Premiwm Peirianneg Unawd CD 2010

Ar achlysur cyflawni blynyddoedd 5, mae'r porth Soloingenieria.net wedi paratoi rhai strategaethau twf, cynaliadwyedd a lledaenu sydd wedi dal ein sylw y bore yma.

Y cyntaf yw darparu'r CD o'r enw Solo Ingeniería Premium 2010, sy'n cynnwys crynhoad o'r gweithiau gorau sydd wedi'u cyfrannu at y we ers 5 mlynedd. Mae hyn yn cynnwys prosiectau, adroddiadau, arolygon, llawlyfrau, ac ati. gan mai ychydig sy'n gallu bodoli ar hyn o bryd i weithwyr proffesiynol yn y sector peirianneg ddiwydiannol.

Ar y llaw arall, mae Only Engineering eisiau lansio gwasanaeth ymgynghori ar-lein sy'n anelu at fod yn gyfeiriad at y gymuned dechnegol gyfan ac yn gysylltiedig â pheirianneg yn Sbaen. Os oes gan weithiwr proffesiynol neu gwmni ddiddordeb mewn cymryd rhan, mae angen mwy o wybodaeth, ac ati. o'r rhwydwaith cydweithredol amlddisgyblaethol blaengar ac arloesol hwn, mae'n rhaid i chi fynd soloingeniería.net

80697412

Mae'r ddisg ar werth yn y siop rithwir, yma rydym yn crynhoi peth o'i gynnwys:

Ffynonellau arbed ynni ac ynni adnewyddadwy

 • Prosiect gosod ACS adeilad 12 tai
 • Prosiect gosod gwresogi ac DHW gyda chefnogaeth solar
  Adeiladu cartrefi 21
 • Prosiectu gosodiadau solar a ffotofoltäig solar yn yr adeilad
  gweinyddol
 • Set o brosiectau (gweithredu, cynhyrchu, gwacáu a
  datgymalu) gosod ffotofoltaidd sefydlog 2 MW mewn tir heb ei ddatblygu
 • Prosiect gosod aerdymheru trwy gyfrwng ynni
  geothermol yn y ganolfan ddiwylliannol
 • Prosiect gosod aerdymheru yn yr archfarchnad
  Prosiect cyflenwad trydan i un ty teulu drwyddo
  ynni gwynt
 • Prosiect cyfarpar aerdymheru ac awyru i mewn
  neuadd chwaraeon

Nwyon cymysg

 • Prosiect derbynnydd nwy naturiol yn cael ei osod mewn bwyd parod
 • Prosiect gosod nwy naturiol mewn bwyty

Gosodiadau trydanol

 • Prosiect ymestynnol gosod trydanol yn BT yng Nghymru
  melin lifio
 • Astudiwch i gywiro'r ffactor pŵer mewn diwydiant
 • Prosiect gosod trydanol yn BT mewn bwth teg
 • Prosiect o osod trydanol yn BT mewn warws sy'n mynd i swyddfeydd a warws
 • Prosiect gosod trydanol yn BT mewn tai tref a garej
  cyffredin

Gosodiadau rheweiddio

 • Prosiect gosod rheweiddio uwch-rewi mewn diwydiant becws

Atal Peryglon Galwedigaethol

 • Gwerthuso risgiau hylan mewn gwaith saer
 • Gwerthusiad diogelwch yn y diwydiant trawsnewid
  plastigau
 • Rhestr wirio ar gyfer cynlluniau iechyd a diogelwch
 • Cynllun hunan-amddiffyn mewn clwb golff
 • Argyfwng cemegol dril mewn cwmni cynhyrchu
  fformaldehyd

Diogelwch ac adeiladu strwythurol

 • Cof strwythurol o adeiladau 5 sydd ynghlwm
 • Strwythur CYPE o dai 23, adeiladau masnachol ac isloriau 4
 • Prosiect adeiladu a gweithredu sied ar gyfer ceffylau
 • Modelu mewn fflatiau CYPE a mathau o dai
 • Cynlluniau a mesuriadau o long sy'n mynd i saer cloeon
 • Prosiect ar gyfer adnewyddu ac ehangu'r gweithdy cerbydau
 • Prosiect dymchwel a rheoli gwastraff dau adeilad ynghlwm
 • Dylunio a chyfrifo arglawdd ar gyfer llethr ansefydlog
 • Prosiect o osod sgaffaldiau modur ar gyfer gwaith ynddynt
  ffasâd
 • Llifogydd o bibell ddŵr wedi'i difrodi
 • Canfyddiad o long gyda cholofnau wedi'u difrodi

Diogelwch rhag ofn tân

 • Prosiect gosod yn erbyn tanau yn y sefydliad
  gwestywr
 • Adroddiad technegol ar weithrediad ymladd tân yn y gweithdy
  trwsio beiciau modur
 • Enghraifft o wasgu yn ôl safon UNE 12101-6: 2005
 • Prosiect gosodiadau canfod a diffodd mewn swyddfeydd

Cyflenwad dŵr a glanweithdra

 • Prosiect gosod carthffosydd mewn ystad ddiwydiannol
 • Prosiect gosod cyflenwad dŵr wrth adeiladu
  tai

Telathrebu

 • Prosiect TGCh yn adeilad 4, tai ac adeiladau masnachol
 • Prosiect TGCh yn adeilad swyddfeydd 64

Cerbydau

 • Adroddiad arbenigol ar anomaleddau cerbydau
 • Tryc diwygio prosiect ar gyfer y cefn cefn
 • Lori cerbyd diwygio prosiect
 • Diwygio cystadleuaeth cystadleuaeth cerbydau
 • Dyluniad hydrolig dylunio prosiect trelar coedwigaeth
 • Prosiect gosod rampiau mewn hanner trelar
 • Prosiect gosod siafft a gosod teiars newydd yn ei le
  trelar amaethyddol

Mae nifer o

 • Adeiladu rhagarweiniol a gosod lladd-dy
 • Dyluniad Ejector
 • Cyfleusterau cof adeiladu a thrin dŵr gwastraff
 • Cynllun rheoli ansawdd CTE
 • Prosiect gweithredu planhigyn ailgylchu deunyddiau o
  adeiladu
 • Prosiect ar gyfer agor trwydded a chyfleusterau parcio mewn adeilad preswyl
 • Prosiect ar gyfer agor trwydded a chyfleusterau bar coffi gyda chegin mewn adeilad fflatiau isel
 • Prosiect ar gyfer agor trwydded a chyfleusterau swyddfa i mewn
  adeilad tai isel
 • Prosiect adeiladu ac yn erbyn tanau ystafelloedd storio mewn garej
 • Prosiect gosod fforch godi
 • Prosiect cyfleusterau pwll nofio
 • Dogfen arfarnu eiddo a thir
 • Llawlyfr ansawdd y cwmni yn ôl norm UNE-IN-ISO
  9001: 2008
 • Asesiad o lwybrau beicio yn effeithio ar asesu coetiroedd
 • Tystysgrif diogelwch a chadernid ar gyfer gosod dodrefn
  trefol
 • Astudiaeth Effaith Amgylcheddol yn CLH

Meddalwedd

 • Cais am gyfrifo gosodiad trydanol mewn foltedd isel
  yn ôl REBT 2002 (ACIEBT02)
 • Cais am gyfrifo gosodiadau aer cywasgedig
  (ACIAC)

Mae'n ymddangos i ni yn gyfraniad gwych, mae'n rhaid i lawer o gynnwys y we gael ei systemateiddio mewn cynhyrchion printiedig neu wedi'u storio oherwydd anwadalrwydd y we. Ac o ran pris, mae'n ymddangos yn rhesymol i mi ar ôl gweld ei gynnwys. Mynd i Soloingenieria.net

Un Ymateb i "CD Solo Ingeniería Premium 2010"

 1. Nid wyf yn gwybod a ellir cymhwyso'r dechneg hon fel y cyfryw at yr echelinau cywiro, at yr echelinau cydbwyso ac at yr hyn a wyddom fel echelinau gwrthiant. Diddorol ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.