Yn olaf, rwy'n rhad ac am ddim!

geomembraniaid 2

Mae wedi bod yn fis anodd iawn, i gyd am eisiau gadael prosesau gweinyddol gau dynn. Heddiw, yr wyf wedi ar ôl mynd i godi'r pecyn negesydd olaf oedd yn yr arfaeth yn eistedd ennyd i fwynhau y teimlad hwnnw o fod wedi gwneud pethau'n iawn, ac i deimlo llawenydd wedi gostwng i mi hiraeth am yr hyn a ddigwyddodd i mi amser maith yn ôl . Es trwy coffi espresso, ac er bod y ewyn compungía hanner llwy fwrdd o siwgr yn teimlo bod teimlad o fy Junes 8.4166666.

Roedd y ddwy flynedd ddiwethaf wedi newid dair gwaith o leoliad, o'r pentref yn fwy cuddiedig yng nghanol y pentref Afon Araute, ar ôl i'r fyddin ryddhau ei fomwyr yn dileu unrhyw arwydd o fywyd yng nghymunedau Cymru El Tule y Y Gwreiddiau.

Ar ôl bomio'r cinio, fe adawom gludo'r bagiau ysgafnach i'r pwysau a fyddai'n caniatáu i'r ras trot hanner posibl, y darn o dan cercos cerchos a neidio drysau bariau. Gyda'r pedwar cŵn ac un o'r tri chath yr ydym yn croesi Llano de Vargas, yn dilyn yr arwyddion a adawyd gan dorf hanner nos; roedd sandalau o rwber ar y ffordd, yn cael ei ddal i fyny yn yr haul a'r mwd i'r grw p hwnnw a oedd yn dawel i'r Odyssey yn y nos.

Roedd edrych yn ôl fel stori diwedd y Rey Bera, cododd y mwg o'r tai sydd newydd eu bomio, ar y sgertiau Y Machetón, lle Los Hernández, ar yr ochr arall i La Finquita, ar gyfer El Trapiche. Dim ond y gobaith oedd y byddai'r bobl hyn wedi cael y cunning nad oedd ganddynt ginio y tu mewn i'w tai, oherwydd bod yr awyrennau'n troi mwg y ceginau yn dargedau perffaith.

Felly daeth i ail dŷ, roedd yr ysgol wedi cau drysau ers mis Mehefin, ar ôl iddyn nhw ladd yr athro eithaf, roedden nhw'n cynnig i ni ganolbwyntio ar y bêl ac i ofalu am drugaredd nad oeddem yn mynnu i fynd. Cafodd y waliau eu lliwio â negeseuon gan y 28 Cynghrair Poblogaidd Chwefror; yn y giât, cadwyn wedi'i glymu â gwifren melys a dywedodd y brethyn coch sy'n crogi ar y pêl-faner popeth.

Ar ôl bron i dri mis o ymgais, fe wnaethom ni gyrraedd y ffin, lle'r oeddem yn lloches mewn tŷ bach ac, bob prynhawn, yn 4 PM, roeddem yng nghanol y bont Goascorán yn aros i'm mam ddod â'r darn o bapur a gadarnhaodd fod y cytundeb heddwch rhwng y ddwy wlad wedi ei lofnodi ac y gellid ei gofnodi. Gwnaethom awyrennau 37 a lansiasom o rîl y bont, nes i dudalen olaf fy llyfr stori gael ei orffen; Roeddwn i eisiau gwneud un gyda'r pasta ond roedd ei chaledwch ar fin gwneud i mi bartender.

Yn olaf, daeth yr ateb, dim ond pan oedd arian i'w fwyta am ddau ddiwrnod ac am y cludiant a fyddai'n mynd â ni i'r pentref o'r enw Mwyngloddiau Aur. Croesais y ffin gyda'r unig un o dri bagis nad oedd yr heddlu wedi eu atafaelu, gyda'u pocedi yn llawn gobaith gwlad newydd, athrawon newydd, gwleidyddion newydd; Roeddwn yn ymwybodol na allai y perthnasau marw adfer, na'm casgliad o greigiau obsidian, llawer llai fy llyfr o straeon darluniadol.

Tan ofnadwy ha wedi bod y mis diwethaf, mae mor syfrdanol yn ymdeimlad o ryddid, mae post 8 rickety wedi gwneud i mi deimlo'n segur, i'r pwynt sydd gennyf bellach llywydd y darllenwyr gyda'r awydd i adeiladu undeb, hehe. Wedi dod eleni gyda'i coups d'état, yr argyfwng economaidd, yr ymgyrch wleidyddol, y blas drwg o waith maes. Mae un newydd i wneud pethau mwy, gyda dau dechnegydd yr wyf yn eu cadw, o'r gorau na wnaeth yr argyfwng hwn oddi wrthyf ac i'r rhai a fyddai'n rhoi fy nwylo i'r tân oherwydd rwy'n gwybod y byddent yn ei wneud (ac maent eisoes wedi gwneud hynny) i mi.

Y gorau oll, y goruchwylwyr 16, pwy eu tynnu allan ymhlith technegwyr hyfforddedig 230, a oedd am chwe mis yn cael eu profi yn eu gallu technegol, eu cyfrifoldeb, eu gwerthoedd moesegol ac fang yn fyw. O blith y rhain, o leiaf 10, a bennir yn eu oesoedd cynnar â gadael merched beichiog neu ddynion gyda chalon wedi torri yn y mannau digroeso lle cawsant eu hanfon, profi i gael eu gwneud o'r un pren ei hyfforddwyr, yn barod i i ddeffro os oes angen i wneud cadastral agos ac ymladd tan i chi ddod o hyd i hynny dangle y glanhau topolegol galw amdano.

Bydd amser i wneud pethau mawr gyda'r dynion hyn yn y blynyddoedd 25 nesaf. Yn y cyfamser, diolch am aros am wythnosau 3 am ateb, dyddiau 4 ar gyfer swydd newydd a 1 ar gyfer y swydd hon i ddod i ben.

Ymatebion 4 i "Yn olaf, rwy'n rhad ac am ddim!"

 1. Weithiau, byddaf yn dychwelyd i'r swydd hon, flwyddyn yn ddiweddarach, hoffwn fod yn ei hysgrifennu eto. Rwy'n sylweddoli mai un o'r ychydig weithiau yr wyf wedi crynhoi fy stori mewn llai na geiriau 600.

 2. Rwyf wrth fy modd, hoffwn y sgiliau llenyddol sydd gennych. Rhaid i ddyn, fel dynol, fod yn gyfan yn ei ffurfiad. Rhaid i'r technegol, yr ysbrydol, y dynol, popeth ... fynd law yn llaw â gwyddonydd, technegydd.
  O'r llwyfan hon, rwy'n llongyfarch ichi ein hyfryd â phrofiadau eich plant, eich gwaith, eich hamdden, eich hobïau.
  Fel y dywed yn llofnod fy fforwm:
  "Cyn belled â bod gen i rywbeth ar ôl i'w wneud, ni fyddaf wedi gwneud unrhyw beth, Julio Cesar." Yn eich achos chi, mae heddwch wedi dod, ond gwn oherwydd y pryderon, mae carthu themâu, bob amser yn morthwylio, bob amser yno.
  Yr wyf yn eich annog, er weithiau mae'r distawrwydd yn ymddangos yn groes i barhau i ysgrifennu, gan ein bod yn llawer yr ydym yn eu darllen i chi. Nid bob amser yw'r atebion neu'r atebion yn mynegai adwaith y darllenydd, weithiau, mae'r rhyfeddod yn cylchdroi'r adwaith.
  Gwyliau Hapus i bawb a bod y 2010 sy'n dod yn well, pa mor hawdd ydyw, yr un sy'n ein gadael ni

 3. ... Yr wyf yn gobeithio i gael ei orffen eich un chi boddhad â'r gwaith, gan ein bod yng nghanol rhyfel a dilysu gwybodaeth (cronfeydd data) ei fod yn gyd hyder, ymhlith yr wyf yn ieithydd hytrach na dadansoddwr.

  Yr wyf yn falch eich bod chi gorffwys, manteisio arno, yn ei drysori (mae'n ddrwg gennyf am y tildes anghofiedig) a mwynhewch eich plant. Bydd 2010 eisoes yn geofumadas.

  Cyfarchion o Chile

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.