Brasil yng ngolwg y Gynhadledd “Blwyddyn mewn Seilwaith” nesaf

Yn 2004, dechreuodd Bentley Systems y digwyddiad blynyddol o'r enw Be Awards, a ddaeth yn adnabyddus yn ddiweddarach fel Be Inspired. Y tu hwnt i ddyfarniad syml, yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld bod Symposiwm Baltimore wedi dod yn gynhadledd lefel uchel, nid yn unig wrth ddefnyddio technolegau ar gyfer modelu, dylunio a gweithredu seilweithiau; Eleni, mae 2013 wedi cymryd rhan mewn cyflwyniadau a fforymau trafod am y creadigrwydd sydd ei angen i reoli a gweithredu prosiectau.

seilweithiau

Roedd bod yno tan y diwedd yn werth y ddedfryd, pan ddaeth Greg, Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems, i'r amlwg ar ddiwedd y digwyddiad a'i ddweud mewn tôn a oedd yn rhoi cyffyrddiad gorffenedig i fy bythefnos o deithio ac ysbrydoliaeth:

Fe wnaethom greu'r Be Bepired i dynnu sylw'r rhai sy'n dal y farchnad seilwaith, a rhoi credyd iddynt am hynny.

Mae Llundain wedi bod yn enghraifft o'r arfer, lle mae Roedd peirianneg yn berthnasol i'r Gemau Olympaidd Mae wedi cael ei arddangos gyda phrosiectau trawiadol; ymarfer sy'n mynd allan o gyffredin wrth werthu meddalwedd. Sut mae cwmni ynghyd â chwmnïau preifat a chyhoeddus yn datblygu cynllun moderneiddio i 15 mlynedd, lle mae cudd-wybodaeth y ddinas yn seiliedig ar gylchred oes y seilweithiau sy'n dechrau o Egwyddor BIM.

Mae'n ddiddorol fel Bentley yn hytrach na chystadlu am y farchnad sydd â ESRI, AutoDesk a Intergraph, yn penderfynu canolbwyntio ar arbenigol penodol o'r V8i; mae hynny'n golygu iddynt y tri phrif gynnyrch: Modelu Gwybodaeth (Ceisiadau ar Ficrostation), Integreiddio Prosiectau (Prosiect Wisea Seilweithiau Deallus (Asset Wise). Felly, ei fynnu ar berchnogion isadeiledd yr ymchwil lle mae endidau cyhoeddus a phreifat wedi'u cofrestru yn ôl y buddsoddiad mewn seilwaith sydd ganddynt. Mae Brasil, Sbaen a Mecsico yn sefyll allan yn y safle hwn o'r cyd-destun Ibero-Americanaidd. Mae hefyd yn ddiddorol achub cynnwys actorion eraill yn y cyd-destun, fel SIEMENS y mae Bentley yn gobeithio mynd i mewn i'r farchnad gweithgynhyrchu peiriannau a Trimble, sef yr enghraifft orau o feincnodi rhwng casglu gwybodaeth, modelu a gweithredu ... rydym yn ei ddeall yn y tymor canolig fel uniad anochel (nid yn unig o gylch BIM), ond yn sicr gyda llawer mwy o wybodaeth na chaffaeliad syml Intergraph / Leica / ERDAS ar ôl caffael gan Hexagon.

Pam Brasil?

Er y byddai unrhyw un wedi dyfalu y byddai'r digwyddiad nesaf yn Tsieina, nid yw'r ffigurau'n gyson. Mae'r elw ar fuddsoddiad America ar gyfer Bentley yn llawer gwell nag yn Asia (43% o weithwyr, 45% o gyfleustodau) yn groes i 26% / 19% o Asia; Mae hefyd yn ddiddorol sut mae Colombia yn dangos mai dyma'r wlad sydd â'r twf mwyaf yn y broses o fabwysiadu ei thechnoleg yn 2013. Mae'n hysbys bod America yn ganolfan atyniad ar ôl ei gwrthwynebiad annodweddiadol i'r dirwasgiadau economaidd mawr (er bod pob cwymp, America Ladin yn tyfu). Yn annibynnol os na all syrthio ymhellach, rydym yn ymwybodol y bydd adnoddau naturiol a photensial ein cyfandir yn dod yn fwyfwy deniadol i fuddsoddiad rhyngwladol. Yn ogystal â hyn, mae nifer o ragflaenwyr pam mai Brasil yw'r ymgeisydd ar gyfer y digwyddiad hwn yn y ddwy flynedd nesaf, nid yn unig fel pŵer yn dod allan o'r BRICS:

baner brasil1. Mae'r Perchnogaeth Seilwaith 500 Uchaf yn dangos bod Brasil yn yr 12 yn seiliedig ar y gwerth, er nad yw'n cyfrif o ran maint, sy'n dynodi bod datblygu a gweithredu seilwaith yn nwylo cwmnïau mawr; yn groes i India a Sbaen, i roi enghreifftiau. Rydym yn gwybod bod polisi marchnad Bentley, sy'n hytrach na chwilio am lawer o gleientiaid bach, yn canolbwyntio ar gwmnďau mawr a strategol a fydd yn cael eu gwerthfawrogi cynhyrchion o bob math.

2. Yn Brasil cynhelir Cwpan y Byd y flwyddyn nesaf, ac yn 2016, y Gemau Olympaidd; digwyddiadau sy'n cynnwys adeiladu gwaith seilwaith mawr, ond hefyd ymarfer o welededd byd-eang sy'n ei gwneud yn anochel yn fuddsoddiad.

3. Caffael Char Pointer, y cwmni a greodd y meddalwedd TopoGRAPH, fel cam i gynyddu twf y farchnad ym Mrasil mewn un 25%. Gwelsom Bentley yn gosod ei hun ym Mrasil ar y llwyfannau ar y môr, gan gynhyrchu a throsglwyddo ynni; gyda hyn byddwn yn ei weld yn mynd i mewn i farchnad sydd eisoes gan Char Pointer o ran seilwaith ffyrdd, rheilffyrdd ac eraill sy'n gysylltiedig â datblygu tiriogaethol.

Gyda hyn, gallwn i feiddio dweud hynny yn 2015 -os nad y 2014 hwnnw- Byddwn yn cael y Gynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith wych, Gweithdy Be Inspired a CIO yn Sao Paulo.

Felly:

Roedd yn cael ei redeg fel prevejo, rydym yn nofis.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.