Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Bron y llythyr olaf i'm cydweithwyr ... Doeddwn i ddim yn gadael

chi egeomates

Dim ond heddiw ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, rwyf wedi rhoi'r gorau i arwyddo'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â phrosiect a oedd wedi fy meddiannu a chael fy ysbrydoli am saith mlynedd. Yn sicr, maen nhw wedi bod yn aros am esboniad, oherwydd dim ond ychydig o bobl agos iawn oedd yn eu hadnabod ychydig ddyddiau o'r blaen, er ei fod wedi'i gynllunio o'r diwrnod y penderfynais ...

4 eiliadau pwysig yn hanes Geofumadas

- Dylem gael blog ... Dywedodd fy mhennaeth (EM), gyda'i golwg yn cael ei ddatgysylltu o'r byd hwn. Roeddwn yn teimlo cywilydd o beidio â gwybod y gair am ddyn o flynyddoedd 73 wedi crybwyll i fy nghwyn ystyfnig pam yr wyf yn datgysylltu y Rhyngrwyd yn bwrdeistrefi stentaidd yn gwneud gwaith cynnal a chadw. Mwy na dywedodd gyda ...

Pixeli diweddar

teithio dros y tir i Nicaragua ... wedi blino, gyda'r cwmni yn unig yn ddigon i atgyfnerthu GaiaGPS a egeomates rhestr wen a bydd dim ond y darllenwyr ffyddlon yn gwybod yn yr amser wythnosau 2 nesaf. Yn ddiddorol clywed am brosiectau sy'n gwneud crwydro gan ddefnyddio Google Earth fel mewnbwn, yn fodlon i rannu gyda panelwyr o ...

Radiograffeg gyflym Geofumadas mewn mwy na 75 mis

Ar ôl i flwyddyn a hanner ddod yn annibynnol o dan faes Geofumadas.com, rydym wedi cyrraedd mwy na ymweliadau misol 70,000. Mae hynny'n ddigon ac i'r rhai sy'n dilyn y wefan hon o'i darddiad, gwelir mai ychydig iawn o bethau sydd wedi cael newidiadau sylweddol iawn yn y cyfnod hwn, yn hytrach na bod rhai materion wedi'u cynnal. Yn bersonol, ar ôl ...

Sut i fod yn ymwybodol o Geofumadas

Mae Geofumadas yn bodoli ers y flwyddyn 2007, mae mwy nag erthyglau 1,200 wedi mynd â ni i ymweliadau 100,000 y mis gyda dechrau o'r dechrau ym mis Ionawr 2011 a wnaethom i Geofumadas.com. Mae'r amserau diweddaru wedi amrywio, o'r cyfnod obsesiynol o erthyglau misol 40 i weithiau pan mae Twitter a Facebook yn lawrlwytho ...

Mae Gabriel Ortiz, Cartesia a Geofumadas yn ymuno â Phrosiect Z! Gofodau

Z! Mae lleoedd yn gwarantu bod ei gynhyrchion a'i wasanaethau yn cyrraedd y farchnad Sbaenaidd ... ar unwaith! Mae tri o'r safleoedd mwyaf adnabyddus yn yr amgylchedd Sbaenaidd yn y thema Geo-Peirianneg yn cyhoeddi lansiad y gwasanaeth Z! Gofodau, ateb i gwmnïau a gweithwyr proffesiynol i leoli eu cynhyrchion a'u brandiau yn iawn lle maen nhw ...

Geofumadas, 1 blwyddyn yn y Rhwydweithiau Cymdeithasol

Flwyddyn yn ôl penderfynais roi Geofumadas yng nghyd-destun Rhwydweithiau Cymdeithasol. Mae'r ffigurau yn amrwd ac maen nhw'n siarad ychydig iawn, ond rwyf am fanteisio ar yr erthygl i fynegi fy nghanfyddiad amdano. Ionawr 2012. Dilynwyr ar Facebook ......... 15,946 Ionawr 2012. Dilynwyr ar Twitter ........ 1,079 Rwy'n cyfaddef, mae'n eich costio i ddod o hyd i synnwyr deniadol i bwnc rhwydweithiau ...

Môr-ladrad Meddalwedd, thema ddiddiwedd

Dim ond yn y dyddiau hyn y mae Cyfraith SOPA wedi ein treialu, mae'n hyderus hyd yn oed i niweidio susceptiadau gyda'r mater o ba raddau y mae hawliau eiddo deallusol yn cyrraedd a lle mae hawliau preifatrwydd unigol neu reoli gwybodaeth ar y cyd yn dechrau. Mae'n debyg bod cenhedlaeth i lawr o'r blynyddoedd 20 ...

Geofumadas ... 2 wikileaks cyn 2011 yn dod i ben

Dim ond tri diwrnod cyn i 2011 ddod i ben, rwyf wedi cael fy awdurdodi i gyfathrebu o leiaf y ddau newydd-ddyfodiad hyn a fydd yn newid ein bywydau yn 2012: 1. Mae Microsoft yn prynu Systemau Bentley. Fel y gallwch chi glywed, mae Microsoft wedi cyrraedd y cytundeb terfynol i gaffael craidd Systemau Bentley a gyflawnwyd yn y Bentley Infrastructure 500; y rhif ...

Swydd o fwy na 50 mis

Ar ôl mwy na 50 mis ysgrifennu, crynodeb yw hwn. Ar yr olwg gyntaf, er bod y detholiad wedi'i seilio ar golygfeydd tudalen, y pelydr-X yw bod: rhaid i 13 ymwneud â AutoCAD neu ei geisiadau fertigol. Thema sydd wedi bod yn barhaol, rhwng newyddion y fersiynau newydd, defnyddiau ymarferol gyda Sifil ...

Geofumadas, 2011 Etifeddiaeth

Mae'r flwyddyn bron i ben, yr hyn yr wyf am ei gael yw gorwedd mewn magau, cysgu tri diwrnod yn olynol ac adfer y cysgu cronedig; dewch draw i gymryd y cawl bwyd môr y mae fy nghyfraith-wraig yn ei wneud, y cnau mewn mêl a'r twrci a adawyd yn y nos ... uf! dim ond ychydig ddyddiau mwy. Fel pawb ...

5 2013 nodweddion newydd o AutoCAD

Mae rhai o'r arloesiadau yr ydym wedi'u gweld yn y fersiwn beta o alwad AutoCAD 2013 ar gyfer y fersiwn Jaws hwn yn dweud wrthym pa dueddiadau y byddem yn eu gweld ar gyfer mis Ebrill y flwyddyn 2012, pan fydd yn cael ei lansio'n swyddogol; er ein bod yn prin yn treulio beth sy'n newydd yn AutoCAD 2012. O'r cychwyn y newyddion sydd eisoes yn hysbys: Fformat newydd 2013! Beth ...

Os oedd egeomates darllenwyr 100

Mae'r erthygl hon yn adlewyrchu'r ystadegau a gafwyd o Ionawr i Hydref 2011 o Google Analytics, a symleiddiwyd yn y digwyddiad mai dim ond darllenwyr 100 o'r dudalen hon. Mae'n amlwg mai adlewyrchiad y cyd-destun Sbaenaidd ydyw, a fyddai'n wahanol iawn pe bai'r flaenoriaeth yn y dudalen mewn iaith arall neu ...

Rhybuddio negeseuon e-bost ffug yn enw Geofumed

O heddiw ymlaen, 23 o fis Medi rydym wedi derbyn adroddiadau gan ddarllenwyr sydd trwy Facebook neu bost uniongyrchol wedi derbyn negeseuon yn enw rhywun sy'n ysgrifennu o safle Geofumadas. Felly rwy'n manteisio ar y lle i rybuddio'r rhybudd. Dyma neges glasurol y sgam Affricanaidd sy'n anfon y neges ganlynol: Helo ...