FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad

Mae UNIGIS America Ladin, Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI, yn cael moethusrwydd aruthrol i ddatblygu eleni, diwrnod newydd o'r digwyddiad FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018:  Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad, ddydd Gwener Tachwedd 16 ym Mhrifysgol ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Colombia.
Mae mynediad am ddim. Felly os ydych chi yn Cali, yng Ngholombia, neu'n bosibilrwydd, ni ddylech ei golli.
Mae FORO MUNDO UNIGIS ynddo'i hun yn llwyfan ar gyfer deialog rhwng technegwyr, defnyddwyr, meddylwyr beirniadol, gwyddonwyr sy'n ymwneud â'u gweithgareddau Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS), entrepreneuriaid o bob sector a'r gymuned academaidd yn gyffredinol, i rannu profiadau, gwersi a ddysgwyd, tueddiadau a datblygiadau arloesol ym meysydd Geomateg, Geoinformation a'i safonau. http://foromundo.unigis.net/nodes/cali
 
Trwy gyflwyniadau gan arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol, bydd FFORWM BYD UNIGIS Cali 2018, yn ei chweched fersiwn, yn mynd i’r afael â: «Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad". Cofrestru: http://foromundo.unigis.net/cofrestru / ffurflen

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y ddau weithdy rhad ac am ddim 2: 30 pm a fydd hefyd yn cael eu cynnal o fewn fframwaith Foromundo, y gallwch ofyn am gofrestru ar eu cyfer trwy ysgrifennu at swyddfa.cali@unigis.net (yn nodi enw llawn, proffesiwn ac e-bost a gweithdy o ddiddordeb)

Gweithdy Rhif 1: Cynhyrchu cymylau pwynt o ddelweddau a ddelir gan y dronau, gan ddefnyddio meddalwedd a model am ddim 3D (Room 505E)
Yn y gweithdy hwn, byddwn yn gweld sut y gallwn, mewn ffordd arddangosiadol ar fodel ffisegol o diriogaeth, dynnu lluniau o wahanol onglau, adeiladu model ffotogrammetrig ac yna efelychu'r gwaith adeiladu cwmwl pwynt fel pe byddem wedi tynnu'r ergydion gyda drôn. Yn ogystal, mae'r broses ganlynol o ddod â'r model ffisegol hwn i'w gywiro a'i addasu GIS i gynllun Gweinyddu tir yn seiliedig ar braeseptau Cadastre 2034.
Bydd yn ddiddorol iawn, fel gweithdy y gallwch ei ddysgu trwy ei wneud, gyda meddalwedd am ddim ond hefyd dangos potensial meddalwedd berchnogol sy'n gwneud yr un pethau hyn. Y tu hwnt i hyn, bydd hefyd yn werthfawr ategu'r seminar a gyflwynir yn y bore gan yr un siaradwr, yn seiliedig ar y duedd bresennol a welwn lle nad yw'r disgyblaethau dal a modelu ar wahân mwyach a cheisio gweledigaeth gyfannol o Geo - peirianneg ble tuag at y cylch cyflawn o reoli gwybodaeth a rheoli gweithrediadau.
Bydd Golgi Alvarez hefyd yn cyflwyno trosolwg o sut y bydd adeiladu Modelau Digidol (Efeilliaid Digidol) yn bwynt aflonyddgar gyda manteision ac anfanteision rhwng yr hyn yr ydym ei angen heddiw yn America Ladin, ond hefyd yr hyn y mae dinasoedd mawr a gwledydd eraill ei angen o ran BigData, Deallusrwydd Artiffisial, Rhyngrwyd Pethau a SmartCities. Amser da i agor eich meddwl, mewn heriau sydd nid yn unig yn troi at gwmnïau darparu atebion, ond hefyd at weithwyr proffesiynol a fydd yn cael y llawenydd o weld y foment honno.
Rhif Gweithdy 2: ArcGIS Ar-lein (Awditoriwm Cementos Argos)
Cyflwynir hyn gan ESRI Colombia, ar adeg briodol pan fydd fersiynau newydd ArcGIS ar fin cyflawni'r rhan fwyaf o'r swyddogaethau a wnaeth ArcMap, o ArcGIS Pro ac o ArcGIS Ar-lein.
Ar gyfer y gweithdai hyn mae'n ddelfrydol cario gliniadur ac wedi cofrestru o'r blaen.

Atodlen

Gweithgarwch Cyflwynydd

Sefydliad

08: 00 08: 30 Cofrestru cyfranogwyr
08: 30 08: 45 Croeso cyfarch Carlos Humberto Valderrama
Jorge Eliécer Rubiano
Prifysgol Icesi
UNIGIS America Ladin
08: 50 09: 00 Croeso cyfarch Josef Strobl UNIGIS International / Universität Salzburg
09: 05 09: 30 SICA: Offeryn Cynllunio ar gyfer Tyfu Coffi Cystadleuol a Chynaliadwy Juan Carlos Vásquez Barrera Ffederasiwn Cenedlaethol Tyfwyr Coffi (FNC)
09: 35 10: 00 GIS fel Offeryn ar gyfer Risg a Gofal Trychineb Steven Oswaldo Ortiz Ruiz Esri Colombia
10: 05 10: 30 Dadansoddiad gofodol o gollyngiad cwsmeriaid mewn cwmni gwasanaeth Beatriz Eugenia Marín Ospina Prifysgol Antonio José Camacho (UAJC)
10: 35 11: 00 Modelu Gweinyddiaeth Tir - Hanfodion a chymhwyso gyda meddalwedd am ddim. Golgi Álvarez Rydych egeomates
11: 05 11: 20

Sesiwn gwestiynau

11: 25 11: 55

Rest

12: 00 12: 25 Ysgol Deithiol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol -
GIS a newid yn yr hinsawdd
John Manunga
Luis Alfonso Ortega Fernández
Sidewalk Los Cerrillos
Newid Hinsawdd ac Ardaloedd Gwarchodedig - Sylfaen Ecohábitats
12: 30 12: 55 GIS ac addysg uwchradd Angela Rocha ysgafn Selper Chapter Colombia
13: 00 13: 25 Cymhwysodd GIS i Arolygon Fforensig Ymweld â Edwin Ernesto Acosta Bonilla Yr Ysgol Ymchwilio Troseddol Yr Heddlu Cenedlaethol
13: 30 13: 55 Cymhwysedd GIS wrth gyfreithloni aneddiadau o darddiad anffurfiol Sonia Viviana Tamayo Cymdeithas Gwella Pereira / Prifysgol Gatholig
14: 00 14: 15 Sesiwn gwestiynau a chau sesiwn y bore

Cinio am ddim

14: 45 17: 45 Gweithdy Rhif 1: Cynhyrchu cymylau pwynt o ddelweddau a gipiwyd gan y dronau, gan ddefnyddio meddalwedd a model am ddim 3D Golgi Darío Álvarez
14: 45 17: 45 Rhif Gweithdy 2: ArcGIS Ar-lein Esri Colombia
Cau gweithdai a chau UNIGIS Foromundo
Trosolwg:
Pencadlys Foromundo: Awditoriwm Cementos Argos - Prifysgol Icesi (Calle 18 Rhif 122-135, Cali, Col)
Lleoliad y gweithdy: Awditoriwm Cementos Argos a 505E - Prifysgol Icesi (o 2: 30pm)
Dyddiad ac amser: Tachwedd 16, 2018 8: 00am-6: 00pm.

Trefnwyd gan: UNIGIS America Ladin, Universität Salzburg a Phrifysgol Icesi

Cofrestru: http: // foromundo.unigis.net/registration/ffurflen
Cyswllt: Jenny Correa Gutiérrez (jenny.correa@team.unigis.net) / Cel / Whatsapp: + 57 (315) 5409 792 / Esther Nayibe Escobar Pinillos (Nayibeescobar@yahoo.es) +57 (315) 455 3462

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.