Archifau ar gyfer

Cyrsiau BIM

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio adeilad cyflawn Sylfaen, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau a Dyluniadau Meintioli Mae'r hyfforddwr yn egluro agweddau ar ddehongli lluniadau strwythurol a sut y gellir eu cyflawni mewn modelu tri dimensiwn. Mae sut i greu cynlluniau print yn cael ei egluro a'i ddeall yn raddol ...

#BIM - Systemau hydrosanitary gan ddefnyddio Revit MEP

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra. Croeso i'r cwrs hwn ar Gosodiadau Glanweithdra gyda Revit MEP. Manteision: Byddwch yn dominyddu o'r rhyngwyneb i greu cynlluniau. Byddwch chi'n dysgu gyda'r mwyaf cyffredin, prosiect preswyl 4 lefel go iawn. Fe'ch tywysaf gam wrth gam, ni fyddaf yn tybio eich bod yn gwybod unrhyw beth am Revit, nac am Sanitaria. ...

#BIM - Cwrs ASE Revit (Mecaneg, Trydan a Phlymio)

Llunio, dylunio a dogfennu eich prosiectau systemau gyda Revit MEP. Rhowch y maes dylunio gyda BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) Prif offer lluniadu pwerus Ffurfweddu'ch pibellau eich hun Cyfrifwch ddiamedrau yn awtomatig Dylunio systemau aerdymheru mecanyddol Creu a dogfennu'ch rhwydweithiau trydanol Cynhyrchu adroddiadau defnyddiol a phroffesiynol Cyflwyno'ch ...

#CODE - Cyflwyniad i'r Cwrs Dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon. Mae mwy a mwy o beirianwyr yn defnyddio Cymedrolwyr Solid gyda'r dull elfen gyfyngedig i ddatrys problemau beunyddiol cyflyrau straen, anffurfiannau, trosglwyddo gwres, llif hylif, electromagnetiaeth, ymhlith eraill. Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno casgliad o ddosbarthiadau sydd wedi'u hanelu at ...

#BIM - Cwrs cyflawn y fethodoleg BIM

Yn y cwrs uwch hwn rwy'n dangos i chi gam wrth gam sut i weithredu methodoleg BIM mewn prosiectau a sefydliadau. Gan gynnwys modiwlau ymarfer lle byddwch chi'n gweithio ar brosiectau go iawn gan ddefnyddio rhaglenni Autodesk i greu modelau gwirioneddol ddefnyddiol, perfformio efelychiadau 4D, creu cynigion dylunio cysyniadol, cynhyrchu cyfrifiannau metrig union ar gyfer amcangyfrifon cost a ...

#BIM - Cwrs Dylunio Strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Robot AutoDesk

Canllaw cyflawn ar ddefnyddio Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio strwythurau concrit a dur Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu'r defnydd o'r rhaglen Broffesiynol Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio elfennau strwythurol mewn strwythurau concrit ac adeiladau diwydiannol wedi'u hatgyfnerthu. o ddur. Mewn cwrs sydd wedi'i anelu at ...

#BIM - Cwrs Prosiect Strwythurol (Strwythur Revit + Robot + Steel)

Dysgu sut i ddefnyddio Revit, Dadansoddiad Strwythurol Robot, a Advance Steel ar gyfer dyluniad strwythurol adeiladau. Llunio, dylunio a dogfennu'ch prosiectau strwythurol gyda REVIT Rhowch y maes dylunio gyda BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) Meistroli'r offer lluniadu pwerus Creu eich templedi eich hun Allforio i raglenni cyfrifo Creu a dogfennu ...