Archifau ar gyfer

Cylchgronau

Deallusrwydd Lleoliad Cynhadledd Brasil, ceisir arddangoswyr

Eleni 2013, rections MundoGEO Magazine a uno i hyrwyddo'r Gynhadledd Lleoliad Cudd-wybodaeth Brasil, i'w gynnal yn gyfochrog â'r digwyddiad MundoGEO # Connect LatinAmerica yn Sao Paulo. Ers ychydig flynyddoedd yn ôl mae Brasil yn bwynt atyniad yn y farchnad geosodol; mater cynhyrchiol iawn i'r conau deheuol yn ystyried y Cylchgrawn Directions ...

Mae Llinellau Tir Hydref yn barod

Mae rhifyn Hydref 2012 cylchgrawn chwarterol Land Lines (vol 24, nid 4) ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar wefan Lincoln Institute. Mae'r erthyglau dan sylw yn archwilio'r materion canlynol sy'n ymwneud â defnydd tir a pholisi treth: Costau pensiwn etifeddol a chyllid ariannol y dinesig Ysgrifennwyd gan ...

10 + 5 i gofio + cylchgrawn 1

Ar ôl y blas gwael a adawyd gan gemau pêl-droed nawr a cherrig milltir carreg filltir yr ymrwymiadau y mae'r morgais yn ein gwneud yn eu cymryd, rwy'n gadael 20 erthyglau a ddewiswyd yn ofalus o ddau safle sy'n aml iawn yn y byd geospatial hwn. Roeddwn i eisiau rhoi thema oerach, ond yn y diwedd rwy'n fodlon gwybod ...

Llyfr Synhwyro Am ddim

Mae fersiwn PDF y ddogfen Satelitiau Cysbell ar gyfer Rheoli Tiriogaethol ar gael i'w lawrlwytho. Cyfraniad gwerthfawr a chyfredol os ydym yn ystyried pwysigrwydd y ddisgyblaeth hon wrth wneud penderfyniadau ar gyfer rheoli coedwigoedd, amaethyddiaeth, adnoddau naturiol, meteoroleg, cartograffeg a threfniogaethol yn effeithlon. Yn ôl data a dynnwyd ...

InfoGEO + InfoGNSS = MundoGEO

Mae rhifyn cyntaf cylchgrawn MundoGEO wedi cael ei lansio, ac fel y gwyddom, byddai integreiddio'r ddau gylchgrawn a hyrwyddir gan y porth hwn: InfoGEO / InfoGNSS. Bydd y fformat newydd bob deufis, a bydd gennym o leiaf 6 o gopïau bob blwyddyn. Am nawr mae'r argraffiad ar gael ...

Fformat newydd o gylchgronau InfoGEO a InfoGNSS

Rydym yn falch o weld bod fformat newydd wedi'i lansio ar gyfer cylchgronau InfoGEO a InfoGNSS, sydd wedi bod ar gael yn draddodiadol ar ffurf pdf i'w lawrlwytho. Mae'r fformat newydd o dan y gwasanaeth a ddarperir gan CALAMEO ar gyfer cylchgronau pori ar-lein, sy'n ymarferol iawn ar gyfer chwilio a llywio. Mae hwn ar gael o ...

Cylchgronau 3, themâu 3

Mae heddiw wedi cyrraedd PC Magazine, rhifyn digidol o Julio 2011. Rwy'n manteisio ar y cyfle hwn i hyrwyddo pwnc sydd wedi diddanu imi yn yr esblygiad hwn bron yn annymunol o ddychwelyd i wneud bron popeth gyda'n hoelion. Rwyf hefyd yn hyrwyddo awgrymiadau diddorol ar y diwedd mewn dau gylchgronau mwy yn y cyfrwng geo-gofodol y mae ...

PC Magazine, yn symud i'r fersiwn digidol

Roedd fersiwn Saesneg y cylchgrawn hwn eisoes wedi ymddeol mewn tywydd da, ac er ei fod yn cael ei gyhoeddi gan y fersiwn Sbaeneg, roedd silffoedd yr archfarchnad yn dal i ddangos copïau. Yn olaf, ar ôl ychydig fisoedd o holi, rydw i wedi dod i dderbyn bod Televisa wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu ar ffurf argraffedig ac rwy'n teimlo bod ...