Archifau ar gyfer

BIM

Roboteg Rhesymeg Niwlog

O ddylunio CAD i reolaeth gydag un feddalwedd mae Fuzzy Logic Robotics yn cyhoeddi cyflwyniad y fersiwn gyntaf o Fuzzy Studio ™ yn y Hannover Messe Industry 2021, a fydd yn nodi trobwynt mewn cynhyrchu robotig hyblyg. ➔ Mae llusgo a gollwng rhannau CAD ar eich efaill digidol 3D yn cynhyrchu ...

Gersón Beltrán ar gyfer Twingeo 5ed Argraffiad

Beth mae daearyddwr yn ei wneud? Am amser hir rydym wedi bod eisiau cysylltu â phrif gymeriad y cyfweliad hwn. Siaradodd Gersón Beltrán â Laura García, rhan o dîm Geofumadas a Twingeo Magazine i roi ei phersbectif ar geotechnoleg ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Dechreuwn trwy ofyn iddo beth mae Daearyddwr yn ei wneud mewn gwirionedd ac os - fel llawer ...

Cwrs BIM - Y Fethodoleg i gydlynu adeiladu

Ganwyd cysyniad BIM fel methodoleg ar gyfer safoni data a gweithredu prosesau Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu. Er bod ei gymhwysedd yn mynd y tu hwnt i'r amgylchedd hwn, mae ei effaith fwyaf wedi digwydd oherwydd yr angen cynyddol i drawsnewid y sector adeiladu a'r cynnig presennol o wahanol ...

Mae Bentley Systems yn Lansio Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (IPO-IPO)

Cyhoeddodd Bentley Systems lansiad y cynnig cyhoeddus cychwynnol o 10,750,000 o gyfranddaliadau o'i gyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B. Bydd y cyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B sy'n cael eu cynnig yn cael eu gwerthu gan gyfranddalwyr Bentley presennol. Gobaith y cyfranddalwyr sy'n gwerthu yw rhoi opsiwn 30 diwrnod i'r tanysgrifenwyr wrth gynnig hyd at ...

Mae GRAPHISOFT yn ehangu BIMcloud fel gwasanaeth i argaeledd byd-eang

Mae GRAPHISOFT, arweinydd y byd ym maes datrysiadau meddalwedd modelu gwybodaeth (BIM) ar gyfer penseiri, wedi ehangu argaeledd BIMcloud fel gwasanaeth ledled y byd i helpu penseiri a dylunwyr i gydweithredu ar y symudiad heddiw i weithio gartref yn Yn yr amseroedd anodd hyn, mae'n cael ei gynnig am ddim am 60 diwrnod i ddefnyddwyr ARCHICAD trwy ei siop we newydd. BIMcloud fel ...

Geomateg a Gwyddorau Daear yn 2050

Mae'n hawdd rhagweld beth fydd yn digwydd mewn wythnos; Mae'r agenda fel arfer yn cael ei thynnu, bydd digwyddiad yn cael ei ganslo am amser hir a bydd un arall annisgwyl yn codi. Mae rhagfynegi'r hyn a allai ddigwydd mewn mis a hyd yn oed blwyddyn fel arfer yn cael ei fframio mewn cynllun buddsoddi ac nid yw'r treuliau chwarterol yn amrywio fawr ddim, er bod angen rhoi'r gorau i'r ...

Geofumadas - ar dueddiadau yn y foment ddigidol hon

Sut y gall Mynd yn Ddigidol Wrthdroi Eich Heriau Peirianneg Nid yw amgylcheddau data cysylltiedig yn siarad am y mater yn unig, maent hefyd yn dod i lawr y ffordd yn eich prosiectau adeiladu. Mae bron pob gweithiwr proffesiynol peirianneg, pensaernïaeth ac adeiladu (AEC) yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o gynyddu maint yr elw a lleihau atebolrwydd ...

Dinasoedd digidol - sut y gallwn fanteisio ar dechnolegau fel yr hyn y mae SIEMENS yn ei gynnig

Cyfweliad Geofumadas yn Singapore gydag Eric Chong, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Siemens Ltd. Sut mae Siemens yn ei gwneud hi'n haws i'r byd gael dinasoedd doethach? Beth yw eich prif offrymau sy'n galluogi hyn? Mae dinasoedd yn wynebu heriau oherwydd newidiadau a ddaeth yn sgil megatrends trefoli, newid yn yr hinsawdd, globaleiddio a demograffeg. Yn eu holl gymhlethdod, maent yn cynhyrchu ...

Digital Twin - Athroniaeth ar gyfer y chwyldro digidol newydd

Ganwyd hanner y rhai a ddarllenodd yr erthygl hon gyda thechnoleg yn eu dwylo, yn gyfarwydd â thrawsnewidiad digidol fel rhywbeth a roddwyd. Yn yr hanner arall ni yw'r rhai a welodd sut y cyrhaeddodd oes y cyfrifiadur heb ofyn am ganiatâd; cicio'r drws a thrawsnewid yr hyn a wnaethom yn lyfrau, papur neu derfynellau cyntefig ...

Gwasanaethau cwmwl iTwin newydd ar gyfer Peirianneg Seilwaith Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn dod i mewn i'r brif ffrwd: cwmnïau peirianneg a pherchen-weithredwyr. Rhoi Dyheadau Gefeilliaid Digidol ar Waith SINGAPORE - Y Flwyddyn mewn Seilwaith 2019 - Hydref 24, 2019 - Cyflwynodd Bentley Systems, Corfforedig, darparwr byd-eang meddalwedd cynhwysfawr a gwasanaethau cwmwl efeilliaid digidol, wasanaethau cwmwl newydd ...

Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi cael eu segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn a oedd yn draddodiadol yn llifau; llinol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau. Heddiw, er syndod ...

Y gorau o Uwchgynhadledd BIM 2019

Cymerodd Geofumadas ran yn un o'r digwyddiadau rhyngwladol pwysicaf yn ymwneud â BIM (Maganement Gwybodaeth Adeiladu), Uwchgynhadledd BIM Ewropeaidd 2019 ydoedd, a gynhaliwyd yn Awditoriwm AXA yn ninas Barcelona-Sbaen. Rhagflaenwyd y digwyddiad hwn gan Brofiad BIM, lle roedd yn bosibl cael canfyddiad o'r hyn a fyddai'n dod am y dyddiau ...