Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Goblygiadau y daith i Bolifia

Fel y soniais o'r blaen, byddaf yn mynychu'r cwrs Cadastre Eiddo Tiriog yn Santa Cruz de la Sierra, Bolivia rhwng Gorffennaf 6 a 12. Cymhlethdodau? ... y cerrynt a ddefnyddir yw 220V ... ceisiwch fisa ... Mecsico a Costa Rica yw'r opsiynau agosaf ... mae cael pigiad twymyn melyn yn hanfodol.  

Wel, dwi fi yma o'r diwedd

Ar ôl 8 awr hir o deithio, eiliadau diflas gyda’r swyddogion mewnfudo yr ymddengys eu bod am gyffwrdd â’ch peli yn fwy na gwirio a ydych yn cario cynnwys peryglus, yn hapus rwyf wedi cyrraedd Gwesty’r Marriot yn ardal yr Harbwr Mewnol ... am 12 o’r gloch y bore. nos, amser dwyreiniol. Wel, dyma’r BE ...

Y hoff deganau o'r teulu

Nid oes neb yn mynd ar daith heb gael ei roi mewn rhestr fach yn strategol yn y maes awyr, ble arall; yng nghanol y gliniadur. Nid ydyn nhw'n bethau gwerth uchel, maen nhw'n hawdd iawn eu prynu ar Amazon ac ymhen 27 diwrnod byddan nhw yn eich post ... ond yn dychwelyd o daith gyda nhw mewn llaw, ...

Faint yw gwerth eich blog?

Yma, rwy'n dangos tudalen i chi sy'n cyfrifo gwerth bras blog yn seiliedig ar baramedrau penodol fel potensial incwm, mynegai Alexa, rheng tudalen, backlinks o Google, Yahoo ac eraill. Dyma Cyberwyre, pan gaiff ei gymhwyso i'r blog, mae Geofumadas wedi cynhyrchu potensial o $ 61 y mis rhwng gwerthiannau ...

Rwyf wedi fy ysgwyd heddiw

Edrychwch ar graff yr ystadegau oherwydd bod y post rydw i wedi'i ysgrifennu am draethau Panama wedi'i ysgwyd gan rywun ar ôl i Blog en Serio ei ystyried yn un o'u ffefrynnau. Mae'r graff yn dangos sut mae ymweliadau'n codi mewn un eiliad o'r cyfartaledd o 1,000 o ymweliadau dyddiol i bron i 8,000 ... ...

Rwyf wedi dychwelyd o'r daith

Wel, rwyf wedi dychwelyd o daith hir o amgylch y bwrdeistrefi lle, yn ôl yr adroddiadau sy'n cyrraedd, mae proses o foderneiddio stentaidd yn cael ei dechrau. Sydd ddim yr un peth pan gyrhaeddwch y wefan, ond wel, i ddweud wrthych hanner fy nhaith mewn llun, dyma beth nad yw'r adroddiadau technegol yn ei ddweud. ...

Rwyf am roi blog cartograffi, i bwy i ysgrifennu?

Pan ddechreuwch flog, mae yna lawer o gwestiynau ar y ddesg, yn enwedig i beidio â methu; un ohonynt yw pwy i ysgrifennu amdano. Mae yna wahanol swyddi, dyma rai: 1. Ysgrifennwch am gydnabod. Mae hyn yn ddilys i'r rhai sydd am roi blog personol, lle gallant ddweud wrth benodau eu bywyd, eu hastudiaethau neu eu teithiau. ...

Pwysigrwydd tanysgrifwyr

Mae cael blog yn ddiddorol, mae cael tanysgrifwyr yn ymrwymiad. Yr hyn sy'n digwydd yw bod darllenwyr systemau fel Google Reader yn defnyddio'r math hwn o offeryn i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwefannau sy'n well ganddyn nhw heb orfod ymweld â nhw'n uniongyrchol, mae llawer llai yn gadael olrhain rhag ofn bod mewn swyddfa gyda llywio ...

Pwy sy'n cysylltu â Geofumadas

Mae lansio blog yn gofyn am ddisgyblaeth a phleser, ond nid oes dim o hyn yn gwneud synnwyr os nad yw'n well gan wefannau eraill eich rhoi ar eu blogroll na rhoi sylwadau i'w darllenwyr am yr hyn rydych chi'n ei ysgrifennu. Ar hyn o bryd fy mod yn adolygu sut le fydd y diweddariad cymdogaeth nesaf, dyma'r safleoedd sydd wedi dweud rhywbeth am Geofumadas, ...

Pam mae rhai blogiau Cartesaidd yn cael eu gadael

Mae creu’r gymuned Cartesaidd yn ddiweddar, mae rhai sydd wedi ceisio mynd i mewn yn tybio bod ganddyn nhw eu blogiau eu hunain ar Blogger neu Wordpress. O'r hyn rwy'n gweld rhai, dim ond gyda'u "byd helo" y gwnaethon nhw greu'r blog, ond ni ddaethon nhw o hyd i'r awydd i fynd i mewn iddo, dwi'n tybio oherwydd y gwendidau mwyaf sydd gan Cartesiaid hyd yn hyn: dim ond ...

Fy swydd gyntaf

Dywedodd ffrind, y mae'n braf siarad ag ef am fodelau gofodol, bod yn rhaid i chi ysmygu'n wyrdd er mwyn ysgrifennu am y pwnc hwn. Felly mae'r enw geofumadas, yr un a ddechreuodd yn 2007, bellach gyda rhai lleoedd sy'n ailadrodd y cynnwys o dan dechnoleg syndiceiddio. Gan yr awdur, gallwch chi wybod llawer wrth ichi ddarllen ...