Dryswch y myth Cadastre 2014

Pan fyddwn bron yn saith mlynedd ar wahân i'r dyddiad hwnnw, rhagdybiwyd hynny Catastro Model 2014 Byddai'n realiti a weithredwyd mae gennym amheuon mawr o hyd. Am o leiaf 5 munud yn dangos y fraint o athronyddu amdano ... rwy'n addo mai dim ond 5 munud ydyw

Os edrychwn ar y cynigion y mae'r model hwn yn eu dilyn, mewn brawddegau syml byddwn yn gweld bod dryswch fel arfer yn ymwneud â deall moderneiddio a gwerthfawrogi'r rheoliadau; Gan honni, gan fod ein mapiau wedi'u peintio yn well na'r rhai a argraffwyd yn unig oherwydd eu bod mewn fformat digidol, nid yw'n credu o gwbl ein bod wedi cymryd camau digonol.

imageMae sawl ymdrech chwedlonol wedi ceisio, ac nid ydym yn gwadu bod gwledydd yn hoffi Mecsico, Sbaen, Yr Ariannin maent yn pwyntio'n gryf at reolaeth tiriogaethol, gan eu bod yn fydoedd gwahanol iawn; ond ychydig iawn o gynnydd sydd wedi'i wneud yn ysgrifenedig a deddfu ar y polisïau a fydd yn rheoli rheolaeth stentiau ar lefel rhithwir orlawn. Ymhlith y bylchau hyn gallem sôn am:

 • fframwaith cyfreithiol yn hen
 • Anghydbwysedd rhwng polisïau, safonau a data
 • Diffyg estandarización o ddata gofodol
 • Anhawster yn ardystio technegwyr a defnyddwyr i rythm technoleg ... a gwleidyddiaeth
 • Cyfyngiadau ar fynediad i cysyllteddGweddus
 • Cynnydd araf yn datganoli a thryloywder

Wel, beth oedd y dulliau hynny o Gadastre 2014

1.Statws cyfreithiol llawn y diriogaeth

O leiaf mae gwledydd wedi moderneiddio eu herthyglau cod sifil lle ysgrifennodd cyfreithwyr 100 mlynedd yn ôl ar reoli hawddfreintiau, stribedi o amddiffyn afonydd, nwyddau at ddefnydd y cyhoedd, ardaloedd gwarchodedig? Gan nad yw'r cynnig hwn yn sôn am gael y mapiau, ond y ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i'r effaith rhwng y gwahanol haenau topolegol.

2.Dim gwahaniad rhwng mapiau a chofnodion

... roedd hynny'n golygu ein bod ni'n ffarwelio â'r henuriaid hynny a oedd yn gwybod cymaint am gartograffeg dim ond oherwydd eu bod yn ofni ARCview?

3.Rheoli'r castell ar ffurf awtomataidd

Nid yw eisiau mynd â'r gweithdrefnau i fformatau digidol ... yn datrys pethau. Trosi'r gweithdrefnau hynny'n arferion trefnus, o dan reolaeth endidau'r llywodraeth sy'n gwleidyddoli eu gweithredoedd ... mmm

4.Bydd y gwastad llaw yn beth o'r gorffennol

... iawn! mae gennym ni un a phump pump.

5.Cyfranogiad uchel y sector preifat

... gyda rhythm datganoli yn America Ladin ... pwy a ŵyr ... gadewch inni beidio â dweud a yw Hugo Chavez yn rhoi ei drwyn.

6.Tueddiadau adennill costau

ups, pa gostau yr oeddem yn siarad amdanynt? mae'n bosibl bod camsyniadau rhwng y defnyddiol a'r «amlbwrpas«, Felly cyn belled nad ydym yn tywys y broses i gyfranogiad endidau mewn rheolaeth diriogaethol integredig, bydd yn anodd adfer costau.

Ar y pwnc hwn, awgrymwn eich bod yn darllen yr erthygl hon ar 2034 Cadastre, lle mae rhai ystyriaethau am y Cadastre 2014 yn cael eu gwneud.

5 Ymatebion i "Dryswch chwedl Catastro 2014"

 1. Rwy'n credu ei fod yn adlewyrchiad da, er bod rhai sylwadau yn ychydig yn or-syml dechreuais i feddwl am ymdrechion technolegol enfawr vs ymdrechion gwael mewn deddfwriaeth, fodd bynnag, ni ellir gwadu bod ganiatáu i'r 2014 tir yn union bod syrfewyr canolbwyntio ar bwysigrwydd diffinio deddfwriaeth tiriogaethol ddigonol, diolch i'r datblygiadau technolegol pwysig hyn.

 2. Ymwelwch â ni a gadewch inni gyfnewid gwybodaeth….

  Mae'n gyfleus i'r ddwy ochr ac er budd Guatemala.

 3. Y FRIEND BLOG Y PROFFESIYNAU A THECHNEGAU MUNEDGYLCHEDDAU GUATEMALA !!!

  Helo ffrindiau

  Croeso i'r BLOG o «Plannu Strategol Dinesig», ymdrech gan Gwmni Ymgynghorol La Ceiba, a grëwyd er mwyn hyrwyddo datblygiad bwrdeistrefi Guatemala, gan ddibynnu ar gryfhau galluoedd lleol, gwneud y mwyaf o botensial tiriogaethol, wrth gynhyrchu prosiectau sy'n annog twf economaidd, datblygiad cymdeithasol a diogelu'r amgylchedd.

  Rydym yn ymddiried bod y BLOG hwn yn gyfle i weithwyr proffesiynol, technegwyr ac aelodau o fwrdeistrefi trefol i ddyfnhau manteision cynllunio strategol ar lefel tiriogaethol, sydd hefyd â fforwm lle gallant gyflwyno eu cwestiynau, eu hamheuon a'u hargymhellion.

  Rhaid inni nodi, hyd at y dyddiad hwn, yr ydym wedi cau cylch o gyhoeddiadau ar gynllunio strategol a pharatoi cynlluniau defnydd tir ar lefel y dinesig, y gellir ymgynghori'n hawdd â hwy yn ein cyswllt o'r enw BLOG ARCHIVE, yna fe welwch:

  * Dull ar gyfer datblygu'r Cynllun Strategol Datblygu Trefol (PEDEM), a gofnodwyd ar «Dydd Mercher, 9 Ionawr, 2008» (Ail Gofnod);

  * Model ar gyfer paratoi'r Cynllun Cynllunio Tiriogaethol Bwrdeistrefol (POTM), gwnaed y cofnod cyntaf ar «Dydd Iau, Ionawr 10, 2008», wedi'i rannu'n 16 rhan, gan ddod i ben ar «Dydd Mercher, Ionawr 16, 2008».

  Yn ogystal gall ein ffrindiau fynd i mewn i dolenni ein BLOG:

  Blog cyflwyniad La Ceiba Consulting Company (Yn cynnwys La Ceiba Team Curriculum Vitae):

  * http://empresalaceiba.blogspot.com

  Blog Newyddion Cyfredol yn dyblu bwrdeistrefi Guatemala:

  * http: //noticiasmunicipalesguatemala.blogspot.com

  Gall blog ar ymwelwyr lawrlwytho copi o'r Cod Trefol (Cyfraith 12-2002):

  * http: //condigomunicipalguatemala.blogspot.com

  Blog sy'n cyflwyno'r fframwaith cysyniadol sylfaenol a fformat poblogaidd ar gysyniadau Archebu Tiriogaethol Bwrdeistrefol:

  * http: //plandeordenamientoterritorial.blogspot.com

  Blog sy'n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i ymwelwyr am «Cynllunio Strategol Trefol»:

  * http: //bibliotecamunicipallaceiba.blogspot.com

  Blog yn cyflwyno cysyniadau sylfaenol rheoli, cynllunio a datblygu trefol:

  * http: //fundamentosconceptuales.blogspot.com

  Blog yn cyflwyno «mapio actorion allweddol», sef yr endidau rhyngwladol neu genedlaethol hynny sy'n cyflawni camau cryfhau trefol:

  * http://mapeodeactoresclaves.blogspot.com

  Gobeithio y byddwch chi'n mwynhau ein BLOG sy'n rhan o'r ymdrech hon, sy'n cymryd rhan yn ein fforymau ac yn anad dim, yn ein hargymell yn y gymuned wych o fwrdeistrefi Guatemala.

  Renato Bohanerges Lechuga Garcia

  Rheolwr Cyffredinol

  Marvin Melgar Ceballos

  Cyfarwyddwr Cynllunio Tiriogaethol Strategol

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.