Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Guys sydd eisiau byw ...

Neithiwr cefais y fraint o gael fy ngwahodd i briodas, sydd wedi gadael blas diddorol i mi ar y daflod, y dyddiau hyn mai rhagolygon alldarddol (os ydym yn rhoi cyfle iddynt) y mwyaf y gallant ei gynnig inni yw'r opsiwn i ddewis yr offeryn i dorri'r gwythiennau. Roedd yn ymwneud â dau fachgen, er nawr ...

Rheolwr KML, llawer Euros 12

Mae atebion bach bob amser wedi dal fy llygad, rwy'n credu os na fyddant yn mynd dros $ 50 ac yn datrys yr hyn nad yw rhaglen wych yn ei wneud, dylent fod mewn lwc. Heddiw, rwyf am ddangos i chi Reolwr KML, teclyn sydd prin yn mynd am 12.95 Ewro, sy'n pwyso llai nag 1 MB ond heb weld dim byd arall sydd y tu mewn ...

Rhestr o feddalwedd rwyf wedi ei adolygu

Roeddwn yn siarad yn ddiweddar am yr hyn y mae'n ei olygu mewn ystadegau i siarad am feddalwedd, yn benodol 11 rhaglen sy'n cynrychioli 50% o'r ymweliadau yn ôl allweddair. Mae'n anodd rhoi argymhellion pa feddalwedd sy'n well, oherwydd mae'n dibynnu ar wahanol amodau cyd-destun (ac arian), y mwyaf y gallaf obeithio amdano yw ysgrifennu a rhoi fy argraffiadau;

Mae 3 yn dymuno heddiw

Helo melys, ddyddiau heb glywed gennych. Ydy, mae sawl peth wedi digwydd, da, drwg a rheolaidd. Roeddwn i'n teithio eto, fel y 4 blynedd diwethaf. Na, does dim yn newid o gwmpas fan hyn, mae'r sefyllfa'n mynd yn fwy cain bob dydd. Ond rydyn ni'n dda, yn symud ymlaen. Yr hyn sy'n digwydd yw bod y diwrnod wedi'i eni â blas o'r daflod ...

Y data yn y stondin

Mae'r maen prawf amlbwrpas yn y cadastre yn amheus iawn, nid ei ddefnyddioldeb yw'r rheswm ond hefyd gynaliadwyedd y data. Pe baem yn gwneud ymarfer eithafol (yn ogystal â'r ceiliog capon :)), gallai fod bod "yr holl" ddata yn ddefnyddiol yn hwyr neu'n hwyrach, ond at ddibenion ymarferol, mae llawer o'r data hwnnw'n ...

Model safonol ar gyfer y Castell

Mae'r enw hwn yn dwyn papur a gyflwynwyd yn Nhrydedd Gyngres ISDE, a gynhaliwyd yn y Weriniaeth Tsiec yn 2003. Yr awduron, pob un o ITC ac Adran Geodesi Prifysgol Technoleg Delft, Yr Iseldiroedd. Er bod gan y ddolen rydw i'n ei dangos (yn Saesneg) rai addasiadau ychwanegol. Christiaan Lemmen Paul Van Der Molen Peter Van Oosterom Hendrik ...

Y Wii, y gorau o'm daith

Ar fy nhaith ddiweddar, byddai fy mab yn dod gyda mi, ond gan nad oedd y ffrindiau yn y llysgenhadaeth yn gyson dros amser, fe wnaethom benderfynu pe bai consol Wii ar gael am y pris hwnnw, yna byddwn yn ei gymharu. Yn bersonol, nid wyf yn ffan o lawer o gemau fideo i blant, ond mae gen i greaduriaid fel y rhain, sy'n parchu gwraig wallgof ...

Beth wnaethoch chi 715 diwrnod yn ôl?

        Ysgrifennais fy post cyntaf A bron popeth, oherwydd roedd gennych ddiddordeb yn yr hysbyseb nesaf honno. ... Dywedais bron popeth, mae gwybod eich bod yn fy darllen bob wythnos yn rheswm arall. … Mae gwybod eich bod yn fy nghefnogi yn un arall. … Gwybod bod y blog wedi bod yn ddefnyddiol i chi yw'r gorau. Y tri rheswm cyntaf ...

Geofumed, stori fy mywyd

Mwy na 35 mlynedd yn ôl (amser maith yn ôl eisoes), cefais gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth eithaf diddorol. Dim ond un lle oedd i fynd, a dim ond pwy bynnag a wnaeth yn well a allai fynd ag ef. Rwy'n cofio fy mod wedi cael cymaint o gystadleuwyr ag a welais, llawer ohonynt wedi'u hyfforddi'n well, yn gyflymach, yn fwy cyfrwys, yn fwy maleisus ac amrywiol ...

Geofumadas, gobeithion tymhorol

Mae fy mywyd wedi bod yn gasgliad o eiliadau bach sydd fel sgriptiau yn y diwedd yn cyflawni pob dilyniant sy'n fwy na 35 yn ôl cyfrif syml y gragen sy'n cael ei defnyddio. Yn yr amser hwn, fel unrhyw ddyn rwyf wedi cael nwydau am rai agweddau ar fywyd, mae Geofumadas yn union un o'r rheini er fy mod i'n ...

Yr atebion sylfaenol, busnes da

Mae rhywbeth bob amser nad yw offer cwmnïau mawr yn ei wneud yn dda iawn, ar hyn maent yn manteisio ar rai bach i ddatblygu atebion sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid, yn gyffredinol yr oeddent. Os yw'n fusnes da ai peidio, mae'r model yn ddiddorol, maen nhw fel arfer yn mynd i'r cynadleddau blynyddol i hyrwyddo eu cynhyrchion neu wasanaethau; cof…

Mudo nodweddion o Ddaearyddiaeth i Bentley Map

Beth amser yn ôl rydym wedi bod yn siarad am yr hyn y mae'n ei olygu i wneud y naid o Ddaearyddiaeth Microstation i Bentley Map, rydym wedi siarad am sut mae'r ddau gynllun yn gweithio a rhai o fanteision pwysig Map Bentley. Mewn swydd siaradais eisoes am sut mae'n bosibl mudo strwythur y prosiect, yn yr achos hwn rwyf am gnoi ar sut i fudo mapiau â phriodoleddau ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

  Rwy'n hoff iawn o Geoinformatics, ar wahân i fod yn gylchgrawn gyda chwaeth fawr o ran ei gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw, cyhoeddwyd fersiwn mis Ebrill, ac rwyf wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch ohonynt i'ch cymell i'r darlleniad suddlon. Mewn fersiynau blaenorol fe wnes i adolygiad, heddiw rydw i…