… A geoblogwyr wedi ymgynnull yma…

Bu'n rhaid i rywun wireddu'r syniad hwnnw o eistedd yn yr un lle, grŵp o bobl sy'n hollol wahanol o ran personoliaeth, meddwl a chyd-destun diwylliannol, ond wedi ychwanegu at yr amrywiad o fod yn siaradwyr Sbaeneg, maent yn angerddol iawn am yr hyn sy'n digwydd yn y cyd-destun geo-ofodol.

Dyma “Gyfarfod Cenedlaethol Geoblogwyr I”, a hyrwyddir yn fframwaith Cyngres Gyntaf Peirianneg Geomateg Prifysgol Polychnig Valencia. Ar gyfer y trefnwyr, nid yw wedi bod yn hawdd, o ystyried bod disgwyl i weledigaeth ysbrydoledig o sut ddigwyddodd hyn ym mha dair awr, pa rôl y maent yn ei chwarae yn dylanwad y lluoedd a lle gallent ddatblygu.

Bydd yn ddiddorol, o ystyried na ddylid diffinio patrwm yr hyn na ddylai Geoblogger neb erioed. Esblygodd yn syml o ganlyniad i fentrau unigol, ar y cyd a chysylltedd; ganwyd rhai fel hobi, eraill fel angerdd dros dro, eraill fel awgrym gan drydydd parti am brynhawn o gwrw a ffrio. Hefyd, ni oroesodd pob un mewn amser, cafodd rhai hyd yn oed eu cyfnod sabothol ac ail-wynebu eto.

Ni waeth sut y cyrhaeddon nhw yno, yn y diwedd maen nhw'n bobl, "Geobloggers." Bydd gwrando ar y cyd-destun hwnnw yn rhoi dimensiwn nad oes fawr ddim yn hysbys amdano pwy sydd y tu ôl i'r cofnod newydd hwnnw ar fore Llun am 10 y bore, y ddolen ar Twitter am hanner dydd, neu'r ffotograff o'r tîm gwaith ar Dydd Mercher. Y tu hwnt i'r enw neu'r brand poblogaidd, pwy yw'r Geoblogger pan glywn ef yn siarad am bwnc nad oes ganddo ond ychydig funudau ohono oherwydd bod yr un nesaf yn dod.

Yn ffurfiol, blewog, achlysurol, poblogaidd neu anhysbys, mae'r grŵp o Geobloggers wedi cyrraedd cam lle nad yw dylanwad unigol yn bwysig mwyach, ond mae'r grŵp mewn perthynas â'r hyn sy'n digwydd yn y gilfach o dechnolegau sy'n berthnasol i wyddorau daear. . P'un a ydym yn ei hoffi ai peidio, daeth yr academi, y cyd-destun ffynhonnell agored, y cwmni preifat ac, yn anad dim, defnyddwyr preifat yn ymwybodol o'r hyn y mae'r Geoblogwyr agosaf at eu disgyblaeth yn ei ddweud, ei ddweud a hyd yn oed mewn rhai achosion yn ei gynnig yn eu oracl.

Ni wnaeth neb eu henwi yn Geobloggers, cyn gynted ag mai hwn yw'r cyfarfod cyntaf, byddwn yn gallu gwrando ar y "cyn", ond bydd yn rhaid i ni fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn y "after", gan na allwn steilio rhwng y sy'n ysgrifennu'n unigol unwaith y mis, yr un sydd trydar bob 2 awr neu'r un sy'n cynrychioli blog ar y cyd. Heb os, mae gan bawb ffi cyfranogi.

Beth yw'r cwota hwnnw ... byddwn yn ei ddeall mewn consensws ar ôl Digwyddiad y 5 hwn ym mis Gorffennaf.

Pryd a ble

Gorffennaf 5, 2017. Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geodetig, Cartograffig a Thopograffig Prifysgol Polytechnig Valencia. Adeilad 7 I o Gampws Vera. Ystafell 0.1.

Os gall unrhyw un fod yn bresennol, ni ddylid ei fethu. I'r rhai sy'n bell i ffwrdd, gallant barhau i ffrydio yn y cyfeiriad canlynol:
https://videoapuntes.upv.es/streaming/61f4e290-5567-11e6-a6e5-a1f0bb93fc00

Beth fydd Geoblogwyr yn ei gymryd

Yr holl blogwyr hynny sy'n ysgrifennu gydag amledd penodol, erthyglau ar eu blogiau (o leiaf unwaith y mis neu sy'n nodedig ar y Rhyngrwyd), yn ogystal â rhai o'r offer a ddefnyddir fwyaf heddiw mewn geodechnolegau.

I bwy y rhoddir sylw iddo

I bawb sydd â diddordeb yn y pwnc, o weithwyr proffesiynol i fyfyrwyr, cwmnïau, entrepreneuriaid a gweinyddiaethau cyhoeddus.

Yr Agenda

Er y gallai gael newidiadau bach, cynigiwyd y sgript fethodolegol eisoes, sy'n ceisio creu fforwm pwysig ar gyfer trafod a thrafod y proffesiwn, gan fanteisio ar y ffaith bod ei aelodau'n wybodus am realiti a materion cyfoes, ynghyd â sefydlu synergeddau rhwng gwahanol raddau cysylltiedig sy'n Mae ganddyn nhw Geomatics fel eu cyswllt cysylltu.

Sgript

11-12: 00: Croeso i'r mynychwyr
12-12: 30: Agoriad cyhoeddus y digwyddiad

  • Peirianneg Geometrig, Cartograffig a Topograffig ETS
  • MAPIO
  • Juan Toro
  • Gerson Beltrán

12: 30-13: 30: Tro'r geoblogwyr:

Héctor (Geographica), David Piles (Strageo), Jorge del Río (Orbemapa), Álvaro Anguix (GVSig), Roberto (Gis & Beers), Óscar Martínez, (Mwy na SIG), Antonio Rodríguez (Blog IDEE), Geofumadas (fideo), Nosolosig (fideo).

  • Beth ydych chi wedi'i astudio, beth ydych chi'n ei wneud a beth mae'ch blog yn siarad amdano?
  • "Geoego"? brand personol, rhwng hunangynhaliaeth a chydweithio
  • A yw maint yn bwysig? dilynwyr, rhwng maint ac ansawdd
  • Endogamy? cydweithio i ddatgelu
  • Pa offer ydych chi'n eu defnyddio?

13: 30-14: 10: Offer a mentrau:

Cyfeillion y map, CARTO, Creasolutions, eDiamsystems, Esri, Geoinquietos, GVSig, YMA.

14: 10-14: 40: Dadl agored, ymhlith y gynulleidfa a chwestiynau am yr hashnod #geobloggers ar Twitter.

14: 45-15: 00: casgliadau a chau

15: 15: Bwyd a rhwydweithio

I'w gofio

Cadw'r hashtag:  https://twitter.com/hashtag/geobloggers?src=hash

La dirección streaming: https://videoapuntes.upv.es/streaming/61f4e290-5567-11e6-a6e5-a1f0bb93fc00

Y newyddion am y Cylchgrawn Mapio

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.