Archifau ar gyfer

Cylchgronau

Rydym yn lansio Geo-Engineering - Y cylchgrawn

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad y cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol wedi'i gyfoethogi â chynnwys amlgyfrwng, lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnwys gan ei brif gymerwyr. Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel hynny ...

Cylchgronau geomateg - Top 40 - 5 mlynedd yn ddiweddarach

Yn 2013 gwnaethom gategoreiddio cylchgronau a oedd wedi'u neilltuo ar gyfer y maes geomateg, gan ddefnyddio eu cyfeirnod Alexa fel cyfeirnod. 5 mlynedd yn ddiweddarach rydym wedi gwneud diweddariad. Fel y dywedasom o'r blaen, mae cylchgronau geomateg wedi bod yn esblygu ychydig ar y tro gyda rhythm gwyddoniaeth y mae ei diffiniad yn dibynnu llawer ar gynnydd technolegol ...

Fforwm Geo-ofodol 2019 #GeospatialByDefault

Yn y 2 nesaf, 3 a 4 o fis Ebrill eleni, bydd y prif gewri mewn technolegau geo-ofodol yn cyfarfod yn Amsterdam. Rydym yn cyfeirio at y digwyddiad byd sy'n digwydd mewn diwrnodau 3, a dathlwyd hynny yn y blynyddoedd diwethaf, o'r enw Geospatial World Forum 2019, llwyfan cydgyfeirio lle mae arweinwyr y maes ...

Cylchgronau Geomatig - Safle'r prif 40s

Cylchgronau Geomatics
Mae cyfnodolion Geomatics wedi datblygu'n raddol gyda chyflymder gwyddoniaeth y mae ei ddiffiniad yn dibynnu'n helaeth ar gynnydd technolegol a'r ymgais o ddisgyblaethau o gwmpas y gwyddorau daear. Roedd y tueddiadau presennol yn lladd cylchgronau printiedig o hanes gwych, yn ailgyfeirio thema flaenoriaeth cyhoeddiadau eraill ac wedi cau ...