FORUM MUNDO UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n mynegi a thrawsnewid eich sefydliad

Mae UNIGIS America Ladin, Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI, yn cael moethusrwydd aruthrol i ddatblygu eleni, diwrnod newydd o'r digwyddiad FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad, ddydd Gwener Tachwedd 16 ym Mhrifysgol ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Colombia.
Mae mynediad am ddim. Felly os ydych chi yn Cali, yng Ngholombia, neu yn y posibilrwydd, ni ddylech ei golli.
Mae FORO MUNDO UNIGIS ynddo'i hun yn llwyfan ar gyfer deialog rhwng technegwyr, defnyddwyr, meddylwyr beirniadol, gwyddonwyr sy'n ymwneud â'u gweithgareddau Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS), entrepreneuriaid o bob sector a'r gymuned academaidd yn gyffredinol, i rannu profiadau, gwersi a ddysgwyd, tueddiadau a datblygiadau arloesol ym meysydd Geomateg, Geoinformation a'i safonau. http://foromundo.unigis.net/nodes/cali
Trwy gyflwyniadau gan arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol, bydd FFORWM BYD UNIGIS Cali 2018, yn ei chweched fersiwn, yn mynd i’r afael â: «Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad". Cofrestru: http://foromundo.unigis.net/cofrestru / ffurflen

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y ddau weithdy rhad ac am ddim 2: 30 pm a fydd hefyd yn cael eu cynnal o fewn fframwaith Foromundo, y gallwch ofyn am gofrestru ar eu cyfer trwy ysgrifennu at swyddfa.cali@unigis.net (yn nodi enw llawn, proffesiwn ac e-bost a gweithdy o ddiddordeb)

Gweithdy Rhif 1: Cynhyrchu cymylau pwynt o ddelweddau a ddelir gan y dronau, gan ddefnyddio meddalwedd a model am ddim 3D (Room 505E)
Yn y gweithdy hwn, byddwn yn gweld, mewn modd dangosol am fodel ffisegol o diriogaeth, y gallwn dynnu ffotograffau o wahanol onglau, adeiladu model ffotogrametrig ac yna efelychu gweithrediad adeiladu cymylau pwynt fel pe baem wedi mynd â'r ergydion gyda drôn. Yn ogystal, y broses nesaf o ddod â'r model ffisegol hwnnw i'w gywiro a'i addasu GIS i gynllun gweinyddu tir ar sail praeseptau Cadastre 2034.
Bydd yn ddiddorol iawn, sef bod yn weithdy y gallwch chi ddysgu trwy wneud, gyda meddalwedd am ddim ond hefyd yn dangos potensial meddalwedd perchnogol sy'n gwneud yr un pethau. Y tu hwnt i hyn, bydd hefyd yn werthfawr ategu'r seminar a gyflwynir gan yr un siaradwr yn y bore, yn seiliedig ar y duedd bresennol a welwn lle na chafodd y disgyblaethau o gipio a modelu eu gwahanu a chwilio am olwg gyfannol o'r Geo - peirianneg lle mae tuag at y cylch cyflawn o reoli gwybodaeth a rheoli gweithrediadau.
Bydd Golgi Alvarez hefyd yn cyflwyno opteg o sut y bydd adeiladu Modelau Digidol (Gefeilliaid Digidol) yn bwynt aflonyddgar gyda manteision ac anfanteision rhwng yr hyn sydd ei angen arnom heddiw yn America Ladin, ond hefyd yn yr hyn y mae angen dinasoedd mawr a gwledydd eraill. BigData, Cudd-wybodaeth Artiffisial, Rhyngrwyd Pethau a DIOGELWCH. Amser da i agor eich meddwl, mewn heriau sydd nid yn unig yn troi at y cwmnïau sy'n darparu atebion, ond hefyd i'r gweithwyr proffesiynol y byddwn yn falch o weld y foment honno.
Rhif Gweithdy 2: ArcGIS Ar-lein (Awditoriwm Cementos Argos)
Cyflwynir hyn gan ESRI Colombia, ar adeg briodol pan fydd fersiynau newydd ArcGIS ar fin cyflawni'r rhan fwyaf o'r swyddogaethau a wnaeth ArcMap, o ArcGIS Pro ac o ArcGIS Ar-lein.
Ar gyfer y gweithdai hyn mae'n ddelfrydol cario gliniadur ac wedi cofrestru o'r blaen.

Atodlen

Gweithgarwch Cyflwynydd

Sefydliad

08: 00 08: 30 Cofrestru cyfranogwyr
08: 30 08: 45 Croeso cyfarch Carlos Humberto Valderrama
Jorge Eliécer Rubiano
Prifysgol Icesi
UNIGIS America Ladin
08: 50 09: 00 Croeso cyfarch Josef Strobl UNIGIS International / Universität Salzburg
09: 05 09: 30 SICA: Offeryn Cynllunio ar gyfer Tyfu Coffi Cystadleuol a Chynaliadwy Juan Carlos Vásquez Barrera Ffederasiwn Cenedlaethol Tyfwyr Coffi (FNC)
09: 35 10: 00 GIS fel Offeryn ar gyfer Risg a Gofal Trychineb Steven Oswaldo Ortiz Ruiz Esri Colombia
10: 05 10: 30 Dadansoddiad gofodol o gollyngiad cwsmeriaid mewn cwmni gwasanaeth Beatriz Eugenia Marín Ospina Prifysgol Antonio José Camacho (UAJC)
10: 35 11: 00 Gweinyddu Modelu Tir - Hanfodion a chymhwyso gyda meddalwedd am ddim. Golgi Álvarez Rydych egeomates
11: 05 11: 20

Sesiwn gwestiynau

11: 25 11: 55

Rest

12: 00 12: 25 Ysgol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Teithiol -
GIS a newid yn yr hinsawdd
John Manunga
Luis Alfonso Ortega Fernández
Sidewalk Los Cerrillos
Newid Hinsawdd ac Ardaloedd Gwarchodedig - Sylfaen Ecohábitats
12: 30 12: 55 GIS ac addysg uwchradd Angela Rocha ysgafn Selper Chapter Colombia
13: 00 13: 25 Cymhwysodd GIS i Arolygon Fforensig Ymweld â Edwin Ernesto Acosta Bonilla Yr Ysgol Ymchwilio Troseddol Yr Heddlu Cenedlaethol
13: 30 13: 55 Cymhwysedd GIS wrth gyfreithloni aneddiadau o darddiad anffurfiol Sonia Viviana Tamayo Cymdeithas Gwella Pereira / Prifysgol Gatholig
14: 00 14: 15 Sesiwn gwestiynau a chau sesiwn y bore

Cinio am ddim

14: 45 17: 45 Gweithdy Rhif 1: Cynhyrchu cymylau pwynt o ddelweddau a gipiwyd gan y dronau, gan ddefnyddio meddalwedd a model am ddim 3D Golgi Darío Álvarez
14: 45 17: 45 Rhif Gweithdy 2: ArcGIS Ar-lein Esri Colombia
Cau gweithdai a chau UNIGIS Foromundo
Trosolwg:
Pencadlys Foromundo: Awditoriwm Cementos Argos - Prifysgol Icesi (18 Street No. 122-135, Cali, Col)
Lleoliad y gweithdy: Awditoriwm Cementos Argos a 505E - Prifysgol Icesi (o 2: 30pm)
Dyddiad ac amser: Tachwedd 16, 2018 8: 00am-6: 00pm.

Trefnwyd gan: UNIGIS America Ladin, Universität Salzburg a Phrifysgol Icesi

Cofrestru: http: // foromundo.unigis.net/registration/ffurflen
Cyswllt: Jenny Correa Gutiérrez (jenny.correa@team.unigis.net) / Cel / Whatsapp: + 57 (315) 5409 792 / Esther Nayibe Escobar Pinillos (Nayibeescobar@yahoo.es) + 57 (315) 455 3462

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.