Archifau ar gyfer

Cylchgronau

Newyddion technolegol mewn Geo-beirianneg - Mehefin 2019

  Bydd Kadaster a KU Leuven yn cydweithredu yn natblygiad INDE yn Saint Lucia Hyd yn oed ar ôl llawer o ymdrechion, yn y sector cyhoeddus, y defnydd ehangach / doeth o wybodaeth geo-ofodol mewn llywodraethu dyddiol, polisïau cyhoeddus a phrosesau gwneud penderfyniadau. wedi aros yn gyfyngedig. Mewn ymdrech i helpu'r ...

Lansiwyd Geo-Beirianneg - Y cylchgrawn

Mae'n foddhaol iawn ein bod yn cyhoeddi lansiad cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol cyfoethog o gynnwys amlgyfrwng, ei lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael sylw gan ei brif gymeriadau. Ym mhrif stori'r rhifyn hwn, mae'r term Geo-beirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel 'na ...

Cylchgronau Geomateg - 40 - 5 mlynedd yn ddiweddarach

Yn 2013 fe wnaethom gategoreiddio cylchgronau sy'n ymroddedig i faes geomateg, gan ddefnyddio eu safle Alexa fel cyfeiriad. 5 mlynedd yn ddiweddarach rydym wedi gwneud diweddariad. Fel y dywedasom o'r blaen, mae cylchgronau geomatics wedi esblygu'n raddol gyda rhythm gwyddoniaeth y mae ei ddiffiniad yn dibynnu llawer ar ddatblygiad technolegol ...

#GeospatialByDefault - Fforwm Geo-ofodol 2019

Ar Ebrill 2, 3 a 4 eleni, bydd y prif gewri mewn technolegau geo-ofodol yn cwrdd yn Amsterdam. Rydym yn cyfeirio at y digwyddiad byd-eang sy'n cael ei gynnal mewn 3 diwrnod, ac a gynhaliwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o'r enw Geospatial World Forum 2019, platfform cydgyfeirio lle mae arweinwyr yn y maes ...

GIM International Español, yn parhau gyda llwyddiant da

Rwyf wedi derbyn rhifyn chwarter cyntaf 2015, gyda chynnwys gwerthfawr yn yr iaith Sbaeneg yn bendant. Mae'r pynciau ar eu pennau eu hunain yn dweud y gwerth y mae eu cydweithwyr yn ei gynrychioli: Mae oes newydd ym maes gweinyddu tir yn dod i'r amlwg. Dyma erthygl wych lle mae Chrit Lemmen a thri chydweithiwr arall yn siarad fel y ...