Archifau ar gyfer

Cyrsiau GIS

#GIS - Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi eu gwneud yn ArcGIS Pro, wedi'u gwneud gyda meddalwedd am ddim. -Cynhwyswch ddata CAD i GIS - Theing seiliedig ar gyfrifiad-Cyfrifiadau wedi'u seilio ar reolau - Cynllun argraffiad -Cyfesurynnau cydgysylltu o Excel-Awgrymiadau cyfrifo - Delweddau casglu Pob ffeil ...

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgwch sut i ddefnyddio swyddogaethau uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ArcGIS Pro. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys agweddau datblygedig ArcGIS Pro: Trin delweddau lloeren (Delweddu), cronfeydd data gofodol (Geodatabse), Rheoli cwmwl pwynt LiDAR, Cyhoeddi cynnwys gydag ArcGIS Online, Ceisiadau am ...

#GIS - Cwrs ArcGIS 10 - o'r dechrau

Rydych chi'n hoffi GIS, felly yma gallwch chi ddysgu ArcGIS 10 o'r dechrau a chael ardystiad. Mae'r cwrs hwn wedi'i baratoi 100% gan grewr "blog Franz", os ydych chi wedi ymweld â'r dudalen honno byddwch chi'n gwybod, os ydych chi'n mynd i ddysgu, os na, gwnewch hynny cyn cychwyn. Yn cynnwys ymarferion a'r llyfr: Fundamentals of GIS. Ydw…

#LAND - Cwrs Google Earth - o'r dechrau

Dewch yn wir arbenigwr Google Earth Pro a manteisiwch ar y ffaith bod y rhaglen hon bellach yn rhad ac am ddim. Ar gyfer unigolion, gweithwyr proffesiynol, athrawon, academyddion, myfyrwyr, ac ati. Gall unrhyw un ddefnyddio'r feddalwedd hon a'i defnyddio yn eu maes eu hunain. ---------------------------------------------- ---------------------------------------- Mae Google Earth yn feddalwedd sy'n eich galluogi i arsylwi trwy olygfeydd lloeren, ond hefyd trwy 'olygfa stryd', ein planed Ddaear. Nawr…

#GIS - Cwrs modelu a dadansoddi llifogydd - gan ddefnyddio HEC-RAS ac ArcGIS

Darganfyddwch botensial Hec-RAS a Hec-GeoRAS ar gyfer modelu sianeli a dadansoddi llifogydd #hecras Mae'r cwrs ymarferol hwn yn dechrau o'r dechrau ac wedi'i ddylunio gam wrth gam, gydag ymarferion ymarferol, sy'n caniatáu gwybod yr hanfodion hanfodol wrth reoli Hec. -RAS. Gyda Hec-RAS bydd gennych y gallu i gynnal astudiaethau llifogydd a phenderfynu ...

#GIS - Cwrs Modelu Llifogydd - HEC-RAS o'r dechrau

Dadansoddiad o lwybrau a llifogydd gyda meddalwedd am ddim: HEC-RAS Mae HEC-RAS yn rhaglen o Gorfflu Peirianwyr Byddin yr Unol Daleithiau, ar gyfer modelu llifogydd mewn afonydd naturiol a sianeli eraill. Yn y cwrs rhagarweiniol hwn fe welwch y broses ar gyfer gwireddu modelau un dimensiwn, er o fersiwn 5 ...

#GIS - Cwrs 3 QGIS gam wrth gam o'r dechrau

Cwrs QGIS 3, rydyn ni'n dechrau ar sero, rydyn ni'n mynd yn syth i'r pwynt nes ein bod ni'n cyrraedd lefel ganolradd, ar y diwedd mae tystysgrif yn cael ei dyfarnu. Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Mae QGIS, yn gwrs sydd wedi'i ddylunio bron yn gyfan gwbl mewn ffordd ymarferol. Mae hefyd yn cyfuno rhan ddamcaniaethol leiaf sy'n caniatáu i fyfyrwyr seilio eu gwybodaeth ar GIS, ...