Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

A all blog golli ei ystyr bersonol?

Heddiw mae blogiau eisoes yn ffordd o gyfathrebu, er gwaethaf ei eni yn ddiweddar. Oherwydd eu bod yn ddeinameg newidiol iawn a heb reoliadau ffurfiol, mae'r gwahaniaeth rhwng gwefan, papur newydd digidol, blog personol neu dudalen sefydliadol yn aml yn ddryslyd. Heb ymchwilio i'r pwnc, byddwn yn gweld rhai ...

Y peth pwysicaf heddiw, ac mewn 60 mlynedd

Rydw i'n mynd ar drip, y teithiau hynny sy'n hir iawn. Rwy’n eich gadael yng nghwmni Live Writer lle rwyf wedi rhaglennu rhywbeth er teyrngarwch y darllenwyr ond rwyf am fanteisio ar yr amser oherwydd ar y teithiau hyn dyma pryd y byddaf yn hiraethu am y drydedd alwad gan fy merch sy’n gofyn imi pryd y byddaf yn dychwelyd am ...

2 Geofumadas da ac eraill ar y hedfan

Yn paratoi i fynd â fy merch at y deintydd, a threulio penwythnos hir, rwy'n gadael rhai cysylltiadau diddorol i chi. Y cyntaf yw dau geofumables diddorol yr wyf yn argymell eu gwylio'n ofalus, ac yna rhywfaint o gynnwys i'r rhai sy'n chwilio am ddarlleniadau iach nos Wener. Blom, Deallusrwydd Gweledol: Mae pictometreg yn gynnyrch diddorol yn ...

Llai na 10 llun, y gorau o fy ngwyliau

Rwy'n ôl adref, yn anodd crynhoi mewn post yr hyn a ddigwyddodd ar fy nhaith ond byddaf yn ceisio ei adlewyrchu mewn ychydig o ddelweddau. Dywedodd rhywun wrthyf un diwrnod bod mwy na 10 llun mewn post yn amharchus, roedd yn rhaid i mi dynnu o leiaf un un arwyddocaol a pharchu doethineb ...

Geofumed mewn cod morse

Weithiau tybed sawl gwaith y bydd yn rhaid i mi wneud glanhau topolegol eich teimladau i ddarganfod bod popeth yn iawn. Gyda holl fanteision IDEs, hoffwn ddychwelyd at symlrwydd y ffeil siâp, hyd yn oed os yw'n golygu delio â mwy o ffeiliau ar yr un pryd. Y naill ffordd neu'r llall, rhwng peidio â'ch adnabod chi ...

Gajes y cyfieithiad i Geosmoke

  Annwyl, rwyf wedi llwyddo i ddod o hyd i berson sy'n cyfieithu Geofumadas i'r gofod sydd bellach wedi'i ddiffinio fel Geosmoke, dyma'r fersiwn Saesneg o'r gofod hwn. Derbyniais ac rwy'n parhau i dderbyn cynigion diddorol, o'r nefoedd i uffern mewn prisiau, er fy mod wedi gwneud y penderfyniad nid yn unig ar gyfer ...

Diwrnod digalon ym mywyd Geofumadas

Ychydig ddyddiau yn ôl gofynnodd technegydd imi sut y gwnes i ddigio a chwerthin ar yr un pryd. Mae hynny yn nodweddion personoliaeth pob person, mae'n digwydd i mi na allaf fynd yn ddig ddeuddydd yn olynol ac yn aml nid wyf yn ffrwydro ond rwy'n ei gadw (sy'n ddrwg iawn) ar ôl ...

Mae Geofumadas yn ceisio cyfieithydd Sbaeneg i Saesneg

Ar ôl meddwl am y peth, rwyf wedi penderfynu creu'r fersiwn Saesneg o Geofumadas, felly rwy'n edrych am gyfieithydd a fydd yn trosglwyddo'r pyst o'r Sbaeneg i'r Saesneg. Mae gen i ddiddordeb mewn cael yr acen, yn ddelfrydol bod ei Saesneg yn frodorol neu o leiaf yn well na fy Spanglish eironig. Gellir negodi ffurf y taliad, o ...

Dylai eich hoff feddalwedd farw

Mae rhifyn y mis hwn o PC Magazine yn llawn ymadroddion gyda'r lefel hon o eironi yn erbyn poblogrwydd mawr Microsoft ac yn benodol system weithredu Windows. Rwyf am gysegru'r swydd hon i Nadia Molina, sy'n gadael PC Magazine, byddwn yn gweld eisiau ei man geni a'i llais digamsyniol ar bodlediadau, ond ...

Rwy'n bama

Bu digon o wybodaeth am fater Obama yn y cyfryngau, nid yw'r mater geo-ofodol wedi'i adael allan. Ymhlith y rhai mwyaf perthnasol oedd rhyddhau delwedd cydraniad uchel Geo-eye cwpl o oriau yn ddiweddarach, sy'n gwneud inni fyfyrio ar sut beth fydd bywyd mewn bydoedd rhithwir o fewn ...

Y gorau o fy ngwyliau

Ar ôl mwy na phythefnos o orffwys, rwyf wedi dychwelyd; anodd ei eisiau mewn post i ddweud y gorau am drip o orffwys gyda'r teulu. Yma, rwy'n crynhoi'r gorau: Mae Gwyliau Prydau bob amser yn achosi ymdeimlad o euogrwydd oherwydd mae'n anodd dweud na wrth y bwyd y mae ffrindiau'n ei gynnig ar yr adeg hon ...

Cyfeillion Hapus 2009

Yn ôl pob tebyg, mae rhai byth yn gorffwys, hehe. Rwy'n gwerthfawrogi eich amynedd a'ch parch at fy ngwyliau. Dwi cwpl o oriau i ffwrdd o ddod yn ôl, rydw i wedi cael amser i feddwl, gorffwys, bwyta gyda ffrindiau blogio, siarad â ffrindiau o'r ysgol, gwylio'r bechgyn yn rhedeg ar hyd y traeth ... wel, dwi'n meddwl y dylai eleni fod ...

Yn olaf yn ôl, ac rwy'n gadael

Wel foneddigion, rwyf wedi dychwelyd o'r diwedd o'r daith olaf eleni, hwn fydd fy niwrnod olaf yn y swyddfa oherwydd byddaf ar wyliau tan Ionawr 7 ... ie, wrth gwrs byddwch chi'n synnu mai dyma'r amser gwyliau. Rydych chi wedi gorffen yr hyfforddiant cyntaf ar y defnydd ...