Bydd Bentley a AutoDesk yn gweithio gyda'i gilydd

image image Mewn cynhadledd i'r wasg, y ddau werthwr meddalwedd hyn wedi cyhoeddi cytundeb i ehangu'r gallu i ryngweithredu rhwng ei bortffolios o bensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu a elwir yn ei acronym yn Lloegr AEC. Buom yn siarad ychydig yn ôl am y cywerthedd rhwng y ddwy dechnoleg; ac yn ôl y newyddion da hwn, AutoDesk a Bentley byddant yn cyfnewid eu siopau llyfrau, gan gynnwys RealDWG, i weithredu'r gallu i ddarllen ac ysgrifennu mewn fformatau dgn neu dwg waeth beth fo'r llwyfan y maent yn gweithio arno.

Mae hyn yn ymddangos i mi yn un o'r newyddion gorau rwyf wedi'i glywed, yn enwedig oherwydd ar hyn o bryd na AutoCAD gyda'i flynyddoedd 25 a bydd Microstation gyda'i 27 (heb gynnwys y 11 blaenorol) yn mynd yn ôl ar ôl iddo fod wedi gosod ei hun yn dda iawn ac wedi goroesi brwydr amser bod technolegau'n fyr iawn. Hyd yn hyn, roedd Microstation wedi llwyddo i ddarllen ac ysgrifennu'n frodorol ar fformat y dwg ac roedd AutoCAD eisoes yn gallu mewnforio ffeil dgn, ond yr hyn a fwriedir yw bod gan y ddau fformat yr un egwyddor adeiladu nid yn unig yn y cymhwysiad sylfaenol ond hefyd yn y y gwahanol arbenigeddau AEC, o bosibl yn creu safon a all fodloni safonau OGC fel fformat rheoli fector.

Yn ogystal, bydd y ddau gwmni yn hwyluso'r broses o lifo rhwng eu cymwysiadau pensaernïol, peirianneg ac adeiladu er mwyn cefnogi eu rhyngwynebau rhaglennu (APIs). Gyda'r trefniant hwn, gallai Bentley a AutoDesk ganiatáu i brosiect gael ei gario ar wahanol lwyfannau, er enghraifft gellid adeiladu'r haen 2 gyfan o awyren yn AutoCAD, ond cynnal yr animeiddiad 3D ar Bentley Architecture.

Mae'r gallu i ryngweithredu wedi bod yn ffyniant pwysig i ddefnyddwyr y llwyfannau dylunio a pheirianneg er, hyd yn hyn, gwelsom ei fod yn gryfach yn y llinell geo-ofodol. Canfu astudiaeth yn 2004 gan Sefydliad Cenedlaethol Safonau a Thechnoleg yr Unol Daleithiau fod y costau uniongyrchol ar gyfer yr amser a dreulir ar blatfformau yn gwbl agos at $ 16 biliwn bob blwyddyn!

Y bwriad yw bod defnyddwyr yn ymroi i weithio, i greu, i ysmygu yn hytrach na bod yn gymesur ar ffurf ffeiliau neu sut y byddant yn ei ddosbarthu.

Dychmygwch weithio gyda AutoDesk Revit, a gallu cael is-gwmni yn gweithio ar Bentley STAAD, ar un fformat, gyda NavisWorks yn rheoli data ac yn cael ei ddefnyddio ar y we gan ProjectWise ... wow !!!, mae hyn yn newid yr un stori.

Mae'r ystum hon yn ymddangos yn dda iawn, yn enwedig ar ran AutoDesk, sydd, er bod ganddo'r gyfran fwyaf o'r farchnad, yn cydnabod bod llawer o gwsmeriaid yn defnyddio manteision y ddau blatfform oherwydd eu bod o'r diwedd yn gwybod sut i gael mwy ohono.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.