Brasil yng ngolwg y Gynhadledd “Blwyddyn mewn Seilwaith” nesaf

Yn 2004 cychwynnodd Bentley Systems y digwyddiad blynyddol o'r enw Gwobrau Be, a ailenwyd yn ddiweddarach yn Be Inspired. Y tu hwnt i seremoni wobrwyo syml, yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelsom fod Symposiwm Baltimore yn dod yn gynhadledd lefel uchel nid yn unig wrth ddefnyddio technolegau ar gyfer modelu, dylunio a gweithredu isadeileddau; Eleni 2013 rydym wedi cymryd rhan mewn cyflwyniadau a fforymau trafod ar greadigrwydd sy'n angenrheidiol ar gyfer rheoli a gweithredu prosiectau.

seilweithiau

Roedd bod yno tan y diwedd yn werth y ddedfryd, pan ddaeth Greg, Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems, i'r amlwg ar ddiwedd y digwyddiad a'i ddweud mewn tôn a oedd yn rhoi cyffyrddiad gorffenedig i fy bythefnos o deithio ac ysbrydoliaeth:

Fe wnaethom greu'r Be Bepired i dynnu sylw'r rhai sy'n dal y farchnad seilwaith, a rhoi credyd iddynt am hynny.

Mae Llundain wedi bod yn enghraifft o'r arfer, lle mae Roedd peirianneg yn berthnasol i'r Gemau Olympaidd  Mae wedi cael ei arddangos gyda phrosiectau trawiadol; ymarfer sydd allan o'r cyffredin wrth werthu meddalwedd. Sut mae cwmni ar y cyd â chwmnïau preifat a chyhoeddus yn datblygu cynllun moderneiddio 15 mlynedd, lle mae deallusrwydd y ddinas yn seiliedig ar gylch bywyd isadeileddau o'r Egwyddor BIM.

Mae'n ddiddorol fel Bentley yn hytrach na chystadlu am y farchnad sydd â ESRI, AutoDesk a Intergraph, yn penderfynu canolbwyntio ar arbenigol penodol o'r V8i; mae hynny'n golygu iddynt y tri phrif gynnyrch: Modelu Gwybodaeth (Ceisiadau ar Ficrostation), Integreiddio Prosiectau (Prosiect Wise) a Seilwaith Clyfar (Asset Wise). Felly ei fynnu bod ymchwiliad y 500 o berchnogion Seilwaith Uchaf lle mae'r endidau cyhoeddus a phreifat a archebwyd yn ôl y buddsoddiad mewn seilwaith y maent yn berchen arnynt wedi'u cofrestru. Sefwch allan yn y safle hwn Brasil, Sbaen a Mecsico o'r cyd-destun Ibero-Americanaidd. Mae'n ddiddorol cofio hefyd y ffaith o gynnwys actorion eraill yn y cyd-destun, fel SIEMENS y mae Bentley yn gobeithio ymuno â'r farchnad gweithgynhyrchu peiriannau a Trimble, sy'n ymddangos fel yr enghraifft orau o feincnodi rhwng cipio gwybodaeth, modelu a gweithredu ... hefyd Rydym yn ei ddeall yn y tymor canolig fel uno anochel (nid yn unig o'r cylch BIM), ond siawns â llawer mwy o ddeallusrwydd na chaffael syml Intergraph / Leica / ERDAS ar ôl i Hexagon ei gaffael.

Pam Brasil?

Er, byddai unrhyw un wedi tybio y byddai'r digwyddiad nesaf yn Tsieina, nid yw'r ffigurau'n gyson. Mae ROI America ar gyfer Bentley yn llawer gwell nag Asia (43% o weithwyr, 45% o elw) yn erbyn 26% / 19% ar gyfer Asia; Mae hefyd yn ddiddorol sut mae Colombia yn ymddangos fel y wlad â'r twf uchaf wrth fabwysiadu ei thechnoleg yn 2013. Mae'n hysbys bod America yn ganolfan atyniad ar ôl ei gwrthwynebiad annodweddiadol i iselderau economaidd mawr (tra eu bod i gyd yn cwympo, mae America Ladin yn tyfu) . Waeth a all beidio â chwympo ymhellach i lawr, rydym yn ymwybodol y bydd adnoddau naturiol a photensial ein cyfandir yn dod yn fwy a mwy deniadol i fuddsoddiad rhyngwladol. Yn ychwanegol at hyn, mae sawl rhagflaenydd pam mai Brasil yw'r ymgeisydd ar gyfer y digwyddiad hwn yn ystod y ddwy flynedd nesaf, nid yn unig fel pŵer yn dod allan o'r BRICS:

baner brasil1. Mae'r 500 Perchennog Seilwaith Gorau yn nodi bod Brasil yn y 12fed safle o ran gwerth, er nad yw'n ymddangos o ran maint, sy'n dangos bod datblygu a gweithredu isadeileddau yn nwylo cwmnïau mawr; yn groes i India a Sbaen, i roi enghreifftiau. Rydym yn gwybod polisi marchnad Bentley, sydd yn lle chwilio am lawer o gwsmeriaid bach, yn canolbwyntio ar gwmnïau mawr a strategol a fydd yn tynnu gwerth o'u cynhyrchion o bob math.

2. Bydd Cwpan Pêl-droed y Byd yn cael ei gynnal ym Mrasil y flwyddyn nesaf, a'r Gemau Olympaidd yn 2016; digwyddiadau sy'n arwain at adeiladu gwaith seilwaith mawr, ond hefyd at ymarfer gwelededd byd-eang sy'n ei gwneud yn ganolbwynt buddsoddi anochel.

3. Caffael Char Pointer, crëwr meddalwedd TopoGRAPH, fel cam i gynyddu twf y farchnad ym Mrasil 25% mewn un strôc. Roeddem wedi gweld Bentley yn lleoli ei hun ym Mrasil mewn llwyfannau alltraeth, cynhyrchu pŵer a throsglwyddo; Gyda hyn, byddwn yn ei weld yn mynd i mewn i farchnad sydd gan Char Pointer eisoes o ran ffyrdd, rheilffyrdd a seilwaith arall sy'n gysylltiedig â datblygu tiriogaethol.

Gyda hyn, gallwn i feiddio dweud hynny yn 2015 -os nad y 2014 hwnnw- Byddwn yn cael y Gynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith wych, Gweithdy Be Inspired a CIO yn Sao Paulo.

Felly:

Roedd yn cael ei redeg fel prevejo, rydym yn nofis.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.