Excel i drosi o Gydlynydd Daearyddol i UTM

Mae'r templed hwn yn hwyluso trosi cyfesurynnau daearyddol mewn graddau, cofnodion ac eiliadau i gyfesurynnau UTM.

daearyddol i utm

1. Sut i fewnbynnu'r data

Rhaid prosesu'r data mewn dalen Excel, yn y fath fodd fel eu bod yn dod yn y fformat gofynnol. Wrth gwrs, rhaid parchu'r cyfyngiadau arferol mewn perthynas â'r ystod o werthoedd derbyniol wrth i ni siarad pryd rydym yn egluro'r cyfesurynnau UTM.

 • Mae'r spheroid yn cael ei ddewis yn y ffurflen ollwng
 • Y golofn gyntaf yn unig yw gosod rhif
 • Y colofnau mewn melyn yw mynd i mewn i'r cydlynynnau daearyddol
 • Mae'n rhaid i'r ddwy latitudes a'r hyd yn dod mewn niferoedd (heb raddau, munudau neu eiliadau), a'u gwahanu i mewn i golofnau gwahanol, gall yr olaf gael degolion.
 • Ni ddylai'r graddau mewn hyd gyrraedd 180
 • Ni ddylai graddau mewn latitudes gyrraedd 90
 • Ni ddylai cofnodion ac eiliadau gyrraedd 60, oherwydd y byddent eisoes yn rhan o'r uned nesaf
 • Rhaid i'r Dwyrain / Gorllewin fod yn gyfalaf "E" neu "W"
 • Mae'n rhaid i'r Gogledd / De fod yn borth "N" neu "S", sydd ar frys

Os ydych chi'n llwyddo i'w paratoi mewn tudalen arall o excel, gyda'r nodweddion hynny dim ond copi / past sydd gennych

2. Mae'r canlyniadau allbwn

Y colofnau mewn gwyrdd yw'r cyfesurynnau UTM, yn ôl y spheroid a ddewiswyd, ac mae'r rhanbarth yn cael ei ddangos hefyd.

3. Sut i'w hanfon at AutoCAD

image Y golofn ychwanegol yw'r cyfesurynnau UTM fel y gallwch eu hanfon at AutoCAD yn union fel rydym yn esbonio mewn erthygl arall. I anfon o Excel UTM i Google Earth gweler yr erthygl arall hon.

Adolygwch ef, ac adroddwch unrhyw faterion

 

Y templed i drosi cyfesurynnau Daearyddol yn UTM.
lwytho i lawr i lawr

Gallwch ei brynu gyda hi  Cerdyn credyd neu Paypal.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

 

 

 

 


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


 

51 Yn ymateb i "Templed Excel i'w Drosi o Gyfesurynnau Daearyddol i UTM"

 1. Helo.
  Ysgrifennwch neges i'r e-bost a gyrhaeddodd pan wnaethoch y pryniant, fel eu bod yn anfon templed atoch sydd nid yn unig yn cefnogi cyfesurynnau mewn graddau, munudau ac eiliadau ond hefyd mewn degolion.

  Cyfarchion.

 2. Prynais y templed i drosi daearyddol i UTM. Fy nghwestiwn yw: sut alla i fynd i mewn i gyfesurynnau daearyddol degol?
  Mae'n debyg nad yw'r templed yn eu hadnabod, oherwydd mae'n nodi gwerthyd (parth) UTM arall.

 3. Os yw'n gwneud hynny.
  Ond mae'n rhaid i chi ofalu bod eich data wedi:
  y coma fel gwahanydd miloedd, fel ei fod: -56.514,707 -12.734,156
  Gwiriwch a allwch chi newid hynny yn eich lleoliadau rhanbarthol.

  Os ydych chi am roi cynnig arni cyn ei brynu, anfonwch enghraifft o ddata yn excel, at geofumadas y golygydd post (@). com

 4. noite BOA.
  Mae'r cynllun hwn yn trosi Cydlyniant Daearyddol (Grau Degol) yn UTM mewn metrau
  Ex: X -56.514.707
  A -12.734.156
  I: X 552758.64049
  A 8592230.59473

 5. Diolch yn fawr, mae gen i'r templed eisoes, dim ond un amheuaeth, er fy mod i eisoes wedi darllen y post am sut mae'r templed yn gweithio a'r hyn sy'n cyfeirio at gyfesurynnau UTM, os ydw i ym Mhenrhyn Yucatan ac mae gen i'r pwynt canlynol N 20 - 26 - 31.5 W 90 - 01 - 42.5, fel y gwnaf os dywed yr arwyddion na all lledredau gyrraedd 90 gradd, byddwn yn gwerthfawrogi eich help yn fawr

 6. Hi Miguel,
  Neithiwr fe’i hanfonwyd atoch chi, i’r post miguel.manamond ...
  Rydym wedi ei anfon ymlaen at y miguel.navarrete ...

  Os oes gennych amheuon, rhowch wybod i ni.

 7. Helo diwrnod da neb yn talu trwy Paypal Excel Template i drosi o Gydlynydd Daearyddol i UTM, ond nid wyf yn gweld y ddolen lwytho i lawr, mae gen i'r ID trafodiad os bydd angen, byddaf yn ymwybodol o'r cyfarchion ymateb

 8. bore da.

  Rwyf wedi talu gyda PayPal ac nid oes opsiwn i chi descaga unrhyw ar dderbyn PayPal.

  Talwyd 13 Gorffennaf o 2.017. 08: 59: 22 GMT + 02: 00.
  ID Trafodiad: 6SC71916TD634893X

  Dywedwch wrthyf sut i ddadlwytho'r ffeil.

  A cyfarch.

  R. Gallardo.

 9. Gibran:
  i symud o gofnodion ac ail raddau i raddau a degolion, rhaid i chi rannu'r cofnodion gan 60 a'r eiliadau gan 3600, gan barchu ychwanegu degol y ddwy werthoedd hyn at graos, lwc.

  Gallwch wneud exel.

 10. Yn gyntaf, diolch am rannu eich gwybodaeth.

  Ail: Fe wnes i lawrlwytho'r rhagoriaeth ddaearyddol i UTM, ond mae angen i mi wybod pa sfferoid rwy'n ei ddefnyddio ar gyfer Brasil, neu esboniad o ba un i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol leoliadau.

  Diolch yn fawr.

 11. Gwiriwch yr e-bost, weithiau mae'n mynd i sbam. Ond unwaith y bydd y taliad wedi'i wneud byddwch yn derbyn y dderbynneb PayPal ac e-bost gydag ulr i'w lawrlwytho.

 12. gwnewch gylch 1.00 mewn diamedr yna dewiswch y cylch ar ôl mynd i mewn i'ch cyfesuryn UTM yna'r allwedd nodi yna'r llythyren z ac yna llythyren E yna mynd i mewn ac yn awtomatig rydych chi'n dod o hyd i'ch ardal gydlynu UTM yn awtomatig, gwneud y prawf ac yna dweud wrthyf.

 13. Mae hynny'n iawn Ni all.
  I weithio UTM yn yr ardal lle mae'r parth yn newid, rhaid i chi wneud newid ffug hwn, fel bod eich ardal yn ymestyn.
  Neu gweithio mewn cyfesurynnau daearyddol.

 14. Helo, prynhawn da. Fy nghwestiwn yw hyn: Beth allaf ei wneud os i fynd i mewn i'r cydlynydd utm i'r autocad, ni allwch nodi pa ranbarth rydych chi'n gyrru? Mae gennyf eisoes y cydlynu yn UTM ond nid yw'r autocad yn trin (neu nid wyf wedi dod o hyd i ffordd i'w newid) rhanbarthau. Enghraifft wrth i mi fynd i mewn i gyfesurynnau UTM yn rhanbarth 15, nid oes gennyf broblem, ond pan fyddaf yn mynd i mewn i ranbarth 16, nid wyf yn eu rhoi yn y rhan a ddymunir.
  Ddiolch i mewn ddyrchaf

 15. Rwyf eisoes yn talu am PayPal a does dim byd wedi'i lawrlwytho ... a allwch ei hanfon at fy post?

 16. Diolch am gymdeithasoli gwybodaeth. Addysg, defnyddio a rheoli gwybodaeth yn gywir yw'r arfau gorau yn erbyn gwaharddiad a goruchafiaeth.

 17. Nid wyf yn gwybod y gweddill, ond yr hyn sy'n dod i lawr ataf yw dalen gyda data a'r unig fformiwla yw ychwanegu rhif a bennwyd ymlaen llaw at ddata'r cyfesuryn a gyfrifwyd yn flaenorol. Nid oes ganddo draed na phen, yn fy marn i. Pe gallech edrych arno.

 18. cyfraniad rhagorol diolch diolch friend'm ddyn tân ac mae pobl yn awr yn defnyddio ffonau cell GPS ei angen arnaf ar gyfer pan fydd rhywun yn reorta fel colli ar fy cyfrifiad ffôn ac mewn eiliadau wedi UTM cyfesurynnau ar gyfer y chwiliad gyda porwyr confensiynol ac ar liniadur Gallwch chi adnabod yn syth ym mha sector y mae'r person yn ei gael ac felly cau'r cylch chwilio

 19. Jo, bydd yn rhaid i mi gadw lle yn fy thesis. Diolch i'ch blog yr wyf wedi lleoli gwefan lle i lawrlwytho ffeiliau shp am Honduras, a nawr roedd yn rhaid i mi basio cydlynu i utm i gynhyrchu haen yn Quantum GIS, mae eich taflen wedi bod o gymorth anstimiadwy.

  Fi jyst eisiau nodi y byddaf yn defnyddio Linux ac OpenOffice 3.0, a bod eich trosi ailddechrau gweithio balchder yn Calc. Na Llwyddais i gopïo'r ffeil i basio i fformat csv, ond nid yw hynny o gwbl, gan nad oedd llawer o bwyntiau, felly roeddwn yn ddigon gwnewch hi â llaw, a chylchwch y niferoedd, gan nad yw'r generadur haen yn Quantum yn ymddangos i gefnogi degolion.

  Mewn unrhyw achos, mae eich blog yn help amhrisiadwy i bobl fel fi, sy'n dod o lythyrau, ond sydd â diddordeb mewn mynd i mewn i systemau gwybodaeth ddaearyddol.

  Nid wyf yn rhoi mil o ddiolch ichi, oherwydd gwnaethant hynny i fyny'r grisiau eisoes ...

 20. Cyfarchion cordial a dim ond am y cyfraniadau amrywiol a wnewch yma y gallaf ddiolch ichi; Yn benodol, mae trosi "màs" cyfesurynnau wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Un cwestiwn: sut ddylai fod i ddyfynnu eich cyfraniad trosi yn eich dogfen?

 21. Llongyfarchiadau galvarezhn, canfyddais fod eich gwefan yn ddiddorol iawn ac rwyf wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Diolch ichi

 22. Hi, mae hyn yn wych, a oes unrhyw un yn gwybod am excel ond i drosi graddau eiliad i raddau degol? diolch ymlaen llaw

 23. Hei ... roeddwn i'n cynnal arolwg gyda GPS ond am resymau "cof technegol" (anghofiais gebl antena) ni allwn gwblhau fy arolwg a gwnes i gyda llywiwr ... a doeddwn i ddim yn gwybod sut i drosi'r cyfesurynnau ... fe wnaethon nhw fynd â fi allan o rhuthr da ... gwych !!!!

 24. rhaid i chi gopïo'r fformiwla gyfan i lawr,

  yn datgloi rhesi a cholofnau nad ydynt yn weladwy ac yn copïo'r rhes ddiwethaf i lawr

 25. Helo,

  da iawn ac ymarferol, diolch! er hynny mae gen i ychydig o broblem, beth i'w wneud pan fydd gen i bron i 8000 o gyfesurynnau i drawsnewid ...? - dim ond 323 y mae'r excel yn caniatáu ... - Rwyf wedi ceisio llusgo'r fformwlâu ond nid yw'n gweithio.

  Unrhyw syniadau?

  diolch

 26. Diolch am y cyswllt o ddaearyddiaeth ddaearyddol, yn y daflen ragorol honno daeth yr hyn sydd ei angen arnaf o raddau.
  Cymorth arall petaech chi'n gallu rhoi i mi yw os oes darn rhagorol o drosi o dme i utm, ac i'r gwrthwyneb. diolch i chi

 27. Hi David y swydd hon Mae ganddo daflen ragorol sy'n gwneud y cefn, o gyfeiriad i ddaearyddol.

  Y peth am wneud dalen sy'n trosi degolion i raddau, munudau ac eiliadau ... efallai un o'r dyddiau hyn y byddaf yn eistedd i lawr i'w wneud

 28. Gwaith da iawn !! Llongyfarchiadau. Rwyf hefyd yn gweithio gyda'r math hwn o drawsnewidiad, o utm i tme, tme i utm a geodesics a'r holl drawsnewidiadau posibl hynny, rwy'n defnyddio'r rhaglen TMCalc, ac mae'n gweithio'n dda i mi, ond weithiau mae gen i ddalen Excel i wneud y newidiadau ac nid y rhaglen, os oes gan rywun o UTM i Geodesics yn rhagori, byddai'n gyfraniad gwych i mi ...
  Fy mhrif amcan oedd dod o hyd i'r dudalen hon. Mae'n ddalen ragori sy'n pasio graddau i mi yw degolion (45.7625 gradd) i raddau munud ac eiliad (45 ′ 45 ′ 45.000 ′), a allwch fy helpu, mae'n ddrwg gennyf os nad fforwm mo hwn .. fy e-bost yw ingdvd1@hotmail.com

  diolch

 29. Jyst i ddiolch iddynt am y wybodaeth, rwyf wedi bod yn ddefnyddiol iawn, mae'r ffeil yn rhagorol.

  Cyfarchion, diolch.

  Yn gywir
  Mary

 30. Rhagorol, diolch yn fawr iawn.

  Yn gywir

  Ulises

 31. RHAGOROL ... NID YW'N RHOI MWY .. DIOLCH YN FAWR ... Y FFEIL HON ...
  DIOLCH YN FAWR… ° XNUMX !!!!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.