Beth yw ymrwymiad y casinos i ddod yn gwmnïau cynaliadwy

Mae mwy a mwy o gasinos yn ychwanegu at y tueddiad y mae'r rhan fwyaf o gwmnïau yn y byd yn ei brofi heddiw. Nid yw'r duedd hon yn sefyllfa fymryn neu dros dro, i'r gwrthwyneb, mae bron yn rhwymedigaeth bod pob cwmni sydd am barhau i ddatblygu fel busnes. Mae'n hanfodol bod yr holl actorion mewn cymdeithas yn ymwybodol o bwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd a chymryd rhan i wella sefyllfa pawb.
Y dyddiau hyn, mae rhoddwyr llyfrau yn gwmnïau sy'n ceisio bodloni disgwyliadau cwsmeriaid, ond gyda'r ymrwymiad i weithredu o fewn y fframwaith ansawdd a godir gan y safonau uchaf, sy'n cynnwys cydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol ym mhob man y maent yn gweithio ynddo.

Cynaliadwyedd a chydwybod gymdeithasol

Mae llawer o gasinos mawr wedi dechrau defnyddio mesurau pwysig iawn i fod yn wirioneddol cwmnïau cynaliadwy. Mae achos y casinos Caesars yn Las Vegas yn enghraifft wych o sut y gall cwmni mawr newid i ddatblygu mesurau pendant sy'n ei wneud yn gynaliadwy ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae'r casinos hyn wedi rhoi rheolaeth strategaeth carbon ar waith gyda'r cysyniad CodeGreen y maent hwy eu hunain wedi'i sefydlu yn y flwyddyn 2008.
Hefyd, mae casinos mawr eraill wedi ymrwymo i ynni solar. Mae casinos yn sefydliadau sy'n defnyddio llawer o drydan, felly mae'r prosiectau a ddatblygwyd ac a weithredwyd gan Wynn a MGM Resort yn Las Vegas yn anhygoel ac yn cwrdd â chanran sylweddol o'r ynni sydd ei angen ar casinos.
Mae casinos ar-lein yn hoffi NetBet, gyda'r holl gemau traddodiadol yn eu modiwl rhithwir a'u hopsiynau arloesol ym myd betio, maent hefyd yn defnyddio ynni, ond yn yr achos hwn, mae'r defnyddiwr yn cymryd y gost drwy ei gyfrifiadur, ei gell ffôn neu unrhyw fath arall o ddyfais Rwy'n defnyddio i chwarae.

Ymrwymiad i gymdeithas

Mae'r casinos fel cwmnïau ymrwymedig yn gyson â'r amgylchedd, ac mae llawer ohonynt yn cymryd rhan ym mywyd y gymdeithas o'u cwmpas i'w wella. Er enghraifft, maent yn cyfrannu at sefydliadau di-elw ac elusennol sy'n helpu rhai sectorau o gymdeithas neu'n hyrwyddo addysg a chwaraeon. Maent hefyd yn noddi gweithgareddau diwylliannol ac ysgolion sy'n noddi.
Ar y llaw arall, unwaith y bydd y casinos yn gweithredu mesurau concrit i ofalu am yr amgylchedd, maent yn sefydlu ymwybyddiaeth o gymdeithas ac yn gwahodd y cymdogion i gymryd camau fel ailgylchu ac arbed ynni. Siawns na fydd y casinos yn parhau i gael eu trawsnewid i fod yn gwmnïau mwy modern sydd mewn byd y mae'n rhaid gofalu amdano.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.