Archifau ar gyfer

3D sifil

prosiectau cwrs gyda AutoCAD Sifil 3D 2011

Ar gyfer prosiectau peirianneg, sy'n cynnwys datblygu datblygiadau, ffyrdd, rhwydweithiau topograffi a phibellau AutoCAD Civil 3D Mae 2011 yn dal i fod yn offeryn gwerthfawr. Ar ôl yr esblygiad sydd wedi bod yn digwydd i'r feddalwedd hon, yn y fersiwn 2011 gellir gweld llawer o aeddfedrwydd y defnyddwyr wrth ddod i arfer â'r rhyngwyneb newydd sydd ar ôl ychydig ...

Facebook: fideos ar gyfer syrfewyr tir

Trwy gyflymu a ffiniau mae Facebook yn dod yn offeryn cyffredin at ddibenion masnachol ac addysgol. Mae bod yn gwmnïau "Rhyngrwyd o bobl" wedi troi eu golwg at y dwr hwnnw o bobl sydd wedi'u cydgysylltu â'i gilydd, sydd wedi rhoi gwerth iddi y tu hwnt i rwydwaith cymdeithasol confensiynol. Un o'r nodweddion gorau yw ...

Cyfuchliniau o polylines (Cam 1)

Cyn i ni weld sut i greu cyfuchlinellau yn seiliedig ar rwydwaith o bwyntiau a gymerwyd yn y maes. Nawr fe welwn sut i'w wneud, o gromlinau sydd eisoes yn bodoli mewn map wedi'i sganio. Fel y gwnaethom gyda dyluniad ffyrdd, rydyn ni'n mynd i'w rannu mewn camau, fel na fydd y swydd yn mynd yn hirach na chwith ...

PlexEarth dod 2.0

Ym mis Tachwedd y llynedd gwnaethp i werthusiad o fersiwn 1 o Offer PlexEarth ar gyfer AutoCAD, sydd ymhlith ei arloesiadau yn cynnwys rhyngweithio AutoCAD gyda Google Earth. Ar y pwnc hwn mae datblygiadau megis Stitchmaps, Kmler, CounturingGE, kml2kml, achos Plex, yn fy marn i, un o'r datblygiadau gorau yr wyf wedi'u gweld ar ...

CAD, GIS, yn gwneud y ddau?

... mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd cosb (môr-ladrad) felly nid yw'n gwneud meddalwedd drud. Yn ddiweddar, mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Bentley Map, gan ddefnyddio fel dadl, nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai am gael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS gyda nodweddion ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Gan fod y fath beth yn bodoli ym Mhwynt Dechrau, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr poblogaidd megis AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â chynhyrchwyr offer megis Topcom, Leica a ...