Archifau ar gyfer

Cylchgronau

Cylchgrawn HYFFORDDIANT

Dyma enw cylchgrawn digidol a gyhoeddir gan gwmnïau cynrychioli rhanbarthol yn Ewrop o Sokkia a Topcom, yn yr Iseldiroedd. Wedi'i olygu yn yr Iseldiroedd a'r Saesneg ar yr un pryd, gyda'r slogan "Magazine for positioning professionals", mae ei gynnwys yn mynd y tu hwnt i gatalog syml o gynhyrchion arolygu ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai am gael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS gyda nodweddion ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Gan fod y fath beth yn bodoli ym Mhwynt Dechrau, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr poblogaidd megis AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â chynhyrchwyr offer megis Topcom, Leica a ...

Cylchgrawn 1: lluniau 3

Map y mudo, yn ôl y sgan DNA. Isod mae graff o gronoleg amser a'r cynnydd mewn tymheredd byd-eang. Nid oedd miliynau o flynyddoedd 5 yn perffeithio'r corneli yn blasu. Hysbysebu ond mae popeth yn bleser. Adar ar y clogwyn, mae'n ymddangos fel gorwedd. Y cylchgrawn: New Zeland Geographyc, yw ...

Siart Cymhariaeth 60 Cyfanswm Gorsafoedd

Yn achos offer arolygu, mae'n gyffredin iawn i gymharu rhwng model un ac un arall, boed o'r un brand neu o'r gystadleuaeth. Mae pob cwmni'n cynnwys manylion ei gynhyrchion, ond mae gwneud tablau cymharol yn dasg gymhleth. Ar hyn, mae'r cylchgrawn Point of Beginning, yn arbenigo mewn ...

Uchafswm PC, cylchgrawn gwych

Mae'r mater mis Awst Uchafswm PC wedi bod yn wych, mae braidd yn ddrutach nag eraill o'i lefel ($ 9 yn yr Unol Daleithiau a $ 12 mewn gwledydd eraill), ond prin werth $ 25 tanysgrifio yn flynyddol, gyda rhifynnau 12. Ar ôl PC Magazine dileu ei argraffiad print yn Saesneg, yr wyf yn dechrau i yfed cylchgrawn hwn, fel arfer ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

Rwy'n hoffi Geoinformatics, ac eithrio bod yn gylchgrawn gyda blas da o gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw cyhoeddwyd fersiwn Ebrill, o ble rydw i wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch i'w cymell i'r darllen blasus. Mewn fersiynau blaenorol, fe wnes i adolygiad, heddiw rwy'n ...

O'r gorau o 4tas. GvSIG ...

Mae llawer yn cytuno mai ymhlith y gorau a gafwyd yn ystod y dyddiau diwethaf oedd y cylchgrawn yn cyfeirio at y digwyddiad, sy'n cynrychioli gwaith gwych nid yn unig o ran cynnwys ond blas graffig. I'r rhai a gafodd ei dderbyn mewn fformat printiedig, mae'n sicr yn ddarn casgliad amhrisiadwy gan fod y llyfrau comig hynny'n ...

Hysbysebu rhai gwych Geo

O'r fersiwn Geoinformatics o fis Mawrth, dyma adolygiad byr o ddelwedd gorfforaethol y prif gwmnïau sy'n rhan o'r cylchgrawn. Mae'r rhan fwyaf o hysbysebion yn gweithio'n dda iawn. Leica Rwy'n credu mewn arloesedd Trimble Connect i fyd o bosibiliadau Sokkia Precision yn gwneud gwahaniaeth Magellan ProMark 500 ...

Sut fydd eich technoleg mewn blynyddoedd 50

Mae'r cwestiwn yn dwp yn unig, ac os oedd yn gadarnhad byddai'n fwy. Ond mae hyn yn y hyfdra o lyfr yr wyf yn prynu heddiw yn y siop lyfrau, a ysgrifennwyd gan newyddiadurwr o'r enw Mike Wallace yn fwy nag yn arwain at oracl o amser yn ein gwahodd i feddwl a allai ddigwydd o fewn 50 ...

Dylai eich hoff feddalwedd farw

Mae argraffiad y mis hwn o PC Magazine wedi'i lwytho gydag ymadroddion gyda'r lefel hon o eironi yn erbyn poblogrwydd mawr Microsoft ac yn benodol system weithredu Windows. Rwyf am neilltuo'r swydd hon i Nadia Molina, sy'n gadael PC Magazine, byddwn yn colli ei llais moel a'i diystyru yn y podlediad, ond ...