Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

G! Offer, gan hwyluso'r defnydd o Bentley Map

Ychydig ddyddiau yn ôl, dechreuais ddatblygiad ar .NET Visual Basic for Microstation, yr wyf yn gobeithio datrys y cyfyngiad sydd gan Bentley Map, gyda'i Weinyddwr Geo-ofodol. I wneud hyn, rydw i wedi cipio hen ddisgybl y gwnaethon ni ddechrau geofuming xfm yno pan oedd yn dod allan o'r comal, gyda cappuccino ac amaretto da sydd gyda ni ...

7 dangosydd o hwyliau Geofumado

Ffrindiau, rydw i ar drip, taith hir. Prin bod unrhyw un o'r anadl sy'n rhyng-leinio wedi cael ei ryddhau heddiw, dim rhyngrwyd, dim signal symudol, dim byd! Rhwng adeiladu model o ddatblygiad lleol, ategol i gynllun cynllunio defnydd tir a phethau fel y rhithdybiol hwn, bydd yr wythnos gyfan yn diflannu ... a diwedd ei asennau. Calon:…

Rhaid i lwyfannau CAD / GIS fynd i'r GPU

Y rhai ohonom sy'n defnyddio cymwysiadau graffigol, rydym bob amser yn disgwyl bod gan y cyfrifiaduron ddigon o gof gweithio. Yn hyn, mae rhaglenni CAD / GIS bob amser wedi cael eu cwestiynu neu eu mesur yn seiliedig ar yr amser y mae'n ei gymryd i berfformio gweithgareddau beunyddiol fel: Dadansoddiad gofodol Cywiro a chofrestru delweddau Defnyddio data torfol Rheoli ...

Geofumed: 48 llinell ddu a gwyn

Yn cau eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, ni allaf ond dymuno 2011 hapus ichi y bydd gennym lawer i'w wneud ynddo. I'r rhai sy'n darllen y blog hwn ar gyfer mwy na 299 o gofnodion, mae'r swydd hon yn ddiangen, i'r rhai nad ydynt, mae bron i 50 llinell yn diffinio'r grefft o geosmoking gyda phleser. Technolegau GIS / CAD (8):…

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

Dyma fy swydd olaf

Ar ôl bron i dair blynedd o fodolaeth Blog Geofumadas, 813 o gofnodion a 2,504 o sylwadau, ar ôl mis cymhleth o sefyllfaoedd llawn straen, mae'n ymddangos bod popeth yn setlo yn y diwedd. Mae'r bywyd hwn fel yna, mae pob nwyd fel arfer yn un dros dro, ac mae'n ymddangos bod yr un hon wedi dod i ben. Ymhlith y materion sydd wedi fy nghadw'n brysur ar fy ôl ...

Mae'r 5 yn nodi mater

Annwyl ffrindiau, byddwn wedi hoffi rhyddhau cerdd o'r rhai sy'n troi fy hiraeth, ond bydd yn ddiwrnod arall. Am nawr yn mwynhau gwyliau a gostiodd gyrraedd, dyma rai manylion arwynebol. Cafodd fy merch ei chwrs cyntaf i reidio beic heb deiars cymorth ... ac roeddwn i yno. Treuliodd fy mab hanner diwrnod yn gwneud ...

Yn olaf, rwy'n rhad ac am ddim!

  Mae wedi bod yn fis cymhleth dros ben, i gyd am fod eisiau gadael y prosesau gweinyddol ar gau yn dda. Heddiw, ar ôl mynd i nôl y pecyn negesydd olaf a oedd yn yr arfaeth, eisteddais i lawr am eiliad i fwynhau'r teimlad hwnnw o fod wedi gorffen pethau'n dda, ac yn fwy na theimlo llawenydd, mae'r ...

Fy mab a'i ddyfeisiadau

Crëwr: DJo (Fy mab) Oed: 10 oed Gradd: Yn mynd i'r 6ed. Cymeriad: Dyfodol X (Pennod 1) Yn dweud mai hwn yw'r cynllun arfwisg llawn, gyda'r codau'n cael eu hail-lwytho. Mae'r cymeriad hwn wedi bod yn gweithio ers cryn amser ac er fy mod i'n meddwl ar y dechrau ei fod yn addasiad syml o Megaman (Rockman), mae'n rhaid i chi weld ei gomics i ddeall ...

Senarios bythgofiadwy o'r tymor

  Ei ddosbarth ffensio â chleddyfau byrfyfyr. Ei gariad at wneud hyd yn oed yr archfarchnad yn hwyl. Ei ysbryd diflino dros wneud i mi ostwng fy mol. Ei angerdd am weiddi'r gôl, ar neu oddi ar y cae. Pethau syml na ellir eu hanghofio oherwydd pwysau'r morgais, y deffroad bob yn ail ddiwrnod, ...

Cliciwch, cliciwch, cliciwch.

4:32 am. Ydw i'n dal i weithio tan y wawr neu ydw i'n cysgu am awr hyd yn oed? tab, esc 4:33 am. Cawn weld a oes Adrenalin yn yr oergell. esc, F1 4:35 am. Pa gywion ciwt, sut maen nhw'n cysgu ar wyliau. Ffeil, arbed 4:36 am. Oes, mae Adrenalin, dim ond maint mawr, ond dewch ymlaen. Cliciwch ar y dde,…

Y post 801

Ni ddylid gwastraffu'r swydd hon ar bwnc ofer, ond bydd yr wythnos yn brysur iawn os wyf am fynd ar wyliau mewn heddwch; felly bydd yn rhaid i mi siarad rhwng y llinellau. Fel dyled i sylw'r ffrind a ofynnodd a yw fy mab yn tynnu Asterix ac Obelix, dyma enghraifft a gymerwyd o un o ...

… Pa fis ...

... mae stabl gvSIG 1.9 wedi cyrraedd ... rydyn ni ar fin cychwyn cynulliad y DRhA ar mapserver ... coup, adferiad, coup arall, etholiadau, does neb yn gwybod mwyach ... mae fy mrawd a'r beiciwr seren yn priodi ... mae fersiwn 3.0 o geofumadas bron yma. com ... ymadrodd gwreiddiol y mis: Os ydych chi'n ceisio gwneud prosiect lleiaf difrifol, rwy'n eich argymell * yn gryf * ...

Helo…. mae rhywun yno?

Ydych chi'n gwybod am unrhyw dechneg ar gyfer normaleiddio straen, o dan baramedrau manwl llai eithafol na'r trim a roddir ar wythiennau'r fraich chwith? Nad yw'r cof yn cwympo'r CPU yn fwy na 70%, gan ystyried fy mod i wedi hoffi 15 peth i'w wneud, pedair noson o ddiffyg cwsg, dau ddyn yn ysu am fynd allan am dro, priodas sy'n ...