Gan fod y bleidlais ar gyfer 7 rhyfeddodau naturiol, Ionawr 2008

Un mis ar ôl i'r bleidlais ddechrau y rhyfeddodau naturiol 7, mae hyn yn ganlyniad yn ôl y bleidlais yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf, rydym yn cymryd hyn allan fel y gallwn weld sut mae'r ymddygiad pleidleisio, er yn ôl pob tebyg, nid oes unrhyw gyfeiriad at sut mae wedi bod bob mis.

Deg lle cyntaf:

1. coxs traethCox's Bazar Beach (Bangladesh, -Asia)
2. sundarbans coedwigoedd Sundarbans Forests (India / Bangladesh, -Asia)
3. cocos island costa rica Ynys Cocos (Costa Rica, Canolbarth America)
4. gangiau afon Afon Ganges (India / Bangladesh, -Asia)

5. mount everest Mount Everest (Nepal, -Asia)

6. jyngl amazon Jyngl Afon Amazon (Periw, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador - De America)
7. atitlan llyn Llyn Atitlán (Guatemala, Canolbarth America)
8. volcan pacaya guatemala Volcano Pacaya (Gutemala, Canolbarth America)
9. Bahia Ha Long Bay (Fietnam, Asia)
10. Parque Phong Nha National Park (Fietnam, Asia)

Rydym yn falch o wybod bod o leiaf pedwar o'r deg nod yn dod o'n hamgylchedd, o leiaf yn adolygu'r adweithiau ar ddiwrnod cyffredin.

Syfrdaniadau a dim annisgwyl:

 1. Mae'r anghydfod ar gyfer y deg lle uchaf rhwng Asia (6), Canolbarth America (3) a De America (1), cydffurfiad rhyfedd.
 2. Deallir yr Asiaid, oherwydd eu bod yn niferus iawn ac yn goedwig yr Amazon oherwydd eu bod yn chwech o wledydd dan sylw, ond rydym yn synnu bod o leiaf dri o Ganol America, gan ystyried nad yw defnyddwyr Rhyngrwyd y gwledydd hyn yn gymaint ar lefel gymharol. Mae llawer yn dibynnu ar sut mae'r gwledydd hyn wedi gweithio ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth o wladgarwch a dylanwad twristiaeth ryngwladol.
 3. O ran blaenoriaethau, mae jyngl yr Amazon yn ddefnyddiol, gan i ni ennill chwe gwlad; O ran Guatemala mae'n well eu bod yn canolbwyntio ar hyrwyddo un o'r ddau, oherwydd prin y gallant gynnal y ddau.
 4. Mae'n rhyfedd achos Ewrop, lle nad oes llawer o ddiddordeb, y agosaf yw'r sefyllfa 15, sef y ffurfiad creigiau Davolja Varos, yn Serbia!
 5. Rydym hefyd yn colli achos Sbaen, sydd ond yn dal i gael y Sierra Nevada a bod y Rwy'n ystyried Mae hoff yn y sefyllfa 67, ni ddywedwn mai Mecsico yw ei gynnig gorau yn y safle 57 ac nid dyna'r Popocatepetl.
 6. Wrth i ni ragwelir, mae'r Periw cytuno i bleidleisio dros un cynnig, yn yr achos hwn, bydd y Llyn Titicaca sydd yn y sefyllfa 16 neu nad yw eu pleidlais yn cael ei gwasgaru heb unrhyw ganlyniadau.
 7. Mae'n anhygoel bod 6 o'r 10 sy'n dotio o'r dwyrain, Bangladesh, India, Fietnam ac Nepal ... wrth gwrs, nid yw cymaint o Tsieineaidd yn ein synnu.
 8. Cyfanswm nifer yr ymgeiswyr o'n gwledydd sy'n siarad Sbaeneg yw 49 arfaethedig.

Beth allwn ni ei ddisgwyl:

Y peth pwysig fyddai bod y pedwar ymgeisydd hyn yr ydym yn hapus yn ein cynrychioli i aros o fewn y 10 cyntaf erbyn diwedd mis Chwefror, pan fyddwn yn diweddaru sut maent wedi cerdded.

Rhwng swyddi 11 i 25 mae gennym rai ymgeiswyr gyda'r posibilrwydd o dyfu yn y mis nesaf a byddem yn gobeithio cadw neu well eu agosrwydd at y 10 uchaf. Dyma'r rhain:

 1. Mae Falls Falls, rhwng yr Unol Daleithiau a Chanada (Safle 14)
 2. Llyn Titicaca, rhwng Periw a Bolivia (Sefyllfa 16)
 3. Gwarchodfa Afon Platano, yn Honduras (17 Position)
 4. Cataracts Iguazu Falls, yn yr Ariannin (18 Position)
 5. Archipelago Galapagos Islands, yn Ecuador (Safle 20)
 6. Grand Canyon, yn yr Unol Daleithiau (Safle 22)
 7. Riffiau Barrier, yn Belize (Safle 25)
 8. Cataract Angel Falls, yn Venezuela (Sefyllfa 27)
 • I gael eich diweddaru ar sut maent yn pleidleisio, gallwch weld y dudalen hon sy'n cael ei diweddaru ddwywaith y dydd.
 • Os ydych chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd o fewn mis, peidiwch ag anghofio ein hychwanegu at eich ffefrynnau neu danysgrifio i'r blog hwn.
 • Y rhai a farciwyd lliw coch dyna pam Fe wnes i bleidleisio i ddechrau

Ymatebion 17 i "Sut mae'r bleidlais ar gyfer y 7 naturiol yn rhyfeddu, Ionawr 2008"

 1. Rwy'n pleidleisio ar gyfer y llyn titicaca Rwyf wrth fy modd i chi Peruooooooooooooooooo peru x fy mywyd i gyd Byddaf yn Periwidd o galon

 2. Hi, yr wyf yn pleidleisio dros Lake Titicaca. Mae rhwng Periw a Bolivia. Mae Llyn Sre yn haeddu y lle cyntaf oherwydd dyma'r llyn mwyaf yn y byd ac mae'r eraill yn ynysoedd pur.

 3. oherwydd yn Venezuela gennym lefydd hardd iawn fel Angel Falls yw'r uchaf a thrawiadol yn y byd a hefyd y archipelago o Los Roques gyda'i dyfroedd glas, mae'r Gran Sabana yn ysblennydd, mae'r Auyantepui, Canaima, La Cueva del Guacharo chi syfrdanol, El Pico Bolivar, edrychwch ar Google safleoedd hyn a gweld y lluniau yn awyddus i gwrdd â chi, dylai Angel Falls yn cael eu dewis gan y saith oherwydd ei fod yn fan lle natur yn dal i fod yn forwyn, moderniaeth a dwylo dynol wedi methu newid hyn harddwch naturiol ac egsotig.

 4. Mae'r canyon colca yn Arequipa Periw, yn lle nad ydych yn dod o hyd i natur yn unig, hefyd yn dod o hyd i draddodiad yn eu partïon ac yn eu hau. pleidleisiwch am y colca a dewch i ymweld â'r lle hardd hon.

 5. Rwy'n gobeithio y bydd gutemala yn dod i mewn i'r 7 yn rhyfeddodau'r byd, oherwydd eu bod yn lleoedd i rieni y mae llawer o bobl yn ymweld â nhw ac yn gwybod ... rydyn ni'n rhoi popeth
  PENNOD YN UNRHYW BOD A PHWY YDYCH NI WNEUD I CHI EICH P *** M **** ....... A BYW'R ROCK ADD ROOOLLLLL

 6. Mae Guatemala yn wlad hardd a welir yn ei thirweddau oherwydd eu bod yn hardd Guatemala yw'r gorau yn y byd.

 7. Guatemala yw'r lle mwyaf prydferth yn y byd, ac os ydych chi'n credu fel arall mae'n oherwydd nad ydych erioed wedi bod i Guate, Que viva Guate !!!!!!!

 8. Yr wyf yn gadael gyda'r syniad bod chi wir yn hoffi hyn, yr wyf sorpende rhywun yn cefnogi tirweddau gwaredwr nad ydynt yn eich gwlad, mae'n fwy na bleidlais auqnue El Salvador nid yw'n cael ei enwebu.

  YN YR ALTIPLANCIE MEXICAN DAU DDYLETSWYDDAU
  ONE IS IZTACCIHUATL A WNEUD YN AMSER AZTEC YN BRINSES GYDA GRACE OF FLOWER ...

  YR ERAILL YW'R POPOCATEPETL, Y MWYAF AR GYFER A'R HONORED

  A THI DAU GWYBODAETH SY'N GWEITHIO AM DDIM

 9. gyda'r "post" roeddwn yn cyfeirio at jyngl yr Amazon, lle mae Periw, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil ac Ecwador yn cymryd rhan
  Ar hyn o bryd mae hi yn y safle 6 ac mae llawer yn dweud bod y gwrandawiad Crist enillodd y tro diwethaf gan nifer o bleidleisiau Brasil (nid fy marn i)

  fy ngwlad yw El Salvador, er mai ychydig iawn o flynyddoedd yr oeddwn i'n gallu byw yno.

  Yn sicr rydym yn gobeithio y bydd Popocatepetl yn ennill lle, cyfarchion

 10. Pan fyddwch chi'n cyfeirio at y sefyllfa, gan bwy, cwestiwn, beth yw eich gwlad?

  Mae'n fy synnu ychydig eich bod chi'n dweud «Azul» pan mai ei enw go iawn yw «Parc Cenedlaethol Rhaeadrau Agua Azul», y gwir yw y byddaf yn cymryd cof da am Agua Azul, fel y rhaeadr sy'n mynd i aros gyda'r awydd i fod yn fendigedig , ond i mi, rhyfeddod rhyfeddodau'r rhaeadrau yn y byd fydd (IGUAZÚ, VICTORIA, A NIAGARA YN CATARATS, NID DŴR DŴR)

  Nawr mae ef yn y safle 51, yr wyf yn erbyn 60 o Popocatepétl. A'r gwir yw rwy'n gobeithio y byddant yn codi mwy gan fod gormod o fandgas nad ydw i hyd yn oed yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud yno.

  Fel yr Ynysoedd Galapagos, mae UNESCO eisoes wedi bygwth rhoi statws iddynt fel Treftadaeth y Byd, oherwydd y dirywiad mawr y maent yn ei ddioddef.

  Ola bhía gan Cox Bazar, sy'n ofnadwy, rwy'n credu bod yna fannau gwell yn y byd fel Bahia Fundy.

  Rwy'n gobeithio'n wir fod y byd yn ffafrio'r Popocatepetl chwedlonol,
  SHOW LOVE TRUE

 11. Ni chyfeiriais yn yr ystyr hwnnw i Popocatepetl, yn hytrach, dywedais hynny yn yr ystyr bod gan Azúl well sefyllfa na Popocatepetl (53 yn erbyn 64)

  Bob amser yn y bleidlais, mae rhywfaint o ddylanwad o swm o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn cael gwlad, ychydig o wladgarwch, fel yn achos o Brasil, heb sôn am achos Amasoniaid yn chwe gwlad dan sylw, gan gynnwys Brasil ... siwr y bydd yn ennill post

 12. Hey, ond beth sydd raid i wneud hynny?

  Y tro cyntaf, roedd Crist y Gwaredwr yn meddiannu rhif y safle 67 ac fe'i llwyddodd i fod yn rownd derfynol, HEDDIW YN WONDER Y BYD.

  Ni chredaf ei fod yn briodol, eich bod yn rhyfeddu yn y llosgfynydd Popocatépetl, yr wyf yn ystyried sefyllfa deilwng iawn. gan gymryd i ystyriaeth nad oedd y dynion hyn yn cynnig eu hanwylyd tragwyddol Iztaccihuatl.

  Pan Popocatepetl cael ei gyflawni straen i swyddi 77 hyn, eisoes y swydd yswirio, gan y disgwylir y llosgfynydd gyda chwedl o'r math hwn yn wych, ni fydd Vesuvius yn digwydd oherwydd bod auqnue yn llosgfynydd o draddodiad, ni allwch gymharu y chwedl, y ffurf, gweithgaredd y llosgfynydd Popocatepetl.

  Nid yw Island Cocos yn dod allan, os enwebir a gallaf eich sicrhau, gan eu bod yn safleoedd centroamericnaos eithaf ar y top, ac efallai na fydd mor gyda'i gilydd, dim ond Belize ar gyfer eich system riff yn gwneud cystadleuaeth i gyflawni REEF RHWYSTR GREAT

  Daw'r Unol Daleithiau allan gyda HAN GREAT CANYON NEU GYDA'R YELLOWSTONE.

  Rwy'n blino mwy tuag at yellowstone, sy'n fwy tebygol o ennill na'r canyon mawr.

  Enwebir Bangladesh a dyna'n sicr, ond mae ei ryfeddodau'n anghymwys o'i gymharu ag eraill, Rwy'n LLOI TAIR AM ODDI'R AMAZONAS SY'N GYDA'R MWYNAU

  NEU AR GYFER Y GORFFORTH DU DROS Y SUNDARBANS

  NID YW COX BAZAR YN UNRHYW GYRFA.

  RYDYM YN LLOTIWYD AR GYFER YR HYN:

  CATARACAU 1-VICTORIA, zambia-zimbabwe AFFRICA
  2-YELLOWSTONE, gwladwriaethau unedig, NORTH AMERICA
  3-POPOCATEPETL, mexico, NORTH AMERICA
  4-BLUE, mexico, NORTH AMERICA
  5-SUMIDERO, mecsico, GOGLEDD AMERICA
  6-CAÑÓN DEL COBRE, mexico, nortE AMERICA
  7-MARIANAS, ASIA-UNITED STATES-MEXICO, ASI, GOGLEDD AMERICA

  Y rheswm pam ormod i bleidleisio sudmaerica yw oherwydd Mecsico wedi cynnig safleoedd 4, YELLOWSTONE bob amser yn hudo fi a phyllau Marian yn uwch na Mynydd Everest ei hun.

  POPOCATEPETL AZLA LA HAND: CRAIDD I'W HYDRYW

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.