Cymharu GPS - Leica, Magellan, Trimble a Topcon

Mae'n gyffredin, wrth brynu offer topograffi, bod angen cymharu GPS, cyfanswm gorsafoedd, meddalwedd ac ati. Mae Geo-matching.com wedi'i ddylunio ar gyfer hynny yn unig.

Mae Geo-match yn safle Geomares, yr un cwmni sy'n cyhoeddi'r cylchgrawn GIM International. Os cofiwn, un o brif flaenoriaethau'r cyfnodolyn hwn yw gwneud adolygiadau cynhwysfawr o wahanol dechnolegau i'w defnyddio ym maes geomateg. Nid yw cydweddu geo yn ddim mwy na chymryd y diwygiadau hynny i dablau cyfatebol fel y gellir gwneud penderfyniad o dan feini prawf mwy unffurf neu lai.

Mae'r system wedi'i datblygu'n dda iawn, gyda rhestr ar gyfer nawr o gategorïau 19, mwy na darparwyr 170 a mwy na chynhyrchion 500. Mae'r categorïau'n cynnwys:

 • Delweddau lloeren
 • Meddalwedd ar gyfer prosesu delweddau synwyryddion o bell
 • Gorsafoedd gwaith ar gyfer ffotogrammetreg
 • Cyfanswm gorsafoedd
 • Systemau mordwyo môr
 • Cerbydau mordwyo annibynnol a môr yr awyr
 • Systemau sganio Sonar
 • Delweddau Sonar
 • Camera digidol awyrol
 • Systemau sganio laser
 • Systemau GIS, caledwedd a meddalwedd ar gyfer symudol
 • Systemau llywio rhyngweithiol
 • Derbynnydd GNSS

I ddangos sut mae'n gweithio byddwn yn gwneud prawf gyda phedwar offer GPS:

Cymhariaeth GPS

Mae hyn yn wir os ydym yn cynnwys y cymhariaeth GPS:

 • Magellan / Spectra MobileMapper 100
 • Leica Geosystems Zeno 15
 • Topcon GRS-1
 • Trimble Juno

Dewisir y categori, yna'r brandiau ac yn olaf y timau. Ar y chwith, mae'r tîm a ddewiswyd wedi'i farcio.

gps cymharol

Mae'r dewis yn cefnogi 4 yn unig, ond gellir eu tynnu a'u blasu tra'n cadw'r dewis yn ôl categori. Ac yn ein hesiampl dyma'r rhannu GPS a ddewiswyd.

gps cymharol

Darperir y wybodaeth gan wneuthurwyr yr offer, felly os ydynt ar goll, ei fai ydyw.

Ffeithiau diddorol, yn y cymhariaeth GPS hon:

 • Blwyddyn lansiad y tîm: Roedd y Trimble Juno yn 2008, The Topcon GRS-1 yn 2009 a'r Leica a Magellan yn 2010. Ni fydd yn gyfeirnod mawr, ond mae'n rheswm dros amser ac yn erbyn pa dîm y dylid cymharu. Yn yr achos hwn, rydym wedi cynnwys tîm hŷn Trimble i weld sut y cafodd swyddogaethau newydd eu hintegreiddio bob blwyddyn, sy'n hwyluso cymhariaeth niwtral. Mae yna hefyd faes sy'n nodi a yw'n dal i gael ei gynhyrchu.
 • Roedd y cyfan, ac eithrio meddalwedd dod â Juno Trimble yn cynnwys: Mae'r Magellan yn dod â Swyddfa Mapio Symudol Maes / Symudol Mapper er ei fod hefyd yn cefnogi ArcPad, The Leica Zeno 5 sy'n dod â Swyddfa Maes / Zeno Zeno a Topcon eGIS. O'r tri gallwch weld mai'r mwyaf cyfyngedig yw'r Zeno oherwydd nid yw'n caniatáu golygu priodoleddau.
 • Mae pob un, heblaw am y Trimble Juno yn cefnogi GLONASS
 • O ran amser cipio oer y pwynt cyntaf, yr amser byrraf yw'r Trimble Juno (30 eiliad), tra bod yr uchafswm yn y Leica Zeno 5 (120 eiliad). Mae'r ddau arall mewn 60 eiliad.
 • O ran y system weithredu, mae pawb yn defnyddio Windows Mobile 6, ac eithrio'r Zeno 5 sy'n parhau i fod yn hynafol gan ddefnyddio Windows CE. Nid yw ychwaith yn cefnogi llwytho data i weinydd o bell.
 • Y gwendid mewn bywyd batri yw Topcon, gyda dim ond oriau 5 tra bod eraill yn cynnig oriau 8. Yn bendant os ydym o'r farn bod diwrnod gwaith dwys rhwng oriau 6 a 8, gan ystyried cymhlethdodau pellter a thrafnidiaeth mewn ardaloedd o fynediad afreolaidd.
 • O ran cysylltedd, mae'r Zeno 5 wedi'i gyfarparu'n well, sy'n cefnogi ceblau archaic a cherdyn GSM ar gyfer cysylltiad â'r Rhyngrwyd.
 • Ac o ran cywirdeb, mae'r warant orau yn y MobileMapper, sy'n cynnig israddol heb brosesu ôl-brosesu, centimetrig gyda RTK ar ôl prosesu a sporta ar gyfer milimedr. Er gwaethaf y ffaith bod y Topcon yn cefnogi mwy o sianeli, nid yw'n eglur ynghylch ei gywirdeb.

Felly, os ydych chi'n dewis rhwng y grŵp hwn o gyfrifiaduron 4, mae'r opsiynau rhwng y Spectra MobileMapper 100 a'r Topcon GRS-1.

Yr hyn sydd ddim yn y gymhariaeth hon o gps yw prisiau. Felly byddwn yn defnyddio Google Siopa at y dibenion hyn:

 • MobileMapper 100 3.295,00 US $, gan gynnwys meddalwedd ôl-brosesu
 • Trimble Juno T41 1.218 US $ gyda Windows a US $ 1.605 gyda Android
 • Topcon GRS-1 5.290,00 US $
 • Leica Zeno 5 ... does dim pris ar Google Shopping ond cerdded o amgylch US $ 4.200

I gloi, credwn ei bod yn wasanaeth paru Geo diddorol, yn enwedig oherwydd ei fod wedi'i anelu at ddewis yr opsiwn gorau o adnoddau sydd eu hangen yn y maes geomatig.

Mae hyd yn oed yn addysgol oherwydd y tu hwnt i gymharu â GPS y gallwch ei weld, er enghraifft, gorsafoedd cyfan, dyfeisiau llywio ymreolaethol, cymariaethau rhwng delweddau lloeren gan wahanol ddarparwyr, gwahaniaethau rhwng ArcPad ar gyfer iPad, Windows a thuedd Android newydd.

Gall yr amser, pleidleisio'r defnyddwyr, y farn ac integreiddio mwy o gyflenwyr wneud pwyntiau barn diddorol i gydweddu Geo.

Ewch i Geo-matching.com

Ymatebion 2 i "Cymharu GPS - Leica, Magellan, Trimble a Topcon"

 1. Helo, bore da o Sbaen.
  Yn fy marn i, canmol y fenter i gymharu'r systemau a'r offer GPS gwahanol, yn ogystal â chyfanswm gorsafoedd.
  Gall fod yn ffrâm cyfeirio da ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn caffael tîm a chael y gwaith blaenorol, o astudio taflenni nodweddion data masnachol.
  Y pwynt negyddol yw, yn anffodus, fod offer wedi'i rwystro yn fanwl ac nid yw rhai newydd ar y farchnad wedi'u cynnwys.
  O ran yr erthygl, efallai yn y flwyddyn 2013, nid oedd wedi cael trylediad mawr, ond dywedwn fod tîm Trimble sy'n debyg iawn i'r rhai o'r brandiau eraill sy'n cael eu cymharu yw Trimble Geoexplorer GEO5.
  Mae Trimble t41 hefyd yn hysbys mewn rhanbarthau eraill o geopositioning fel JUNO5, sawl ffordd sy'n bodoli eisoes, gyda phorthladd 3G neu beidio, Android neu Windows Mobile. Ymhelaethodd yr ystod 2014 yr ystod gyda gwell SBAS i 1 metr.
  A cyfarch.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.