Archifau ar gyfer

Cyrsiau Strwythurau BIM

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio adeilad cyflawn Sylfaen, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau a Dyluniadau Meintioli Mae'r hyfforddwr yn egluro agweddau ar ddehongli lluniadau strwythurol a sut y gellir eu cyflawni mewn modelu tri dimensiwn. Mae sut i greu cynlluniau print yn cael ei egluro a'i ddeall yn raddol ...

#CODE - Cyflwyniad i'r Cwrs Dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon. Mae mwy a mwy o beirianwyr yn defnyddio Cymedrolwyr Solid gyda'r dull elfen gyfyngedig i ddatrys problemau beunyddiol cyflyrau straen, anffurfiannau, trosglwyddo gwres, llif hylif, electromagnetiaeth, ymhlith eraill. Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno casgliad o ddosbarthiadau sydd wedi'u hanelu at ...

#BIM - Cwrs Prosiect Strwythurol (Strwythur Revit + Robot + Steel)

Dysgu sut i ddefnyddio Revit, Dadansoddiad Strwythurol Robot, a Advance Steel ar gyfer dyluniad strwythurol adeiladau. Llunio, dylunio a dogfennu'ch prosiectau strwythurol gyda REVIT Rhowch y maes dylunio gyda BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) Meistroli'r offer lluniadu pwerus Creu eich templedi eich hun Allforio i raglenni cyfrifo Creu a dogfennu ...