Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Rhybuddio negeseuon e-bost ffug yn enw Geofumed

Hyd heddiw, Medi 23, rydym wedi derbyn adroddiadau gan ddarllenwyr sydd trwy Facebook neu bost uniongyrchol wedi derbyn negeseuon ar ran rhywun sy'n ysgrifennu o safle Geofumadas. Felly rwy'n manteisio ar y lle i gyhoeddi'r rhybudd. Dyma neges glasurol y sgam Affricanaidd sy'n anfon y neges ganlynol: Helo ...

Bydd yn rhaid i ni newid y croen

Os edrychwch ar rai templedion "decomposed" Templed blaenorol da iawn, ond mae tocyn hostgator yn poeni llawer ... Rwy'n gofyn am rywfaint o amynedd wrth inni addasu i'r dyluniad newydd.

Ystadegau Defnyddwyr Rhyngrwyd Byd-eang

Yn ddiweddar, mae Éxito Exportador wedi diweddaru ystadegau'r byd ar dreiddiad a defnydd y Rhyngrwyd ledled y byd i'r flwyddyn 2011. Efallai mai un o'r ffynonellau gorau i ymgynghori â'r math hwn o wybodaeth, nid yn unig ar lefel y cyfandir, ond hefyd ar lefel gwlad ac iaith. Rwy'n cymryd y swydd hon i ddangos rhywfaint o ddata, a gyda llaw ...

eGeomate rhyddhau swyddogol!

Gyda boddhad mawr, mae Geofumadas yn lansio fersiwn Beta o eGeomate yn swyddogol ar gyfer y cyhoedd sy'n siarad DIM HISPANIG. Yn ei hanfod, mae'n fersiwn wedi'i chyfieithu i'r Saesneg o Geofumadas, mwy o gynnwys ei hun a fydd yn cael ei ychwanegu nid ar yr un pryd. Mae'r templed CMS yn debyg, mae'n newid yr enw sy'n seiliedig ar rai termau ...

Geofumadas | Ymwelwyr: | 100 o ddinasoedd mewn 10 gwlad

Mae wedi bod yn bedwar mis ers i Geofumadas symud i’r parth newydd, o’r diwedd ar ôl arbrofion gydag algorithmau Google a rhwydweithiau cymdeithasol rwyf wedi llwyddo i ragori ar 1,300 o ymwelwyr y dydd, carreg filltir yr oeddwn yn ei disgwyl fel dŵr Mai oherwydd mai dyna oedd y cyfartaledd mewn Cartesiaid. Rwy'n cymryd y swydd hon i gael rhywfaint o ystadegau gan y sector Sbaeneg ei hiaith ...

3.0 Geoffiseg: Penderfyniadau SEO

Mae 2011 yn golygu cam pwysig yn Geofumadas, ar ôl 3 blynedd o weithio fel is-barth Cartesaidd. Rydym wedi trafod hyn gyda Tomás, yr wyf yn diolch iddo am y cyfle ac yr wyf yn gobeithio cadw cyswllt pwysig ag ef ar y pwyntiau hyn ac eraill yr ydym wedi dod ar eu traws. Cartesiaid, er gwaethaf y difrod a ddioddefodd ar y pryd ...

Exploding twitter: Byddwch yn Ysbrydoli

Pe bai fy nghefnder wedi defnyddio twitter, byddai cortynnau lleisiol fy modryb (QDDG) wedi cael bywyd gwell. Mae llawer o bethau wedi newid yn y ffordd y mae'r rhai newydd yn cael eu hysbysebu. Roedd bywyd 35 mlynedd yn ôl yn syml, ar ôl ail ddiwrnod y dosbarthiadau - yn ystod y cyfnod roedd dau-, dim byd o bwys, nid y gwaith cartref, nid yr arholiadau, nid ...

A yw'n werth cael blog?

- Ydy, nid yw datganiad amrwd o'r fath yn ymddangos yn gyfrifol iawn heb gyd-destun a'r esboniad digonol o'r hyn yr ydym yn ei ddeall trwy gael blog neu'r hyn yr ydym yn ei werthfawrogi. Ar sawl achlysur rwyf wedi nodi bod Geofumadas wedi ei eni gyda'r syniad o fodloni obsesiwn am ysgrifennu a dychwelyd hefyd ...

Olewau cyntaf fy merch

Nawr rydw i'n ôl. Ar ôl tair blynedd o geofuming, penderfynais gymryd hoe yr oeddwn ei hangen eisoes. Rwyf wedi cael amser i wneud cwpl o deithiau, nid o reidrwydd ar gyfer gwaith, i weld cwpan y byd tawel, ac i wneud rhywfaint o gelf empeiraidd o'r hyn sy'n ymlacio. Es yn ôl i baentio, ond y tro hwn nid mewn olew, ...

Ble ...

Teithiol, sabothol. Fel y dywedodd llywodraethwr California. Byddaf yn ôl.

37.5 eiliad o'ch cusan olaf

Byddai dweud na wrthych wedi bod yn haws na chlywed yn ei ddweud. Mae'n brifo'n galed yma yn fy nghalon, nid nad oeddwn i'n ei ddisgwyl, nid nawr, efallai byth. Dyna pam y gofynnaf ichi am yr un cusan olaf hon. Ddim yn rhy hir, ddim yn rhy fyr. Dim ond 37.5 eiliad o gyswllt fy ngwefusau sych â'r ...