch yn cael eich gwahardd mewn munudau 5.

 6. Mae'n anhygoel sut rydych chi'n dod i arfer â'r "pethau awtomatig" hyn sy'n dangos data i ni bron mewn amser real.
  Mewn gwirionedd, y rhwydwaith byd-eang o USGS seismographs yn rhyfeddol ... ..I unig rwydwaith seismograff, ond mae'r system sy'n casglu data, dadansoddi gwybodaeth, cynhyrchu mapiau, dosbarthu data newydd ar draws y rhwydwaith, storfeydd ac archifau data, ac ati, ac ati ... a phawb sydd ar gael i unrhyw un sydd ar gael ar y rhyngrwyd ... yn dda ... yn wych ... ac nid ydym bron yn sylwi arnom.
  Cyfarchion ....

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.