Athroniaethu am AdSense

Mae yna swydd lawn yn The Blogos, sefyllfa o ran y posibilrwydd o lunio cynllun i fonitro incwm AdSense trwy ddefnyddio siart llinol o fath mx + b. Rwy'n cyfaddef fy mod wedi rhoi fy nhrwyn yn rhan o'r cynnwys.

Yma rwy'n gadael yr adolygiad ...

1. Y data sylfaenol

blah, blah, blah yn seiliedig ar ddwy flynedd o ddata ...

2. Yr amcanestyniad

Ar ôl cofnodi'r data, yna gallwch gyfrifo'r gwerth disgwyliedig yn y graff llinell drwy gydol y flwyddyn, a fydd yn ymddwyn yn yr un modd ag y mae y = mx + b

m yw'r llethr (deilliadol), yn yr achos hwn rydym yn dod o hyd i 4.63, mae x yn cyfateb i rif y mis gan ddechrau bob blwyddyn o 1 i 12. Gall M fod yn uwch wrth i fesurau SEO wedi'u cynllunio'n dda gael eu cymhwyso, fodd bynnag mae 4.63 yn bwynt cyfeirio yn ein hachos ni.

b yw croestoriad yr abscissa, bydd yn hafal i'r gwerth treuliedig cronedig, sydd fel y dywedais o'r blaen yn y 33% ar gynnydd y flwyddyn ynghyd â chynnydd o 10% y mae Google yn ei roi i ni am ffyddlondeb (neu gysur). Mae hefyd yn debygol bod hyn yn ganlyniad i draffig yn tyfu cyn belled â bod cyhoeddiad cyson yn cael ei gynnal, segment wedi'i ddiffinio'n dda ac nad oes unrhyw arferion hysbysebu y gellir eu cosbi.

Felly byddai'r graff ar gyfer y flwyddyn gyntaf sy'n dechrau o sero

y = 4.52 X + 18.81 (gyda chyfartaledd blynyddol o $ 48)

y = 4.73 X + 133.91 (gyda chyfartaledd blynyddol o $ 165)

y = 4.63 X + 177.98 (gyda chyfartaledd blynyddol o $ 208)

y = 4.63 X + 240.27

image_thumb [20]

Byddai'r graff sy'n adlewyrchu'r gwahanol gamau fel cynllun marchnad yn:

delwedd [43] Y parth coch: ... Mae'n addasu'n dda i'r cam cyflwyno yng nghylch bywyd y cynhyrchion.

delwedd [44] Y parth melyn: ... Mae'n addasu i'r cyfnod twf.

delwedd [45] Y parth oren: ... Mae'n addasu i'r cyfnod aeddfedrwydd.

delwedd [46] Y parth coffi: ... Mae hyn yn addasu i'r cylch dirlawnder.

delwedd [47] Y parth gwyrdd: ... amser da i ystyried cromlin cynnyrch newydd ... oherwydd gall y cyfnod dirywiad ddod os nad oes gennych rywbeth wedi'i gynllunio ar ei gyfer yn ddiweddarach.

Y monitro

Os oes fframwaith ar gyfer cymharu, yna gallai un gael ffordd o gymhwyso newidiadau, ymdrechion ac ataliadau i weld a ydynt yn cynhyrchu gwell canlyniadau. Fel y dywedais, yr wyf yn y flwyddyn 4, pa isafswm cyfartalog y gallaf ei ddisgwyl, beth fyddai fy incwm tebygol ym mis Mai a beth yw'r gostyngiad gwaethaf y gallaf ei dderbyn.

image

Mae'r graff yn dangos sawl maes y gellir eu defnyddio i wirio a yw'r ymddygiad yn ôl yr isafswm disgwyliedig. Gellir defnyddio'r mannau melyn ar sail data go iawn, o leiaf ddwy flynedd, yna mae'r colofnau o'r flwyddyn 3 yn cynnwys isafswm disgwyliedig a'r isafswm diferion a chynnydd tebygol.

3. Y annisgwyl

Mae rhai agweddau nad ydynt yn rhagweladwy, yn eu plith gallwn sôn am:

  • Gwarth
  • Y postmeneum
  • Cylchoedd traffig isel
  • Methiannau diogelwch
  • Eraill annisgwyl

blah, blah, blah ... gellir atal rhai o'r digwyddiadau annisgwyl hyn, eraill ... dim.

4 Casgliadau

-Er bod rhai nad ydynt yn credu bod y buddsoddiad cychwynnol yn angenrheidiol neu ei bod yn bosibl ei wneud eich hun, bydd hyn yn dibynnu ar gyrraedd deilliad uwchlaw'r 4.5%. Ymhlith y buddsoddiadau tebygol gellir ystyried hysbysebu nad yw'n gosb gan Google, optimeiddio peiriannau chwilio, dylunio creadigol, delwedd brand, ymhlith eraill.

-Mae'r astudiaeth yn adlewyrchu y gall incwm cyfartalog y flwyddyn fod yn incwm cyfartalog Mai a Mehefin.

-Ar ôl cael y data hwn, gyda'r cyfartaledd hwn, gellir ystyried mai cyfanswm incwm y flwyddyn fydd y cyfartaledd hwnnw wedi'i luosi â 12

-Ar drydedd flwyddyn ymlaen, gellir gwneud ailbrosesu graffig o leiaf, rhag ofn i chi fynd dros ddeilliad 4.5%, gallai un ddisgwyl 6.5% a chynllunio yn unol â hyn.

-Mae'r canlyniadau'n dangos mai'r misoedd gorau yw Gorffennaf ac Awst (er eu bod yn ganlyniad i'r ddau fis blaenorol) a bod y gostyngiadau gwaethaf ym mis Ionawr a mis Medi.

-Mae hyn yn awgrymu mai tair blynedd yw'r amser y dylai blog fod yn frand gwahaniaethol a chydnabyddedig.

Wel, mynd yno a dweud wrthyf.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.