Awgrymiadau: Sut i Gychwyn Ysgrifennu Erthygl

HQ_2hands Mae pawb eisiau ysgrifennu am rywbeth, mae'r pwnc yn glir iddyn nhw, at bwy y mae'n cael sylw ac mae'r hyn maen nhw'n gobeithio ei gyflawni gyda'r pwnc hefyd yn glir. Ond mae'r ffobia hwn yn eu taro:

Sut mae cychwyn? Sut mae archebu'r hyn yr wyf am ei ddweud?

Dyma bedwar ymarferiad pwysig o'r hyn sydd angen ei wneud cyn dechrau teipio'r drwg; nid yw'r gorchymyn yn bwysig, ond mae pob un yn werthfawr ac yn angenrheidiol. 

Mae ei gwneud yn llawysgrifen yn fwy ymarferol, er dros amser gellir hefyd ei wneud yn y prosesydd geiriau mewn ffordd bron awtomataidd.

1. Cymerwch restr feddyliol

Dim ond rhestru'r hyn rydyn ni'n ei wybod ar y pwnc yw hwn. Er enghraifft, pe bai'r pwnc yn “Nid yw'r llygoden yn gweithio'n dda", Dylem dynnu sylw at bethau fel:

 • Mae peli peli a hefyd optegol.
 • Mae llygod bêl wedi'u llenwi â braster a llwch.
 • Mae llygoden optegol yn cael problemau gyda lliw coch neu arwynebau sgleiniog.
 • mae'r gomitas o dan y llygoden yn bwriadu casglu llwch ac i atal ei fod yn mynd i mewn y tu mewn.
 • Mae llygod yn cael eu taflu.

Yn ddelfrydol, mae i gael y prif bynciau sy'n ymdrin â'r pwnc ar ffurf datganiadau rhydd, dylech ddarganfod a ydyn nhw'n ymadroddion enwog hygyrch a hawdd sy'n bodoli, agweddau doniol os yw'n berthnasol. Fel enghraifft: 

Os ydych chi'n Sbaeneg a'ch bod chi'n teithio i America i ddysgu dosbarthiadau cyfrifiadur, peidiwch byth â dweud: "Daliwch y llygoden yn dynn"

2. Gofynnwch gwestiynau i'ch hun

Mae hefyd yn ddefnyddiol gofyn cwestiynau, yn gyffredinol i strwythuro'r cynnwys:

 • Pa resymau sy'n achosi llygoden i fynd yn fudr?
 • Pa awgrymiadau y gellir eu rhoi i atal baw ar y llygoden?
 • A ydw i'n cynnwys dim ond y llygoden analog?
 • Pryd ddylid anfon y llygoden at y sbwriel?
 • Sut i lanhau llygoden?
 • Beth mae fy darllenwyr eisiau gwybod am y pwnc hwn?
 • A yw pad gwlân neu lygoden plastig yn well?

3. Perthynas y syniadau

Yna, mae'n gyfleus rhoi cysylltiad â'r syniadau, i fod yn strwythuro'r pwnc. Er enghraifft:

 • Os yw'n llygoden optegol, mae'n mynd yn llai drud, yn para'n hirach, yn ddrutach.
 • Os yw'n llygoden pêl, mae'n dod yn fwy budr, mae'n meddiannu arwyneb gwastad.
 • Er mwyn glanhau'r braster a'r llwch, gellir ei wneud gyda'r ewinedd, gyda chyllell fach.
 • Rhaid i chi lanhau'r bêl, y ffynion sy'n troi yn fertigol ac yn llorweddol, yr olwyn trawslin, y gwm allanol, ei ysgwyd, ei chwythu.

Cat-a-Mouse-animal-humor-1993687-1024-768

4. Gwneud mwy o ymchwil.

Gyda'r braslun yn cael ei grafu, mae'r angen yn codi i ymchwilio mwy, ar agweddau sydd angen dyfnder. Nid oes angen edrych o reidrwydd pe bai rhywun yn siarad am y pwnc oherwydd gall hynny ein heintio neu ein digalonni. Yn olaf gallem gael ein siomi a pheidio ag ysgrifennu, oherwydd siaradwyd am bron popeth, ond gallwn feddwl na fydd yr un peth byth, rhag ofn y byddwn yn dod o hyd i awdur arall gyda'r un pwnc gallwn ehangu ei gynnwys a'i ddyfynnu fel cyfeiriad. 

Er mwyn ymchwilio yn mynd y tu hwnt i chwilio am yr hyn sydd eisoes wedi'i ddweud, yw dysgu'r hyn nad ydym yn ei wybod gyda sicrwydd, er enghraifft:

 • Beth mae wikipedia yn ei ddweud am y pad llygoden, sut i'w ysgrifennu yn Sbaeneg. Pwy a'i dyfeisiodd.
 • Wrth ysgrifennu am yr olwynion, efallai y chwilfrydedd i wybod fel y'u gelwir, sut mae'r mecanwaith y tu mewn yn gweithio.
 • Rhesymau pam mae lliw coch yn effeithio ar y llygoden optegol, gan ei fod yn cael ei alw'n mellt, os yw'n effeithio ar y golwg.
 • Byddwn hefyd angen ychydig o ddelweddau, felly bydd yn rhaid inni edrych ar Google a bydd hynny'n ein harwain i ddysgu ychydig yn fwy.

______________________________________________

Yn olaf, dylem fod â syniadau clir ar sut i ddechrau ysgrifennu corff y ddogfen, boed yn draethawd, yn olygyddol neu'n swydd syml 700 gair. Yn ddelfrydol, gall y cynnwys gynnwys adrannau byr, tri neu bedwar pwynt dilyniannol; rhag ofn y bydd dogfen hirach, bydd yn rhoi syniad inni o'r tabl cynnwys gyda'i brif benodau a'i adrannau. Felly, yr hyn sy'n dod nesaf yw dechrau ysgrifennu yn seiliedig ar y pwyntiau hynny, efallai mai un ohonynt yw'r casgliad, er ei fod yn meddiannu meini prawf penodol y byddwn yn sôn amdanynt yn nes ymlaen.

______________________________________________

Wedi fy achub o fy nghwrs ysgrifennu, a fydd yn cymryd pedair awr i mi dros sawl dydd Llun. Mae gajes o'r rhain a chrefftau eraill sy'n cael eu mwynhau bron fel dilyn cwrs AutoCAD. Nid oes ots a yw ar-lein neu o'r ddarllenfa lle mae grŵp o awduron newydd yn disgwyl mewn chwe wythnos i fod wedi rhoi egwyddorion sylfaenol cyfansoddi ar waith.

2 Ymatebion i "Awgrymiadau: Sut i ddechrau ysgrifennu erthygl"

 1. Gwall, roeddwn i'n golygu pam y byddai Sbaenwr yn mynd i roi cwrs cyfrifiadurol i America? Yn America mae yna bobl barod iawn i'w wneud. Er enghraifft: mae Mecsico ac UDA yn llawer mwy cyfrifiadurol na Sbaen.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.