Mae Bentley yn mynd am goleuo go iawn

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Bentley gaffael HevaComp, datblygwr Saesneg o feddalwedd CAD sy'n arbenigo mewn Peirianneg Drydanol. Gyda hyn mae Heva mewn cyflwr gwell o ran cwmpas hyd yma, prin oedd wedi llwyddo i osod yn Lloegr, yr Unol Daleithiau a rhai gwledydd Ewropeaidd, fel arf ychwanegol i'r dyluniad CAD bob amser, ond heb ei integreiddio'n llawn gan ei bod yn angenrheidiol allforio eu ffeiliau i DXF gyda chanlyniadau terfynol, heb gysylltiad cronfa ddata na ellid ei wneud gyda'ch teclyn yn unig.

Er bod rhaid cydnabod ei fod yn ei faes yn dda iawn, cynhyrchu graffeg ac adroddiadau yn ymwneud â defnydd ynni adeilad, allyrru nwyon, gwres, systemau diogelwch a llawer o reoliadau sy'n ymwneud â'r pwnc. Hefyd y dyluniad mecanyddol, gan gynnwys gwaith dwythell, gwifrau, goleuadau, cyflenwad pŵer foltedd uchel ac animeiddiad 3D.

image

Chwilio am Bentley

Yn gyntaf oll, yn sicr mae Bentley cwblhau ei broses gaffael technolegau ar gyfer integreiddio BIM bod y fersiwn 8.11, a elwir yn Bentley Athens, yn bwriadu.

Yna, agwedd ddiddorol yw'r goleuadau mewn amser real. Erbyn hyn rwy'n golygu, hyd yn hyn bod y rhan fwyaf o offer animeiddio 3D yn trin goleuadau fel y mae camerâu yn ei wneud; ddim yn gysylltiedig â dyluniad trydanol sy'n adlewyrchu goleuo'r dyluniad ond yn hytrach yn meddwl am y cyflwyniad.

Yn ôl pob tebyg, byddai Bentley yn darparu'r goleuni go iawn, y gallwch chi ei ddefnyddio gyda faint o lampau, foltedd, arbediad trwy oleuadau nad ydynt yn artiffisial, tra byddai'n ddefnyddiol ar gyfer rhan weithredol ac adeiladol y broses electromechanical.

image

Beth mae Bentley yn ei wneud gyda HevaComp

Heddiw, mae Christine Bayrn wedi cyhoeddi prosiect parhaol o integreiddio tîm amlddisgyblaethol dan arweiniad Noah Eckhouse i ddarparu datrysiadau peirianneg, pensaernïaeth ac ynni o dan feini prawf cynaliadwyedd ynni, gyda llai o allyriadau nwyon tŷ gwydr ... cadw llinell y ddelwedd newydd a gyflwynir y llynedd "Technolegau sydd â dull cynaliadwyedd amgylcheddol"

Wrth sôn am lansiad y grŵp newydd, dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol, Greg Bentley, "Mae creu ein Grŵp Perfformiad Adeiladu newydd yn tanlinellu ymrwymiad hirdymor Bentley i ddarparu atebion meddalwedd cynhwysfawr ar gyfer cynnal seilwaith. Bydd yn sicrhau bod nifer cynyddol o offer meddalwedd integredig, integredig iawn ar gael y gall penseiri, peirianwyr ac ymgynghorwyr carbon isel eu defnyddio i fynd i'r afael â'r galw cynyddol am adeiladau a gynlluniwyd gyda pherfformiad cylch oes. Bydd yr adeiladau hyn sy'n perfformio'n well yn fwy effeithlon o ran ynni a dŵr, byddant yn allyrru llai o wastraff carbon, a byddant yn fwy diogel i weithredu a gweithio neu fyw ynddynt. "

Mae'n debygol y bydd Bentley yn disgwyl gwerthu'r cynnyrch hwn gyda mwy nag edrychiad "pensaernïol" goleuni go iawn, a cheisio darparu atebion ar gyfer peirianneg drydanol wedi'u hintegreiddio i ddylunio, adeiladu a chynnal a chadw adeiladau diogel.

Byddwn yn gweld beth sy'n digwydd, am y tro ar dudalen HevaComp, ar wahân i gyhoeddi ei fod yn eiddo i Bentley, mae cyfle i ddefnyddiwr y cynhyrchion hyn "da gyda'r demo" weithio am dâl da.

Hey Gregg, prynwch Manifold ac rydym yn siarad.

🙂

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.