Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Guys sydd eisiau byw ...

Neithiwr cefais y fraint o gael fy ngwahodd i briodas, sydd wedi fy ngadael â blas diddorol o daflod, yn y dyddiau hyn y mae rhagolygon allblyg (os rhown gyfle iddynt) y mwyaf y gallant eu cynnig i ni yw'r dewis i ddewis yr offeryn i dorri gwythiennau Roedd tua dau ddyn, ond nawr ...

Rheolwr KML, llawer Euros 12

Mae'r atebion bach bob amser wedi dal fy sylw, credaf os nad ydych chi'n gwario $ 50 a datrys beth nad yw rhaglen wych yn ei wneud, dylech fod yn ffodus. Heddiw, rwyf am ddangos bod KML Rheolwr, offeryn sy'n cerdded drwy'r 12.95 Euros, yn pwyso llai na 1 MB ond yn gweld dim byd arall sydd y tu mewn ...

Rhestr o feddalwedd rwyf wedi ei adolygu

Siaradais yn ddiweddar pa ystadegau sy'n golygu siarad am feddalwedd, rhaglenni 11 yn benodol sy'n cynrychioli 50% yr ymweliadau a ddaw yn ôl allweddair. Mae'n anodd rhoi argymhellion o ba feddalwedd yn well, gan ei fod yn dibynnu ar wahanol amodau cyd-destun (ac arian), y mwyaf y gallaf ei anelu yw ysgrifennu a rhoi fy argraff ...

Mae 3 yn dymuno heddiw

Helo tendro, dyddiau heb wybod amdanoch chi. Ydw, mae sawl peth wedi digwydd, yn dda, yn ddrwg ac yn rheolaidd. Roeddwn ar daith eto, fel y blynyddoedd diwethaf 4. Na, dim byd yn newid yma, bob dydd mae'r sefyllfa'n dod yn fwy cain. Ond rydyn ni'n iawn, yn symud ymlaen. Beth sy'n digwydd yw bod y diwrnod yn cael ei eni gyda blas y palad ...

Y data yn y stondin

Mae'r maen prawf o luosogrwydd yn y stentiau yn amheus iawn, nid y rheswm yw ei ddefnyddioldeb ond hefyd cynaliadwyedd y data. Pe baem yn gwneud ymarfer eithafol (yn ogystal â'r capon crwn :)), gallai fod yn "ddefnyddiol" i bob data fod yn hwyr neu'n hwyrach, ond at ddibenion ymarferol, mae llawer o'r data hwnnw'n ...

Model safonol ar gyfer y Castell

Mae gan yr enw hwn bapur a gyflwynwyd yn y Trydydd Gyngres ISDE, a gynhaliwyd yn y Weriniaeth Tsiec yn 2003. Yr awduron, pob un o ITC ac Adran Geodesy o Brifysgol Dechnoleg Delft, yr Iseldiroedd. Er bod gan y cyswllt yr wyf yn ei ddangos (yn Saesneg) rai addasiadau ychwanegol. Christiaan Lemmen Paul Van Der Molen Peter Van Oosterom Hendrik ...

Y Wii, y gorau o'm daith

Ar fy nhaith ddiweddar byddai fy mab yn cyd-fynd â mi, ond gan nad oedd ffrindiau'r llysgenhadaeth yn gyson mewn pryd, penderfynwyd pe bai consol Wii ar gael am y pris hwnnw, byddwn yn ei gymharu. Yn bersonol, nid wyf yn gefnogwr i lawer o gemau fideo i blant, ond mae gen i greaduriaid fel chi, sy'n parchu crazy ...

Beth wnaethoch chi 715 diwrnod yn ôl?

Ysgrifennais fy swydd gyntaf A bron popeth, pam y byddai gennych ddiddordeb yn yr ad nesaf. ... Dywedais bron popeth, gan wybod eich bod chi'n darllen fi bob wythnos yn rheswm arall. ... wybod y gallwch sefyll fi yw un arall. ... wybod bod y blog wedi bod yn ddefnyddiol i chi yw'r gorau. Y tri rheswm cyntaf ...

Geofumed, stori fy mywyd

Mwy na 35 o flynyddoedd yn ôl (ers talwm), cefais gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ddiddorol iawn. Dim ond un lle oedd i gyrraedd, a dim ond pwy allai ei wneud yn well allai fynd ag ef. Cofiaf fod gen i gymaint o gystadleuwyr ag y gwelais i, llawer ohonynt wedi'u hyfforddi'n well, yn gyflymach, yn fwy craff, yn fwy maleisus a niferus ...

Geofumadas, gobeithion tymhorol

Mae fy mywyd wedi bod yn gasgliad o funudau bach sy'n hoffi sgriptiau ar y diwedd yn gweithredu pob dilyniant sy'n fwy na'r 35 yn ôl cyfrif syml y gragen sy'n cael ei ddefnyddio. Yn yr amser hwn, fel unrhyw ddynol yr wyf wedi cael pasiadau am rai agweddau o fywyd, mae Geofumadas yn un o'r rhai hynny, er fy mod yn ...

Mudo nodweddion o Ddaearyddiaeth i Bentley Map

Rydyn ni'n ôl yr ydym wedi bod yn sôn am yr hyn y mae'n ei olygu i wneud y leap o Microstation Geographics i Bentley Map, rydym wedi sôn am sut mae'r ddau gynllun yn gweithio a rhai manteision pwysig Map Bentley. Eisoes mewn swydd, soniais sut y mae'n bosibl mudo strwythur y prosiect, yn yr achos hwn, rwyf eisiau cuddio sut i fudo mapiau â nodweddion ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

Rwy'n hoffi Geoinformatics, ac eithrio bod yn gylchgrawn gyda blas da o gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw cyhoeddwyd fersiwn Ebrill, o ble rydw i wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch i'w cymell i'r darllen blasus. Mewn fersiynau blaenorol, fe wnes i adolygiad, heddiw rwy'n ...