Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Dangosyddion hwyl 7 Geofumado

Ffrindiau, dwi ar daith, taith hir iawn. Nid oes fawr ddim o'r anadl rhwng llinellau wedi cael ei ryddhau heddiw, nid y Rhyngrwyd, dim signal symudol, dim byd! Rhwng adeiladu model o ddatblygiad lleol, sy'n ategu cynllun cynllunio defnydd tir a phethau felly, bydd yn fy ngadael drwy'r wythnos ... a diwedd ei asennau. Calon: ...

Rhaid i lwyfannau CAD / GIS fynd i'r GPU

Y rhai ohonom sy'n ddefnyddwyr ceisiadau graffig, rydym bob amser yn disgwyl bod gan y cyfrifiaduron ddigon o gof gweithio. Yn hyn o beth, mae'r rhaglenni CAD / GIS bob amser wedi cael eu holi neu eu mesur yn ôl yr amser y mae'n ei gymryd i berfformio gweithgareddau dyddiol megis: Dadansoddiad gofodol Cywiro a chofrestru delweddau Defnydd data enfawr Rheoli ...

Geofumadas: 48 llinellau du a gwyn

Yn dod i ben eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, rhaid imi ddymuno 2011 da i chi, a bydd gennym lawer i'w wneud. I'r rhai sy'n darllen y blog hon yn gwneud mwy na chofnodion 299, mae'r swydd hon drosodd, i'r rhai nad ydynt, mae bron i linellau 50 yn diffinio celf geofumar gyda phleser. GIS / CAD (8) technolegau: ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

Dyma fy swydd ddiwethaf

Ar ôl bron i dair blynedd o fodolaeth y Blog Geofumadas, cofnodion 813 a sylwadau 2,504, ar ôl mis cymhleth o sefyllfaoedd llawn straen, mae'n ymddangos bod popeth yn dod i ben yn y pen draw. Mae'r bywyd hwn fel yna, mae pob angerdd fel arfer dros dro, ac ymddengys fod hyn wedi dod i ben. Ymhlith y pynciau sydd wedi fy nghadw'n brysur ar ôl fy ...

Mae'r 5 yn nodi mater

Annwyl ffrindiau, byddwn wedi hoffi rhyddhau cerdd sy'n gwrthsefyll fy hwyl, ond fe fydd hi'n ddiwrnod arall. Ar hyn o bryd yn mwynhau gwyliau a ddaeth y gost, dyma rai manylion arwynebol. Roedd fy merch yn cael ei theithio beic gyntaf heb rims cymorth ... ac yr oeddwn yno. Treuliodd fy mab hanner diwrnod yn gwneud ...

Yn olaf, rwy'n rhad ac am ddim!

Mae wedi bod yn fis cymhleth iawn, i gyd am ddymuno gadael y prosesau gweinyddol. Heddiw, ar ôl mynd i gasglu'r pecyn negesydd olaf a oedd yn yr arfaeth, rwyf wedi eistedd eiliad i fwynhau'r teimlad hwnnw o orffen pethau'n dda, a mwy i deimlo llawenydd rwyf wedi syrthio ...

Fy mab a'i ddyfeisiadau

Crëwr: DJo (Fy mab) Oedran: 10 years Gradd: Ewch i 6to. Cymeriad: Dyfodol X (Pennod 1) Dywed y cynllun arfwisg cyflawn, gyda'r codau wedi'u hail-lwytho. Mae'r cymeriad hwn wedi bod yn gweithio ers peth amser ac er fy mod yn meddwl yn wreiddiol ei fod yn addasiad syml o Megaman (Rockman), mae'n rhaid i chi weld ei gomics i ddeall ...

Senarios bythgofiadwy o'r tymor

Ei ddosbarth ffensio gyda chleddyfau byrfyfyr. Ei flas am hwyl i'r archfarchnad. Ei ysbryd diflino i wneud i mi ostwng fy bol. Ei angerdd dros weiddi'r gôl, ar y cae neu oddi arno. Pethau syml na ellir eu hanghofio gan bwysedd y morgais, diffyg cwsg bob yn ail ddiwrnod, ...

Cliciwch, cliciwch, cliciwch.

4: 32 am. A ydw i'n parhau i weithio tan y bore neu i gysgu hyd yn oed awr? tab, esc 4: 33 am. Byddwn yn gweld a oes adrenalin yn yr oergell. esc, F1 4: 35 am. Pa chywion hardd, sut maent yn cysgu ar eu gwyliau. Ffeil, arbed 4: 36 am. Ydw, mae Adrenalin, dim ond maint mawr, ond dewch. Cliciwch ar y dde, ...

Y post 801

Ni ddylid gwastraffu'r swydd hon mewn pwnc oer, ond bydd yr wythnos yn brysur iawn os ydw i am fynd ar wyliau tawel; felly bydd rhaid i mi siarad rhwng y llinellau. Fel dyled i sylw'r ffrind a ofynnodd a yw fy mab yn tynnu Asterix a Obelix, dyma enghraifft o un o'r ...

Pa fis

... Wedi cyrraedd sefydlog gvSIG 1.9 ... rydym yn dechrau cydosod y DRhA ar mapserver ... coup, adferiad, orchest arall, etholiadau, does neb yn gwybod anymore ... fy mrawd yn priodi ac yn seren marchog ... Mae bron 3.0 o fersiwn egeomates. com ... y ddedfryd wreiddiol o mis: Os ydych yn ceisio gwneud prosiect cyn lleied â phosibl o ddifrif, yr wyf yn argymell yn gryf * * ...

Hi ... oes unrhyw un yno?

A ydych chi'n gwybod unrhyw dechneg ar gyfer normaleiddio straen, o dan baramedrau manwl gywir llai eithafol na'r trim a roddwyd ar wythiennau yn y fraich chwith? Nad yw'r cof yn cwympo'r CPU yn fwy na'r 70%, gan ystyried bod gen i bethau 15 i'w gwneud, bedair noson o ddiffyg cwsg, mae dau ddyn yn daer i fynd am dro, priodas sydd ...