Archifau ar gyfer

Cyrsiau GIS

#GIS - Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi eu gwneud yn ArcGIS Pro, wedi'u gwneud gyda meddalwedd am ddim. -Cyflwyno data CAD i GIS-thematization yn seiliedig ar gyfrifiad-Cyfrifiadau wedi'u seilio ar reolau - Argraffu ar-lein -Cyfesurynnau cydgysylltu o Excel -Carrying scan -Georeference images Pob ffeil ...

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgu sut i ddefnyddio nodweddion uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ArcGIS Pro. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys agweddau datblygedig ArcGIS Pro: Rheoli Delweddau Lloeren (Delweddu), Cronfeydd Data Gofodol (Geodatabse), Rheoli Cwmwl LiDAR Point, Cyhoeddi Cynnwys gydag ArcGIS Online, Ceisiadau am…

#GIS - Cwrs ArcGIS 10 - o'r dechrau

Rydych chi'n hoffi GIS, felly yma gallwch ddysgu ArcGIS 10 o'r dechrau a chael tystysgrif. Y cwrs hwn yw 100% a baratowyd gan grewr "El blog de franz", os ydych wedi ymweld â'r dudalen honno byddwch yn gwybod, os ydych chi'n mynd i ddysgu, gwnewch hynny cyn dechrau. Yn cynnwys ymarferion a llyfr: Hanfodion GIS. Ydw ...

#LAND - Cwrs Google Earth - o'r dechrau

Dewch yn wir arbenigwr Google Earth Pro a manteisiwch ar y ffaith bod y rhaglen hon bellach yn rhad ac am ddim. Ar gyfer unigolion, gweithwyr proffesiynol, athrawon, academyddion, myfyrwyr, ac ati. Gall pawb ddefnyddio'r feddalwedd hon a'i defnyddio yn ei maes cyfatebol. ---------------------------------------------- ---------------------------------------- Mae Google Earth yn feddalwedd sy'n eich galluogi i arsylwi trwy olygfeydd lloeren, ond hefyd trwy 'olygfa stryd', ein planed Ddaear. Nawr ...

#GIS - Cwrs modelu a dadansoddi llifogydd - gan ddefnyddio HEC-RAS ac ArcGIS

Darganfyddwch botensial Hec-RAS a Hec-GeoRAS ar gyfer modelu sianeli a dadansoddi llifogydd #hecras Mae'r cwrs ymarferol hwn yn dechrau o'r dechrau ac wedi'i ddylunio gam wrth gam, gydag ymarferion ymarferol, sy'n eich galluogi i wybod yr hanfodion hanfodol wrth reoli Hec. -RA. Gyda Hec-RAS bydd gennych y gallu i gynnal astudiaethau llifogydd a phenderfynu ...

#GIS - Cwrs Modelu Llifogydd - HEC-RAS o'r dechrau

Dadansoddiad o lifogydd a llifogydd gyda meddalwedd am ddim: HEC-RAS Mae HEC-RAS yn rhaglen o Gorfflu Peirianwyr Byddin yr Unol Daleithiau, ar gyfer modelu llifogydd mewn afonydd naturiol a chamlesi eraill. Yn y cwrs rhagarweiniol hwn fe welwch y broses ar gyfer gwireddu modelau un dimensiwn, er o'r fersiwn 5 ...

#GIS - Cwrs QGIS 3 gam wrth gam o'r dechrau

Cwrs QGIS 3, rydyn ni'n dechrau ar sero, rydyn ni'n mynd yn uniongyrchol i'r pwynt nes ein bod ni'n cyrraedd lefel ganolradd, yn y diwedd mae tystysgrif yn cael ei dyfarnu. Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Mae QGIS, yn gwrs sydd wedi'i ddylunio bron yn gyfan gwbl mewn ffordd ymarferol. Mae hefyd yn cyfuno lleiafswm damcaniaethol sy'n caniatáu i fyfyrwyr seilio eu gwybodaeth ar GIS, ...