Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Bron y llythyr olaf at fy nghydweithwyr ... wnes i ddim gadael

chi egeomates
Dim ond heddiw ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, rhoddais y gorau i arwyddo’r gwaith papur yn ymwneud â phrosiect a gadwodd fi’n brysur ac a ysbrydolodd am saith mlynedd. Siawns na fyddant wedi bod yn aros am esboniad, oherwydd dim ond cwpl o bobl agos iawn oedd yn gwybod amdanynt ychydig ddyddiau o'r blaen, er ei fod wedi'i gynllunio o'r diwrnod y penderfynais ...

4 eiliadau pwysig yn hanes Geofumadas

- Fe ddylen ni gael blog ... Meddai fy rheolwr (HM), gyda'i lygaid wedi'u datgysylltu o'r byd hwn. Roeddwn yn teimlo trueni am beidio â gwybod y gair yr oedd dyn 73 oed wedi sôn amdano wrth fy nghwyn ystyfnig ynghylch pam eu bod wedi datgysylltu'r Rhyngrwyd â'r bwrdeistrefi a oedd yn gwneud gwaith cynnal a chadw stentaidd. Mwy nag a ddywedodd gyda ...

Pixeli diweddar

Mae teithio i Nicaragua ar dir ... yn flinedig, gyda dim ond cwmni GaiaGPS a digon o amser i gydgrynhoi rhestr wen Geofumadas y bydd darllenwyr ffyddlon yn unig yn gallu gwybod amdani yn ystod y pythefnos nesaf. Mae'n ddiddorol clywed am brosiectau sy'n gwneud cadastre gan ddefnyddio Google Earth fel mewnbwn, sy'n foddhaol i'w rannu gyda phanelwyr o ...

Radiograffeg gyflym Geofumadas mewn mwy na 75 mis

Ar ôl blwyddyn a hanner o ddod yn annibynnol o dan barth Geofumadas.com, rydym wedi cyrraedd mwy na 70,000 o ymweliadau bob mis. Mae hynny'n llawer ac i'r rhai sy'n dilyn y wefan hon ers ei sefydlu, ychydig iawn o bethau sydd wedi cael eu haddasu'n sylweddol ymhen amser, yn hytrach mae rhai materion wedi'u cynnal. Yn bersonol, ar ôl ...

Sut i fod yn ymwybodol o Geofumadas

Mae Geofumadas yn bodoli er 2007, mae mwy na 1,200 o erthyglau wedi ein harwain at 100,000 o ymweliadau bob mis gyda dechrau o'r dechrau o fis Ionawr 2011 i ni fudo i Geofumadas.com. Mae'r amseroedd diweddaru wedi amrywio, o'r oedran obsesiynol o 40 erthygl fisol i amseroedd pan mae Twitter a Facebook yn lawrlwytho ...

Mae Gabriel Ortiz, Cartesia a Geofumadas yn ymuno â Phrosiect Z! Gofodau

Z! Mae Spaces yn gwarantu bod ei gynhyrchion a'i wasanaethau yn cyrraedd y farchnad Sbaenaidd ... ar unwaith! Mae tri o'r safleoedd mwyaf adnabyddus yn yr amgylchedd Sbaenaidd o fewn y thema Geo-Beirianneg yn cyhoeddi lansiad y Z! Spaces, datrysiad i gwmnïau a gweithwyr proffesiynol leoli eu cynhyrchion a'u brandiau yn iawn lle mae eu ...

Geofumadas, blwyddyn mewn Rhwydweithiau Cymdeithasol

Flwyddyn yn ôl, penderfynais roi Geofumadas yng nghyd-destun Rhwydweithiau Cymdeithasol. Mae'r ffigurau'n amrwd ac yn siarad ychydig iawn, ond rwyf am fanteisio ar yr erthygl i fynegi fy nghanfyddiad amdani. Ionawr 2012. Dilynwyr ar Facebook ......... 15,946 Ionawr 2012. Dilynwyr ar Twitter ........ 1,079 Rwy'n cyfaddef, roedd yn anodd imi ddod o hyd i synnwyr deniadol ym mhwnc rhwydweithiau ...

Creu ein cymhwysiad symudol ein hunain

Mae'n bosibl mai cwndid yw un o'r atebion gorau ar gael ar gyfer adeiladu cymwysiadau symudol. Mae'r hyblygrwydd sydd ganddo, wedi'i ychwanegu at nifer y llwyfannau â chymorth yn adlewyrchu gwaith anhygoel ei grewyr y gallwch chi fynd â blog, porthiant rss neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol i gymwysiadau sy'n barod i'w dosbarthu mewn siopau o ...

Môr-ladrad meddalwedd, pwnc di-ddiwedd

Yn union yn y dyddiau hyn y mae Deddf SOPA wedi ein sgramblo, mae hyd yn oed yn fregus brifo tueddiadau gyda'r mater o ba mor bell y mae hawliau eiddo deallusol yn mynd a lle mae hawliau preifatrwydd unigol neu reoli gwybodaeth ar y cyd yn dechrau. Mae'n debygol y byddai cenhedlaeth o dan 20 oed yn ...

Swydd rhwng mwy na 50 mis

Ar ôl mwy na 50 mis o ysgrifennu, crynodeb yw hwn. Ar yr olwg gyntaf, er bod y detholiad wedi'i seilio ar weld tudalennau, y radiograffeg yw: 13 mae'n rhaid iddynt wneud ag AutoCAD neu ei gymwysiadau fertigol. Thema sydd wedi bod yn barhaol, ymhlith y newyddion am y fersiynau newydd, defnyddiau ymarferol gyda Civil ...

Geofumadas, 2011 Etifeddiaeth

Mae'r flwyddyn bron ar ben, y cyfan rydw i eisiau yw gorwedd i lawr mewn hamog, cysgu dridiau yn olynol ac adfer y diffyg cwsg cronedig; Prin fy mod i'n codi i fynd â'r cawl bwyd môr y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, y toesenni mewn mêl a'r twrci a oedd ar ôl o noson dda ... uf! cwpl o ddiwrnodau yn fwy. Fel pawb ...

Paper.li creu eich papur newydd digidol eich hun

Mae wedi cael ei enwebu yng ngwobrau Mashable, yn y categori Cyfryngau Cymdeithasol fel un o'r gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf. Mae ei ymarferoldeb yn ymddangos i ni y symlaf, gan ymateb yn sylfaenol i'r rhagosodiad: Pe gallwn gael papur newydd digidol o'r peth pwysicaf yr wyf yn ei ddilyn ... beth am ei rannu ag eraill? O…

Os oedd egeomates darllenwyr 100

Mae'r erthygl hon yn adlewyrchu'r ystadegau a gymerwyd rhwng Ionawr a Hydref 2011 gan Google Analytics, ac a symleiddiwyd pe bai dim ond 100 o ddarllenwyr y dudalen hon. Mae'n amlwg ei fod yn adlewyrchiad o'r cyd-destun Sbaenaidd, a fyddai'n wahanol iawn pe bai gan y dudalen flaenoriaeth mewn iaith arall neu ...