Archifau ar gyfer

Cylchgronau

Geoinformatics 6, llawer i syrfewyr

Mae'r rhifyn newydd o Geoinformatics wedi cael ei ryddhau gyda Medi 2007 2008. Rydyn ni'n fyr yn gweld nifer o bynciau diddorol; er fy mod yn argymell eich bod yn darllen y fersiwn ar-lein sydd yn nhudalennau 84 yn werth ei dreulio gydag amser, gallwch ei lawrlwytho fel pdf er ei fod yn pwyso fel 19 MB. Ymagwedd Topograffi Dyna'r ...

Niferoedd gwyrdd

Y mis hwn mae PC Magazine wedi cyrraedd y thema o gyfrifiaduron gwyrdd, ffasiynol iawn ... mae'n dangos y strategaethau gwyrdd sy'n cael eu cyflawni gan gwmnïau sy'n datblygu technolegau i chwilio am ddiogelwch ecolegol. Rwy'n brynwr o'r cylchgrawn hwn ers i mi gofio, fe wnes i ddioddef gyda newid y golygydd er fy mod eisoes wedi addasu i Nadia ...

The Sweet Taste of Cadastre

Dyma bwnc DVD a roddodd Diego Erba i mi ar ôl cyfweliad rywbryd yn ôl yn ystod ei ymweliad â Honduras. Mae'r teitl ychydig yn amwys, fodd bynnag mae'r cynnwys yn ddiddorol i'w glywed, ac i weld ers eu bod yn fideo iawn ymhelaethu. Ymhlith ei gynnwys mae: Y Genedl Diriogaethol; ...