Mae Bentley yn cyhoeddi prosiectau terfynol y Gwobrau 2013 Be Inspired

Bydd dewis yr enillwyr a'r seremoni wobrwyo yn cael ei wneud yn y Gynhadledd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013, a gynhelir o'r 29 i'r 31 ym mis Hydref yn Llundain (y Deyrnas Unedig).

Bentley Systems, Incorporated, y cwmni blaenllaw sy'n ymroddedig i ddarparu atebion meddalwedd cynhwysfawr ar gyfer a seilwaith cynaliadwy, cyhoeddodd heddiw brosiectau terfynol y gystadleuaeth Wobrwyo Gwobrau Ysbrydoli 2013 Mae'r gwobrau'n cydnabod gwaith rhyfeddol defnyddwyr Bentley i wella a chynnal y seilwaith byd-eang. Mae chwe rheithgor annibynnol, sy'n cynnwys defnyddwyr enghreifftiol Bentley ac arbenigwyr diwydiant cydnabyddedig, wedi dewis y rownd derfynol 65 ymysg yr enwebiadau a anfonwyd gan sefydliadau o wledydd 43.

Enillwyr y Gwobrau Gwobrau Ysbrydoli yn y Gynhadledd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013, i'w gynnal rhwng Hydref 29 a 31 yn Llundain (DU). Mae'r crynhoad rhyngwladol hwn o brif weithredwyr o fyd dylunio, adeiladu a gweithredu seilwaith yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau a sesiynau rhyngweithiol sy'n archwilio cydberthynas gyrwyr technoleg a busnes, a sut mae dyfodol seilwaith yn siapio. danfoniadau isadeiledd ac enillion ar fuddsoddiadau.

cael eich ysbrydoli

Y Gynhadledd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013, a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion gwybodaeth rheolwyr pensaernļaeth, cwmnïau peirianneg ac adeiladu, gweithredwyr perchnogion ac asiantaethau'r llywodraeth sy'n gyfrifol am ddylunio, cyflwyno a gweithredu seilwaith, yw'r fforwm perffaith ar gyfer:

 • Rhannwch yr arferion gorau ar gyfer dylunio, cyflwyno a gweithredu isadeileddau gyda sefydliadau homologous.
 • Sefydlu rhwydwaith gyda sefydliadau cyfoedion, yn fwy na chynrychiolwyr cyfryngau 100 ac arweinwyr barn y diwydiant o bob cwr o'r byd.
 • Archwilio technolegau arloesol a sut maent yn newid llif gwybodaeth trwy gydol cylch bywyd isadeileddau.
 • I wybod safbwyntiau arbenigwyr pwysicaf y byd trwy eu cyflwyniadau, i ddarganfod, paratoi a manteisio i'r eithaf ar y tueddiadau allweddol sy'n trawsnewid dyluniad, cyflwyno a gweithredu isadeileddau ledled y byd.

Pob ymgeisydd sydd wedi cyflwyno eu hymgeisyddiaeth ar gyfer y gystadleuaeth Gwobrau Gwobrau Ysbrydoli Gwahoddir 2013 hefyd i fynychu.

Meddai prif swyddog gweithredu Bentley, Malcolm Walter: “Rydyn ni wedi gosod y bar yn uchel iawn yn y gynhadledd newydd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013, gyda rhaglen wirioneddol ddeniadol lle bydd agweddau hanfodol o werth mawr i swyddogion gweithredol seilwaith o bob cwr o'r byd yn cael eu trafod. Yn ogystal, bydd gennym bresenoldeb arweinwyr barn pwysig, a fydd yn traddodi'r areithiau a'r cyflwyniadau agoriadol yn ystod y gynhadledd. Ymhlith y siaradwyr gwadd mae Syr John Armitt, llywydd Awdurdod Cyflawni Prosiect Olympaidd London 2012 ac arlywydd National Express; Andrew Wolstenholme, OBE (Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig), cyfarwyddwr gweithredol Crossrail Ltd.; Peter Hansford, prif gynghorydd adeiladu Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a Pedro Miranda, is-lywydd corfforaethol Siemens AG a chyfarwyddwr y Ganolfan Dinasoedd Cymhwysedd Byd-eang ».

«Yr unig beth a oedd y tu hwnt i'n rheolaeth oedd, wrth gwrs, yr enwebiadau ar gyfer y Gwobrau Gwobrau Ysbrydoli. Ond, fel bob amser, nid yw ein defnyddwyr wedi ein methu: maent wedi cyflwyno prosiectau anghyffredin, sydd wedi profi sgiliau ein rheithwyr uchel eu parch. Hoffwn gyfleu fy llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol, a gobeithiaf glywed eich cyflwyniadau diddorol yn rhan olaf yr ornest arbennig hon, y byddwn yn ei dathlu yn Llundain ddiwedd y mis hwn yn ystod ein cynhadledd ».

Rownd derfynol y Gwobrau Gwobrau Ysbrydoli 2013 yw'r canlynol:

Arloesi wrth reoli gwybodaeth am gylch bywyd asedau

 • Crossrail Cyf.: Symudedd Gwybodaeth ar gyfer Rheilffordd Intelligent Crossrail (Llundain a De Ddwyrain Lloegr, y Deyrnas Unedig)
 • JSC Neolant: System cymorth gwybodaeth ar gyfer datgymalu planhigion ynni niwclear Kursk (Kurchatov, rhanbarth Kursk, Rwsia)
 • Suncor Energy Inc. (Refinery Edmonton): Planhigion Gwybodaeth (Edmonton, Alberta, Canada)

Arloesi mewn rheoli perfformiad asedau

 • ArcelorMittal: Prosiect World Class Equipment Dibynadwyedd ArcelorMittal UDA (Unol Daleithiau)
 • Bellwood Systems Ltd: RCM2 mewn cwmni cynhyrchu pŵer yn Siberia (Abakan, Khakassia a Barnaul, Altai Krai, Rwsia)
 • ScottishPower: Strategaeth rheoli asedau a diogelwch proses ScottishPower (y Deyrnas Unedig)

Arloesi mewn pontydd

 • Bloom Companies, LLC: Adluniad o gyffordd y ffordd Rawson Avenue (Milwaukee, Wisconsin, Unol Daleithiau)
 • Peirianneg ac Adeiladu GS: Pont arhosiad cebl Mokpo (Mokpo, De Korea)
 • LCW Consult, SA: Y draphont dros ddyffryn Afon Corgo (Vila Real, Portiwgal)

Arloesi adeiladu

 • China Construction Ship NDRI Engineering Co, Ltd: Pencadlys De Tsieina Communications Communications Company Limited (Guangzhou, Guangdong, China)
 • Penseiri Morffosis: Amgueddfa Amgueddfa Natur a Gwyddoniaeth (Dallas, Texas, Unol Daleithiau)
 • Rogers Stirk Harbour + Partners: Canolfan Trin Canser ar gyfer Ysbytai Guy a St Thomas (Llundain, y Deyrnas Unedig)

Arloesi mewn cydweithrediad gan ddefnyddio i-modelau

 • CB&I Power: i-fodelau o orsaf ynni niwclear AP1000 (Jenkinsville, De Carolina a Waynesboro, Georgia, Unol Daleithiau)
 • Peirianwyr ac Ymgynghorwyr Imarati: Rheoli Rhaglenni Seiliedig ar BIM IEC (Abu Dhabi, Emiradau Arabaidd Unedig)

Arloesi mewn adeiladu

 • Cwmni Contractwyr Cyfunol ar ran TCAJV: Adeiladu terfynfa newydd Maes Awyr Rhyngwladol Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emiradau Arabaidd Unedig)
 • Intelliwave Technologies Inc.: Oil Sands of Alberta (Alberta, Canada)
 • Kellogg Joint Venture Gorgon: Prosiect Gorgon (Barrow Island, Awstralia)

Arloesi mewn dylunio cynhyrchiol

 • Ian Simpson Architects: One Blackfriars Road (Llundain, y Deyrnas Unedig)
 • Jawor Design Studio a LabDigiFab: Parametrig Pavilion (Wroclaw, Gwlad Pwyl)
 • LAB Architecture Studio gyda SIADR: Swyddfeydd Neuadd Wujin y Ddinas (Changzhou, Jiangsu, Tsieina)

Arloesi mewn rhwydweithiau geo-ofodol

 • AEM Gestioni Srl: system GIS ar gyfer gwresogi ardal (Cremona, yr Eidal)
 • EPCOR Water Services Inc.: WALRUS, system gwasanaethau dŵr a thir (Edmonton, Alberta, Canada)
 • Precision Valley Communications: Goresgyn Rhwystrau Amhosib gyda Dylunio Arloesol, Cyflym (Washington, D.C., Unol Daleithiau)

Arloesi yn y wladwriaeth

 • Crossrail Cyf.: Crossrail Ltd (Llundain, y Deyrnas Unedig)
 • Systemau a Phrosiectau Arloesi: System Gwybodaeth Geoadatif Ffederal Cancanc (Cancun, Mecsico)
 • Trenau Sydney: Ystafell Gynllunio Rhithwir (Sydney, New South Wales, Awstralia)

Arloesi mewn trefoli, peirianneg a rheolaeth

 • Seilwaith Foth a'r Amgylchedd, LLC: Uned Weithredu Fox Fox Isaf (Neenah, Wisconsin, Unol Daleithiau)
 • Gorfforaeth HNTB: Prosiect Tram RHEILFF M-1 - Ymchwil Gwasanaethau Uwch (Detroit, Michigan, Unol Daleithiau)
 • Mortenson Construction: Senedd wynt fferm (Graham, Texas, Unol Daleithiau)

Arloesi mewn metelau a mwyngloddio

 • Tsieina ENFI Engineering Engineering Co, Ltd: Detholiad mwyn molybdenwm yn Qian Bayin, Mongolia (Erdenetsagaan, Sükhbaatar, Mongolia)
 • Tsieina Nerin Engineering Co, Ltd: Tongling Prosiectau Moderneiddio Technoleg Ffowndri Copr anfferrus (Tongling, Anhui, Tsieina)
 • Hatch Associates Pty Ltd.: Qinghai Magnesium Fusion - Cyfleusterau Dadhydradiad (Golmud, Qinghai, China)

Arloesi mewn peirianneg morol

 • Peirianneg CNGS: Llwyfan Prosesu Canolog - V. Filanovsky Oilfield (Môr Caspia, Rwsia)
 • L & T-Valdel Engineering Ltd.: Prosiect FPSO OSX-3 (Basn Santos, São Paulo, Brasil)
 • TECON Srl: Prosiect i gael gwared ar y mordaith mordwysedig Costa Concordia (Isola del Giglio, Grosseto, yr Eidal)

Arloesi wrth reoli a phrosesu cymylau pwyntiau

 • Avineon India Pvt Ltd: Creu model trefol yn 3D ar gyfer dinas Brwsel gan ddefnyddio data cwmwl pwynt LiDAR (Brwsel, Gwlad Belg)
 • JL Patterson & Associates, Inc .: Astudiaeth Twnnel Rhaeadru (Stevens Pass, Washington, Unol Daleithiau)
 • Steuernagel Ingenieure GmbH: Adfer eglwys Saint-Leon yn Frankfurt, yr Almaen (Frankfurt, Hessen, yr Almaen)

Arloesi mewn cynhyrchu trydan

 • Ymchwiliad ac Ymchwil Beifang Co Ltd: Cais Dylunio Parametrig ar gyfer Peirianneg Ynni Dŵr (Rhanbarth y De, Camerŵn)
 • Eskom Holdings (Pty) Ltd.: Offer Pwer Kusile - Efelychydd Planhigion Rhithwir 3D ar gyfer O&M (Witbank, Mpumalanga, De Affrica)
 • Southern Company: 6 ac unedau 7 y planhigyn Yates (Newnan, Georgia, Unol Daleithiau)

Arloesedd mewn prosesau gweithgynhyrchu

 • CPC Corporation: Prosiect gwastraff cracio catalytig hylif (Kaohsiung, Taiwan)
 • Pall India Pvt. Ltd: System hidlo gwrthbwriel jet pwls (system gwahanu nwy / solet, GSS) (Panipat, Haryana, India)
 • Profarb Grupa Chemiczna Sp. Z oo: Gosodiad ar gyfer cynhyrchu resin alkyd (Smolensk, Rwsia)

Arloesi mewn rheilffyrdd a thrafnidiaeth

 • Hatch Mott MacDonald a NORR Penseiri: Twnnel Cerddwyr Llwybr Gogledd Orllewin Lloegr (Toronto, Ontario, Canada)
 • Ineco: HS2 Delta Intersection yn Birmingham (Birmingham, y Deyrnas Unedig)
 • Offer Adeiladu L&T Cyf.: Prosiect Metro Hyderabad (Hyderabad, Andra Pradesh, India)

Arloesi ffyrdd

 • Bergmann Associates: New York 17 Freeway, ymadael 122 (Wallkill, Efrog Newydd, Unol Daleithiau)
 • Hanson Professional Services Inc: Ehangu ac ailadeiladu toll plaza Coffa Jane Addams (I-90) (siroedd Boone, McHenry a Kane, Illinois, Unol Daleithiau)
 • Gorfforaeth URS: Stockholm FSK06 Akalla - Contract Cylchffordd Häggvik (Stockholm, Sweden)

Arloesi mewn peirianneg strwythurol

 • L&T Construction Equipment Ltd.: Canolfan Cwsmeriaid Gwasanaethau Ymgynghori Tata (Chennai, Tamil Nadu, India)
 • Penseiri Shibanee a Kamal: Sefydliad Bhau ar gyfer Arloesedd, Entrepreneuriaeth ac Arweinyddiaeth (Pune, Maharashtra, India)
 • Taikisha Engineering India Limited: Ffatri gweithgynhyrchu modurol (Gurgaon, Haryana, India)

Arloesi wrth reoli asedau trafnidiaeth

 • Graphic Engineering Solutions and Services (Pty) Ltd a Syrfewyr Ymgynghorwyr Affricanaidd: Moderneiddio garejys PRASA (De Affrica)
 • Territory and Municipal Government ACT: System Integredig Rheoli Asedau (Tiriogaeth Gyfalaf Awstralia, Awstralia)
 • Awdurdod Trawsnewid Utah: Rheoli Asedau Traffig (Salt Lake City, Utah, Unol Daleithiau)

Arloesedd mewn seilwaith trawsyrru a dosbarthu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus

 • China Power Construction Corporation Jiangxi Electric Power Sefydliad Dylunio: Is-gyfraniad o 220 kilovolts Duxiling (Pingxiang, Jiangxi, Tsieina)
 • Gujarat International Finance Tec-City Co Ltd: Integreiddio seilwaith trefol trwy dwnnel gwasanaeth (Ahmedabad, Gujarat, India)
 • Peirianwyr Rhwydweithiau iSAT Pvt. Ltd: Is-gyfraniad o cilovolau 132 (Dehradun, Uttarakhand, India)

Arloesi mewn gweithfeydd dŵr neu drin dŵr gwastraff

 • Black & Veatch: Mudo System Rheoli Dogfen Etifeddiaeth (Kansas City, Missouri, Unol Daleithiau)
 • CH2M HILL: Yn ailosod seilwaith cyfleusterau trin a thrin dŵr gwastraff Las Vegas (Las Vegas, Nevada, Unol Daleithiau)
 • MWH Americas Inc. (Taiwan swyddfa): BOT System Garthffosydd Prosiect yn Taoyuan Sir (Taoyuan, Taiwan)

Arloesi wrth fodelu a dadansoddi rhwydweithiau dŵr, dwr gwastraff a ffolen

 • Gorfforaeth Dŵr Rhanbarth Barwon: Optimeiddio perfformiad y system a chost gweithredu gyda modelu hydrolegol a hydrolig (Sir Colac, Victoria, Awstralia)
 • Gwasanaethau Dŵr Maynilad, Inc: Canfod Dileu Oedi yn Ddefnyddio Modelu Hydrolig (Dinas Malabon, Philippines)
 • Gorfforaeth Pŵer a Dŵr: Optimization o raglenni pwmpio mewn cymunedau anghysbell (Tiriogaeth y Gogledd, Awstralia)

 

I ymgynghori â gwybodaeth ychwanegol yr ydym yn ei chyhoeddi am bob un o brosiectau terfynol y Gwobrau Gwobrau Ysbrydoli 2013, edrychwch ar wefan Bentley yn www.bentley.com/beinspired2013finalists.

 

Am y gwobrau Gwobrau Ysbrydoli a'r gynhadledd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013

O 2004, cyhoeddi'r Gwobrau Byddwch yn InspiredAwards Mae wedi dangos rhagoriaeth ac arloesedd wrth gynllunio, adeiladu a gweithredu prosiectau pensaernïaeth a seilwaith peirianneg ledled y byd. Y Gwobrau Gwobrau Ysbrydoli maent yn unigryw: nid oes unrhyw ddigwyddiad arall o'r math hwn sydd â chyrhaeddiad mor fyd-eang ac, ar yr un pryd, mor gynhwysfawr yn y categorïau cyflwyno i gynnwys pob math o brosiectau seilwaith. Yn y rhaglen wobrau, sy'n agored i bob defnyddiwr meddalwedd Bentley, mae rheithgor annibynnol o arbenigwyr yn y diwydiant yn dewis y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer pob categori. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.bentley.com/BeInspired.

Y gynhadledd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013 Mae Bentley yn gyfarfod rhyngwladol o brif weithredwyr ym myd dylunio, adeiladu a gweithredu seilwaith. Mae'r gynhadledd yn cynnig cyfres o gyflwyniadau a gweithdai rhyngweithiol sy'n archwilio cysylltiadau rhwng technoleg â gyrwyr busnes a sut maent yn siapio dyfodol cyflwyno seilwaith ac yn dychwelyd ar fuddsoddiad.

Y gynhadledd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013 Bydd yn cynnwys:

 • Cynhadledd ar adeiladu arloesi
 • Cynhadledd ryngwladol ar reilffyrdd a thrafnidiaeth
 • Cynhadledd ar gyflwyno prosiectau
 • Cynhadledd ar gyflenwad ynni
 • Cynhadledd ar reoli perfformiad asedau
 • Gwobrau Gwobrau Ysbrydoli
 • Gweithdy ar gyfer rheolwyr TG: Gweithdy ar gyfer rheolwyr TG a swyddogion gweithredol busnes, yn canolbwyntio ar anghenion rheoli gwybodaeth asedau gweithredwyr sy'n berchen ar isadeiledd, na ellir ond eu gweld trwy wahoddiad

Diwrnod gwybodiadol

Bydd y 28 Hydref, ynghyd â newyddiadurwyr 100 o brif gyfryngau y byd, yn casglu yn y Metropole Hilton London i fynychu diwrnod hysbysu blynyddol Bentley. Bydd y newyddiadurwyr hyn hefyd yn cymryd rhan yn y gynhadledd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013.

Am wybodaeth ychwanegol am y gynhadledd Blwyddyn yn yr Is-strwythur 2013 neu i gofrestru, cliciwch yma.

Ynglŷn â Systemau Bentley, Corfforedig

Bentley yw arweinydd y byd wrth ddarparu atebion meddalwedd cynhwysfawr i benseiri, peirianwyr, gweithwyr proffesiynol geospatial, adeiladwyr a gweithredwyr perchnogion ar gyfer seilwaith cynaliadwy. Mae Bentley Systems yn cymhwyso symudedd gwybodaeth i gynyddu perfformiad asedau trwy leveraging gwybodaeth fodelu drwy prosiectau integredig para seilwaith deallus. Mae eich atebion yn rhychwantu'r llwyfan MicroStation ar gyfer dylunio a modelu seilwaith, y llwyfan ProjectWise fel y gall timau prosiect seilwaith gydweithio a rhannu eu gwaith, a'r llwyfan AssetWise, ar gyfer gweithrediadau asedau seilwaith, pob un wedi'i gefnogi gan bortffolio cynnyrch eang o gymwysiadau rhyngweithredol ac wedi'i gefnogi gan wasanaethau proffesiynol ledled y byd. Fe'i sefydlwyd ym 1984, ac mae gan Bentley fwy na 3.000 o weithwyr mewn 50 gwlad a refeniw blynyddol o fwy na $ 500 miliwn. Er 2005, mae wedi buddsoddi mwy na $ 1.000 biliwn mewn ymchwil, datblygu a chaffaeliadau.

Fe welwch wybodaeth ychwanegol am Bentley i mewn www.bentley.com ac yn y Adroddiad Blynyddol Bentley. I dderbyn y newyddion diweddaraf Bentley yn syth, tanysgrifiwch i'r Porthiant RSS o ddatganiadau i'r wasg a rhybuddion gwybodaeth gan Bentley. I ymgynghori â chasgliad o brosiectau seilwaith arloesol o'r gwobrau blynyddol Byddwch yn Ysbrydoli Gwobrau, lle gallwch chi chwilio, mynediad at gyhoeddiadau Blwyddyn yn Isadeileddlunio o Bentley. I gael mynediad at y rhwydwaith cymdeithasol o weithwyr proffesiynol sy'n caniatáu i aelodau'r gymuned seilwaith ryngweithio, cyfathrebu a chyfnewid gwybodaeth, ewch i Bod Cymunedau.

I lawrlwytho dosbarthiad y prif berchnogion Seilwaith Bentley 500, compendiwm rhyngwladol unigryw o brif berchnogion seilwaith y sector cyhoeddus a phreifat sy'n seiliedig ar werth eu buddsoddiadau cronedig mewn seilwaith, ymweld www.bentley.com/500.

Felly, bydd Llundain yn werth chweil. Ac fel Geofumadas mae'n anrhydedd i ni gymryd rhan fel cynrychiolwyr y wasg Sbaenaidd sy'n cwmpasu'r sector technoleg sy'n gysylltiedig â geo-beirianneg.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.