... ac yn casglu y geobloggers yma ...

Bu'n rhaid i rywun wireddu'r syniad hwnnw o eistedd yn yr un lle, grŵp o bobl sy'n hollol wahanol o ran personoliaeth, meddwl a chyd-destun diwylliannol, ond wedi ychwanegu at yr amrywiad o fod yn siaradwyr Sbaeneg, maent yn angerddol iawn am yr hyn sy'n digwydd yn y cyd-destun geo-ofodol.

Dyma “Gyfarfod Cenedlaethol Geoblogwyr I”, a hyrwyddir yn fframwaith Cyngres Gyntaf Peirianneg Geomateg Prifysgol Polychnig Valencia. Ar gyfer y trefnwyr, nid yw wedi bod yn hawdd, o ystyried bod disgwyl i weledigaeth ysbrydoledig o sut ddigwyddodd hyn ym mha dair awr, pa rôl y maent yn ei chwarae yn dylanwad y lluoedd a lle gallent ddatblygu.

Bydd yn ddiddorol, gan ystyried nad yw'r patrwm o sut y dylai Geoblogger gael ei ddiffinio erioed gan unrhyw un. Esblygodd yn syml o ganlyniad i fentrau unigol, cyfunol a chysylltegol; cafodd rhai eu geni fel hobi, eraill fel angerdd dros dro, eraill gan awgrym trydydd parti brynhawn o gwrw a britanga. Hefyd, nid oedd pob un ohonynt wedi goroesi mewn pryd, roedd rhai hyd yn oed wedi cael eu cyfnod sabothol ac wedi eu hail-wynebu eto.

Waeth sut y daethant yno, yn y pen draw maent yn bobl, «Geoblogwyr». Gan wrando ar y cyd-destun hwnnw, bydd yn rhoi dimensiwn na wyddys llawer amdano pwy sydd y tu ôl i'r cofnod newydd hwn ddydd Llun yn y 10 yn y bore, y ddolen ar Twitter i'r 12 am hanner dydd, neu'r ffotograff o'r tîm gwaith Ddydd Mercher. Y tu hwnt i'r enw neu'r brand sydd wedi'i boblogeiddio, pwy yw'r Geoblogiwr pan fyddwn yn ei glywed yn siarad am bwnc sydd gennych ychydig funudau yn unig oherwydd bod yr un nesaf yn dod.

Mae ffurf ffurfiol, blewog, achlysurol, poblogaidd neu ddienw, y set o Geoblogwyr wedi cyrraedd cam lle nad yw bellach yn ddylanwad unigol pwysig, ond y cyfan o ran yr hyn sy'n digwydd yn y arbenigol technolegau a gymhwysir i wyddorau daear . Yn debyg iddo neu beidio, daeth yr academi, cyd-destun cod rhad ac am ddim, y cwmni preifat ac yn fwy na dim, y defnyddwyr preifat i fod yn ymwybodol o'r hyn y mae Geoblogwyr sydd agosaf at eu disgyblaeth yn ei ddweud, ei ddweud a hyd yn oed mewn rhai achosion yn cynnig yn eu hormon.

Ni wnaeth neb eu henwi yn Geobloggers, cyn gynted ag mai hwn yw'r cyfarfod cyntaf, byddwn yn gallu gwrando ar y "cyn", ond bydd yn rhaid i ni fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn y "after", gan na allwn steilio rhwng y sy'n ysgrifennu'n unigol unwaith y mis, yr un sydd trydar pob awr 2 neu'r un sy'n cynrychioli blog cyfunol. Heb os, mae gan bawb ffi gyfranogi.

Beth yw'r cwota hwnnw ... byddwn yn ei ddeall mewn consensws ar ôl Digwyddiad y 5 hwn ym mis Gorffennaf.

Pryd a ble

JUM 5 o 2017. Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geoetig, Cartograffig a Topograffig Prifysgol Polychnig Valencia. Adeiladu 7 I o Gampws Vera. Ystafell 0.1.

Os gall rhywun fod yn bresennol, ni ddylech ei golli. I'r rhai sy'n bell i ffwrdd, gallant barhau i ffrydio yn y cyfeiriad canlynol:
https://videoapuntes.upv.es/streaming/61f4e290-5567-11e6-a6e5-a1f0bb93fc00

Beth fydd Geoblogwyr yn ei gymryd

Mae pob blogiwr sy'n ysgrifennu gydag amlder penodol, erthyglau ar eu blogiau (o leiaf unwaith y mis neu sy'n nodedig ar y Rhyngrwyd), yn ogystal â rhai o'r offer mwyaf poblogaidd heddiw mewn geodechnolegau.

I bwy y rhoddir sylw iddo

I bob un o'r cyhoedd hynny sydd â diddordeb yn y pwnc, o weithwyr proffesiynol i fyfyrwyr, cwmnïau, entrepreneuriaid a gweinyddiaethau cyhoeddus.

Yr Agenda

Er y gallai gael ychydig o newidiadau, cynigiwyd y sgript fethodolegol eisoes, sydd â'r nod o greu fforwm pwysig ar gyfer trafod a dadlau'r proffesiwn, gan fanteisio ar ei aelodau yn ymwybodol o'r realiti a'r sefyllfa bresennol, yn ogystal â sefydlu synergeddau rhwng gwahanol raddau cysylltiedig. Mae ganddynt Geomateg fel cyswllt.

Sgript

11-12: 00: Croeso i'r mynychwyr
12-12: 30: Agoriad cyhoeddus y digwyddiad

  • Peirianneg Geometrig, Cartograffig a Topograffig ETS
  • MAPIO
  • Juan Toro
  • Gerson Beltrán

12: 30-13: 30: Tro'r geoblogwyr:

Héctor (Geographica), David Piles (Strageo), Jorge del Río (Orbemapa), Álvaro Anguix (GVSig), Roberto (Gis & Beers), Óscar Martínez, (Mwy na SIG), Antonio Rodríguez (IDEE Blog), Geofumadas (fideo), Nosolosig (fideo).

  • Beth ydych chi wedi'i astudio, beth ydych chi'n ei wneud a beth mae'ch blog yn siarad amdano?
  • "Geoego"? brand personol, rhwng hunangynhaliaeth a chydweithio
  • A yw maint yn bwysig? dilynwyr, rhwng maint ac ansawdd
  • Endogamy? cydweithio i ddatgelu
  • Pa offer ydych chi'n eu defnyddio?

13: 30-14: 10: Offer a mentrau:

Cyfeillion y map, CARTO, Creasolutions, eDelysystems, Esri, Geoinquietos, GVSig, YMA.

14: 10-14: 40: Trafodaeth agored, ymhlith y gynulleidfa a chwestiynau gan y #geobloggers adnod ar Twitter.

14: 45-15: 00: casgliadau a chau

15: 15: Bwyd a rhwydweithio

I'w gofio

Cadw'r hashtag: https://twitter.com/hashtag/geobloggers?src=hash

La dirección streaming: https://videoapuntes.upv.es/streaming/61f4e290-5567-11e6-a6e5-a1f0bb93fc00

Y newyddion am y Cylchgrawn Mapio

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.