Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Hanner arall fy mywyd

Beth allai wobrwyo gyrfaoedd fy nyddiau diwethaf? Cymerwch awyren o un diwrnod i'r llall mewn ATR sy'n Dera'r lawer tymor hwn gwyntoedd 9 oriau Aros yn y maes awyr ar gau i ddychwelyd yn ôl glaw, mewn terfynell sy'n edrych yn fwy fel angladd ... heb di-wifr. Chwiliwch un ...

Geofumadas, fy mywyd preifat

Yn ddiweddar, roeddwn mewn cyfweliad cyfryngau, roeddwn i eisiau gwybod beth yw ffordd o fyw blogiwr sy'n treulio dwy awr o'i nos i ysgrifennu am fyd anhysbys bron. Roedd yn hawdd siarad am hynny, ond yna aeth ymlaen i ofyn cwestiwn a oedd yn ymddangos yn fwriadol: -Delwch, nawr ...

Helpwch ddod o hyd i Ashley, eto?

Mae hwn yn bost sy'n mynd o gwmpas yno, lle mae rhywun wedi colli ei ferch ... ond wrth edrych ar Google, gwelwn ei bod yn hen gylch a ddosbarthwyd am y tro cyntaf ym mis Mai 2006. Mae wedi digwydd i mi yn ddieuog, ar fin mynd am dro gyda fy mhlant, os nad ar gyfer Txus, ...

Briffiau'r dydd

... Google, peidiwch â chosbi fy nghanlyniadau o'r wythnos diwethaf, dwi'n tyngu fy mod i'n eu cael yn gyfreithlon. ... bod ***** gyda sbam! ... mwy o sbam !!! ... a dale, does gen i ddim diddordeb yn Viagra ... na, nid oes gennyf yr awto AutoCAD 2009 ... chwaith, dwi ddim yn gwybod sut i'w lawrlwytho am ddim ... ydw, rydw i'n teithio ... i gyd ...

Mae hynny wedi fy nghalonogi

Ydy, mae'n yr wythnos o redeg ... Yfory yw cyflwyniad y cynnyrch i'r cyhoedd, lle mae sefydliadau gydweithio, partneriaid rhaglenni, meiri a swyddogion y Stentiau Cenedlaethol disgwyliedig ... mae'n broses cymdeithasoli ddiweddarach cymryd i'r wasg. Dyma'r achrediad gan y sefydliad sy'n ardystio yn fy "Diploma mewn Systemateiddio" ... ...

Pam maen nhw'n ymweld â mi

Fel ar gyfer ymweliadau llwyddiannus, sy'n cael ei ystyried i rywun oedd yn dod o Google, ac yn darllen y blog am gyfnod, mae'r rhain yn y 25 gorau: O'r rhain, 8 yn gysylltiedig â Earth 6 Google yn gysylltiedig â ArcGIS 4 ydych yn gysylltiedig AutoCAD MicroStation 2 1 yn gysylltiedig yn gysylltiedig â ...

Ble rydych chi'n ymweld â mi?

Ar ôl treulio un o fisoedd mwyaf hanfodol unrhyw blogiwr, Awst, gan ystyried mai mis y gwyliau mewn llawer o wledydd ydyw. Yn olaf, fe wnes i ddychwelyd gyda gwirodydd newydd ar ôl teithio yno, ymweld â theulu a chymysgu'n ysmygu gyda chilat. Penderfynais ymsefydlu'r swydd hon i rai ystadegau diddorol ...

Mae angen help ar rywun

Nid wyf fel arfer yn cymryd rhan yn y prosiectau hyn, sy'n aml yn ymddangos fel sgam. Ond yn yr achos hwn, mae hyn yn digwydd i rywun sy'n agos iawn at fy nheulu, felly y lleiaf y gallaf ei wneud yw hyrwyddo eu gobaith. Does dim byd o'i le ar ofyn am help, yfory gallai fod yn rhywun yn agos atoch chi ...

Diwrnod ym Mywyd Geofumadas

Fel arfer mae bywyd yn amrywio, penwythnosau wedi eu difyrru gyda'r teulu ond fe allai diwrnodau hanner wythnos fod yn rhywfaint o drefn. Yr amser arall gofynnodd rhywun imi pryd y mae'n ofynnol i amser gynnal y gyfradd ddiweddaru hon. Mae angen post o ddydd i ddydd 40 bob mis fel bod y penwythnos ar gyfer y teulu ...

Mae gen i fywyd hefyd

gadawodd yma ... rwy'n gadael am ychydig ddyddiau ... 'n annhymerus' yn darllen eich negeseuon pan fyddwch yn dychwelyd. Y diwrnod hwnnw, roedd y maes awyr i ddod mewn cadair olwyn indolent, ei llygaid trist heneiddio bradychu a gyflwynwyd am dair wythnos, ei cofleidio torrodd fy nghalon, gyfarwydd i'r afael yn amyneddgar gyda mi ...

Rhestrwch alwad Lincoln am brosiectau ymchwil 2008 / 2010

Mae Rhaglen America Ladin a'r Caribî o Bolisi Sefydliad Tir Lincoln yn cyhoeddi ei alwad flynyddol i dderbyn cynigion ymchwil gyda'r dyddiad cau datblygu / gweithredu tan Ionawr 2010. Mae'n ddiddorol bod y sefydliad hwn yn cael ei eni o greadigrwydd rhywun a gafodd etifeddiaeth a thir segur, ar ôl buddsoddi llawer o arian yn ...