Archifau ar gyfer

Cyrsiau Revit

Cwrs ASE Revit - Gosodiadau Plymio

Creu modelau BIM ar gyfer gosodiadau pibellau Yr hyn y byddwch chi'n ei ddysgu Gweithio ar y cyd ar brosiectau amlddisgyblaethol sy'n cynnwys prosiectau piblinellau Modelu elfennau nodweddiadol o systemau plymio Deall gweithrediad rhesymegol systemau yn Revit Defnyddiwch offer llwybro â llaw ac awtomatig o bibellau Gwnewch y dyluniad gan ...

Cwrs BIM 4D - gan ddefnyddio Navisworks

Rydym yn eich croesawu i amgylchedd Naviworks, offeryn gwaith cydweithredol Autodesk, a ddyluniwyd ar gyfer rheoli prosiectau adeiladu. Pan fyddwn yn rheoli prosiectau adeiladu ac adeiladu planhigion mae'n rhaid i ni olygu ac adolygu sawl math o ffeiliau, sicrhau bod y gwahanol ddisgyblaethau'n gweithio gyda'i gilydd ac yn uno'r data i wneud cyflwyniadau ...

Meintiau cymryd cwrs BIM 5D gan ddefnyddio Revit, Navisworks a Dynamo

Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar dynnu meintiau yn uniongyrchol o'n modelau BIM. Byddwn yn trafod amrywiol ffyrdd o dynnu meintiau gan ddefnyddio Revit a Naviswork. Mae echdynnu cyfrifiadau metrig yn dasg hanfodol sy'n gymysg mewn gwahanol gamau o'r prosiect ac sy'n chwarae rhan hanfodol ym mhob dimensiwn BIM. Yn ystod y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu ...

Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio adeilad cyflawn Sylfaen, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau a Dyluniadau Meintioli Mae'r hyfforddwr yn egluro agweddau ar ddehongli lluniadau strwythurol a sut y gellir eu cyflawni mewn modelu tri dimensiwn. Mae sut i greu cynlluniau print yn cael ei egluro a'i ddeall yn raddol ...

Cwrs Systemau Hydrosanitary gan ddefnyddio ASE Revit

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra. Croeso i'r cwrs hwn ar Gosodiadau Glanweithdra gyda Revit MEP. Manteision: Byddwch yn dominyddu o'r rhyngwyneb i greu cynlluniau. Byddwch chi'n dysgu gyda'r mwyaf cyffredin, prosiect preswyl 4 lefel go iawn. Fe'ch tywysaf gam wrth gam, ni fyddaf yn tybio eich bod yn gwybod unrhyw beth am Revit, nac am Sanitaria. ...

Revit Cwrs ASE (Mecaneg, Trydanol a Phlymio)

Llunio, dylunio a dogfennu eich prosiectau systemau gyda Revit MEP. Rhowch y maes dylunio gyda BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) Prif offer lluniadu pwerus Ffurfweddu'ch pibellau eich hun Cyfrifwch ddiamedrau yn awtomatig Dylunio systemau aerdymheru mecanyddol Creu a dogfennu'ch rhwydweithiau trydanol Cynhyrchu adroddiadau defnyddiol a phroffesiynol Cyflwyno'ch ...

Cwrs Revit Autodesk - hawdd

Mor hawdd â gwylio arbenigwr yn datblygu cartref - eglurwyd gam wrth gam Dysgu AutoDesk Revit y ffordd hawdd. Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu cysyniadau Revit gam wrth gam wrth ichi ddatblygu cartref; Echelau adeiladol yn y cynllun a'r drychiad, Sylfeini, waliau a slab mesanîn, Drysau a ffenestri, Nenfwd, Maint, Manylion ...

Cwrs Dylunio Strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Robot AutoDesk

Canllaw cyflawn ar ddefnyddio Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio strwythurau concrit a dur Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu'r defnydd o'r rhaglen Broffesiynol Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio elfennau strwythurol mewn strwythurau concrit ac adeiladau diwydiannol wedi'u hatgyfnerthu. o ddur. Mewn cwrs sydd wedi'i anelu at ...