Cwrs AutoCAD 3D ar eich drws, am $ 34.99

Dyma'r Cwrs Canllawiau Ar-Lein, y gellir eu prynu a'u derbyn yn awr ar ddrws y tŷ am bris US $ 34.99.

Mae'r cynnyrch yn cynnwys:

 • Cwrs llawn o AutoCAD 2D a 3D gyda Fideos 477
 • Porwr Symlach ar gyfer Themâu Pori
 • Mae pob ffeiliau sampl wrth gwrs
 • Dyluniadau 17,000 dwg de blociau a modelau 3D
 • Tudalennau llyfr digidol 255 gyda phenodau 40
 • Roedd y llongau yn cynnwys cost i'w dŷ, i unrhyw wlad o America ac Ewrop
 • Gallwch dalu drwy PayPal, Trosglwyddo Banc neu Gerdyn Credyd

Mae'n dod ar gyfrifiadur DVD sy'n weithredadwy ar gyfer Windows, sy'n rhedeg heb osod.

Mae hynny'n wir. Mae pwnc y cwrs yn cynnwys y swm syndod o fideos 477 y gallwch chi feistroli popeth y mae AutoCAD yn ei wneud mewn dimensiynau 2 a phrosesau modelu 3D.

Mae pob un o'r fideos yn ddiffiniad uchel ac yn cynnwys sain ac os byddwn yn ychwanegu nifer o flociau, mae'n bendant anrheg i US $ 34.99, gan ystyried ei fod yn cynnwys anfon at drws eich cartref gan Express Mail.

BRYNU NAWR

Gadewch i ni weld beth yw cynnwys y cwrs:


cwrs autocadAdran Gyntaf: Cysyniadau Sylfaenol AutoCAD (mwy na fideos a themâu 30)

 

 • Pennod 1: Beth yw AutoCAD?
 • Pennod 2: Rhyngwyneb sgrin AutoCAD 2012
 • Pennod 3: Unedau a Chydlynau
 • Pennod 4: Paramedrau Arlunio Sylfaenol

Ail Adran: Adeiladu syml o wrthrychau (fideos 30)

 

 • Pennod 5: Geometreg Gwrthrychau Sylfaenol
 • Pennod 6: Gwrthrychau Cyfansawdd
 • Pennod 7: Eiddo Gwrthwynebu
 • Pennod 8: Testun

cwrs autocadTrydydd Adran: Adeiladu gwrthrychau uwch (fideos a themâu 34)

 

 • Pennod 9: Cyfeiriadau Gwrthwynebu
 • Pennod 10: Olrhain Cyfeirio Gwrthrychau
 • Pennod 11: Olrhain Polar
 • Pennod 12: Cyfyngiadau Parametrig
 • Pennod 13: Navigation 2D
 • Pennod 14: Rheoli Gweld
 • Pennod 15: Y System Cydlynu Personol

Pedwerydd Adran: golygu gwrthrych syml (fideos 42)

 

 • cwrs autocadPennod 16: Dulliau Dewis
 • Pennod 17: Argraffiad Syml
 • Pennod 18: Golygu Uwch
 • Pennod 19: Clampiau
 • Pennod 20: Siedio, Graddfeydd, a Chyfandiroedd
 • Pennod 21: The Properties Palette

Pumed adran: Trefniadaeth y lluniau (fideos 20)

 

 • Pennod 22: Yn cwmpasu
 • Pennod 23: Blociau
 • Pennod 24: Cyfeiriadau Allanol
 • Pennod 25: Adnoddau mewn Darluniau
 • Pennod 26: Ymholiadau

cwrs autocadChweched adran: Sizing (fideos 17)

 

 • Pennod 27 Dimensiynu
 • Pennod 28 CAD Safonau

Seithfed adran: Cynllun a chyhoeddi (fideos 20)

 

 • Pennod 29 Print Design
 • Pennod 30 Ffurfweddu Argraffu
 • Pennod 31 AutoCAD a Rhyngrwyd
 • Pennod 32 Set o gynlluniau

cwrs autocadWythfed adran: Tynnu tri dimensiwn (fideos 106)

 

 • Pennod 33 Y Gofod Modelu 3D
 • Pennod 34 SCP yn 3D
 • Pennod 35 Edrych ar 3D
 • Gwrthrychau 36 Pennod 3D
 • Pennod 37 Solidau
 • Arwynebau Pennod 38
 • Mesur Pennod 39
 • Pennod 40 Modelu

Ffyrdd o Dalu:

Ar ôl i'r cwpon disgownt gael ei ddarparu dros dro gan Z! Cwponau, telir y cwrs gan ddefnyddio'r gwasanaeth FastSpring, i warantu y gellir ei dalu trwy wahanol ddulliau y mae pobl wedi gofyn amdanynt ac yn cyfateb i arian lleol.

 1. Y ffordd gyntaf yw trwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.
 2. Yr ail yw trwy gyfrif PayPal
 3. Y trydydd yw trwy drosglwyddiad banc ACH, ar gyfer y rhai sydd â changen ar-lein. Ddim yn berthnasol ym mhob gwlad.
 4. Mae'r olaf trwy drosglwyddiad rhyngwladol. Ar gyfer hyn rhaid i chi ddewis «Gorchymyn Prynu», i dderbyn yn y post ddata'r banc gohebydd gyda'r banc o'ch dewis yn eich dinas eich hun.

dulliau talu fastspring

BRYNU NAWR

 • Y llwyth yw trwy gyfrwng negeseuon mynegi, sy'n cymryd o 3 i 5 wythnos, yn dibynnu ar y pellter; mae'r llwyth yn gadael Mecsico, pam na all y tu mewn i'r wlad hon gymryd ychydig wythnos. Rydyn ni'n rhoi cod i chi i'w olrhain ar-lein.
 • Gwneir y llwyth dau ddiwrnod busnes ar ôl derbyn y taliad, a gwneir hyn gan Ganllawiau Heb eu Cyhoeddi o Fecsico.
 • Er ei fod yn cyrraedd eich tŷ, gallwch chi ymgynghori â'r cwrs ar-lein.

 

 

Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â ni.

editor@geofumadas.com

Os ydych chi am fod yn ymwybodol o hyrwyddiadau arbennig, dilynwch ni Facebook o Twitter

 

Nawr ar gael Cwrs AutoCAD 2013, sydd bellach yn cynnwys DVD 2 oherwydd eu bod wedi ymestyn swyddogaeth y fersiwn 2013 ac yn ardal 3D, mae'r gwersi wedi cael eu datblygu'n ehangach.

Yn ogystal, gellir prynu'r fersiwn 2013 trwy lawrlwytho uniongyrchol am bris o US $ 29.99 yn unig

 

29 Yn ymateb i "Cwrs 3D AutoCAD yn Eich Drws, am $ 34.99"

 1. Ydy, mae'r fersiwn 2012 yn dod â'r ddau ar yr un ddisg. Mae'n dod â'i godec o atgynhyrchu ar gyfer Windows, ni fydd hynny'n rhoi problem i chi, oherwydd ei fod yn llywiwr llyfrau rhwng y cynnwys a'r fideos. Mae'r cwrs ym Mecsico yn costio'r un peth i chi, y fantais yw ei fod yn eich cyrraedd mewn llai nag wythnos.

 2. Beth am, mae gen i ddiddordeb yn y cwrs Auto Cad 2012 yn dod â'r ddau gwrs yn 2D ac 3D ar yr un disg, ac a ellir ei chwarae yn chwaraewr y cyfryngau ffenestri? Yr wyf fi ym Mecsico fyddai â'r un gost neu byddwn yn gadael y Cwrs ychydig yn llai. Cyfarchion

 3. Rydych chi'n talu yn eich arian cyfred, yr hyn sy'n cyfateb mewn doleri. Mae'r banc yn gofalu am hynny.
  Os ydych yn prynu'r fersiwn 2012 sy'n mynd drwy'r post, mae'n cymryd bron i 4 wythnos o Fecsico i Bolifia.

  Mae'r fersiwn 2013 werth yr un peth a gellir ei lawrlwytho. Dadlwythwch y cynnwys ac yna llosgwch eich DVDs a'ch voila eich hun, yn yr un diwrnod.
  Hefyd, mewn lawrlwytho uniongyrchol dim ond US $ 29.99 sy'n cael ei dalu

  Yma gallwch weld gwybodaeth y cwrs 2013.
  http://geofumadas.com/curso-de-autocad-2013-gratis-primera-seccin/

 4. Hi, yr wyf am wybod a fydd, yn fy achos i, Bolívares, wrth wneud trosglwyddiad banc, beth fyddaf i ei ganslo? gan nad oes gennyf ddoleri! a pha mor fuan y byddaf yn dod adref ar ôl ei ganslo?

 5. Helo diwrnod da, hoffwn wybod a oes argaeledd y cynnyrch o hyd ac os yw'r pris a nodir yn dal yn ddilys. . Diolch!

 6. Helo Javier
  Telir y cwrs gan drosglwyddiad banc, o unrhyw fanc yn eich dinas.
  Mae'n rhaid i chi ddilyn y ddolen brynu sydd yn yr erthygl, yna dewis yr opsiwn "trosglwyddo banc", a bydd y system yn anfon y data banc gohebydd atoch trwy'r post fel y gallwch chi gyflwyno'ch hun i'ch banc.
  Mae'r gost, yr un peth, sy'n cyfateb i ddoleri 34.99 America yn arian eich gwlad.

 7. ffrindiau da da, ychydig ddyddiau yn ôl ysgrifennais am gwrs cadwyn a hyd yn hyn, nid wyf wedi cael unrhyw ateb, hoffwn ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol i gaffael cwrs cad car yn ecuador trwy drosglwyddiad banc. yn aros am eich newyddion Rwy'n diolch i chi.

 8. Mae ein cynnig yn cynnwys Cwrs AutoCAD 2012 2D / 3D yn unig. Nid yw'n cynnwys meddalwedd AutoCAD, ond gallwch chi lawrlwytho'r fersiwn addysgol sy'n para misoedd 36.
  Mae'r pris yn cynnwys y llongau, a gallwch ei dalu trwy drosglwyddiad banc o'ch dinas eich hun, dim ond dewis yr opsiwn taliad Trosglwyddo Banc neu Orchymyn Prynu, yn dibynnu ar yr un sy'n ymddangos yn eich porwr, a byddwch yn dewis eich gwlad, byddwch yn cael yr un cyfatebol yn eich arian cyfred

 9. Rwyf am wybod a yw'r cynnyrch sydd ar werth yn bodoli autocad 2012 2d a 3d os yw'r gost yr un fath, beth fydd y gwerth gyda chludiant i Quito Ecuador, lle gellir trosglwyddo arian ar gyfer y pryniant

 10. O fis Awst o 2012, mae cardiau credyd a thaliadau trosglwyddo banc hefyd yn cael eu derbyn.

 11. Ydym, rydym yn llongio i Santa Cruz, Bolivia.
  Mae'r pris yr un peth, waeth pa wlad yn Ewrop neu America y caiff ei anfon ato.
  Mae'r amser y mae'n ei gymryd i gyrraedd rhwng wythnosau 3 a 4.

 12. Rwyf am wybod a ydynt yn ei wneud i Santa Cruz Bolivia a faint arall sy'n cael ei ychwanegu at gost y cwrs. hefyd yn gwybod pa mor hir y byddai'r pecyn yn cyrraedd.
  Diolch i chi gael diwrnod da

 13. Rwy'n HYSTYRIED FOD YN PRESENNOL AR GYFER CYFRIFIADAU TG PAWB.
  YN YSTAFELLAU UNEDIG A GYNHYRCHIR HOLL HWN Y TIMPO HWN A DDEFNYDDIR? VIVO ENN TEXAS

 14. Ni waeth ble rydych chi'n mynd, mae'n costio yr un peth gan gynnwys llongau.
  Yr unig fath o daliad yw PayPal, pan fyddwch yn gwneud y taliad, byddwch chi'n ychwanegu'r cyfeiriad lle bydd yn cael ei anfon atoch.
  Fel arfer mae'n cymryd 3 i 5 wythnos i'w hanfon trwy'r post, rhoddir cod arnoch y gallwch fonitro ar-lein ble rydych chi'n mynd.

 15. DIWRNOD DA Rwyf AM WYBOD OS YDYCH CHI'N DERBYN I BRAZIL YN UNIG I FOZ DE IGUAZU - PARANA. SUT LLAWER YW EI WORTH, Y CWRS A'R LLONGAU, SUT Y BYDDAI AMSER LLAWER YN CYMRYD CYFRIF. GWYBODAETH AMS NESECITO YNGHYLCH CYRSIAU ARCHITECTUR ERAILL…. REGARDS. ANFONWCH ATEB I FY E-BOST UCHOD DANGOS.

 16. Ddoler US 25 Americanwyr yw 44,528.75 pesos o Colombia.

  O fis Awst Z! Cwblhaodd y cwponau y gostyngiad, ac mae'r gost yn ddoleri 34.99, gan gynnwys llongau.

 17. CWRS RHAGOROL, CHI CHI WNEUD FIDEOSAU AR Y PC. STATIONARY AC AR Y CYFRIFOL NEU SY'N GOFYNNIR GOFYNION ALLWEDDOL

 18. Oes, gallwch chi hefyd dalu trwy drosglwyddiad banc.
  Mae'n cymryd yr amser hwnnw oherwydd bod y llwyth yr ydym yn ei godi o fewn y pris hwn trwy'r gwasanaeth post, sy'n cymryd tua tair wythnos.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.