Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Bydd yn rhaid i ni newid y croen

Os edrychwch ar rai templedion "decomposed" Templed blaenorol da iawn, ond mae tocyn hostgator yn poeni llawer ... Rwy'n gofyn am rywfaint o amynedd wrth inni addasu i'r dyluniad newydd.

Ystadegau Defnyddwyr Rhyngrwyd y Byd

Yn ddiweddar mae Éxito Exportador wedi diweddaru i ystadegau byd-eang 2011 yn ymwneud â threiddiad a defnydd Rhyngrwyd ledled y byd. Efallai mai un o'r ffynonellau gorau ar gyfer ymgynghori â'r math hwn o wybodaeth, nid yn unig ar lefel y cyfandir, ond hefyd yn y wlad a'r iaith. Rwy'n cymryd y swydd hon i ddangos rhywfaint o ddata, ac wrth basio ...

eGeomate rhyddhau swyddogol!

Gyda boddhad mawr, mae Geofumadas yn lansio fersiwn Beta o eGeomate yn swyddogol ar gyfer y cyhoedd nad ydynt yn siarad Sbaenaidd. Yn ei hanfod, mae'n fersiwn a gyfieithwyd i'r Saesneg gan Geofumadas, yn ogystal â'i chynnwys ei hun a fydd yn cael ei ychwanegu nid ar yr un pryd. Mae'r templed CMS yn debyg, newidiwch yr enw sy'n seiliedig ar rai termau ...

3.0 Geoffiseg: Penderfyniadau SEO

Mae 2011 yn golygu cam pwysig yn Geofumadas, ar ôl blynyddoedd 3 o ddod yn gweithio fel is-adran Cartesiaid. Yr ydym wedi siarad â Tomás, yr wyf yn diolch iddo am y cyfle, ac rwy'n gobeithio cynnal cyswllt pwysig yn y sefyllfa hon a sefyllfaoedd eraill yr ydym wedi'u canfod. Cartesiaid, er gwaethaf y difrod a gafodd ar y pryd ...

Exploding twitter: Byddwch yn Ysbrydoli

Pe bai fy nghefnder wedi defnyddio twitter, byddai cordiau lleisiol fy modryb (QDDG) wedi cael bywyd gwell. Mae llawer o bethau wedi newid yn y ffordd y mae'r rhai newydd yn cael eu lleisio. Mae bywyd yn gwneud 35 o flynyddoedd yn syml, ar ôl yr ail ddiwrnod o ddosbarthiadau - oherwydd bod dau-, nid oedd dim yn berthnasol, nid gwaith cartref nac arholiadau, na ...

A yw'n werth cael blog?

- Do Nid yw'n ymddangos yn gyfrifoldeb cyfrifol iawn felly mae'n amhriodol heb gyd-destun ac esboniad priodol o'r hyn a ddeellir gennym trwy gael blog neu beth rydym yn ei werthfawrogi. Ar sawl achlysur rwyf wedi dweud bod Geofumadas yn cael ei eni gyda'r syniad o fodloni obsesiwn i ysgrifennu a dychwelyd hefyd ...

Olewau cyntaf fy merch

Rwy'n ôl Ar ôl tair blynedd o geofumadas, penderfynais gymryd seibiant yr oeddwn ei angen yn barod. Rwyf wedi cael amser i wneud ychydig o deithiau nad ydynt o reidrwydd yn gweithio, gweld y byd tawel, a gwneud rhywfaint o gelf empeiraidd sy'n ymlacio. Es i yn ôl i beintio, ond y tro hwn nid mewn olew, ...

37.5 eiliad o'ch mochyn olaf

Gan ddweud na, byddai wedi bod yn haws na chlywed eich bod yn ei ddweud. Mae'n brifo'n galed yma yn y galon, nid oeddwn i'n disgwyl, nid yn awr, efallai byth. Dyna pam yr wyf yn gofyn i chi y mochyn olaf hwn. Ddim yn rhy hir, nid yn rhy fyr. Dim ond o eiliadau 37.5 o gyswllt fy gwefusau sych gyda'r ...