Creu map etholiadol gyda Fusiontables - mewn 10 munud

Tybiwch ein bod am fyfyrio ar fap, canlyniadau etholiadol y bwrdeistrefi, fel y gallant gael eu hidlo gan blaid wleidyddol a'u rhannu â'r cyhoedd. Er bod mwy o ffyrdd llai lleyg i'w wneud, rwyf am ddangos yr enghraifft i egluro sut y gall defnyddiwr cyffredin ei wneud gyda FusionTables.

Beth sydd gennym ni:

Canlyniad cyhoeddedig y Goruchaf Tribiwnlysoedd Etholiadol, lle gallwch weld y rhestru gan fwrdeistref.

http://siede.tse.hn/escrutinio/alcadias_municipales.php

Munud 1. Adeiladu'r bwrdd

Gwneir hyn trwy gopïo a gludo o'r tabl sydd ar gael gan y Goruchaf Dribiwnlys Etholiadol i Excel. Defnyddir copïo arbennig, dim ond testun a chan nad oes arddangosfa wledig, mae angen hidlo ar gyfer pob un o'r 18 adran. Y fantais gyda Chrome yw bod y dewis yn cael ei wneud, hyd yn oed os ydym yn newid yr hidlydd fel mai dim ond Ctrl + C. sy'n rhaid i ni fod yn ei wneud.

Rydyn ni'n gadael y pennawd yn y rhes gyntaf yn unig.

map etholiadol

Gan nad oes gan y tabl gyfesuryn, bydd angen ei georeference gan ddefnyddio geocode. I wneud hyn, byddwn yn cyd-fynd â'r colofnau fel nad yw Google yn drysu wrth chwilio am y lleoliadau; rydym yn gofyn ichi chwilio am fwrdeistref, adran, gwlad.

Yng ngholofn F, byddwn yn defnyddio'r fformiwla concatenate fel hyn: = CONCATENATE (Colofn Trefol, ",«,Colofn yr Adran, ",«,»gwlad«), Rydym hefyd yn concatenating atalnodau rhwng dyfynodau i sicrhau bod y llinyn yn ôl y disgwyl. Felly byddai'r golofn yn rhes 2 yn edrych fel hyn:

= PRYDER (B2, »,», A2, »,», »honduras») ac o ganlyniad y rhes honno fyddai: Central District, Francisco Morazán, honduras

Byddwn yn galw pennawd y golofn hon E yn "Concatenate"

Cofnod 5. Sut i'w uwchlwytho i FusionTables

Gosodir FusionTables yn porwr Google Chrome, a phryd y byddwch chi'n ei alw i greu taflen newydd o'r cyswllt hwn, dylai'r panel hwn ymddangos.

Gallwch ddewis taflen sydd ar gael yn Google Spreadsheets, creu gwag neu uwchlwytho'r un sydd gennym ar y cyfrifiadur.

tablau ymuno map etholiadol

Ar ôl ei ddewis rydym yn dewis y botwm «Nesaf». Bydd yn gofyn i ni a yw enw'r colofnau yn y rhes gyntaf, yna rydyn ni'n gwneud «Nesaf» ac yna bydd yn gofyn i ni pa enw rydyn ni'n ei roi i'r tabl a rhai disgrifiadau y gellir eu golygu yn nes ymlaen hefyd.

Cofnod 7. Sut i georeference'r tabl

O'r tab File, dewiswch yr opsiwn "Geocode ..." a gofynnwch i ni pa golofn sy'n cynnwys y geocode. Rydyn ni'n nodi'r golofn rydyn ni wedi'i diffinio o'r blaen.

mapiwch fyrddau ymuno elwtoriaidd

Pe na baem wedi creu colofn gydgysylltiedig, gallem fod wedi diffinio'r fwrdeistref, ond oherwydd bod cymaint o enwau dro ar ôl tro mewn llawer o wledydd, byddem wedi cael pwyntiau gwasgaredig y tu allan i Honduras. Hefyd yn yr un wlad mae bwrdeistrefi gyda'r un enw, er enghraifft "San Marcos", pe na baem yn cyd-fynd â'r adran byddem hefyd wedi cael yr anhawster hwnnw.

Mae yna opsiwn o'r enw "awgrym lleoliad hysbyseb", nad yw hyn yn angenrheidiol yn yr achos hwn oherwydd bod y gadwyn gyfan eisoes yn cynnwys y wybodaeth hyd at lefel gwlad.

map elwtorol

Mae'r system yn dechrau lleoli pob lleoliad ar sail y meini prawf yr ydym wedi'u diffinio. Isod mae'n nodi mewn oren y ganran o ddata amwys, a fydd yn digwydd yn gyffredinol gyda lleoliadau nad yw Google wedi'u nodi eto yn ei gronfa ddata; yn fy achos i o 298, dim ond 6 oedd yn amwys; fel arfer mae Google yn eu gosod mewn gwlad arall oherwydd eu bod yn bodoli yn rhywle.

Cofnod 10, yna mae gennych chi

map elwtorol

map elwtorol

Pe bai pwynt allan o'i le, mae'n cael ei olygu yn yr opsiwn "Row", trwy glicio ddwywaith ar y maes ac ar y ddolen "golygu geocode" gan wella'r chwiliad a nodi'r lle sy'n datrys yr amwysedd. Os nad yw'n bodoli, yna gellir nodi lleoliad cyfagos yr ydym yn ei weld mewn tagiau Google.

Yn yr opsiwn hidlwyr, mae'n bosibl ychwanegu paneli i droi ymlaen, diffodd a chyfrif yn ôl paru, fesul adran, yn ôl bwrdeistref ... ac ati.

Yma gallwch weld yr enghraifft. Nid oes ganddo'r data terfynol oherwydd fe wnes i hynny gyda gwybodaeth a oedd yn dal i gael ei phrosesu, hefyd yn ffidlan gyda rhai tablau yn uno â chod ardal a bwrdeistref o dabl arall ... ond fel enghraifft mae'r ddolen. Hefyd, ni wnes i'r cywiriad mewnol ar gyfer gwall elfennol gan obeithio bod y 10 munud yn ddigon.

Edrychwch ar y map

Gweithredoedd eraill:

Gallwch uno tablau, golygu'n uniongyrchol, cyhoeddi a rhai pethau sylfaenol eraill. I wneud mwy, mae'r API.

Wrth gwrs, gwneir hyn trwy gyfrwng pwyntiau.

Pe byddem am ddefnyddio siapiau ar gyfer y colofnau gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth Shapescape (gobeithio nad yw i lawr) ... er eich bod eisiau mwy na 10 munud.

http://www.shpescape.com/

 

 

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.