Archifau ar gyfer

Cyrsiau Strwythurau BIM

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio adeilad cyflawn Sylfaen, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau a Dyluniadau Meintioli Mae'r hyfforddwr yn egluro agweddau ar ddehongli lluniadau strwythurol a sut y gellir eu cyflawni mewn modelu tri dimensiwn. Mae'n esbonio sut i greu dyluniadau print a deall yn raddol ...

#CODE - Cwrs Dynamo ar gyfer prosiectau peirianneg BIM

Dylunio cyfrifiadol BIM Mae'r cwrs hwn yn ganllaw cyfeillgar a rhagarweiniol i fyd dylunio cyfrifiadol gan ddefnyddio Dynamo, platfform rhaglennu gweledol ffynhonnell agored ar gyfer dylunwyr. Ar y gweill, fe'i datblygir trwy brosiectau lle bydd cysyniadau sylfaenol rhaglennu gweledol yn cael eu dysgu. Ymhlith y pynciau byddwn yn trin y gwaith gyda geometregau ...

#CODE - Cyflwyniad i gwrs dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon. Mae mwy a mwy o beirianwyr yn defnyddio Cymedrolwyr Solid gyda'r dull elfen gyfyngedig i ddatrys problemau beunyddiol cyflyrau straen, anffurfiannau, trosglwyddo gwres, llif hylif, electromagnetiaeth, ymhlith eraill. Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno casgliad o ddosbarthiadau a fwriadwyd ...