Mae Bentley yn mynd am y goleuadau go iawn

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Bentley gaffaeliad HevaComp, datblygwr meddalwedd CAD cyflym Saesneg sy'n arbenigo mewn Peirianneg Drydanol. Gyda hyn, mae Heva wedi'i roi mewn cyflwr gwell cyrraedd na hyd yma prin yr oedd wedi llwyddo i osod ei hun yn Lloegr, yr Unol Daleithiau a rhai gwledydd Ewropeaidd, bob amser fel offeryn ychwanegol i ddylunio CAD, ond heb integreiddio'n llwyr gan fod angen allforio ei ffeiliau i DXF gyda'r canlyniadau terfynol, heb gysylltiad cronfa ddata na ellid ond ei wneud â'ch teclyn.

Er bod yn rhaid cyfaddef ei fod yn dda iawn yn ei faes, roedd cynhyrchu graffiau ac adroddiadau yn ymwneud â defnyddio ynni adeilad, allyrru nwyon, gwres, systemau diogelwch a llawer o reoliadau yn ymwneud â'r pwnc. Hefyd y dyluniad mecanyddol, gan gynnwys dwythell, weirio, goleuo, pŵer foltedd uchel ac animeiddio 3D.

image

Chwilio am Bentley

Yn gyntaf oll, siawns nad yw Bentley cwblhau ei broses gaffael o dechnolegau ar gyfer integreiddio BIM a fwriadwyd gan fersiwn 8.11 o'r enw Bentley Athen.

Yna, agwedd ddiddorol yw'r goleuadau amser real. Wrth hyn, rwy'n golygu bod y rhan fwyaf o offer animeiddio 3D hyd yn hyn yn trin goleuadau yn union fel y mae camerâu yn ei wneud; nad yw'n gysylltiedig â dyluniad trydanol sy'n adlewyrchu goleuadau'r dyluniad ond yn hytrach â chyflwyniad mewn golwg.

Yn ôl pob tebyg, gyda hyn byddai Bentley yn darparu’r goleuadau go iawn, y gallwch chi chwarae gyda nifer y lampau, foltedd, arbedion oherwydd goleuadau nad ydynt yn artiffisial, tra’n ddefnyddiol ar gyfer rhan weithredol ac adeiladol y broses electromecanyddol.

image 

Beth mae Bentley yn ei wneud gyda HevaComp

Heddiw cyhoeddodd Christine Bayrn brosiect parhaol i integreiddio tîm amlddisgyblaethol dan arweiniad Noah Eckhouse i ddarparu datrysiadau peirianneg, pensaernïaeth ac ynni o dan feini prawf cynaliadwyedd ynni, gyda llai o allyriadau nwyon tŷ gwydr ... gan gynnal llinell y ddelwedd newydd a gyflwynir. y llynedd o "Technolegau gyda dull cynaliadwyedd amgylcheddol"

Wrth sôn am lansiad y grŵp newydd, dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Greg Bentley, “Mae creu ein Grŵp Perfformiad Adeiladu newydd yn tanlinellu ymrwymiad tymor hir Bentley System i ddarparu datrysiadau meddalwedd cynhwysfawr ar gyfer cynnal seilwaith. Bydd yn sicrhau bod nifer cynyddol o offer meddalwedd datblygedig, integredig iawn y gall penseiri, peirianwyr ac ymgynghorwyr carbon isel eu defnyddio i fynd i'r afael â'r galw cynyddol am adeiladau sydd wedi'u cynllunio gyda pherfformiad cylch bywyd mewn golwg. Bydd yr adeiladau hyn sy'n perfformio'n well yn fwy effeithlon o ran ynni a dŵr, yn allyrru llai o wastraff carbon, a byddant yn fwy diogel i weithredu a gweithio neu fyw ynddynt. ”

Mae'n debygol bod Bentley yn disgwyl gwerthu'r cynnyrch hwn gyda mwy na'r edrychiad "pensaernïol" o oleuadau go iawn, ac mae'n ceisio darparu datrysiadau peirianneg drydanol wedi'u hintegreiddio â dylunio, adeiladu a chynnal a chadw adeiladau diogel.

Byddwn yn gweld beth sy'n digwydd, am y tro ar dudalen HevaComp, ar wahân i gyhoeddi ei fod yn eiddo i Bentley, mae cyfle i ddefnyddiwr y cynhyrchion hyn "yn dda gyda'r demo" weithio am dâl da.

Hey Gregg, prynwch Manifold ac rydym yn siarad.

🙂

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.