Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

A all blog golli ei ystyr personol?

Heddiw, mae blogiau eisoes yn ffordd o gyfathrebu, er gwaethaf y ffaith bod eu geni yn ddiweddar. Mae bod o natur ddeinamig iawn a heb reoliadau ffurfiol, mae'r gwahaniaeth rhwng tudalen we, papur newydd digidol, blog bersonol neu dudalen sefydliadol yn aml yn ddryslyd. Heb dorri i'r pwnc, fe welwn rai ...

Y peth pwysicaf heddiw, ac mewn blynyddoedd 60

Rwy'n teithio allan o'r teithiau hynny sydd yn hir iawn. Yr wyf yn gadael i chi yn y cwmni lle mae rhywbeth I Live teyrngarwch Writer a drefnwyd ar gyfer darllenwyr ond yn awyddus i fynd ag ef allan ar y teithiau hyn yw pan gaf hiraethus ar gyfer y trydydd galwad o fy merch yn gofyn i mi pryd y byddaf yn dychwelyd i ...

2 Geofumadas da ac eraill ar y hedfan

Wrth baratoi i fynd â fy merch i'r deintydd, a threulio penwythnos hir rwy'n gadael rhai cysylltiadau o ddiddordeb. Y rhai cyntaf yw dau geofumadas diddorol, yr wyf yn eich argymell i chi wylio'n ofalus, ac yna rhywfaint o gynnwys i'r rhai sy'n chwilio am ddarlleniadau iach nos Wener. Blom, Cudd-wybodaeth Gweledol: Mae Pictometreg yn gynnyrch diddorol yn ...

Llai na lluniau 10, y gorau o fy ngwyliau

Rydw i'n ôl yn y cartref, yn anodd crynhoi mewn swydd yr hyn a oedd ar fy nhaith ond fe geisiiaf mewn ychydig o ddelweddau i'w adlewyrchu. Dywedodd rhywun wrthyf un diwrnod fod mwy na lluniau 10 mewn swydd yn amharchus, roedd rhaid i mi gymryd o leiaf un arwyddocaol a pharchu doethineb ...

Geofumed yn morse code

Weithiau rwy'n meddwl faint o weithiau y bydd yn rhaid i mi wneud glanhau topolegol eich teimladau i ganfod bod popeth yn iawn. Gyda holl fanteision yr IDE, hoffwn ddychwelyd i symlrwydd y ffeil siâp, hyd yn oed os yw'n golygu delio â mwy o ffeiliau ar yr un pryd. Y naill ffordd neu'r llall, rhwng beidio â'ch adnabod ...

Gajos cyfieithu i Geosmoke

Annwyl, rwyf wedi llwyddo i ddod o hyd i berson sy'n gwneud cyfieithiad Geofumadas i'r gofod sydd wedi'i ddiffinio fel Geosmoke ar hyn o bryd, dyma fersiwn Saesneg y gofod hwn. Derbyniais ac fe barhais i dderbyn cynigion diddorol, o'r nefoedd i'r uffern mewn prisiau er bod y penderfyniad yr wyf wedi'i gymryd nid yn unig ar gyfer ...

Diwrnod Iselder ym mywyd Geofumadas

Ychydig ddyddiau yn ôl gofynnodd technegydd i mi sut roeddwn i'n ei wneud i fynd yn ddig a chwerthin ar yr un pryd. Dyna ar nodweddion personoliaeth pob person, yr wyf yn digwydd i mi na allaf gael ddig am ddau ddiwrnod ac yn aml nid ydynt yn ffrwydro ond yr wyf yn cadw (sy'n ddrwg) ar ôl ...

Geofumadas yn ceisio cyfieithydd Sbaeneg i Saesneg

Ar ôl meddwl amdano, penderfynais greu fersiwn Saesneg Geofumadas, felly rwy'n chwilio am gyfieithydd i drosglwyddo'r post o Sbaeneg i Saesneg. Mae gennyf ddiddordeb mewn cael yr acen, yn ddelfrydol bod eich Saesneg yn frodorol neu o leiaf yn well na fy Spanglish eironig. Mae'r ffurflen daliad yn cael ei drafod, o ...

Dylai eich hoff feddalwedd farw

Mae argraffiad y mis hwn o PC Magazine wedi'i lwytho gydag ymadroddion gyda'r lefel hon o eironi yn erbyn poblogrwydd mawr Microsoft ac yn benodol system weithredu Windows. Rwyf am neilltuo'r swydd hon i Nadia Molina, sy'n gadael PC Magazine, byddwn yn colli ei llais moel a'i diystyru yn y podlediad, ond ...

Rwy'n bama

Bu digon o wybodaeth ar fater Obama yn y cyfryngau, nid yw'r mater geosodol wedi cael ei adael. Ymhlith y rhai mwyaf perthnasol oedd rhyddhau delwedd uchel o Geo-lygad ychydig oriau yn ddiweddarach, sy'n ein gwneud yn adlewyrchu sut y bydd bywyd y byd rhithwir o fewn ...

Y gorau o'm gwyliau

Ar ôl mwy na pythefnos o orffwys, rwyf wedi dychwelyd; yn gymhleth i eisiau mewn swydd i ddweud y gorau o daith o orffwys gyda'r teulu. Yma, rwy'n crynhoi'r gorau: Prydau Mae bob amser yn gwyliau yn achosi synnwyr o euogrwydd oherwydd mae'n anodd dweud nad yw'r bwyd y mae ffrindiau'n ei gynnig ar hyn o bryd ...

Cyfeillion Hapus 2009

Mae'n debyg, mae rhai byth yn gorffwys, hehe. Rwy'n gwerthfawrogi eich amynedd a'ch parch at fy ngwyliau. Rwy'n ychydig o oriau yn ôl, rwyf wedi cael amser i feddwl, gorffwys, bwyta gyda ffrindiau Blogos, sgwrsio gyda ffrindiau o'r ysgol, gwylio'r guys rhedeg ar hyd y traeth ... Beth bynnag, yr wyf yn meddwl y dylai eleni fod yn ...

Yn olaf yn ôl, ac rwy'n gadael

Wel boneddigesau, yr wyf yn olaf wedi dychwelyd y daith olaf eleni, bydd hyn yn fy niwrnod olaf yn y swyddfa gan y byddaf ar wyliau tan 7 Ionawr ... ie, wrth gwrs, mae'n syndod i chi fod ar yr ochr hon o'r pwll hwn yw'r amser gwyliau. Yr hyfforddiant cyntaf ar y defnydd o ...