Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Hanner arall fy mywyd

Beth allai wobrwyo rasys fy nyddiau olaf? Ewch ag awyren o un diwrnod i'r nesaf mewn ATR sy'n siglo llawer gyda'r tymor gwyntog hwn. Arhoswch 9 awr yn y maes awyr a gaewyd ar ôl dychwelyd oherwydd y glaw, mewn terfynfa sy'n edrych yn debycach i gartref angladd ... a heb wifr. Dewch o hyd i ...

Geofumadas, fy mywyd preifat

Yn ddiweddar roeddwn mewn cyfweliad ag allfa gyfryngau, a oedd eisiau gwybod beth yw ffordd o fyw blogiwr sy'n treulio dwy awr o'i nos yn ysgrifennu ar gyfer byd sydd bron yn ddienw. Roedd yn hawdd siarad am hynny, ond yna aeth ymlaen i ofyn cwestiwn a oedd yn ymddangos yn fwriadol i mi: -Well, nawr ...

Helpwch ddod o hyd i Ashley, eto?

Dyma e-bost sy'n mynd o gwmpas, lle mae rhywun wedi colli ei ferch ... er pan rydyn ni'n chwilio yn Google rydyn ni'n gweld ei fod yn hen dric a gylchredwyd am y tro cyntaf ym mis Mai 2006. Mae wedi pasio fi yn ddieuog, ar fin mynd allan am dro gyda fy mhlant, os nad am Txus, ...

Briffiau'r dydd

... Google, peidiwch â chosbi fy enillion o'r wythnos diwethaf, dwi'n rhegi fy mod i'n ei gael yn iawn. ... bod ***** gyda sbam! ... mwy o sbam !!! ... a dewch ymlaen, does gen i ddim diddordeb yn Viagra ... na, does gen i ddim crac AutoCAD 2009 ... chwaith, dwi ddim yn gwybod sut i'w lawrlwytho am ddim ... ie, dwi'n teithio ... i gyd ...

Mae hynny wedi fy nghalonogi

Ydy, mae'n wythnos o redeg ... Yfory yw cyflwyniad y cynnyrch i'r cyhoedd, lle mae disgwyl i sefydliadau cydweithredol, partneriaid Rhaglen, meiri trefol a swyddogion y Gofrestrfa Tir Genedlaethol ... mae yna broses gymdeithasoli i fynd ag ef i'r wasg yn ddiweddarach. Dyma hefyd yr achrediad gan y sefydliad sy'n ardystio yn fy "Diploma mewn Systematization" ... ...

Pam maen nhw'n ymweld â mi

O ran ymweliadau llwyddiannus, sy'n cael ei ystyried yn rhywun a ddaeth o Google, ac a arhosodd i ddarllen y blog am gyfnod, dyma'r 25 gorau: O'r rhain, mae 8 yn gysylltiedig â Google Earth 6 yn gysylltiedig ag ArcGIS 4 yn gysylltiedig â Mae AutoCAD 2 yn gysylltiedig â Microstation 1 yn gysylltiedig â ...

Ble rydych chi'n ymweld â mi?

Ar ôl pasio un o fisoedd mwyaf tyngedfennol unrhyw flogiwr, Awst, gan ystyried ei bod yn fis gwyliau mewn sawl gwlad. Rwyf wedi dychwelyd o'r diwedd gyda gwirodydd newydd ar ôl bod yno ar drip, ymweld â theulu a chymysgu pwffs â chilate. Rwyf wedi penderfynu cyflwyno'r swydd hon i rai ystadegau diddorol. Mae hyn ...

Mae angen help ar rywun

Nid wyf wedi arfer cymryd rhan yn y prosiectau hyn, sy'n aml yn ymddangos fel sgam. Ond yn yr achos hwn mae hyn yn digwydd i rywun sy'n agos iawn at fy nheulu felly'r peth lleiaf y gallaf ei wneud yw hyrwyddo eu gobaith. Nid oes unrhyw beth o'i le â gofyn am help, yfory gallai fod yn rhywun sy'n agos atoch chi. ...

Diwrnod ym mywyd Geofumadas

Mae bywyd fel arfer yn amrywiol, mae'r penwythnosau'n ddifyr gyda'r teulu ond gallai'r dyddiau canol wythnos fod ychydig yn arferol. Y tro arall gofynnodd rhywun imi pa mor hir y mae'n ei gymryd i gynnal y gyfradd ddiweddaru hon. Mae angen bron i ddau bob dydd ar gyfer swydd 40 mis fel bod y penwythnos yn aros i'r teulu ...

Mae gen i fywyd hefyd

gadawodd heddiw, ... Rwy'n eich gadael am ychydig ddyddiau ... byddaf yn darllen eich negeseuon pan gyrhaeddaf yn ôl. Y diwrnod hwnnw, yn y maes awyr, roedd yn rhaid i ni fynd ag ef mewn cadair olwyn ddi-flewyn-ar-dafod, roedd ei olwg drist yn dynodi heneiddio y bu'n destun iddo am dair wythnos, torrodd ei gwtsh fy enaid, arferai ddwyn gwasgfeydd yr oeddwn i ...

Rhestrwch alwad Lincoln am brosiectau ymchwil 2008 / 2010

Mae Rhaglen Polisi Tir Sefydliad Lincoln ar gyfer America Ladin a'r Caribî yn cyhoeddi ei galwad flynyddol i dderbyn cynigion ymchwil gyda therfyn amser datblygu / gweithredu tan fis Ionawr 2010. Mae'n ddiddorol i'r sefydliad hwn gael ei eni o greadigrwydd rhywun a dderbyniodd etifeddiaeth. a thir segur, ar ôl buddsoddi llawer o arian yn ...

Yr hyn a adawodd Mehefin ni

Roedd mis Mehefin yn fis, a fel y gwelais lawer o blogwyr yn gwneud sylwadau, gostyngodd yr ystadegau ... er yn bersonol credaf fod newid dns gweinyddwyr Cartesia.org hefyd wedi dylanwadu arnynt, maent yn dal i gael eu mynegeio mewn peiriannau chwilio Google ac rwy'n amau ​​bod rhai Mae cosb hefyd yn y fantol oherwydd cyfryngau cymdeithasol. Rhy…

Geofumadas: o Gastell Amliffiniol

Yma, gadawaf ichi graffig cynhadledd yr wyf newydd ei rhoi, ar y cadastre amlbwrpas, ei chysylltiad â datganiadau Cadastre 2014 a gwyrdroadau eraill. Er ei bod yn teimlo'n well ei ddangos yn PowerPoint, dyma rai casgliadau: 1. Yr hyn rydyn ni'n ei alw'n "bwrpas" Mae'r lletem amlbwrpas wedi'i phriodoli ers cryn amser, ...