Archifau ar gyfer

Cyrsiau Am Ddim

Paletiau 2.9

O ystyried y nifer fawr o offer sydd ar gael i Autocad, gellir hefyd grwpio'r rhain yn ffenestri o'r enw Paletau. Gellir lleoli paletau'r teclyn unrhyw le yn y rhyngwyneb, gan gysylltu ag un o'i ochrau, neu ar yr ardal ddarlunio fel y bo'r angen. I actifadu'r paletau offer, rydym yn defnyddio'r ...

Bariau Offer 2.8.3

Etifeddiaeth o fersiynau blaenorol o Autocad yw presenoldeb casgliad mawr o fariau offer. Er eu bod yn cael eu defnyddio oherwydd y rhuban, gallwch eu hysgogi, eu lleoli rywle yn y rhyngwyneb a'u defnyddio yn eich sesiwn waith os yw hynny'n ymddangos yn fwy cyfforddus. I weld ...

2.7 Y bar statws

Mae'r bar statws yn cynnwys cyfres o fotymau y byddwn ni'n eu hadolygu'n raddol, y hyn a nodir yma yw bod ei ddefnydd mor syml â defnyddio cyrchwr y llygoden ar unrhyw un o'i elfennau. Fel arall, gallwn ni alluogi neu anweithredol eu botymau gyda bwydlen y bar statws.

2.6 dal paramedr Dynamig

Mae'r hyn a nodir yn yr adran flaenorol ynglŷn â'r ffenestr llinell orchymyn yn gwbl ddilys ym mhob fersiwn o Autocad, gan gynnwys yr un sydd â'r nod o astudio yn y cwrs hwn. Fodd bynnag, o'r fersiwn 2006, ymgorfforwyd gwahaniaeth gweledol, ac eithrio bod yn ddeniadol iawn, yn iawn ...